onkballers van HCAW ïponeren opnieuw niet SPORT 7 idvogels opent honkbalseizoen met overtuigende zege rlies softbalsters HCAW en Zuidvogels :v 0C0 pakt kampioenschap in regioklasse Huizen behoudt ongeslagen status Ire geklopt na kansloos verlies tegen Kinheim HDC687 maandag 19 APRIL 2004 ia pedewerker De honkballers van uHCAW hebben ook competitie-weekein- i( weten te imponeren, je week werd er ge- 1 een van de mindere mere, maar redden rs het niet tegen de ipn van de medekan- de play-offs, de t loper in de hoofd- pleim. De 4-0-zege op eren was overigens r erdiend, maar zoals man Jurjan Koenen ,We hebben niet )J d." 5 elde vooral op de be- ij 1 het duel waarin de twee keer bijna tot djamen en de sterk startende werper Congé alle zeilen bij om een achter- orkomen. De thuis- in de tweede inning kans op een paar net één uit alle hon- aakten. Catcher Nick IC Fridsma en linksvelder Ronald Jaarsma wisten zich echter geen raad met de ballen van de Venezolaan Keino Perez en gin gen kansloos uit. Het duurde tot de gelijkmaken de slagbeurt van de vijfde in ning voordat HCAW gisteren op voorsprong kwam tegen Alme- re. De homerun van rechtsvel- der Brian Larmonie kwam voor het publiek volkomen uit de lucht vallen. Pas toen de bal een meter achter de hekken neerkwam, realiseerden de honderdvijftig man die de re gen getrotseerd hadden zich, dat hun ploeg gescoord had. Homeruns zijn door de ver plichte houten knuppels tegen woordig zo zeldzaam in de hoofdklasse dat verre hoge bal len steevast met veel wantrou wen benaderd worden. Niet positief Het lang niet zwakke Almere met onder anderen catcher Marlon Flunonia in de gelede ren kwam er daarna niet meer aan te pas. Jason Godkin mocht de wedstrijd uitgooien en kwam niet in de problemen. HCAW scoorde nog drie keer door honkslagen van kortestop Ralph Milliard en eerste honk- man Sidney de Jong. Toch keek Koenen dus niet met een posi tief gevoel terug op de wed strijd. Controle ,,We willen een duel als dit on der controle hebben en dat hadden we niet", legt Koenen uit. „Voor hetzelfde geld komen ze in het begin op voorsprong en dan kan er van alles gebeu ren. We zijn nog niet in vorm. Met de kwaliteit die wij aan slag hebben, zou er, met alle respect voor de pitchers van de tegen partij, meer uit moeten ko men." Trainen en hopen op be tere tijden is het enige wat daar volgens Koenen aan kan bijdra gen. „Het zijn namelijk techni sche zaken die momenteel fout gaan bij het slaan", oordeelt hij. „De swings zijn nog niet goed genoeg, er mankeert nog het een en ander aan de timing en er wordt te veel op wijd-ballen geslagen." Koenen signaleerde ook iets positiefs aan het spel van HCAW tegen Almere. „Verdedi gend klopte het tenminste weer bij ons. Af en toe een foutje kan en mag, maar over het alge meen deden we in het veld wat er van ons verwacht kon wor den. Zaterdag bij Kinheim was dat wel anders." Tegen Kinheim was HCAW nog wel op een 0-1-voorsprong ge komen maar met in totaal slechts drie honkslagen had de ploeg van Bill Froberg in het veld perfect moeten spelen om met de punten naar huis te gaan. Dat gebeurde dus niet. Vooral reliever Dave Drayer had het moeilijk en de Haarlem mers wonnen uiteindelijk rede lijk gemakkelijk met 4-1 Werpcijfers zaterdag HCAW: Jeroen Deken 5 1/3 innings 2- 0-4-2; Dave Drayer 2 2/3 in nings 0-0-6-2. Kinheim: 9 in nings 3-8-3-0. Werpcijfers zondag HCAW: Maurice de Congé 5 innings plus 1 2-2-4-1; Jason Godkin 4 innings 3-1-2-0. Almere: 8 in nings 2-5-12-0. Jeffrey Cranston direct na een swing in het duel met Almere. Foto: Ton Kastermans 2 lijdt dubbele nederlaag tegen Kinheim 2 ledewerker iti Ie honkbalheren van a nden tegen Kinheim rtuigen en verloren 5-2 in de eerste klas- jels deed het in de e B een stuk beter, terde het tweede van 1.(11-1. :a ieelde niet zo slecht, itchers gooiden sa- liefst tien keer vier laching twijfelde erg aan de beoordelingen van de arbitrage. Er waren heel wat dubieuze momenten. Het blijft kennelijk moeilijk om te zien of de bal nou het randje raakt of ernaast gaat. HCAW 2 begon goed in de eerste inning. Julian Overman zorgde voor de eerste run. Hij werd over de thuisplaat gebracht door Robbert Keete laar met een tweehonkslag. In de gelijkmakende derde inning was het weer gelijk. In de vijfde inning kwamen de mannen uit Bussum op een 1-2-achter- stand. In die beurt gooide pit cher Degeling eerst drieslag en daarna nog eens twee maal vierwijd. Op dat moment werd hij gewisseld voor Sebastiaan Zwerus. In de zesde inning trok HCAW 2 de stand weer gelijk, maar in de achtste inning gooi de de Bussumse verdediging drie keer vierwijd en twee honkslagen te verwerken: 2-5. Honkslagen van Roy Karmoen, Peter Smit en Robbert Keetelaar zorgde in de laatste inning nog wel voor 4-5, maar niet voor de overwinning. Werpcijfers HCAW 2: Mathijs Degeling (4 1/3+2): 3-5-3-0; Se bastian Zwerus (3 inn.): 1-4-5-0. Elco Dijksma (1 2/3 inn.): 2-1- 3-0. Kinheim 2: 5-1-12-1. De wedstrijd van gisteren was voor HCAW 2 teleurstellend. Pitcher Michiel van Kampen, die normaal voor het eerste uit komt, begon de wedstrijd. Van Kampen is sinds lange tijd te rug na een blessure en kon daarom maar één inning pit- chen. Hij kreeg spijtig genoeg voor HCAW 2 gelijk een punt tegen. Twee veldfoutjes waren de boosdoeners. In de derde in ning was het al snel 3-0. Twee maal vierwijd en een wilde worp van Loek van Mil, die voor Van Kampen was geko men, zorgden mede voor de twee runs van Kinheim 2. In de achtste en negende inning de den de Bussumse honkballers nog wat terug, maar verder dan 5-2 kwam HCAW 2 niet. Werpcijfers Kinheim 2: 4-3-7- 6; HCAW 2: Michiel van Kam pen (1 inn.): 1-0-0-2; Loek van Mil (5 inn.): 4-4-1-3; Jasper Bronner (2 inn.): 2-3-3-0. Zuidvogels had maar zesenhal- ve inning nodig om Gryphons aan de kant te zetten. Het kwam al na een inning spelen op een 3-0-voorsprong. Wim Geesman neemt als coach dit seizoen het stokje over van de vertrekkende Rob Nansink. „Ik zei tegen de jongens dat ze vooral in het begin en aan het einde moesten rossen en ram men. Dan is de concentratie het zwakste." Vooral Edwin Meijer is volgens de nieuwe coach een beest van een slagman. Meijer, Jeroen Vermeulen, Jordi Vecht en Casper Alberts waren allen goed voor twee runs. De honk ballers uit Huizen sloegen in to taal negen honkslagen en kre gen ook nog eens zes vrije lo pen. Coach Geesman: „Ik heb geen doel dit seizoen. Nou ja, als ik dan toch wat noemen: het hoogste. Ik eis dat mijn spelers minimaal een keer komen trai nen. Wanneer ik 'Wim ik ben misselijk, Wim ik ben ziek, Wim ik ben zwakjes.' hoor, dan is het voor diegene een kussentje in de dug-out", aldus de nieuwe coach. Werpcijfers Zuidvogels: Casper Alberts: 3-0-4-1; Gryphons: 2-7- 9-1. ledewerker al 'owel Zuidvogels als injet nieuwe softbalsei- begonnen. HCAW die eerste klasse twee- 0 nze Gezellen: 5-2 en igels kon dit week- it; 1 tegen DVH en ver en 5-4. it in de eerste klasse eer eens een over- behalen. Onze Ge- echter te sterk en g niet goed genoeg g niet eens aan het Onze Gazellen sloeg maar eentje meer. De Bussumse honkslagen wa ren verdeeld over meerdere in nings en de pitching liep ook niet geweldig. Madeion Bronner gooide op de heuvel maar liefst vijf keer vier wijd. Stefanie Haddad, de pit cher van Onze Gezellen, deed dat aanmerkelijk beter. Zij gooi de geen een keer vierwijd en wist zeven keer drieslag te pro duceren. De 5-2 was een lo gisch gevolg. Louise de Wachter viel op door in de verloren wed strijd toch twee tweehonksla- gen te slaan. Werpcijfers Onze Gezellen: 7- 0-6-1. HCAW: Madeion Bron ner 6 inn.): 3-5-7-2. De tweede wedstrijd was voor HCAW een drama. De dames uit Bussum waren in Haarlem toch een beetje zenuwachtig en Leoni Christiani en Maaike Blaauwgeers waren als pitchers ook niet echt fantastisch bezig. De wedstrijd begon vervelend genoeg met maar liefst vier keer vierwijd achter elkaar. Christia ni zat met een keelontsteking ook niet echt lekker in haar vel. Na die eerste inning geloofde HCAW er al niet meer in. Een homerun en twee keer een tweehonkslag van Onze Gezel len kwamen daar nog eens overheen. Daar bovenop vielen er nog zes hits. Werpcijfers Onze Gezellen: 4- 1-4-0; HCAW: Leoni Christiani (2 inn.+2): 0-5-5-2; Maaike Blaauwgeers (2 inn.): 0 -2-4-0. Een saaie uitwedstrijd in de motregen. Zo begon Zuidvogels het softbalseizoen tegen DVH. De zes gemaakte hits van Zuid vogels vielen niet achter elkaar. DVH was aan slag sterker. In de tweede inning was dat duidelijk te zien met drie honkslagen. Zuidvogels maakte ook nog een veldfoutje en keek daarmee te gen een 2-0-achterstand aan. Sandra Albregt onderscheidde zich bij Zuidvogelsmet een slaggemiddelde van 0.667. Daarbij maakte ze ook nog een nuttige vangbal. Het derde en laatste punt van DVH werd ge maakt in de laatste inning. Werpcijfers DVH: 2-3-6-0; Zuidvogels: Jolanda Huize bosch (7 inn.): 4-2-5-3. De tweede wedstrijd was een stuk interessanter. Zuidvgels kwam in de vierde inning op een 0-2-voorsprong. Dat kwam omdat de Huizense dames vat kregen op de pitcher van DVH. Mira Williams maakte het eer ste punt. Zij werd over de thuis plaat geslagen door Fiona Bar- telings. Madeion Beek zorgde na een foutje dankbaar voor de tweede run. In de vijfde inning werd het zelfs 0-4. Beek sloeg een homerun en kon daarom samen met Williams opnieuw twee runs maken. Daarna was het feestje over. In de gelijkma kende zesde beurt maakte DVH in een inning vier punten. Die waren een gevolg van een com binatie van honkslagen en slecht veldwerk. In de zevende en laatste inning maakte DVH er een einde aan door te profi teren van het gebrek aan con centratie bij Zuidvogels. Een DVH-honkslag door het mid den van het veld zorgde voor 5- 4. Werpcijfers DVH: 3-2-9-1; Zuidvogels: Chantal Huisman (7 inn.); 1-4-6-2. Odis en KO/Trivolley onderbezet ledewerker ie volleyballlers van 1 Co zijn zaterdag jeworden van de re- >e]Het team uit Soest iet moest doen: So- met 3-1 van US 3 en ot nu naar de derde d was tot en met het eikend spannend. So led voor de slotpartij :n voor op Unicor- iajpakenburgers speel avond al hun wed- onnen met 4-0 van Alleen de eerste set lend, maar nadat die set met 28-26 K nen, was het verzet s ïus gebroken. „De waren we gewoon is trainer Ben Bijen. I ifwachten wat S0V0- ben benieuwd." li er meer, want sport- II in Soest zat afgela- it ens de partij van So- anUS 3. Geen eenvou- d stander, want deze Ei derde in de regio- de zenuwen waren I e spelers als bij trai- van Slooten voel- al|Co moest door het p^an Unicornus met 1 winnen en dat ge- ook. De setstanden irfcO, 25-18, 25-17 en e|oraf was ik wel ze- maar aan de andere ;wel dat we er in de wedstrijden dit sei- staan", aldus de oe- „Het is belangrijk II ks derde divisie spe- B tnders waren er wel jf Iers vertrokken. Of ik nog de vraag. Deze Roy van den Broek (11) en zijn ploeggenoten vieren de titel van S0V0C0. Foto: Ton Kastermans week heb ik met het bestuur een gesprek. De intentie om te blijven is er, maar het ontbre ken van waardering vanuit het zelfde bestuur heeft me aan het denken gezet." Voor Van Sloo ten zijn de gesprekken echter van latere zorg, want een feestje was zaterdagavond wel op zijn plaats. De altijd beladen streekderby tussen de volleyballers van Pri ma Donna Huizen en Gemini-S ging wat de rangljjst van de der de divisie betreft nergens over. Beide teams stonden daarom voor de wedstrijd nogal gede motiveerd in het veld. Gedu rende de wedstrijd zou het al leen maar erger worden. Hui zen irriteerde zich aan het ge klaag van de Hilversummers en de scheidsrechters kregen van uit beide kampen veel kritiek. Het arbitrale duo wilde daarom halverwege de derde set bijna het fluitje neerleggen en de wedstrijd staken. Gemini-S had tot dusver de eerste twee sets vrij simpel gewonnen en tot dan toe leek er weinig aan de hand, al werd de ploeg en dan vooral Erik Zietse op respectlo ze manier beledigd door diver se supporters van Huizen. De thuisploeg kwam na het inci dent rondom de mannen in het wit wel terug in de wedstrijd, overleefde in de vierde set op wonderbaarlijke wijze een wed- strijdpunt van Gemini-S en won de uiteindelijk de beslis sende vijfde set. De setstanden waren 23-25, 21-25, 25-23, 27- 25 en 15-9. Na afloop had echter niemand het over de wedstrijd zelf. „Dat gezeik van Gemini gaat nergens over", vertelt aanvoerder Maar ten Rebel van Huizen. „Dit heeft niets met volleybal te ma ken en de wedstrijd was dan ook een compleet drama", al dus Rebel die niet eens blij was met de overwinning. Erik Ziet se, die in de laatste set nog een gele kaart kreeg, was het met zijn tegenstander eens dat het verloop van de wedstrijd ner gens op sloeg, maar belichtte het van de andere kant. „Dat we verliezen boeit me totaal niet, maar het feit dat ik zo word uitgescholden door het publiek is gewoon diep triest. We spelen gewoon fanatiek, maar beweringen van scheids rechters dat we hen uitschelden voor van alles kloppen totaal niet. Bovendien zijn wij de eer sten die na de wedstrijd direct handen schudden." Papier Nederhorst verloor in vijf sets van Keistad 4. Zoals vaker speelden de Bergers een goede wedstrijd tegen een hoger ge plaatst team. Tegen de op pa pier mindere ploegen verspeel de Nederhorst dit seizoen veel punten waardoor het slechts op een tiende plaats eindigt in de regioklasse. „Op de vierde set na speelden we heel aardig", zegt spelverdeler Michel Jan sen. De setstanden waren 25- 22, 22-25, 25-22, 13-25 en 13- 15. Voleem verloor de laatste wed strijd van het seizoen met 3-1 bij Huizen 3. „We wilden wel, maar de concentratie is weg", vertelt speler Hans Mudde. „De wedstrijd was op zich best aar dig, maar wij hebben moeite met tegenstanders die veel tac tische ballen produceren." KO/Trivolley won zijn laatste wedstrijd van een bewogen sei zoen. De laatste weken speelde de formatie uit Naarden heel aardig volleybal en die lijn werd vrijdag doorgetrokken. KO/Tri volley versloeg in Almere Om- niworld 5 met 1-3 (18-25, 20-25, 25-17, 16-25) en eindigt op de achtste plaats in de eerste klas door onze medewerker Hilversum - De volleybalsters van Stam/SoVoCo hebben de laatste competitiewedstrijd vrij simpel met 1-3 gewonnen bij Sudosa uit Assen. De setstan den waren 23-25, 15-25, 20-25 en 26-24. De wedstrijd werd door de Soesters beschouwd als oefenpartij voor de promotie wedstrijden van volgende maand. VOLLEYBAL Sudosa moest minimaal een set winnen om niet direct te degra deren naar de tweede divisie. Door de late setwinst van zater dag krijgt de ploeg via de na- competitie alsnog een kans om in de eerste divisie te blijven. Het thuispubliek was geduren de de wedstrijd redelijk fanatiek en probeerde S0V0C0 op aller lei manieren uit de concentratie te halen. SoVoCo-trainer Derk de Saegher kon er wel om la chen. Over de promotiewed strijden van S0V0C0 heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Volco uit Ommen heeft zich nog steeds niet definitief terug getrokken uit de eredivisie, maar moet op korte termijn wel 32.000 euro betalen. „Dat is een hoop geld", aldus De Saegher. „De meiden van die ploeg trai nen al bij diverse teams mee, ook bij ons. Ik denk echter dat ze het liefst bij Volco blijven, maar dan zal er daar toch geld op de plank moeten komen", aldus de trainer die zich in alle rust tracht voor te bereiden op de promotiewedstrijden. Feest De volleybalsters van Huizen waren met hun gedachten al bij het kampioenschapfeest dat na de wedstrijd zou losbarsten. De passie en inzet waren tijdens de wedstrijd tegen Ace nauwelijks waarneembaar. Desondanks won de formatie van Pieter Lo- pulalan vrij simpel met 3-1 (25- 14, 23-25, 25-23, 25-16) en blijft daardoor ongeslagen. „Dat was puur de reden waarom we wil den winnen", aldus de oefen- meester. „Over het seizoen ben ik tevreden, maar in de derde divisie moeten we sneller spe len en de servicedruk moet om hoog. Verder kunnen we nog een goede buitenspeelster ge bruiken." Doordat Odis geen team op de been kon brengen vanwege va kantie, blessures en andere ver plichtingen, ging de wedstrijd tegen Xenon niet door. Odis eindigt op de voorlaatste plaats in de regioklasse en speelt vol gend seizoen in de eerste klas se. Niet best Oberon verloor de laatste wed strijd in vijf sets van Agavs. De eerste twee sets waren van Weesper zijde niet best, vooral een goede pass onbrak. In de derde en vierde set kwam Obe ron terug, maar in de vijfde reeks was de pijp leeg en ging de ploeg uit Soesterberg er vrij simpel met de winst vandoor. De setstanden waren 20-25, 20- 25, 25-21, 25-18 en 8-15. Nederhorst won haar laatste wedstrijd met 3-1 van Keistad 4. Door dit resultaat eindigen de Bergsen als tweede op 27 pun ten van kampioen Omniworld 2. Trainer Jakob Scherpenhui- zen was zeer tevreden met het spel van zijn team. „Een waar dig einde van een goed seizoen. Vooral de passing was behoor lijk en je kon zien dat we als team vooruit zijn gegaan." De setstanden waren 25-17, 25-23, 25-19 en 23-25. In de vierde set gaf Nederhorst een voorsprong van 18-23 uit handen. Kaarsje uit De streekderby tussen Huizen 2 en Voleem is met 3-1 gewon nen door de Huizersen. De set standen waren 21-25,25-20, 25- 20 en 25-16. „Het kaarsje was uit", concludeerde Voïeem-trai- ner Hans Mudde. „Blessureleed en zwangerschappen nekten ons." De wedstrijd tussen kampioen Omniworld 2 en nummer laatst KO/Trivolley ging zaterdag niet door. De ploeg uit Naarden kon te weinig speelsters in het veld brengen. „We hebben zeker niet het gevoel dat we de min ste ploeg in onze afdeling wa ren, maar we hebben gewoon een te kleine selectie", vindt speelster Marijke Mourits. „Het werkt gewoon demotiverend om met vier speelsters te trai nen en ook volgend jaar is alles onzeker. Zelf twijfel ik of ik vol gend jaar nog speel."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 7