GESPREK VAN DE DAG Thuiscursus wiet kweken op dvd Warm applaus voor Mabel MENSELIJK Oranje boven in New York Broers getuigen Huwelijksreis Koninginneda Dubbele punt Met weinig moeite na drie maanden twee flinke zakken wiet VRIJDAG 23 APRIL 2OO4 DAGELIJKS ''-Z.SG -WPTT PEMl-K Cl6- VJCL. NATUÜR I.IJK HOUO IK VAN M-ÜN Prinses CATHARINA-AMALIA is big business. Haar geboorte op 7 de cember was tegelijkertijd de geboor te van een merk. Bij het Kruidvat liggen veertien karaats hangertjes met het koninklijke gezichtje erin gegraveerd. Textielsuper Zeeman heeft schappen vol Amalia-zuigfles- jes en pyjama's. Zilverhuijs Rikkoert uit Schoonhoven maakt theelepels en de Nederlandse Vingerhoedclub uit Deventer priegelt aan porselei nen Amalia-vingerhoedjes. Wie 'Amalia' intypt bij zoekmachine Google, krijgt maar liefst 33.000 Nederlandse internetpagina's. De geboorte heeft echter nauwelijks ge leid tot meer Amalia-baby's. In 2003 zijn slechts vier meisjes Ama lia genoemd, inclusief de prinses. Dit jaar staat de score tot nu toe op vier Amalia's. Zeseneenhalf jaar na de dood van DIANA heeft de Amerikaanse televi siezender CBS een taboe doorbro ken door foto's te laten zien van de stervende prinses. Ze ligt op de fo to's BEWUSTELOOS in het wrak van haar Mercedes, waar een arts zich over haar buigt. In Groot-Brittannië is grote beroering ontstaan door de openbaarmaking van de twee zwart- witfoto's, woensdagavond in het CBS-programma 48 Hours. De Brit se kranten keurden de publicatie en masse af. Charles Spencer, Diana's broer, toonde zich 'geschokt en mis selijk'. De vader van Dodi Fayed, de bij het ongeluk eveneens om het le ven gekomen vriend van Diana, keurde de vertoning van de foto's ook af. Een jury in het Amerikaanse Santa Barbara heeft popzanger MICHAEL JACKSON, die verdacht wordt van seksueel misbruik van een minderja- jongen, officieel in staat van beschuldiging gesteld. Jackson is aange klaagd wegens misbruik van een 12-jarige jongen en het toedienen van verdovend middel. De 19-koppige jury heeft na bijna twee weken be raad besloten dat er voldoende bewijs is om de zaak voor de rechter te brengen. Het 45-jarige popidool werd in november gearresteerd omdat hij in 2003 de jongen zou hebben misbruikt. Ook zou hij de knaap enkele malen dronken hebben gevoerd. Jackson heeft de beschuldiging afge daan als 'een grote leugen', en zegt dat de familie van de jongen hem geld afhandig wil maken. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Op 30 april is het ook in New York Oranje boven. Het Empire State Building in de Amerikaanse metropool wordt vanaf volgende week vrijdag drie dagen lang 's avonds oranje gekleurd ter gelegenheid van Koninginnedag en ter nagedachtenis aan koningin Juliana. De lampen in het gebouw veranderen om de paar dagen van kleur om aandacht te besteden aan feestdagen, goede doelen of seizoenen. Zo werd de Schotse Tartan Day begin deze maand gevierd met blauw-wit-blauwe verlichting en gingen alle lampen vorige week twee dagen op groen om aandacht te vragen voor het regenwoud. Op Koninginnedag zal het gebouw in oranje licht baden, behalve in de torenspits waar geen oranje lampen voor handen zijn. Daar worden witte ontstoken. Het kleu renschema oranje-oranje-wit wordt overigens ook ge bruikt voor de verjaardag van de 'Foodbank' van New York, een charitatieve instelling, en om aandacht te besteden aan de 'Mars tegen huiselijk geweld'. Het verzoek aan het Empire State Building om volgen de week aandacht te besteden aan het Nederlands ko ningshuis was afkomstig van Sander Raaymakers, die verbonden is aan NLBorrels, een organisatie van Ne derlandse werknemers in het buitenland die, zoals de naam al zegt, informele borrels organiseert. Het ver zoek werd gesteund door het Nederlandse consulaat- generaal in New York. Sophie Irene Loeb Platonische vriendschap: korte tijdspanne tussen kennismaking en eerste kus denkt daar heel anders ov kweken van wiet is in Ned verboden", zegt woordvoi Leendert de Lange. „Tot v plantjes kweken voor thui wordt weliswaar gedoogd, dat wil niet zeggen dat je c uitleggen hoe het moet. H verboden iets te verspreid de mogelijkheid biedt om strafbaar feit te plegen. En doet deze dvd." Of de dvd volgende weeki van het OM meteen weer schappen van de Movie N verdwijnen, wil De Lange zeggen. „Wij gaan ervoor vanuit dat een keten die st een verantwoorde manier dememen dat niet doet." Luid applaus klinkt op van de honderden dagjesmensen die met hun neuzen tegen de hekken rond de Oude Kerk in Delft toekijken hoe Mabel Wisse Smit in de hof- auto stapt. Ze heeft haar zonne bril op, lacht, zwaait en bedankt voor de goede wensen die haar worden toegeroepen. Ze is kenne lijk tevreden over de voortgang van de versiering en inrichting van de kerk waar ze morgenoch tend in het huwelijk treedt met prins Johan Friso. De prins is er niet bij, ceremonie meester Gilbert Monod de Froide- ville wel. Hij wuift Mabel uit. Door de openstaande deuren is een deel van de bloemversiering te zien. Een prachtige wit-groene guirlan de is gedrapeerd over het klank bord (of de luifel) van de kansel, plastic beschermt de paars-witte versiering bij de ingang van de kerk aan de kant van de Oude Delft. Daarnaast blazen machines warme lucht de anders ijskoude kerk in. Aan de overkant van de gracht is het Prinsenhof, waar stamvader Willem van Oranje, in 1584 werd vermoord. Het is ook de route van de koninklijke uit vaartstoet, die vorige maand ko ningin Juliana naar haar laatste rustplaats in de Nieuwe Kerk bracht. Even verderop is het stu dentenhuis waar Friso tijdens zijn studie aan de TU woonde. Rond de kerk is het een komen en gaan van vrachtwagens. KPN, te levisie, de bloemenhandel. Stel lingen worden opgebouwd, televi sielampen op wagentjes geladen om ze even verderop bij het stad huis af te leveren. De politie houdt nieuwsgierigen op een af stand. Op het Heilige Geestkerk hof worden nog snel een paar an tieke lantaarnpalen geplaatst. Een schilder werkt de groene verf bij. In het centrum van Delft zijn veel winkeletalages speciaal versierd. Dit jaar werpen de cursussen 'cre atief met oranje' extra vruchten af: de sjerpen, sinaasappelen, kaarsen en andere versieringen kunnen tot en met 30 april wor den gebruikt. Achter de schermen is het niet pais en vree. De oud-organist van In Delft zijn diverse etalages mooi versierd in verband met het huwelijk van Friso en Mabel. Foto: GPD/Roland de Bruin de Nieuwe Kerk - die van de ko ninklijke grafkelder, niet de kerk van het huwelijk - Jan van den Berg waarschuwt dat de verwar ming van de Oude Kerk funest kan zijn voor het kerkorgel. „Als je een prachtig oud kerkorgel naar de sodemieter wilt helpen, moet De Oranjes en de familie van Mabel Wisse Smit leveren het gros van de getuigen voor de plechtigheden morgen in Delft. De prinsen Wil- lem-Alexander en Constantijn zijn in de kerk getuige voor hun broer Friso, prinses Laurentien (die Friso en Mabel bij elkaar bracht) is dat voor Mabel. Ook Mabels zusjes Nicoüne en Eveline zijn getuigen. Buiten de directe familie zijn verder vrienden van het paar, onder wie Willemijn Verloop, directeur van de stichting War Child, ge vraagd om is getuige op te treden. Onder de bruidskinderen be vindt zich Anna van Lippe-Biesterfeld Van Vollenhoven, het 3-jarig dochtertje van prins Maurits en prinses Marilène, je veelvuldig met een heteluchtka non zo'n kerk gaan opwarmen." Als het beneden in de kerk is op gewarmd tot twintig graden, dan is het bovenin dertig graden. Het oude eikenhout van de sleepladen en de houten pijpen van dit in 1857 door de beroemde Neder landse orgelbouwer Witte majes tueus gebouwde orgel, zijn dat niet gewend. Van den Berg, tevens bouwkundig orgeladviseur, weet waar hij over spreekt. „In de jaren zeventig is namelijk precies hetzelfde ge beurd met het orgel van de Nieu we Kerk. Dat moest uiteindelijk in 1975 voor erg veel geld worden gerestaureerd. De Geus van het kerkelijk bureau van de Hervorm- Prins Friso houdt vast a< IJsland als bestemming zijn huwelijksreis met M Wisse Smit. Dat antwoo hij althans op de vraag o voor zijn 'honeymoon' i van plaats wilde ruilen n de Nederlandse kosmon Andre Kuipers om een r tereis te maken. Friso, d teur van TNO Space (on pers van Kuipers' ruimtf zegt dat de reis naar IJsli voert. Mabel gelooft her niet, maar zou voor de z heid wel een paar warm truien hebben gepakt. Prins Friso weet nog nii hij in de toekomst zal d men aan de festiviteitei de koninklijke familie o ningimiedag. Hij is na dag geen lid meer van 1 ninklijk huis en kan da; dus geen taken meer v< len. Koninginnedag is vooral een familiefeest het verleden is koningii trix ook wel eens verge: door de kinderen van h zus Irene, die eveneens lid zijn van het koninkl huis. De mogelijkheid 1 dus voor Friso en Mabf mee te komen. Dit jaar er echter in Warffum ei ningen niet bij. Het pa* dan nog op huwelijksn de Gemeente zegt dat er de hand is. „Er wordt eer bijverwarmd en dat gebe gelijkmatig. De ervaring i orgel zich herstelt." door Hans Jacobs Wat is mijn punt? Waar wil ik heen? Waar kan ik nog naartoe? Mijn ziel, mijn zaligheid, mijn allesje ligt opgebaard in onderdelen te creperen door een co- ordinatiestoring mijnerzijds. Mijn leven, mijn werk, mijn ideeën, mijn gedachtekronkels; kortom mijn verleden, mijn heden en zelfs mijn toekomst zitten gevangen, dus hoe moet ik er dan uitkomen? Ik vroeg erom. Zei dat zoveel geluk niet mogelijk kan zijn. Dat het allemaal op één dag fout gaat, is wel een beetje overdreven. Niet nodig ook. De boodschap was al duidelijk toen ik vanmorgen op de fiets een klap band had. Zelfs lucht kan uitzijn voegen barsten. Mijn geluk is in de afgelopen weken opgeblazen tot een luchtbel waarin alle kleuren van de regenboog weerkaatsen. En ik vergeet het belangrijkste kenmerk; De betoverende schoonheid bestaat bij de gratie van het moment. Geluk is tijdelijk. PANG! Je weet dat het kan gebeuren, zit er bijna op te wachten, verbaast je zelfs even over hoe lang het uit blijft, maar dan Klapband dus. En lopen dus. Niet letten op de toeris ten die zich als hanggroepjongeren rond het Muse umplein ophouden en elkaar verwonderd aanstoten als ik in mijn humeurige drafje voorbij steggel. Het fenomeen 'fiets' is blijkbaar al moeilijk te bevatten, maar slingerend op een MC Bike zien ze de voorde len. Een fiets aan de hand daarentegen gaat het be grip te boven. Plat, kapot, leeg, dat kan ook, stelletje voorgeprogrammeerde pottenkijkers, en nee, daar staat waarschijnlijk niks over in je stadsgidsje. Vervolgens dus veel te laat, uithijgen op de bank bij iemand die een konijn als huisdier heeft. Dat is best gezellig en ik heb horen zeggen dat dieren een troos tende werking op mensen kunnen hebben. Dat kon ik op dat moment best gebruiken, vlak daarvoor bleek dat ik de fietsenmaker niet kon betalen. Geld maakt niet gelukkig, anders had ik wel eerder door gehad dat ik de rest van de week op tien euro moet teren. Eerlijk gezegd kalefaterde dat zachte konijn bontje tegen mijn been me best een beetje op. Lekker zacht, lekker warm? Wacht eens even, dat wordt wel errug warm en NAT! Gatverdamme in het kwadraat. Dat konijnen ook kunnen plassen zou je door het onophoudelijke bombardement van harde keuteltjes bijna vergeten. Het witgele gif baant zich desalniette min een weg langs mijn flanken. Broek onder de kraan om te redden wat er te redden valt. De eerste reactie is meestal de juiste, maar ik had wel even moeten bedenken dat ik niet lang daarna weg moest. Het meest geschikte noodexemplaar uitzijn kast ge pakt en rond m'n middel vastgesnoerd. Wat betekent dat ik er de rest van de dag bijloop als linksgedraai- de Opzij-lezeres die op haar vrije dag een museum pje pakt. Geen pretje voor mijn ego. De trein was ook geen pretje. De opdringerige eikel tegenover me evenmin. Bij de ontdekking dat ik on derweg mijn pakje sigaretten ben verloren (daar gaat m'n tien euro), ben ik ondertussen ver voorbij mijn brand-is-erger-instelling die ik me na de klapband had voorgenomen. De echte klap moet dan nog komen. Net als de rest van de dag gebeurt het in een oogiuenk, maar dit keer zie ik met mijn volle bewustzijn het drama zich voltrek ken. Met mijn gedachten en ogen gericht op de laptop voor me, verdwaalt de hand die naar de beker koffie reikt. Bij gebrek aan regie-aanwijzingen schampt hij ge dachteloos langs de hete mok, graait wil lekeurig naar houvast en mist. In een ver lammende seconde besefik wat er gaat gebeuren, maar dan is het al gebeurd. Een vloedgolf. Alle letters van het alfabet ver drinken in zoete bruine zee. No control. No escape. No backspace. Bijten op je ei gen tong, dezelfde genadeloze pijn. Een scherm vol zinnen verdwijnt in een onein dig zwart gat. Even lijkt alles zinloos, crasht ook mijn harde schijf. Maar geluk is een back-up en bestand te gen menselijk falen. Dit is een lied over een plant. Een mooie plant, zong Doe Maar in 1981 al. In hun ode aan de Neder landse wiet leggen de vier destijds razend populaire muzikanten precies uit hoe de Cannabis Sativa Hollandica verbouwd moet wor den. Nieuw is het dus niet, het initiatief van het Udense bedrijf Krom Pro ductions om uit de doeken te doen hoe men thuis wiet teelt. De Udenaren gaan wel een stap ver der. De uitleg staat op dvd, mét beeld dus. Top Quality wiet kweken is vanaf dinsdag te koop bij de 140 filmwin kels van Movie Max in Nederland. Voor het ge mak wordt op de dvd ook verwezen naar leveranciers van de verschil lende benodigdheden; van hen nepzaad tot luchtfilters en bewa- teringssysteem. De joint die is bijgesloten zit al leen in de eerste, kleine introduc tieserie. „We willen ons niet straf baar maken. We hebben doorgaans een paar duizend dvd's voorraad. Dan zouden we al gauw te veel wiet in huis hebben", zegt marketingmanager Nicole van Hooy van Movie Max. Op de dvd is precies te zien hoe men een zolder of lege kamer om bouwt tot wietplantage. Vervol gens wordt het plant- en groei proces uitgelegd. Een makkie, zo lijkt het, én aantrekkelijk. In de film worden na betrekkelijk wei nig moeite binnen drie maan den twee flinke zakken wiet geoogst. De popelende thuisteler krijgt belangrijke waarschuwingen mee: Op ont dekking door de buurt zit nie mand te wachten. Sluit uw ruimte dus goed af. En: Neem veilige lampen. Dat voorkomt kortslui ting en brand. Woordvoerster Nicole van Hooy van Movie Max is blij met de deal die haar zaak sloot met de Udense producenten van de dvd. „Het schijfje zou pas over een paar maanden komen, maar nu wiet in opspraak is door de hoge thc-ge- haltes hebben we het weten te versnellen, onder het motto 'Cof- feshop dicht? Relax, go to Movie "'ax!" Iet verkopen van de dvd is vol gens Van Hooy 'absoluut le gaal'. „We zijn niet in de wet boeken gedoken, maar het verkopen van wietzaad is legaal, het aanbieden van deze dvd dus ook." 'f OjV Het openbaar ministe- rie (OM) in Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 16