De Thermiek biedt opleiding aan meervoudig gehandicapte kinderen uit Leidse regio ZATERDAG 24 APRIL 2004 eioezelruimte kunnen de en ontspannen. De grond ct met dikke matrassen irbedden. Door de spea- ikt relaxte muziek. Sanne de spiegel samen met met blokken te spelen, e kijkt ze met grote ogen luchtbellen die in de htige, met water gevulde mhoog bubbelen. Paris a jn neus op het felverlich- Jquarium dat is inge- in de grond. Als hij dat 1 akt hij zijn knuffel. Een ootje van hem ligt met i in haar mond op het »d. Af en toe raakt ze met Êdere hand een plaat aan 1 de wand kleeft. Op haar )ng verspringt die van e kinderen komen er tot iet De Thermiek-mede- ien Schenk. De school van zes miljoen >ine zes miljoen euro kostte de uitbrei- in De Thermiek, de school voor ge- ipte kinderen in Leiden. Afgelopen rerden de nieuwe behandelkamers, elruimtes, praktijklokalen en sport- ëningen officieel in gebruik genomen, ndgang door De Thermiek in woord en larijn Kramp Het ruikt er nog vers naar nieuw laminaat, maar wie zijn ogen de kost geeft ziet dat het nieuwe schoolgebouw van De Thermiek al even in gebruik is. Aan beschadigingen in de verflaag, daar waar de gang een hoek omgaat, butsen in pilaren en remsporen op het zeil, valt op een school als deze waar veel leerlingen in een al dan niet gemotoriseerde rolstoel zitten, niet te ontkomen. In de brede gan gen van de Mytylschool is het een komen en gaan van rolstoelen in al lerlei soorten en maten. En de be stuurders hebben er soms flink de vaart in. Rakelings schieten ze langs elkaar en dat gebeurt niet altijd in standje twee; de maximale snelheid binnen school. Dat is vier a vijf kilometer per uur, schat Rick. En dat is veel te sloom naar de mening van *de 16-ja rige Leidenaar. Zijn wagen kan, als hij in standje vijf rijdt, drie keer zo hard. Nu is dat wel iets te hard voor in school, maar buiten op het fiets pad of op de weg kan hij er goed mee uit de voeten. Alleen bij pech is het lastig. ,,Dan sta je daar ineens stil, midden op weg en kun je geen kant op." Op dat soort momenten komt zijn mobieltje goed van pas. Rick zit al zijn hele schoolcarrière op De Thermiek. Tot voor kort zat hij op de vestiging in Katwijk. De school verhuisde begin dit jaar in 32 vracht wagens met oplegger naar de nieuw bouw in Leiden. Daar trokken ze in bij de kleinere Leidse school voor mytylonderwijs, waarvan het pand voor de komst van de Katwijkers fors was uitgebreid. Het gebouw aan de Blauwe Vogelweg, dat afgelopen woensdag officieel werd geopend, transformeerde van een relatief een voudig onderkomen met zes lokalen naar een moderne en zeer goed uit geruste school met 24 lokalen voor meervoudig gehandicapte leerlin gen. Kosten van deze uitbreiding be droegen een kleine zes miljoen euro. De goede uitrusting komt deels voor rekening van de sponsors. De keu ken waarvan de aanrechtbladen in hoogte versteld kunnen worden, de computers die ook allerlei aangepas te functies hebben, het zwembad, de speelplaatsen, gymtoestellen in de sportzaal.., veel is te danken aan de gulle giften van charitatieve instel lingen. En uiteraard aan de nabij heid van het nieuwe revalidatiecen trum aan de Wassenaarseweg. Ben Schenk had, net als veel andere medewerkers van de school in Kat wijk, moeite met het afscheid van de zee en de duinen. „Dat is natuurlijk een heerlijke omgeving voor een school als deze. Maar de gedachte aan wat we er voor terug kregen - een heel nieuw gebouw en een prachtig modern revalidatiecentrum letterlijk om de hoek - maakte veel goed." De school is met een gang verbon den met het Rijnlands Revalidatie Centrum en de instellingen delen Wat de leerlingen van De Thermiek verenigt, is dat ze alle maal een lichamelijke handicap hebben die van invloed is op hun schoolprestaties. Sommigen zijn behalve lichame lijk ook verstandelijk gehandicapt en leren daardoor moei lijk. Anderen hebben een ziekte, bijvoorbeeld reuma of een spieraandoening, waardoor ze vaak uitvallen en ach ter lopen met hun schoolwerk. Al deze verschillende kin deren kunnen op De Thermiek terecht omdat daar indivi dueel gericht onderwijs gegeven wordt. Bovendien is het onderwijs op De Thermiek te combineren met de therapie- en die zij nodig hebben. De jongste leerlingen hebben vaak therapie in de klas, de ouderen krijgen hun specifieke begeleiding individueel in een van de behandelkamers. Ook gaan veel leerlingen naar de ergo- en fysiotherapeu ten van het revalidatiecentrum. Behalve dat op die manier aan hun beperkingen wordt gewerkt, krijgen ze ook les in zelfredzaamheid in de vorm van kooklessen. Foto's: Mark Lamers voorzieningen als het zwembad en de sportzaal. Ook volgen veel van de leerlingen van De Thermiek therapie bij het revalidatiecentrum. Voor veel ouders, vertelt directeur Annelies Kuijper, is dit een belangrijke reden om hun kind op De Thermiek te houden in plaats van in het reguliere onderwijs. Dat laatste is sinds de in voering van het zogenoemde rug zakje, het leerlinggebonden budget, mogelijk. Maar die keuze wordt door nog maar weinig ouders gemaakt, weet Schenk. „Het is voor veel van de ouders van wie het kind in aanmerking komt voor een plek in het reguliere onder wijs, vaak te omslachtig. Op zich is het natuurlijk prettig als een school in de buurt dusdanig aangepast kan worden dat jouw gehandicapte kind er ook heen kan, maar als je dan nog 1 een paar keer per week na schooltijd heen en weer moet rijden voor de therapieën die het kind moet volgen aan de Wassenaarseweg, wordt het vaak erg ingewikkeld. Op De Thermiek zitten 220 leerlin gen tussen de 4 en 20 jaar. Een klein deel van deze leerlingen volgt les op de dependance aan de Marnixstraat. De Thermiek bestrijkt de hele Leidse en Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. In 46 taxibussen wor den de leerlingen elke ochtend aan gevoerd. Voor sommigen is dat een hele reis, weet Kuijper. „Kinderen uit Bodegraven zitten soms wel twee uur per dag in de bus. Want behalve de rit zelf, neemt het ophalen en af zetten van de leerlingen in totaal ook nog eens een uur in beslag." De 16-jarige Edwin heeft de dage lijkse reistijd vanuit Hoofddorp er graag voor over. Hij heeft het net als klasgenoot Rick prima naar zijn zin op De Thermiek. Ricks moeder daar entegen wilde hem een paar jaar ge leden graag op een reguliere school hebben. „Ze dacht dat dat beter was voor mij. Waarom weet ik niet. Want ik ga hier juist graag naar toe. Op een normale school hebben ze les in groepen van 24 leerlingen. Dat zag ik echt niet zitten. Bovendien heb ik hier meer mogelijkheden. Dus ik heb net zo lang aan mijn moeders hoofd gezeurd totdat ze het goed vond dat ik hier bleef." We hadden zelfs al van school af kunnen zijn, vertelt Edwin. „Want het vmbo hebben we af. Maar we hebben nog geen werk kunnen vin den." Edwin wil graag iets met com puters doen en Rick wil kok worden, maar de banen liggen in deze tijd niet voor het oprapen, weet Rick. „Dus dan kunnen we beter hier nog wat langer blijven doorleren dan dat we ergens maar een beetje gaan hangen." heeft De Thermiek in totaal. Eentje voor kleuters, eentje voor meervou- ndicapten en eentje die de wat mobielere oudere leerlingen uitdaagt. Daar staat jbalkooi en is een brede houten brug gemaakt waar leerlingen overheen kunnen i. Op de speelplaats voor meervoudig gehandicapten staan veel bewegende toe- )p eentje is een cirkel met allerlei kleurtjes gemonteerd. Leerlingen mogen daar n zwieper aan geven. De ronddraaiende kleurtjes fascineren hen. Ook is er een gemaakt en staan er een ligschommel en een waterpomp, lenhandig bellenblazen, zoals Fabian doet, blijft natuurlijk ook altijd erg leuk. Het zwembad in het revalidatiecentrum heeft dezelfde rustgevende uitwerking op de leerlin gen als de snoezelruimte. In de armen van een vrijwilliger uit de Vogelwijk - een stagiair van het ID College of een van de ouders - krijgen de leerlingen één op één zwemles. Of beter: drijf- les. Het doel is namelijk niet om de leerlingen te leren zwemmen, aangezien dat vaak niet tot de mogelijkheden van het kind behoort. Coördinatrice Miranda van Bemmel is zeer te spreken over de vorderingen die de leerlingen maken. „In Katwijk hadden we ook een bad en kregen ze ook één op één les, maar daar ging het lang niet zo goed. Waarschijnlijk omdat de groepen hier kleiner zijn, hebben ze er veel meer lol in. Sommigen durven nu zelfs onder water." Gym is net als zwemmen een favoriet onderdeel voor veel leerlingen. In de enorme sporthal van het revalidatiecentrum is er voor elk wat wils. Wie dat kan gaat achter Nel- leke aan de bok over, anderen balanceren op een bank die tussen twee touwen hangt en weer anderen klimmen tegen een opstaande bank. Verderop in de gymzaal is een parcours uitgezet voor de rolstoelers. Op armkracht of op de motor moeten de leerlin gen zo snel mogelijk met hun wagen allerlei hindernissen nemen. De tijd wordt geklokt. De leerlingen strijden om het hardst. Het scheelt niet veel of de wielen komen los van de grond als ze een heuvel nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 3