'Met kogelvrij vest naar de bijbelstudi| REGIO 'Iedereen krijgt 's ochtends z'n krant' navraag Wethouderssalaris kan pi soms een onsje minder uit de archieven colofon ier boven* aangenaam Sydney MAANDAG 5 APRIL 2004 yerbazing ontstond afgelopen weekeinde over de toeslag die burge meester Pechtold van Wageningen ontvangt op zijn Leidse wethou derssalaris. Burge- meester JOOP VAN DER REDDEN van Valkenburg vindt dat wacht geld (voor Pechtold 250 euro bruto) 'volkomen terecht'. Hij verbaast zich meer over de aanvulling die oud-wethouders Tesselaar en Van Rij ontvangen, die adviseurs zijn bij managersuitzendbureau Boer Croon. „Dat bureau biedt salarsissen, die liegen er niet om." Pechtold stapte vrijwillig over van Leiden naar Wageningen. Hij Huist dat hij daar een lager salaris kreeg. Vindt u het terecht dat Leiden zijn salaris blijft aanvullen? Ja, dat is volkomen terecht. Dat is nu eens iets dat wettelijk goed is geregeld. Mensen die openbare functies uitoefenen, lopen risi co's met him carrière. Het kan altijd zomaar afgelopen zijn. Het is verstandig om ze toch enigszins te beschermen tegen de grilligheid van het openbaar bestuur." Wat vindt u ervan dat een Leidse wethouder meer be taald krijgt dan de burge meester van Wageningen? „Dat vind ik een anomalie. Een bruto salaris van 91.000 euro, dat is fors. Dan zeg ik: heren, het kan best een onsje minder. Als je dat verdient, dan kun je je best vertonen bij het 90-jarige jubileum van voetbalverening UVS, maar dat is een heel andere kwestie. Tegelijkertijd vind ik een salaris van 77.000 euro voor een gemeente als Wageningen onder betaald. Het is een mooie gemeente, maar bepaald niet simpel om te besturen." Discussie over Pechtolds salaris vindt u dus niet terecht, maar over de aanvulling die Dick Tesselaar en Tjeerd van Rij krijgen, hebt u vragen. „Inderdaad, dat zou nader uitgezocht moeten worden. Tesselaar èn Van Rij hebben een overstap gemaakt van de publieke naar de private sector. Ze werken natuurlijk feelance bij Boer Croon en krijgen alleen geld als ze werken, maar maar de risico's in de priva te sector zijn toch van een heel andere orde dan in het openbaar bestuur." Boer Croon betalen goed? „Ik ken die wereld. Boer Croon hebben me wel twintig keer ge vraagd of ik bij ze kwam werken, maar ik had het niet nodig. Ik kwam zo ook wel aan de slag. Het tarief dat zij Tesselaar en Van Rij betalen, zal toch zeker op meer dan 1000 euro per dag liggen. Ik zou wel eens willen weten of er een bovengrens is aan het bedrag waarop nog wachtgeld gegeven wordt. Het lijkt mij redelijk dat de gemeentelijke aanvulling van hun salaris wordt afgetrokken als dat boven die grens uitkomt. Als dat niet zo is, zou ik dat schandalig vinden." tekst: Wilfred Simons foto: Frans Roomer ANNO 1904, Dinsdag 5 April ALGEMEEN - Honderden menschen stonden dezer dagen 's middags op de kleine steentjes achter het Koninklijk Paleis te Amsterdam te kijken naar een machine, die op straat stond te puffen en in een kamer óp de 1ste etage van het Paleis 'aan 't kleeden kloppen' was, zooals de man, die de machine bediende, ons vertelde. Deze nieuwe manier van 'kleedkloppen' binnenshuis gaat heel eenvoudig in zijn werk en veroor zaakt in het geheel geen stof en het tapijt behoeft niet opgenomen te worden. Men leidt slechts een gummi-slang, waaraan een koperen mondstuk is bevestigd, onder een opgeschoven raam. Wanneer de ma chine in werking wordt gesteld, gaat een man binnenshuis met het ko peren mondstuk langs het tapijt, waardoor het stof, dat daarin zit, met kracht wordt opgezogen en buitenshuis, na een verbrandingsproces te hebben ondergaan, wordt uitgeworpen. ANNO 1979, donderdag 5 april OEGSTGEEST/LEIDERDORP - Goed gemutst kwamen vanochtend zo'n dertig kinderen van de Leiderdorpse kleuterschool Het Startblok bij bakker de Groot in de Oegstgeester De Kempenaerstraat aan waar ze hu eens hun eigen broodje konden bakken. Foto: archief Leidsch Dagblad Foto's in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na plaatsing 2,50 (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) over te maken op gironummer 57055 tn.v. Dagbladuitgeverij bamiate b.v. Postbus 507, 2003 PA Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d.(datum van plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad, Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd. Leidsch Dagblad Directie: B.M. Essenberg E-mail: directiehdcuz@hdc.nl Hoofdredacteur: Jan Geert Majoor E-mail: redactie.ld@hdc.nl HOOFDKANTOOR Rooseveltstraat 82, Leiden, tel. 071-5 356 356 Postadres: Postbus 54,2300 AB Leiden. Redactie fax 071-5 356 415 Advertentie fax 071-5 356 325 Familieberichten fax 023-515° 567 ADVERTENTIEVERKOOP Advertenties m.b.t.: Auto's: 072-6813661 Onroerend goed: 023-5150 543 Personeel: 075-6813677 Overige detailhandel: 071-5 356 300 Reclamebureaus kunnen contact opnemen met- 075-6813636 LEZERSSERVICE 0800 -1711 (gratis) Mobiel: 072 - 5196800 ABONNEMENTEN Bij vooruitbetaling (acceptgiro) p'/m €20,20 (alleen aut. ine) p/kw €56,70 p/j €216,90 Abonnees die ons een machtiging verstrekken tót het aromatisch afschrijven van het abonnementsgeld ontvangen €0,50 korting per betaling VERZENDING PER POST Voor abonnementen die per post (binnenland) worden verzonden geldt een toeslag van €0,50 aan portokosten per verschijndag. GEEN KRANT ONTVANGEN? Voor nabezorging: 0800-1711 (gratis). Mobiel: 072 - 5196800. ma t/m vr: 18-19.30 uur, za: 10-13 uur AUTEURSRECHTEN Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij HDC Uitgeverij Media BV c.q. de betreffende auteur. HDC Media BV, 2004 De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen. HDC Media BV is belast met de verwerking van gegevens van abonnees van dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over voordeelaanbieding en te geven, zowel door onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat laten weten aan HDC Media BV, Afdeling lezersservice, postbus 2,1800 AA Alkmaz^, lh( fac Wat stelt geloof nog voor in de nieuwe eeuw? Voor de een is religie de leidraad in het leven, voor een an der volstaat een geloof aan 'iets'. In 'Hierboven' acht vragen aan een heden daagse gelovige. Vandaag aan Joop Gottmers, ex- drugsbaron. Gisteren stond hij in het Bondsge- bouw van Voorschoten om zijn dramatisch levensver haal te vertellen. door Silvan Schoonhoven Hoe ging dat, die bekering? „Ik was een crimineel, een drugsver slaafde, en op weg naar het einde. Mijn vriendin was er vandoor met mijn dochtertje. Mijn verjaardag kwam eraan en ik had helemaal geen zin meer om jarig te worden. Alles lag klaar, mijn pistool, mijn slaappillen. Net toen ik me door mijn hoofd wilde schieten belden mijn Tai Box-leerlingen aan. Voor de deur zongen ze: 'er is er een jarig, hoera, hoera'. Toen is het er niet meer van gekomen. De omslag kwam later, toen ik toevallig in een antiekzaak moest zijn. De antiquair zei tegen me: 'rust heb je niet, hè. Dat komt omdat je God niet kent. Jij bent toch Joop, de crimineel? Jezus is ook voor jou gestorven.' Ik dacht: die vent die spóórt niet. Maar zijn woorden lieten me niet los. Toen het weer slecht met me ging, kwam ik opnieuw in zijn winkel. Hij zei: 'Joop, als jij zo'n flinke jongen bent, kom je een keer naar de bijbelstu die.' Ik dacht: waar heeft-ie het over? Maar ik ging toch. Gewapend en met Joop Gottmers: „Ik fiets niet eens meer door een rood licht, ledereen rijdt door, maar ik wil dat niet meer. Ik heb al zo veel verkeerd gedaan. Dat wil niet zeggen dat ik me altijd even goed aan de snelheid houd." Foto: Taco van der Eb een kogelvrij vest aan, want ik dacht dat het een valstrik was. Na zeven maanden werd ik weer gearresteerd. In de tijd dat ik toen in de gevange nis zat - vier maanden - ben ik tot geloof gekomen. Echt wedergeboren ben ik op mijn verjaardag, precies een jaar nadat ik zelfmoord wilde plegen." Wat is uw favoriete bijbeltekst? „In de gevangenis kreeg ik een brief van mijn ex-vriendin, die schreef: 'hou je niet meer van me, wil je je dochtertje niet zien op je verjaardag? Ik kom je bezoeken'. Ik dacht: wat geweldig, dat moet God zijn die aan het werk is. Ik had het bezoek hele maal geregeld, toen ik een daf mijn verjaardag een nieuwe b kreeg. 'Joop, Joop, je dacht to'V echt dat ik op bezoek zou koir. hè. En datje je dochtertje ooiP zou mogen zien. Neem geen f meer op, prettige verjaardag.' helemaal overstuur. Waarom God me dit aan? Ik zat vijftieigl per dag in de bijbel te lezen. IT. vers uit Romeinen is: 'God dqtl medewerkend ten goede.' Zei moest ik dus meemaken. Aller werden van me weggenomerr11 me dat realiseerde.P Wat missen niet-gelovigen voln „De rust. De tevredenheid. Iep1 is maar aan het jagen. Ik ben! 1 zó weinig tevreden. Gelooft u in wonderen? ,n „Een wielrenner was gevalle#* mijn hond. Ik liep erheen enr God, u doet alles medewerke2* goede. Waarom valt die wiehf1 dan? De man werd afgevoenP loeiende sirenes. Later kwarrp.e schade aan zijn fiets op me vr! tweeduizend gulden. De hek1 heb ik zitten vertellen over h( geloof ben gekomen. En wat hij was de hele wereld al afgejj op zoek naar God. n Gelooft u dat de bijbel van ka kaft waar is? E „Ja. Alles is waar en nuttig. Dt vloed, de zondeval, de spreké- slang, alles. Bij mijn bijbelstof begin ik altijd met te zeggend loven jullie dit boek echt? Dcjei drie dagen in een vis doorbrfn En dan houd ik ze voor: 'als k schellen van de ogen vallen, de betekenis ervan.' Het staa 1 ik geloof het." -r G Is de kerk wel modern genoeg' „De kloof wordt veel te grool l veel lezingen in kerken en iks niet erg doorsnee uit. Ik zit óy tattoo's. Eén keer mocht ik a> kerk binnen. Ik zei ze toen: 'j de Here Jezus gedaan hebber toen waren ze een stuk lievei lend kwamen ze naar me to^ Wat moet de kerk doen om n geren aan te spreken? „Zo'n Vriendendienst zoals i schoten is heel goed. Je moei ten zien waar de jeugd nieur naar is. De jeugd vindt mijn prachtig. Dat werkt." ei Met welke van de bijbelse gel heeft u de meeste moeite? „Joh, ik fiets niet eens meer rood licht. Iedereen rijdt doir ik wil dat niet meer. Ik heb verkeerd gedaan. Dat wil niev dat ik me altijd even goed a<e snelheid houd, natuurlijk. Efs naaste liefhebben als jezelf, i ook niet makkelijk.i „Iedere abonnee krijgt met ingang van 19 april voor zeven uur zijn Leidsch Dagblad in de bus. Wanneer we voor bepaalde wijken nog geen bezorgers hebben, moeten andere bezorgers een extra wijk lopen en desnoods gaat de depothouder zelf op pad. Hoe dan ook, het gaat luk ken", bezweert Eric de Kriek van het bezorgbédrijf DistriQ. Alle verloven zijn al sinds december ingetrokken voor de mega-operatie, want dat is het. De overgang van het LD van de middag naar de ochtend is vooral voor de bezorging een grote verandering. „Je weet op voorhand dat niet alle bezorgers meegaan naar de ochtend. Niet iedereen kan of wil 's morgens vroeg zijn bed uit om een wijk te lo pen en dus moet je veel doen om nieuwe bezorgers aan te trekken. Het heeft echter geen zin om al een half jaar van tevoren daarmee te be ginnen en dus wordt het toch laat- ste-momentwerk. We zetten nu echt alle zeilen bij om bezorgers aan te trekken, gesprekken te voeren en DistriQ maakt overuren bij werving Leidsch Dagblad-bezorgers wijken in te delen. Maar het gaat lukken, net als het ons lukte om De Telegraaf op zondag te bezorgen." DistriQ bezorgt reclamefolders, huis-aan-huisbladen en kranten als Leidsch Dagblad, Haarlems Dag blad, IJmuider Courant, Gooi en Eemlander, het Noordhollands Dag blad, Financieele Dagblad en De Te legraaf. Het bedrijf vervoert deze kranten, en ook die van PCM, vanaf de drukkerijen naar de depots. De depothouders leggen de kranten klaar voor de bezorgers, geven wijzi gingen aan hen door en bespreken klachten. De depothouder beslist ook wie welke wijk loopt, regelt ver vanging bij ziekte en springt des noods zelf bij. Van de huidige bezorgers gaat 35 tot 40 procent mee naar de ochtend. En dus zijn er honderden nieuwe be zorgers nodig. „Zeker als je weet dat nu al bepaalde dorpen en wijken een probleem zijn, is dat een hele toer. Bovendien zie je een verschil tussen ochtend- en middagbezorgers. In de middag zijn bezorgers jonger en heb je ook meer meisjes. In de ochtend zijn het vooral jongens en zijn ze ou der. In de wat rijkere buurten zie je bovendien dat ouders liever meer zakgeld geven dan dat hun kind een ochtendwijk loopt", is De Krieks er varing. De huidige promotiecoördi nator is in zijn jeugd ook zelf bezor ger geweest. Een ochtendwijk is geen slechte bij verdienste. Een middagwijk levert ruwweg vier euro per uur, terwijl voor een ochtenduurtje 6,50 euro staat. Dat is volgens De Kriek meer dan een gemiddeld baantje in de su permarkt, welke baantjes momen teel toch al niet voor het oprapen liggen. Een beperking is wel dat jon geren van 15,16 en 17 jaar pas vanaf zes uur mogen lopen en daardoor net één wijk kunnen doen. „Oudere bezorgers mogen beginnen wanneer ze willen. Die komen overigens niet voor 6,50 euro uit hun bed, maar willen dan meteen twee wijken lo pen. We hebben zelfs broodlopers met drie of vier wijken. Die hebben het geld echt nodig en zijn daardoor erg gemotiveerd. Ze blijven vaak ja ren in dienst, maken vrijwel nooit fouten en zijn zelden ziek. Toch wil len we het aantal wijken beperken, omdat we bij ziekte anders te veel wijken moeten verdelen over andere bezorgers." Via advertenties, folders en tieteams bij winkelcentra, s<- en sportcentra worden nu n bezorgers geworven. „Weh(r honderden aanmeldingen, ij moeten we allemaal doorne€ Soms zitten er eerder ontsla,, zorgers tussen of mensen di zijn. Ook heb je voor bepaaf, bieden meer aanmeldingen dig zijn en voor andere weei nig. Zo hebben we voor mei Voorhout, Noordwijk, Voorr en Valkenburg nog mensen En mochten we straks echt I komen in een wijk, dan zuil* Telegraafbezorgers vragen hun ronde nog een wijk voc» Leidsch Dagblad te lopen. 1? omdat De Telegraaf eerder geleverd op de depots. Maa, de overgang blijven we doo, voor iedere wijk een eigen b te vinden." DistriQ is bereikbaar op 08(j, 3478747 en www.distriq.nl.j Frans van den Berg Op 26 januari 1788 gaan elf Britse schepen voor anker in een baai voor de kust van Australië. Op deze schepen bevinden zich flink wat zware cri minelen, die door de Britse rechters zijn ver bannen naar Australië. Op de plaats waar ze met hun bewakers aan land worden gezet, stichten ze een nederzetting waar ze voortaan onder zware omstandigheden moeten wonen en werken. De ka pitein van de vloot kiest voor deze nederzetting een naam, waardoor het gespuis niet gemakkelijk zal kunnen vergeten wie er ook al weer verant woordelijk voor is, dat ze de rest van hun leven aan de andere kant van de wereld moeten door brengen. Hij noei^( het plaatsje namelijk Sydney, naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken van dat moment, Lord Sydney, de grote man achter het plan om ver oordeelde gevangenen naar Australië te deporte ren. Dat deze plaats nog een mooie toekomst voor zich zal hebben, inclusief een prachtig operage bouw en de organisatie van de Olympische Spe len, kan op dat moment nog niemand vermoe den. Tot zover is er niets bij zonders. Plaatsen wor den immers wel vaker genoemd naar een (be langrijk) persoon, zeker in de gekoloniseerde de len van de wereld. Maar hoe is die Britse familie Sydney eigenlijk aan haar naam gekomen? Daar voor moeten we nog ver der terug in de tijd, naar de Normandische edel man Willem de Verove raar, die in 1066 het Ka naal overstak naar Enge land en na een heftige strijd bij de plaats Has tings koning van Enge land werd. Ook zijn opvolgers kwa men uit Frankrijk en zij namen allemaal bij hun troonsbestijging hun ei gen hofhouding mee uit hun geboorteland. De twaalfde-eeuwse koning Henry II was hierop geen uitzondering en tot zijn gevolg behoorde onder meer een zekere Guillau- me de Saint-Denis, een Franse edelman die uit het plaatsje Saint-Denis in de Anjou afkomstig was. In Engeland werd zijn achternaam Saint- Denis, die werd uitge sproken als Sendnie of Sednie, verbasterd tot Sydney. Zo veranderde de Fransman Guillaume de Saint-Denis in de Engels man William Sydney en raakte deze achternaam in Engeland verder inge burgerd. Ook in Leiden komt overigens een vari ant van de achternaam Saint-Denis voor, name lijk Sentenie, waarin de op zijn Frans uitgespro ken naam letterlijk is op geschreven. Nu bestaat Sydney echter ook als jongensnaam en het dus de vraag of de ze voornaam iets te ma ken heeft met de achter naam Sydney. Dat lijkt er wel op, want er zijn in Engeland nog veel meer voornamen die oor spronkelijk alleen als achternaam voorkwa men. Voorbeelden hier van zijn Clifford, Ho ward, Mortimer, Neville, Spencer en Stanley. Het kan zijn dat de ge woonte om achternamen als voornamen te gebrui ken bij de adel is begon nen. Waarschijnlijk deed men dat om ervoor te zorgen dat de betreffen de naam niet uit de fami lie zou verdwijnen. De zoon van lady Sydney en Lord Spencer kreeg dan de achternaam van zijn moeder als laatste voor naam en heette dus bij voorbeeld James Sydney Spencer. Hierdoor bleef zowel de familienaam van de vader als die van de moeder behouden. Op een gegeven moment zag men geen verschil meer tussen 'echte' voor namen en deze naar vo ren geschoven achterna men en daardoor kon een naam als Sydney (ook wel Sidney) vervol gens ook als eerste voor naam gebruikt kon gaan worden. Vanuit Engeland kwam de voornaam Syd ney al snel in Amerika te recht en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw duikt hij ook regelmatig in Nederland op. Waar schijnlijk hebben televi sie en film met acteurs als Sydney Poitiers hierin een belangrijke rol ge speeld. De naam Sydney gaat dus uiteindelijk terug op de in Frankrijk in verschil lende streken voorko mende plaatsnaam Saint-Denis. Al deze plaatsen zijn vernoemd naar Dionysius, de be schermheilige va*" Frank rijk, die we een f' ken geleden ooÉ kwamen als de i1 der aan wie we men als Dionijs en Denise en acf men als Nijssen Nie te danken h" Aan het feit dat lige indirect ooi1 de Australische! naam Sydney, d' achternaam SyÏÏ Engels /Amerika voornaam Sydn ney zit, kun je zf grillig de wegen naamgeving sof] Reacties en tipsï rubriek kunt u f naar de redactie krant, Postbus if AB Leiden, ondl ding van de rul] naam Aangenè mailen naar dé kan ook: school heim@inl.nl i Tanneke Schooi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 10