9e£eid4c(2ouAci/rit' Ambtenarenbeleid onder de maat Aardbeving eist tot dusverre VOORZITTER A. WEYTERS VAN KABO zestien doden Zonder schaatsen geen pas op straat mogelijk door ijzel en stollende regen KINDEREN MET SCHRIK VRIJ BIJ INSTORTEN DEEL KERK PANIEK OP SICILIË Booreiland Seaquest van ankers geslagen Yvonne Paul opgenomen in ziekenhuis Weer 4 man in Den Haag uitgebroken Verkeer ontwricht „IN GEEN JAREN ZO SLECHT OVERLEG" Zoontje op slag dood - moeder gewond In Rijswijk ook barsten Komplot Tito te vermoorden ontdekt PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16;20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 15 JANUARI 1968 DEZELFDE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk opklaringen en hier en daar een bul. Later toenemende bewolking met tegen de avond kans op regen. Matige tot krachtige, af en toe harde wind uit westelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.344 PALERMO (AP-AFP) De aardbevingen in de nacht van zondag op maandag op Sicilië hebben volgens de laatste berichten aan zestien mensen het leven gekost. Gevreesd wordt, dat het dodencijfer nog zal stijgen. Er zijn vele gewonden. De eerste reddingsploegen zijn inmid dels aangekomen bij de dorpen en ste den in West-Sicilië die door de aard schokken (drie verschillende tussen 02.34 en 04.20) zijn getroffen. In Santa Margherita di Belice, een stadje van 9000 inwoners, zijn zes doden uit ingestorte huizen geborgen. Meer dan de helft van alle huizen en gebouwen in deze stad is vernield. Uit de nabijgelegen plaatsen Gibellïna, Salaparuta en Poggiereale worden de slachtoffer met ambulances vervoerd naar het ziekenhuis van Castelvetrano, dat op de rand van het rampgebied is gelegen. Hele wijken van steden als Gi- bellina zijn in een puinhoop veranderd. Het ministerie van' Binnenlandse Za ken heeft uit Rome vijf vliegtuigen naar Sicilië gezonden om deel te nemen aan de reddingswerkzaamheden. Een schip met materialen is vanuit Cita Vecchia onderweg naar het eiland. Uit heel Ita lië worden helikopters naar Sicilië ge stuurd. De minister van Binnenlandse Zaken Emilio Taviani heeft een noodfonds van 100 miljoen lire voor West-Sicilië beschik baar gesteld. 1 Ondanks een temperatuur van vier graden beneden nul hebben de meeste inwoners van Palermo en Trapani de nacht buiten doorgebracht. De gemeenten Gibellina (6.000 inwo ners). Salaparuta (3.000) en Poggioreale (2.000), die het zwaarst door de aard schokken van zondag getroffen waren, zijn geheel geëvacueerd. DEN HAAG (A.N.P.). Het Britse booreiland Seaquest is in vliegende storm op de Noordzee op drift geraakt. Om tien over elf vanmorgen werd via Scheveningen Radio een S.O.S.-bericht van het booreiland opgevangen, waarin geseind werd dat het zeven van zijn negen ankers verspeeld had. Korte tijd later liet ook anker nummer acht het afweten en omstreeks kwart voor twaalf kwam de melding dat het laatste anker het had begeven en het booreiland op drift was geslagen. Toen de Seaquest zijn eerste S.O.S. uitzond, bevond het zich op ongeveer 100 km ten noordwesten van Den Hel der. De Barentszee van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, die op weg was naar zijn station in Engeland, is naar het booreiland onderweg. Ook de Thames van L. Smit, die vanmorgen om half elf uit Europoort is vertrokken, zal koers zetten naar het booreiland. Volgens zegslieden van L. Smit in Rotterdam is de toestand, waarin het booreiland zich bevindt, zeer gevaarlijk. In dit gedeelte van de Noordzee woedt momenteel een storm met windkracht negen a tien met uitschieters die tot windkracht elf oplopen. Hoeveel mensen er aan boord van de Seaquest zijn, is nog niet bekend. Ge woonlijk schommelt het aantal beman ningsleden van een booreiland tussen de zestig en de tachtig. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Yvonne Paul is opgenomen in paviljoen drie (de psy chiatrische afdeling) van het Amster- damse Wilhtlmina Gasthuis, nadat aU in de vrouwengevangenis in honger staking was gegaan en nog slechts water tot zich nam. Specialisten hebben de vereiste krankzinnigheidsverklaring af gegeven. In verband hiermee heeft de Haarlemse officier van justitie, mr. J. Bredius, zijn dagvaarding tegen de vrouw ingetrokken. Zij had vanmorgen voor de Haar lemse politierechter moeten verschijnen op beschuldiging van lokaalvredebreuk dit na een verblijf van 88 dagen in de vertrekhad van Schiphol, waar zij vergeefs wachtte op een visum voor Amerika. De officier van justitie heeft zijn dagvaarding ingetrokken, omdat uit de rapporten van de psychiaters blijkt, dat Yvonne Paul haar overtreding heeft gepleegd in een toestand van ontoereke ningsvatbaarheid. Vervolging is noch dienstig aan het algemeen belang, noch aan dat van Yvonne Paul zelf, aldus de officier. Eén gegrepen DEN HAAG Uit het Huis van Bewaring aan de Haagse Casuarie- straat zijn zaterdagavond vier ge vangenen ontsnapt. De mannen, die allen gevangen zaten wegens vermogensdelicten, forceerden de tralies van een slaapvertrek en knoopten negen lakens aan elkaar. Via het dak van een .barak aan de achterzijde van de gevangenis nam het viertal d£ benen. Zondagmid dag is een van de ontsnapten een 24-jarige Rotterdamse etaleur in zijn woning aangehouden. De andere drie mannen zijn nog op vrije voeten. Het was de derde ontsnapping in Den Haag in een half jaar tijd. De foto maakt dui delijk hoe de gevangenen zijn ont- (Van een oneer verslaggevers) DEN HAAG Heel Nederland werd zaterdagavond immobiel. IJzel en op straat stollende regen herschiepen ons land In één grote ijsbaan, waarop men zonder schaatsen geen voet voor de andere kon krijgen en draaiende wielen stuurloos weg gleden. Geen auto kreeg men meer weg. Overal in het land staakten de bussen hun dien sten. Alleen de trams reden r*og en de treinen, maar beide zonder passagiers, omdat men de deur niet uitkon. De visite sliep daar ad w gun uren, want er was ook geen agent, op straat. Jammer voor hen konden zij uiteraard ook de deur niet uit, al had men op de brandkasten op straat slede kunnen rijden. In Amsterdam en Rotterdam hebben' enige tientallen perso nen 'de nacht doorgebracht op het politiebureau. Dit waren zaterdagavond versierders van bulten de stad, dei geen kans zagen terug te komen naar huis. De politie kreeg het truowens toch zwaar te ver duren. Na de reeks telefoontjes met de vraag, of de bussen nog reden, volgde de reeks of de gebracht en tegen elkaar, tegen zij het feit, dat de chauffeur Zelfs de hond vond, dat het iantaarnpalen of tegen huizen slechts geringe snelheid weekend i aangleden. De spoorwegen lie ten enkele treinen zondagoch tend niet rijden, omdat het personeel door de gladheid niet van huis had kunnen gaan. Het Maastrichtse stadsdeel Wolder is in de nacht van zaterdag op zondag' aan een catastrofe ontkomen. Tengevol- chemiebedrijf ge van de gladheid raakte om streeks half twee een gastank auto beladen met 40.000 liter baan getrokken. Na deze ope- licht ontplofbaar vloeibaar ratie was het grootste gevaar reed, bleef de wagen overeind. De wagen gleed van de weg en boerderij midden in Wolder tot stilstand. Bij de glijpartij bleek de wagen onbeschadigd te zijn gebleven. Na overleg te hebben gepleegd met het poly- de Staats- normaal hondeweer te huiten jarige W. Dengen uit Veldho ven, de 8-jarige Astrid Pasker uit Hoogland en de 43-jarige mevr. J. Weü burg-Ver hoeks uit Vianen. De wegeninformatiedienst van de A.N.W.B. heeft het afgelo pen weekeinde een voor het winterseizoen recordaantal in lichtingen verstrekt. Geschat wordt, dat er zaterdag en zon dag zo'n twintigduizend maal naar de toestand van wegen is gevraagd. Er waren „Spitsen", dat de dienst duizend tot vijf tienhonderd keer werd gebeld. Twintig employés van de A.N.W.B. zijn continu in dienst geweest om alle meldingen kunnen verwerken. Buitenland In Zwitserland is de winter sportplaats Zermatt geheel van de buitenwereld afgesloten. Uit de Zwitserse Alpen worden zware sneeuwstormen gemeld en elders in het land wordt het verkeer ontwricht door de stro mende regen. In Oostenrijk belemmert zware sneeuwval het verkeer. Door lawines is de spoorwegverbin ding via de Arlberg versperd. De wintersportplaatsen Zürs, Lech en Warth zijn geïsoleerd. De meeste Alpenwegen in Tirol, Vorarlberg en Salzburg zijn voor het verkeer gesloten we gens lawinegevaar. Het inter nationale treinverkeer heeft grote vertraging. Stormen op zee, overstromingen en sneeuwstormen hebben schepen aan de grond gezet, in geheel Syrië het weg- en spoor wegverkeer ontwricht en voor miljoenen dollars schade aan gericht in de haven Latakia. Een ging. Tegen de gladheid trok vloedgolf zou tientallen koffie- tegen de kou huizen, restaurants en nacht en voor zijn clubs langs de kust vernield hebben. Ook in de woonwijken hebben veel huizen schade op gelopen. De storm, overstromingen en sneeuwstormen hebben ook grote schade in Turkije aan gericht. Duizenden mensen moesten geëvacueerd worden uit plaatsen in de provincie Belikesir. UTRECHT „Wij kunnen dit beleid niet anders kwalificeren dan ver onder de maat, onwaardig en onrechtvaardig. De regeringsmaatregelen leveren in 1968 18 miljoen gulden voor de schatkist op. Op een begroting van 24 miljard. Voor deze achttien miljoen heeft de regering zich veel te veel weerstand op de hals gehaald. Zij heeft er een stuk arbeids vreugde voor het personeel voor op het spel gezet. Dit is niet de wijze waarop een modern personeelsbeleid moet wor den gevoerd. In de oud-liberale tijd van de eeuwwisseling was dit beleid wel- lcht mogelijk geweest. In 1968 is het on begrijpelijk en wekt het verontwaar diging op". Dat zei de voorzitter van de katholieke bond van overheidspersoneel, de heer A. Weyters, vanmiddag op een buitenge wone vergadering van zijn bond, waarop scherp van leer werd getrokken tegen het personeelsbeleid van minister Beer- nink en staatssecretaris Van Veen (Bin nenlandse Zaken). „We hebben voor dit beleid geen goed woord over", zei voor zitter Weyters, tevens lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. Jarenlang is er gevochten om voor de ambtenaren het huidige niveau van de rechtspositie te bereiken. Jarenlang heeft het overheidspersoneel achtergelegen. De laatste jaren is daarin verbetering gekomen. Maar nu haasten twee christe- lijk-historische bewindslieden zich om de klok terug te zetten. Dat beleid lijkt ons niet christelijk, wel historisch, dat wil zeggen: versleten en uit de tijd, zei de heer Weyters. (Zie verder pag. 2, laatste kolom l het verkeer. In het verkeer kwamen bij slip partijen om het leven de 33- bekkenfractuur, en een shock op. menteel redelijk. Het sobere commentaar van kabouter leidster Rita Waslander luidde: „Wij stonden op het punt uit de crypte te gaan. Twee kinderen zouden de groep leiden. Zij hadden al opdrachten ver strekt. Er moesten grassprietjes en stok jes verzameld worden om hiervan pop petjes te maken. We hoorden een klap. Het plafond van de crypte bewoog. Er drong stof naar binnen. Mijn eerste reactie was: het .orgel zal naar beneden zijn gekomen. Een paar kinderen gilden. Ik stelde ze gerust. Ik zei dat er niets aan de hand was. Ik dacht ook dat het niet ernstig zou zijn totdat een collega, mejuffrouw Hagemans die zaterdag middag geen groep had naar binnen kwam en' gilde: „Eruit". Zij was over haar toeren. Wij hebben de kinderen naar boven gebracht en naar huis ge stuurd om te vertellen, dat er met hen niets aan de hand was. Eén kind, zo bleek later, deed dat niet, zodat de moe der zeker een uur huilend heeft rond gelopen op zoek naar haar kind. Wij hebben geluk gehad. Waren wij twee minuten eerder uit de crypte gekomen, dan waren wij vrijwel zeker onder het puin van de sacramentskapel bedolven geworden. Wij moesten er langs". Onmiddellijk na de gedeeltelijke in storting van de Sint-Lucaskerk snelden omwonenden toe. Zij noemden het kerk- gèbouw vanwege de vorm een fort. Een van de eersten was de congierge van de kerk, H. W. van de Velden. Hij was op weg naar de kinderen in de crypte. Hij zag het voorportaal met daarin drie klok ken van 600, 450 en 250 kilo, en de spouwmuur instorten. Het was verschrik kelijk vertelde hij later. Bijna niet te geloven. De tegenover de sacraments kapel wonende mejuffrouw De Kok zag het ook gebeuren: „Ik hoorde onder het puin kreunen", zei ze. „Mevrouw Van de Leemput lag onder een brok beton. Hans, haar zoon, moet op slag zijn dood ge weest. Hij lag met een been onder zijn moeder. Omdat men bang was dat er nog meer mensen onder het puin waren bedolven, werd door de inmiddels gealarmeerde gemeentelijke autoriteiten hulp ingeroe pen van in Vught gelegen militairen. Vijf tig soldaten zochten naar meer slacht offers. Pastoor J. Smulders, die moeder en zoon Van de Leemput de laatste sacra menten toediende, zat tijdens de in storting in zijn pastorie te lezen. Kort tevoren was hij nog even door de kerk gelopen om te controleren of alles in orde was voor de avondmis: „Ik heb niets gemerlct. Alles leek in orde". Vijf jaar geleden kwam de kerk, die hij als bouwpastoor liet bouwen, gereed. Negen ton kostte het kerkgebouw, dat 1000 plaatsen telde. Er kwamen zaterdagavond giften bin nen. Zondag werd in bet huis van een lid van het kerkbestuur vergaderd door pastoor, kerkbestuur, ontwerper archi tect ir. N, van der Laan. de bouwer W. A. van der Plas en een employé van de RAI-TNO uit Delft. Als vermoede lijke oorzaak van de instorting wordt aangenomen, dat tengevolge van de vorst het water in de poreuze baksteen, waar uit de kerk is opgetrokken, is uitgezet en gebarsten. Aan het RAI-TNO te Delft is opdracht gegeven een onderzoek naar de oorzaak van de instorting in te stel len. De reactie van de architect Van der Laan: „Verschrikkelijk, zo'n gebouw is van jezelf. Ik begrijp er niets van. In storting van twee gedeelten, die niets met elkaar te maken hadden. Luchtdruk is onmogelijk. De ramen waren in het overheid staande gedeelte van de kerk nog heel. Vorst? Misschien, hoewel niet aannemelijk. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is". Op vele plaatsen in ons land staan soortgelijke kerken als de ingestorte Lucaskerk, o.a. in Rijswijk de Benedic- tuskerk. In deze kerk zijn als barsten geconstateerd, die volgens een architect overigens geen gevaar opleveren. Supermarktbediende Teviot uit Brighton mag zich voortaan Lord Teviot noemen. Hij erft deze titel van zijn vader. Vroeger was Teviot buschauffeur. Hij trouwde toen met zijn conductrice. Hij is van plan de plaats in het Hogerhuis in fe nemen, die hem rechtens toekomt. WASHINGTON (Reuter) De Cam bodjaanse politie en het leger hebben verscheidene Chinezen gearresteerd die van plan waren de Joegoslavische presi dent Tito te vermoorden tijdens het be zoek dat deze binnenkort aan Cambodja zal brengen. Dit heeft het Cambodjaanse staatshoofd prins Norodom Sihanoek vol gens de radio van Phnom Penh meege deeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1