S)e£cid6e6oiiAcmt Vredesaanbod in Parijs bevestigd Amerikaan gepakt met voor half hasjiesj miljoen Muis in melkfles leidt tot chantage OVERVALLERS BINNEN DRIE KWARTIER GEPAKT JAMIN Met 24 kilo op_zakHANOI: ALLEEN BOMBARDEMENTSSTOP Amsterdams meisje zwaar ziek Bankhoudster bedreigd Hele boekhouding schamele buit na grondige inbraak Koningin Ingrid bij Anne-Marie PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Dir. J. F. J. M. Koens - Hoofdred. L. C. J. Roozen ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 4 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUIDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door thet KNMI, geldig tot morgenavond: Vannacht flinke opklaringen, weinig wind on overwegend lichte vorst, morgen overdag tocne* mende bewolking, mogelijk gevolgd door sneeuw. Tot matig of vrij krachtig toenemende wind uit zuidelijke richtingen. Dezelfde of iets lagere middagtemperaturen. 59e jaargang, no. 17.336 AMSTERDAM politie heeft giste >p het gebied vai middelen loofdstad »b N. G. aangehouden, die zijn van 24 kilo h :ebruikelijke prijs nerikaanse jongen kon nog niet 1 worden, omdat hij zelf zwaar e verdovende inidelen zat. De amse politie vermoedt, dat het er deze vangst gaat eei ie schuil. Drie maandei :en bemiddeld echtpaar (Van onzi SITTARD lent, die blijkba: i. dat hij de lef aldus dc heer I worden gevonden. Ondanks vuldige spoeling blijft er no wat inzitten", gaf hij toe. voorgekomen, dat melkafner Het is De hei van 1000 gulden te krijgen s overigens. de i 1 jaar lang is de afgelopen kelijks tientallen. Overigens blijft he niet bij muizen. Ook babyschoentjes wasknijpers, kortom alles wat door d< hals kan, wordt in de melkflessen ge hier een wegwerpverpakking betreft. Onderzoek naar dood 10 kinderen uit één gezin PHILADELPHIA (AFP) De medische en politiële autoriteiten in Philadelphia zijn ee nonderzoek begonnen naar de gedragingen van 'n echtpaar, dat dins dag zijn tiende kind en een huwelijkpe en twee bronchitis hebben wijl van vijf de doodsoorzaa vastgesteld. Een van hen Jongetje van Australische vij fling is overleden BRISBANE (API Geoffrey Roger, een var> de vijf kinderen waaraan de 30 jam oude mevrouw Patricia Braham zondag het levenslicht heeft geschonken, is vandaag overleden. •dam hun 16-jarige do Amerikaanse famili t de tham idat het een mi- •erdovende middelen wer- akte de dochter kennis ir rest eerde Rob. Ze ver- or een reis naar Noord- trok Afrika en Pa nieuwjaar kwamen ze terug. De Ameri kaanse jongen kreeg onderdak in de ou derlijke woning. Toen de achterdochtigi moeder zijn bagage doorzocht, vond zi ampullen, die ze bij de politie bracht Het bleek morfini te bevatten. De politie besloot de auto te onderzoe ken, waarmee Rob zijn reis had ge maakt. Verdeeld over twee koffers were de partij van 24 kilo hasjiesj gevonden Het meisje bleek zo zeer aan verdoven de middelen verslaafd te zijn, dat zi in het Amsterdamse Wilhelmlna-gast OE THANT: IK BEN OVERTUIGD PARIJS (A.P. - Reuter). Een hooggeplaatste Noordvietnamese diplomaat heeft in Parijs de ver zekering gegeven dat als de Ver enigde Staten vredesonderhande lingen wensen, zij slechts de bom bardementen en andere oorlogs handelingen tegen Noord-Vietnam behoeven te staken. Hiermee be vestigde deze diplomaat de op 1 januari afgelegde verklaring van de Noordvietnamese minister van Buitenlandse Zaken, Ngoejen Doey Trinh. Dit is bekendgemaakt door het New Yorkse VVestinghouse radiostation, wiens Parijse corres pondent onverwacht bij de Noord vietnamese diplomatieke missie werd ontboden. Ook in Laos is van deze Noordvietna mese stap een bevestiging gekregen. De regeringen van Laos, Birma en Cam bodja zijn door Noord-Vietnam benaderd met de vraag of zij hun hoofdsteden willen aanbieden als plaats voor even tuele inleidende besprekingen over de kwestie-Vietnam. Vientiane, de Lao- tiaanse hoofdstad, heeft zich bereid ver klaard de onderhandelaars te willen ont- angei is-gem Verenigde Noordvietnamese verklaring hem ervan heeft overtuigd dat het staken van de Amerikaanse bombardementen op Noord- Vietnam tot onderhandelingen kan leiden. Oe Thant schijnt meer gewicht longen van 15 gaf nauw- de irklai in Washington doet. Geen overleg In Saigon heeft een meerderheid de Zuidvietnamese Kamer van Afgeva digden een motie goedgekeurd, was elk overleg met het bevrijdingsfr orpen. „Het Vietnamese hoewel rlangend naar vrede, i oalitieregering met de epteren", aldus de mol (ADVERTENTIE) morgen voordeel advocaat bonbons 150 gram 85 69 „iet duur wc! heerlijk BRITTEN WILLEN VOOR NIETS WERKEN fabriek hebbci zich uitgesproken tegen een verbod van de vakbond om 30 minuten per dag voor1 niets te werken in de „Steur*-Engeland"- J Tezelfdertijd stuurde premier Wilson ?en telegram naar de fabriek, in Surbiton bij Londen, waar vijf typister de cam pagne zijn begonnen. „Ik verwelkom dit gebaar van burgerzin", aldus Wilson, „Iedere stap die kun leiden tot verhoging van de Britse mogelijkheden tot concur reren is van uiterst belang. Ik de meisjes met hun Initiatief. mejuffrouw Middelweerd toen binnenkomen. Omdat hun ge- bevielen, bracht ze onmiddellijk het papieren geld ii keurig signalement UTRECHT (ANP) Vijftig politiemensen en twee politehonden hebben gistermiddag Jacht gemaakt op twee Italianen, die het kleine postkantoortje in Cothen b(| Wijk bij Duurstede hadden overvallen. Binnen drie kwartier werden ze gepakt. Dank zi) de 15-jarige Harrie VernooU kreeg dc politie een nauw keurig signalement van de wagen, waarin de 30- jarige Biagio S. en de 27-jarlgc Salvatore C. waren „Ik zat thuis mijn huiswerk te maken toen ik buiten hoorde roepen. Ik draaide me om en zag twee mannen uit het postkantoor komen met een geldkist tussen hen in. Zij sprongen snel in een auto en reden weg. Ik noteerde het kenteken op een blaadje en liep daar vlug mee naar het postkantoor", aldus vertelde Harrie Vernooij gisteravond op het hoofd bureau van politie ln Utrecht Tegen kwart voor drie gistermiddag kwamen de Italianen het postkantoor binnen. De 46-jarige kan toorhoudster mej. Middelweerd werd door een van de mannen bedreigd, vermoedelijk met een pistool. Ze liep naar de woonkamer, waarna een van de indringers over de balie sprong en uit een blauwe trommel ongeveer honderd gulden klein geld grote kas en enige blanco spaarbankboekjes roofde Mej. Middelweerd, die van de overval geen nadeligi gevolgen had ondervonden, heeft nog kunnen voor- jroot bankpapier van- komen, kreeg zij direct argwaan en schoof snel een lade met papier geld (waarde enkele duizenden gul dens) dicht. De overvallers maakten zich snel uit de voeten, ver moedelijk omdat se onraad roken. De auto. waarin zU reden, waa gestolen in Hoofddorp en behoorde toe aan een predikant uit Slledrecht. Tien wagens van de rijkspolitie en nog eens tien van de Utrechtse gemeentepolitie, zetten dc achtervolging in en postten op de belangrijkste uitvalswegen rond Utrecht. Eerst leidden de meldingen van de vluchters naar Doorn, later naar Bunnik. De politie in Utrecht had het voordeel in korte tijd heel wat manschappen te kunnen inzetten, aangezien op grote schaal in de stad werd gepatrouilleerd in verband met de zoge naamde kerstboomoorlog. De bemanning van een van de wagens trof de blauwe auto van de overvallers leeg aan ln Utrecht Het gevluchte tweetal bevond zich toen al In een boom gaard, even verderop. Toen zij ontdekt waren kropen ze de spoorbaan over en verdwenen aan de andere kant in een boomgaard. Op dat moment zagen de achtervolgende Utrechtse agenten in de verte hun collega's van de rijkspolitie naderen en om te voor komen dat zij hen niet zouden opmerken, werden enkele waarschuwingsschoten gelost. De Italianen waren toen volkomen ingesloten en gaven zich zon der meer over Zij waren volkomen leeg en nat om dat ze verscheidene sloten weren doorgewaad. Bij fouillering werd opgeveer 275 gulden gevonden. de i bim De Italianen hebben n< ZU konden niet direct geen tolken gearriveerd zoek Is gebleken dat politie zUn. Waar sU we min met sekerheid vast. bekentenis afgelegd. Ook flessen drank verdwenen Op de adnilnist Jaar. Rampzalig". De chef van de boekhouding, de heer A. M. C. J. Huijbregts (37). staat voor de bijna hopeloze taak met zijn mensen de boekhouding van dit vrij grote bedrijf weer opnieuw o| belang in een boekhouding, ook al is deze com pleet? De hele zaak was opgeborgen in was en tegen de brandkast stond. De kluis bleef onaangeroerd. Vrijdag was er uitbetaling, dus moeten de dieven gedacht hebben, vannacht valt er wat te verdienen. Vermoedelijk hebben zij met de kaartenbak gerammeld. In de brik zitten stalen platen: in combinatie met het papier dat erin zat, moet het geluld verradelijk veel hebben geleken op ge ritsel en gerammel van geld. Het zijn natuurlijk allemaal slechts vermoedens, maar ik leef ln de stellige overtuiging, dat het zo gegaan moet zijn". De directie van het bedrijf heeft in middels een beloning van 500 gulden in het vooruitzicht gesteld voor de vinder van de inhoud van de bak (kaarten van een doorslagboekhouding). Het is opmerkelijk, dat de dieven heel grondig en fatsoenlijk te werk zijn ge gaan. Er is niets vernield: alle laden waren weer toegeschoven en alles stond weer op zijn plaats. Maar de inbrekers hebben de zaak tot de laatste sigaret uitgekamd. Er waren nogal wat relatie geschenken ln huis en veel champagne en sherry Er is geen fles achtergeble- Klandestiene fotos van transplantatie KAAPSTAD (Reuter! Een voor eigen rekening werkende fotograaf, Don McKenzle, zou kans hebben gezien, als medisch student vermomd, vanaf een galerij foto's te maken van de Jongste harttransplantatie. De kwestie kwam gis teren aan de orde voor het Zuidafrikaan- se hooggerechtshof in Kaapstad, waar de Amerikaanse omroeptnaatachapptj „Nati onal Broadcasting Corporation" (NBC) verzocht McKenzle een verbod op te leg gen de foto's te verkopen. De NBC die verschillende aspecten van de operatie ln het Oroote-Schuurzieken- huis heeft gefilmd, verklaarde voor het hof, dat zij op 29 december vijf dagen voor de transplantatie met de heer en mevrouw Blalberg een contract had af gesloten, dat haar het exclusieve recht gaf op opnamen, die voor, tijdens of na de operatie zouden worden gemaakt. De tertje van Jacquet 8wart is wel haast overbodig. Natuurlijk is di wedstrijd tussen Ajax en Feijen- oord, die zondag H, januari in hel Olympisch Stadion wordt ge speeld, uitverkocht. Als haar di lach nd de wedstrijd maar wiel NBC hiervoor i dollar betalen. Vele doden door methylalcohol in Mexico QUADALAJARA (Reuter) In de Mexi caanse stad Quadalajara zijn twaalf mensen gestorven en tes zeer ernstig ziek geworden door het drinken van Methyl-alcohol die tn koftie en triad ran ken was gemengd. De politie zoekt naar de w.nkeher die de methyl-alcohol ver kocht heeft. PTT-prijs vraag over behandeling betaalopdrachten oploasim rring de wUz« betalingsopdrachten ver werkt w Orden. Men hoopt op deze manier een aanwUzing te krUgen voor de hier voor meest geschikte machine. De prijsvraag zal ook in Amerika worden verspreid. Een jury van buiten staanders is geformeerd, bestaande uit de directeur-gen. der Belgische Posterijen en twee hoogleraren van de technische hogescholen in Delft en Enschede Er zijn prijzen beschikbaar van 25.000, 15 000 en 5000. Bolivia wil Regis De bray uitwisselen ZURICH (Reuter) De Boliviaana rllla-actlvitelt, uit te wisselen tegen een »p Cuba gevangen gehouden Roliviaan. De 47-jarige Boliviaanse president, die in Zwitserland behandeld wordt voor vier Jaar geleden opgelopen \chotwon- ien, zei verder, dut men in Bolivia gaar ne zou zien, dat Debray zijn vrijheid BOGOTA (AFP) Op 'n boerderij het Colombiaanse departement Ca ld heeft de politie op 1 januari de zwa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1