ECONOMIE BEURS Van Lanschot zet rem op beleggingshypotheek Nettowinst Océ gekelderd Japanfonds van de markt Damrak zoekt richting MR m wm m amersfoort/utrecht/gpd - Van Lanschot Bankiers is de eerste bank in Nederland die de be staande beleggingshypotheken 'veiliger' maakt. Klanten worden gedwongen de helft van de aan delen om te zetten in minder ri sicovolle effecten. De stap van Van Lanschot is opmerkelijk, omdat zij vooral klanten heeft die behoorlijk vermogend zijn. De gemiddelde waarde van hun huizenhypotheken is een mil joen gulden. Volgens L. Boogaarts, directeur van de private banking divisie van de bank, kunnen zijn klan ten de verliezen op de beurs wel lijden, omdat ze nu eenmaal goed in de slappe was zitten. „De bulk-hypotheekmarkt loopt veel meer risico", aldus Boog aarts. „Ik kan me voorstellen dat andere banken maatregelen ne men." Tot nu toe is echter geen enkele 'gewone' bank ertoe overgegaan de voorwaarden voor beleg gingshypotheken te verscher pen. Wel werd deze week be kend dat banken voorzichtiger zijn met het verstrekken van nieuwe hypotheken. De afgelopen jaren zijn beleg gingshypotheken enorm popu lair geworden, vooral onder in vloed van de immer stijgende aandelenkoersen. In het alge meen bestaat zo'n hypotheek voor de helft uit aandelen en voor de andere helft uit bijvoor beeld een aflossingsvrije hypo theek. Vereniging Eigen Huis en Rabo bank Nederland raden mensen met een beleggingshypotheek aan vooral niets te doen en rus tig af te wachten. Tenslotte gaat het er om wat de beleggingen over dertig jaar waard zijn. Het ergste dat kan gebeuren is dat mensen over dertig jaar met een schuld zitten. Adder onder het gras is echter de voorwaarde dat banken hun klanten op gezette tijden mogen vragen geld op de beleggingsrekening bij te stor ten, als de waarde van de aan delen te sterk is gedaald. Eén van de grote 'gewone' hy potheekverstrekkers is de Rabo bank. Volgens woordvoerder Hans van Zon vraagt Rabo de klanten niet bij te storten, om dat het huis het onderpand is. „Mensen weten waarmee ze be zig zijn, dat wordt goed doorge sproken. Rabo adviseert klanten rustig te blijven en niet in pa niek te raken." Ook Van Lan schot wil geen gebruik maken van de mogelijkheid tot bijstor ten omdat de waarde van de on derpanden groot is. Van Lanschot heeft voor haar Beurshypotheek een lijst sa mengesteld van fondsen waaruit de klanten moeten kiezen. Dat zijn 'veilige' fondsen: er zitten bijvoorbeeld geen bedrijven in als World Online of UPC. Toch zijn ze het afgelopen jaar niet veilig genoeg gebleken: de ge middelde waarde daalde 40 pro cent. venlo/anp - De nettowinst van Océ is over de eerste negen maanden van dit jaar met 27 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst kwam uit op 74,4 mil joen euro 164 miljoen). Dat heeft de Venlose fabrikant van printers en kopieerapparaten vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijfsresultaat nam met 15 procent af tot 162,7 miljoen euro. De omzet liet evenwel een stijging zien, van 3 procent tot 2,4 miljard euro. Die toename was volledig toe te schrijven aan betere wisselkoersen, zo stelt Océ in een toelichting. De verkoop van apparatuur liep op alle fronten terug. Volgens Océ stellen veel bedrijven inves teringen in printers en kopieer apparaten uit wegens de ver slechterde economische voor uitzichten. De dienstverle- ningstak deed het wel beter. Als er geen nieuwe machines wor den aangeschaft, moeten de ou de nog wel worden onderhou den. Océ durft geen uitspraken te doen over de resultaten voor het hele jaar. Door de aanslagen in de Verenigde Staten is de situa tie te onzeker geworden. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in juli gaf de onderneming al aan dat dit jaar het winstniveau van vorig jaar niet wordt ge haald. joure/anp - Het effectenhuis In- tereffekt haalt het beleggings fonds Intereffekt Rising Sun (IRG) van de markt. IRG, een van de vele nieuwe constructies die de laatste jaren is bedacht, was bedoeld als fonds met een beperkt dalingsrisico door ge deeltelijke belegging in obliga ties, en een winstpotentieel door belegging in Japanse warrants. De extreme dalingen op de beurs van Tokio haalden een streep door de rekening van het in juni vorig jaar gelanceerde fonds. De kans op een substan tiële koersstijging van IRG is zeer beperkt. Ook lopen aan deelhouders het risico dat door de geringe omvang van het ver mogen (een kleine ƒ15 miljoen) de normale inkoop van eigen aandelen zou moeten worden gestaakt, ook al niet gunstig voor beleggers in een fonds als dit. Intereffekt komt daarom met een openbaar bod op IRG. Het effectenhuis gaat uit van de middenkoers van het aandeel, ongeveer de intrinsieke waarde, op de laatste dag van de aanbie dingstermijn, minus een korting van een half procent. Op 3 oko- ber was de middenkoers 44,40 euro 97,70). Damen reorganiseert werf Schiedam schiedam/anp Damen Shipyards Group neemt de Schiedamse scheepswerf Rotter dam United Shipyards (RUS) over. De daarvoor noodzakelijke reorganisatie is gisteren door de RUS-directie aangekondigd. Bij RUS, dat onder meer het vroe gere Wilton-Fijenoord herbergt, werken nu nog ruim 270 men sen. Van hen moeten er 101 de poort uit. Voor 72 werknemers is ontslag aangevraagd, de rest vertrekt via natuurlijk verloop. Met de bon den is een sociaal plan afgespro ken. „Een mager sociaal plan", volgens FNV-bestuurder W. Dijkhuizen. „Maar meer zit er gezien de slechte financiële po sitie van RUS niet in." VAN DE BEURSVLOER Het Damrak keek vanochtend vol spanning uit naar nieuwe economische cijfers uit de Ver enigde Staten en kon weinig richting vinden. De bewegingen van de meeste fondsen waren beperkt. De beursgraadmeter AEX noteerde na twee uur han del desondanks 2,51 punten of 0,4 procent lager op 456,33 Grootste daler was uitgeefcon- cem, tegenwoordig makelaar in marketing informatie, VNU, dat voorbeurs met een winstwaar schuwing kwam. Al wist het fonds na een forse daling vlak na de opening iets terug te krab belen, het stond rond 11.00 uur op 24,74 euro, een verlies van bijna zes procent. Aanvankelijk liep het verlies op tot bijna 13 procent. De koers van Océ, de Venlose fabrikant van printers en kopi eerapparaten, maakte een te gengestelde beweging. Het Mid- Kap-aandeel steeg vijftien euro cent tot 8,35 euro. Voorbeurs presenteerde Océ zijn cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar. De nettowinst kwam met 74.4 milinen euro 27 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de grote Europese beurzen daalden de indexen door winst nemingen na de koersstijgingen van gisteren. In de ochtend daalde de Londense FTSE-index op de effectenbeurs van Londen met 0,6 procent. In Parijs was de CAC-index 1,2 procent lager, net als de Frankfurtse DAX-index. Dankzij een eindsprint is de ef fectenbeurs in Tokio er vandaag in geslaagd net uit het rood te komen. Tijdens de ochtendhan- del stond de Nikkei-index nog op een verlies van één procent, maar bij het eind van de handel was de beursmeter vrijwel on veranderd. De index steeg frac- tioneel (0,39 punt) tot 10,205,87 punten. De andere beurzen in Azië waren verdeeld. Die van Zuid-Korea liet een stijging van 0,25 procent zien. In Hongkong werd de handel afgesloten met een daling van 0,1 procent. In Australië steeg het koersgemid- delde met 1,5 procent. amsterdam/anp l.k. perc. l.k. tiscah 6,20 14,81 toolex intern 0,01 50,00 rood testhouse 0,48 6,67 and intern publ 0,01 50,00 sns wereld aandf 18,25 5,49 newconomy 0,17 22,73 robeco zelfs.it hardw 8,25 5,10 vnu 24,74 9,14 evc intern. 0,48 4,35 lei techn. group 1,26 8,70 investa part. dm 83,00 4,27 antonov 0,22 8,33 cate, ten 24.70 4,22 ispatintern a 1.51 7,93 1 sot IS 2,75 3.77 scala business 1,43 7.14 robeco zelfs.polen 31,70 3,76 robeco zelfs.argen. 21,55 6.71 robeco zelfs.china 16,70 3,73 postb.comm.techf. 13,90 6,08 TOP-IO STIJGERS T0P-10 DALERS OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN aalberts Ind. abn amro prf a. abn amro prf c accell group acomo afc ajax aino airspray alanheri eert and intern publ aot arcadis arnh.mij akzo athlon groep axa stenman ind baan company ballast ned epe bam nbm, kon. batenburg begemann groep begaclaim belindo eert. beter bed bever holding blue fox enterpr blyd.-wil bosk, westm. c. brill eert. brunel intern buhrmann c.pref burg-heybr. calvé cap gemini sa cate, ten claimindo eert copaco crown v.gel.c. crucell css holding delft instrum. c. devote de vries robbé dico intern, dnc de ned comp docdata dordtsche petr. econosto, kon. emba emis eriks group c. euronext evc intern, exact hold, exendis fornix bio fortis nikkei g.c. fox kids europe frans maas free ree shop fugro c. gamma gamma pr geveke gouda vuurvaste, grolsch eert. grontmij c groothandelsgc. gti-holding hal trust heek-tweka heijmansc. heineken hold, a helvoet hold. c. hes beheer c. hbg hol I.colours c. hoop eff.bk hunter dougl. pr iet automat, ing pref internatio-muller I sot I s ispat intern a kas-ass. c. kühne heitz lanschot, van lei techn. group macintosh retail magnus holding management share maverix capital maxwell petr. mc gregor fash. moeara enim moeara opr. moeara opr.c. moeara winst v.k. 18,20e 65,50 2,13e 10,00 1.92 f 5,35 e 1.95A 15,55 8.05A 0,02 f 2.93 f 9,10 15,30 12,80 9,65 2.69 e 18,95 18,00 f 28.00A 3,15 0,43A 33.00A 10.50A 14,20 f 8.10 f 3.70A 31,50e 14.80A 3.11 f 3,25 e 870,00A 63,50e 53,40 23,70 31.45A 2,15 8.85A 5.70 f 7,25 f 8,15e 2.90A 0.64A 2.05A 2,40 f 3.15A 2,14e 4.85A 65,00 e 4.50A 28,00 15,70 0,46 e 27,85 f 4.85A 8,70 e 40,65 13,05 20.35A 9,00 56,25 31.75A 3.10A 42,70 17.80A 18,85 35,25 f 28,50 e 37,00 f 21,00e 0.99A 19,80 30,20 16.20A 3,30 13,20 f 29.20A 6.30A 0,16 9,45 f 3,50 f 22,20 2,65 f 1,64 f 14,15 16.20A 34,00 e 1,38 10.60A 1,00 f 0,29 f 35,80 4,00 Z 7,75e l.k. naeff 600,00A 600,00A 18,20 f nagron c. 27,00e 27,00 nedap 14,20 14.20A nedcon groep c. 18,60 f 19,00 10.00A nedschroef h. 6,90 e 6,90 e 1,92 f newayselec.int. 5,30 5,30 5,35 e new skies 7.85A 7.85A 1.95A nyloplast 5.05A 5.05A 15,30 opg eert. 34,80 e 34,50 8.05A petroplus int. 15,85 15,85e 0,01e pinkroccade 27,25 27,05 2.90 polynorm eert. 48,75 48.75A 9.10A porc fles 19.10A 18,00 15,30 priority telecom 11,50 f 11,50 f 12,45 reesink c 44,50e 44.50A 9.65A rood testhouse 0,45 0,48 2,72 f roto smeets 24.30A 24.30A 19.00A samasgre. 11,90e 11,90 18,00 f samasgrc.pr. 13.00A sarakreek 0,46 0.45A 3,15A scala business 1,54 1,43 0.43A schuitema 17,95 f 18,00 f schuttersveld 12,50 12.50A 10.50A seagull hold 0,43 e 0,43 f 14.20A simac techniek 1,20 e 1,16e 7,90 sligro beheer 30,00 f 3.70A smit intern, c 20,15 20.15A 31,45 sns aex gar.click 83,00 83,50 14.80A sns eur gar c. 80,50 81,00 3,1 IA sns intern.gar.$ 82.50A 84.00A 3.25A snt 7,00 e soc.gen. on aex 44.40A stern groep 27.50A stork 9,80 9,30 24,70 f telegraaf dec 15,85 f 15,85 f textielgr tw. 65.00A 65.00A 2,15A tiscali 5,40 6,20 toolex intern 0,02 f 0,01e 5,60 f tulip computers 0,33 e 0,31e 7,25 twent. kabel c. 23,05 23,25 8,10 e unileverc.pr 5,52 5,52 unil. 4%pref 28.50A 28.50A 0.64A unil 6%pref 43.00A 40,60 e unil. 7% pr.c 49.50A 50.00A 2.40A unil. 7%pref 480.00A 485.00A 3.15A unilever 60,50 59,95 2.11A united services 17,15e 17,05 4.85A vilenzo int. 19,00 f 65.20A vnu ver.bez. 10,50 f 4.65A volkerwessels 21.65A 21,95 28,00A vredestein c. 5.25A 5.25A 15,50e wegener c. 7,25 7.50A 0,48 ws vastg. wester s 33.00A 33.20A 27,00 4.85A 8,50 e 40,65 12,95 20.35A 9.00A 56,05 e 31,80e 3.10A 42,40 17.80A 19,30 35,25 f 28,95e 37.00A 21.00A 0.99A 19,90 29,75 16.20A 3.30A 13,20 f 29.20A 6.30A 9.50 f 3.50A 22,00 2,75 1.51 14,15 16.20A 34,50 1.26 10.60A 1,00 A 0,28 f NMAX BUITENLANDSE AANDELEN NIET GENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-aex gar f. aaf-neth.eq.f. aegon eq.fd nlg aegon rente f nlg aegon vastg.f nlg aegon mix f nlg aegon dep.f nlg aegon emerg.f nlg aegon index pl nlg ah vaste klantf nlg amersf.obligatief amersf.eurotop-100f amevaandf nlg amev vastgoedf nlg amev rentefonds nlg amev depositof nlg amev mixfonds nlg axa vr.valuta nlg axa vgf comb nlg axa vgf vastg nlg axa vgf fin s nlg axa vgf aand nlg axa act beh. nlg axa aandelen d nlg axa verz.rd.dep nlg holl. dlr.f. holl.groen rente holl.int.rente holl.stall.rek hooge h. pp aand nl hooge h ppoptnl hooge h. pp vast nl hooge h pp l.o.mixf hooge h. ppdepnl hooge h. pp aandf am hooge h. pp aandf eu hooge h pp aandf vo ing emu bond fd ingintemdnlg v.k. 70,20 42,04 37,12 25,69 23,11 30,41 17,39 10,33 16,68 165,02 0,6424 l.k. 70,20 41,49 37,34 25,79 22,84 30.51 17,41 10,59 16.52 169,69 0,6438 IJ. v.k. ho la l.k. aex-index 692,18 07/11/00 378,36 21/09/01 458,83 450,24 457,46 448,81 456,33 abn amro holding 28,39 09/11/00 15,26 17/09/01 17,98 17,71 17,97 17,61 17,95 aegon 48,89 06/12/00 21,25 21/09/01 28,00 27,50 28,64 27,50 28,64 ahold 37,39 02/07/01 27,35 21/09/01 31,96 31,72 31,85 31,36 31,64 akzo nobel 59,15 08/12/00 33,73 21/09/01 44,17 44,10 44,10 43,25 43,60 asml holding 37,70 06/10/00 9,70 21/09/01 14,15 13,80 13,82 13,30 13778 buhrmann 33,90 01/03/01 5,01 21/09/01 6,02 5,86 6,00 5,86 6,00 dsm 45,30 18/05/01 28,43 21/09/01 30,92 30,91 31,50 30,91 31,40 elsevier 16,15 15/11/00 10,21 21/09/01 12,53 12,30 12,40 12,10 12,29 fortis (nl) 37,00 03/11/00 20,85 21/09/01 27.74 27,40 27,47 26,91 27,35 getronics 14,18 07/11/00 2,00 17/09/01 2,49 2,48 2,51 2,45 2,46 gucci 121,00 13/11/00 66,55 21/09/01 91,45 91,05 91,70 91,05 91,50 hagemeyer 29,80 11/10/00 10,50 21/09/01 15,25 14,98 15,44 14,66 15,01 heineken 56,52 10/11/00 37,38 21/09/01 41,40 41,24 41.25 40,84 41,10 ing groep c. 44,74 04/01/01 22,34 21/09/01 30,00 29,55 29,75 29,24 29,72 kon. olie 75,90 13/10/00 43,72 21/09/01 57,20 56,45 56,74 55,90 56,49 kpn 26,96 27/10/00 2,03 06/09/01 3,11 3,06 3,10 3,03 3,10 kpnqwest 33,00 19/01/01 3,96 21/09/01 4,77 4,68 4,69 4,50 4,65 numicoc 61,05 17/11/00 22,80 03/10/01 23,66 23,29 24,37 23,00 24,20 philips, kon. 48,77 24/10/00 16,30 21/09/01 23,37 22,84 23,00 22,15 22,79 28,42 06/12/00 16,46 17/09/01 21,69 21,79 21,87 21,30 21,65 unilever c. 71,65 01/12/00 53,85 25/09/01 59,65 58,95 59,45 58,70 59,40 upc 24,20 06/10/00 0,23 17/09/01 0,37 0,37 0,38 0,35 0,36 verstatel 27,00 03/11/00 0,45 21/09/01 0,68 0,68 0,69 0,68 0,69 vnu 60,35 19/01/01 25,63 03/10/01 27,23 23,01 25,95 22,60 24,74 wolters-kluwer c 33,00 20/04/01 20,51 12/09/01 24,88 24,50 24,80 23,77 24,39 v.k. l.k. phillips petr. 53.70A american express 29.50A 28.80A polaroid corp. 0.70A 0.70A at&t 19.00A 19.00A reed int. 5.60A bethlehem steel l,25e 1.25A ricoh comp. yen 900.00A boeing comp. 36.10A 36.30A saint-gobin fr.f. 156.00A 153.00A chevron 85.40A sanyo elec. yen 850.00A Colgate 56.00A 56.00A sara lee corp. 21.30A dow chemical 32.95A schlumberger 45.50A 45.40A du pont de nem. 38.20A 38.00A sears roebuck 39.00A 39.30A fluor corp 38.00A 39.00A toshiba corp. yen 450,00 ford motor 15.00A 15.00A union pacific 46.20A general electric 32.00A 32.00A Unisys. 8.80A 9,00A general motors 40.00A 40.00A usx marathon 28.00A 28.35A goodyear 18.00A 18.00A venator group 15,75 A 15,35A hitachi yen 950,00A verizon comm inc 55.50A 55.00Z ibm c 102,00A 102.00A via net.works 0,98 f 1,00 f ibm (dollar) 94.50A 95.50A intern flavor 26.85A 26.30A int paper 35.00A 34.50A merck co 66,00 66.00A mitsub.elec.yen 300.00A mitsui yen 300.00A nomura sec. yen 900.00A pepsico 49.00A 48.70A philip morris 48.50A 48.80A 0,8840 0,8909 88,83 87,74 32,97 45,59 32,51 57,77 39,02 45,70 25,47 121.35 22.69 16,42 19,19 14.08 41,30 31,35 32,90 47.09 16,45 8,22 9,93 5,98 7,57 13.70 9.46 3,66 410.36 32,84 45,70 32,51 58,09 38,91 45,78 25,29 122,53 22,86 16,46 19.24 14.08 41.25 31,55 32,90 47.09 16,28 8,20 9,96 5,98 7,58 13,97 9,42 3.71 411,68 nn rente fonds 10,72 10,74 nn interrente fds 12,33 12,31 nn it plus fonds 7,69 8,39 nn aandelend fds 17,94 18,10 nn europa rente fd 6,69 6,69 nn vastgoed fds 7.18 7,10 nn obligatie pl.fds 7,19 7.21 nn geldmarkt fds 6,14 6,14 nn mix fonds 8,11 8,13 nn nederland fonds 13,99 13,83 nn nederland plus fd 6,36 6,28 nn verre oosten fd 8,06 7,98 pyramidefonds 80,07 81,84 rabo dutch eqf nlg 82,1073 81,5976 rabo dutch bond nlg 61,6417 61,8313 rabogroei sp nlg - rabo nlg cash nlg 82,6700 82,6700 royal aandelen 20,95 20,72 royal combinatie 15,86 15,80 royal deposito 7,22 7,22 rvs aandelen fonds 13,32 13,17 rvs mix fonds 13,77 13,81 rvs obligatie fonds 13,63 13.66 sns-comb.plusfonds 11,34 11,38 sns-vastgoedplusfd 5,83 5.79 sns-garantieplusfd 7.34 7,33 sns-obligatieplusfd 9,65 9,69 sns-ned.aand.plusfd 13,52 13,58 sns-groeimarktplusfd 3,95 3,94 sns-spaarbew.gar fd 7,35 7,34 sns-spaarbewustfonds 9,18 9.17 spaarb.klimfd nlg 11,77 11,77 van lanschot reserve 13,67 13,67 van lanschot bond 13,39 13,43 van lanschot equity 17,73 17,92 1316,53 1316,53 AANDELEN AEX-INDEX AANDELEN MIDKAP-INDEX h.j. i.j. v.k. op ho la l.k. midkap-index 689,31 31/10/00 333,43 21/09/01 385,51 380,95 385,26 380,91 385,05 amstelland 17,55 07/03/01 4,55 24/09/01 4,95 4,96 4,96 4,86 4,86 asm international 31,45 22/05/01 9,80 03/01/01 13,50 13,20 13,35 12,85 13,10 be semiconductor 13,15 06/11/00 4,60 17/09/01 6,65 6,45 6,60 6,35 6,60 cmg 23,35 06/10/00 3,20 18/09/01 4,00 4,00 4,00 3,85 3,94 corus 1.34 16/02/01 0,57 21/09/01 0,68 0,69 0,70 0,69 0,70 csm cert. 30,65 13/11/00 20,30 24/09/01 22,10 22,05 22,20 22,00 22,10 draka holding 75,50 06/10/00 37,05 21/09/01 39,00 38,90 38,90 38,00 38,30 hunter douglas 36,45 17/11/00 21,80 20/09/01 24,50 24,60 24,60 24,40 24,50 ihc caland 65,60 06/06/01 40,60 24/09/01 47.70 47,20 47,60 45,75 47,60 klm 28,90 02/02/01 7,30 21/09/01 8,80 8,80 8,90 8,55 8,70 landis group 17,85 06/10/00 1,98 21/09/01 2,50 2,50 2,50 2,25 2,35 laurus 13,35 16/11/00 2,60 03/09/01 4,35 4.37 4.37 4,14 4.14 libertel 16,00 30/10/00 6,05 07/09/01 8.80 8,80 8,80 8,60 8,70 rnoolen, van der 42,16 19/02/01 15,00 12/09/01 21,35 21,00 21,15 20,90 21,00 nedlloyd 27,40 07/05/01 12,90 17/09/01 13,85 13,85 13,85 13,55 13,55 nutreco Holding 57,70 29/12/00 38,60 21/09/01 41,85 41,05 41,85 41,05 41,40 océ 18,90 14/12/00 6,15 21/09/01 8,20 8,00 8,50 7,90 8,35 ordina nv 33,75 06/10/00 9,10 17/09/01 13,45 13,15 13,25 13,00 13,05 pinkroccade 78,00 03/11/00 21,60 21/09/01 27,25 '27,55 27,55 27,00 27,05 randstad holding 29,35 06/10/00 9,50 24/09/01 10,60 10,60 10,60 10,25 10,50 unit 4 Agresso 27,10 24/01/01 9,00 17/09/01 13,15 12,95 13,00 12,75 12,75 vediorc. 17,90 18/10/00 7,45 02/10/01 8,55 8,55 8,65 8,55 8,60 vendex kbb 18,10 02/04/01 6,20 21/09/01 8,55 8,55 8,55 8,45 8,55 vopak 28,30 18/04/01 15,50 21/09/01 17,40 17,30 17,30 17,00 17,15 wessanen, kon. c. 15,00 15/11/00 7,50 21/09/01 10,00 9,85 9,95 9,70 9,90 BEURS AMSTERDAM BEURS NEW VORK PERIODE VAN 20 DAGEN MIDDENKOERS IN GULDENS RENDEMENT OP STAATSLENINGEN De grafieken op deze pagina dateren van gistermiddag en -avond; de dollar van 15.00 uur, de staatsleningen en de AEX van 16.30 uur en de Dow Jones van omstreeks 23 uur. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. h.j. ■•J. v.k. op ho la l.k. antonov 0,24 f 0,22 e abn amro li 94,90 23/03/01 91,90 26/03/01 93,80 93,80 93,80 93,80 93,80 cardio cont 2,50 e 2,50 f abn amro neth-2 224,50 06/11/00 114,50 21/09/01 143,20 143,00 143,00 141,70 141,70 c/tac 1,70 f 1,65 f fortis obam 141,50 06/10/00 79,60 21/09/01 90,50 90,45 90,45 90,00 90,40 f dpa 9.30A 9,30A ing dutch f. 100,05 08/11/00 53,65 21/09/01 68,00 67,50 68,00 67,50 68,00 hitt 4,65 e 4,70 ing intern f. 89,80 24/10/00 12,65 27/09/01 15,20 f 14,45 e 14,70 14,45e 14,70 innocon 18.00 f 18,00 f ing bank it-f. 175,00 24/10/00 39,00 27/09/01 46,65 f 45,00 45,30 45,00 45,30 ksi int 0,92 0,92 A robeco 45,59 25/10/00 25,60 21/09/01 30,40 30,00 f 30,00 f 29,95e 29.95 e newconomy 0,22 e 0,17 f rolinco 36,52 24/10/00 20,25 21/09/01 23,35 23,25 23,30 23,25 23,30 prol ion 2,24 f 2,24 rorento 38,45 27/10/00 35,92 23/04/01 37,95 38.05 38,05 38,05 38,05 e sopheon 0,59 f 0,59 f uni-mvest 12,95 09/03/01 8,45 12/09/01 10,20 f 10.20A tie holding 0,56e 0,56 e NOTERINGEN BIJGEWER1 11.00 UUR 100 MEEST VERHANDELDE OP aab c okt 11,34 78 aab c okt 14,20 63 aab c okt 19,28 117 aab c nov 20,00 260 aab C o02 13,61 70 aab c o04 20,00 50 aab p okt 14,20 117 aab p okt 17,01 114 aab p okt 19,28 58 aab p okt 20,00 102 aab p okt 22,68 229 aab p 22,50 200 aab p o02 22,68 147 aab p o03 20,00 681 aab p o04 20,00 102 aegn c okt 32,50 111 aegn c o04 40,00 63 aegn p okt 25,00 56 aegn p o02 31.76 190 aex c okt 450,00 113 aex c okt 453,78 81 aex c okt 460,00 266 aex c okt 470.00 146 aex c okt 480,00 580 aex c nov 450,00 63 aex c nov 480.00 112 aex c nov 500,00 116 aex p okt 380,00 60 aex p okt 400,00 107 aex p okt 410,00 78 aex p okt 420,00 115 aex p okt 430,00 279 aex p okt 440,00 291 aex p okt 450,00 305 aex p okt 800,00 51 aex p nov 400,00 79 aex p nov 440,00 64 aex p nov 450,00 78 aex p nov 460,00 68 aex p apr 440,00 125 aex p o04 800,00 51 ahol c okt 22,68 94 ahol c o04 25,00 52 akzo c apr 50,00 52 asml c okt 12,50 52 asml c okt 15,00 67 asml c nov 15,00 294 asml c o04 40,00 51 asml p okt 12,50 112 asml p okt 40,00 52 asml p dec 10,00 50 asml p jan 10,00 211 cmg p 5,00 55 dsm p o03 33,33 100 els c okt 15,88 56 els c o02 13,61 149 els p o03 15,00 50 etl p sep 280,00 200 gtn c o04 30,00 50 gtn c o05 5,00 55 gtn p o05 2,50 100 ing c okt 17,02 92 ing c okt 30,63 55 ing c okt 32,50 401 ing c jan 27,50 63 ing c jan 30,00 59 ing c o03 40,00 90 ing p okt 35,00 62 ing p nov 30,00 157 ing p apr 35,00 52 kpn c nov 3,00 110 kpn c apr 4,00 76 kpn c o05 5,00 55 kpn c o05 9.76 107 kpn p o03 5,00 214 kpn p o05 5,00 52 kpnx p okt 17,07 99 rnoolen c jan 22,50 180 num c jan 30,00 68 num p okt 35,00 100 num p jan 35,00 100 olie c okt 58,99 631 olie c okt 60,00 515 olie c nov 60,00 61 olie c dec 60,00 81 olie c apr 52,50 201 olie okt 70,00 98 olie p apr 57,50 459 phil c okt 20,09 113 phil c okt 22,60 497 phil c nov 25,00 219 phil c o02 40,00 500 phil c o02 50,22 500 phil c o05 10,00 138 phil p jan 20,00 500 phil p jan 22,50 103 unil p nov 52,50 105 vendex jan 7,00 60 vnu c jan 25,00 100 vnu p okt 25,00 57 6,4! 3,8( 3,2 0.3! 5,2 2.7! OVERIGE BELEGGINGSFONDSEN v.k. l.k. idb real est.eqf 52,50A 52.50A abf 66.30A idb world eq.f 52.00A 52.00A abn amroa.i.f. 54,90 54,80 index click fonds 53,75 54,00 abn amroamerica f. 97,40 96,15 ing bnk com.techn.fd 7,20 7,10 f abn amro asian tig.f. 37,00 f 36,70 ing bnk cont.click eurf 24,80 24,80 abn amro euro f 20,40 20,60 mg bnk emerg.e.e fds 15,40 15,60 abn amro euro obl.f. 102,40 102,50 ingbnkdutchservf. 7.30A 7,40 abn amro europe f. 92,40 91,60 ing bnk euroobl f. 30,60 30,60 abn amro far ef. 37,50 36,90 ing bnk europe fund 22,85 22,75 e abn amro global f. 108,50 107,50 ing bnk europ.sm.capf 27,20 f 27,20 abn amro groen f 47,45 46,75e ing bnk farmacie f 35,75 e 35,50 abn amro internet 4,50 4.40 ing bnk financials f. 18,75 18,95 abn amro l.plusf. 93,80 93,80 ing bnkgeldm.fds 31,82 31,83 abn amro rent.div 72,60 72,60 ing bnk glob.fund 59,00 59,10 abn amro gl.pr.sec. 38,80 38,90 ing bnk hoog diva.f 23,35 22,90 abn amro pr.sec.am. 51,40 51,60 ing bnk japan f. 12,70 f 12,60 abn amro pr.sec.eur. 35,90 36,30 ing int.obl.fonds 54,50 54,80 abn amro pr.sec.f.e. 24,40 23,40 ing int.dep.fonds 51,40 51,50 abn amro sm.co euro 43.80A 44,55 ing bnk north am.f 22,50e 22,50 abn amro sm.co neth. 49,60 48,10 ing bnk oblig.fds 19,00 19,05 abn amro telecom 5,65 5,60 ing bnk onr.g.aandf. 46,75 47,25 f abn amro trans eurf. 127,45 125,10 ing bnk verre oosten 24,85 24,30 aegon aand.f sp. 2.10A 2.10A intereff.jap.warr. 6,40 6,30 aegon aandelenf. 43.75A 44.20A intereffekt 500 13,90 14,10 aex ind.f. 479.00A 478,85 investa part. dm 79.60A 83.00A aldoll.bond f. 55,50 55,10 ishimalayanf 8,00 a alrenta 193,30e 193,60 japan convertible f. 33,70 34,00 amvabel 12,40 f 12,40 japan fund cert. 5,90 6.00A asn aandelenfonds 64,00 f 63,50 lanschot eur.eq.f 21,50 21,50 asn obligatiefonds 26,50 26,50 lanschot far east f. 27.35 27,10 axa aand.int 63.50A 64.60A lanschot gl eq.f. 42,10 42,10 axa aand.ned. 1 80,15 81,90 f lanschot iet f. 13,20 13,10 axa akt.beheer 2 65,90 67.55A leveraged cap 149,75 149,95 f axa portfolio 3 60.95A 61.75A nat.resources f. 47,80 48,30 axa obl.euro 45.45A 45.45A nieuwe steen invest. 15,00 f 14,85 e beurshave 15,00e ohra aand.f. 18,30 17,70e bever holding 14,20 f 14.20A ohra care f. 23,30 23,20 colon.growth sh 13.00A 13.00A ohra comm tech f. 5,35 5,25 Columbia secur. 114.50A 114.50A ohra internet f. 7,50 7,35 f corio 23,80 23,85 ohra milieutech f. 14,40 f 14,70 delta lloyd deeln 22,90 e 23,10e ohra multimedia f 10,20 10,20 f delta lloyd dlr 11,70e 11.65A ohra new energy f. 13,15 13,45 delta lloyd donau 6,75 6.75 ohra obl.divf 29,50 29,45 delta lloyd inv. 7,90 7,85e ohra onr.goed f 37,00 36,35 delta lloyd jade 6,90 e 7,10 ohra spaardiv f. 23,75 23,75 delta lloyd mix 10,35 10,20e ohra totaal fonds 23,50 22,85 delta lloyd rent 12,05e 12,20 f optimix techno, a 12,05 11,50 dim vastgoed 10,00 f orange f. 26,60 26,45 f ducatus 59,80 e orange deeln f. 40.50A 40.50A eur.assets tr. 8,00 8.00A orange eur smcap f 14,45e 14,10 euro comm.prop. 18,00 f 17,65 orange global pr 8.85A 8.75A eur dutch eq.f. 19.70A 20.00A pan glob conv f. 28.90A europ.dev.cap.crp 8.50A 8.50A postb. aandelenf. 60,00 60,00 finlesobl f. 37.30A 37.30A postb.aex clicker 22,85 22,55 fortis america f 22,40 e 22,80 postb.amerika f. 22,00 21,90 fortis europa f. 25.50A 26,10 f postb. beleggf. 36,90 36,80 fortis japan f. 21,90 f 22,00 postb.comm.techf. 14,80 13,90 fortis obl.div. f. 51,65e 51,80 postb.duurz.aandf. 21,70 22,15 fortis rent o nl 25,28 postb.easy blue f. 23,15 23,50 fortis rent o n5 27.39A postb.euro aandf. 22,50 23,10 fortis rent on 10 28.02A postb.euro.c.clickf 24,75 24.75 fortis wereld mix fd 43,10 43,40 postb euro obl.f. 36,10 36,15 fortis wereld vastgf 43,50 43,50 postb.farmacie f 27,85 27,05 gilissen quality gr.f. 14,40 14,15 postb fin.wereldf 23.95A 24,35 gulden rente f. 36.60A 36.60A postb.hoogdiv aandf 25,80 25,15 holland eur.f 58.25A 55,95e postb. hoogdiv obl f. 22,45 21,95 holland fund 87.50A 86.65A postb it fonds 32,10 31,95 holland oblig.f. 67.20A 67.55A postb.internet f. 7,05 6,70 e holland pacific f. 48,10 e 47.95A postb.multimedia f. 7,85 7,80 holland selectie f, 86.25A 86.20A postb.nederlandf 40.20A 40,50 hooge h aandf ned 19,00 19,00 24.80A postb.nikkei.c.clf 23,95 23,95 idbemergcomp 24.30A postb. obligatief 28,60 28,85 idb euro opt. 24.30A 24.90A postb.opk landenf 12,65 12,90 idb euro sel 49.90A 51,60 A postb vastgoedf. 24.70 25,15 idb global sel 193.00A 196,00A postb wereldmf. 28,50 28,40 idb rentselect 40.10A 40.10A preferent fonds 50.60A 50.40A idb dutch eq.f 40.00A 40.00A rente plus fund 30,20 idbglobcnvf 44.50 44,50 robeco amerika 49,80 49,25 idb mix f 45.95A robeco divirente 24,90 24,90 robeco ditch midcaps robeco duurzaam aand robeco emer. mark. robeco eurol.aand. robeco eurol.midcap robeco european midc robeco europe robeco eur.obl.div. robeco growth mix robeco hollands bezit robeco hypotheek robeco pacific robeco safe mix robeco solid mix robeco young dynamic robeco zelfs.argen robeco zelfs.austr. robeco zelfs.belgie robeco zelfs.braz. robeco zelfs.canada robeco zelfs.china robeco zelfs.comm&t robeco zelfs.duitsl robeco zelfs.finland robeco zelfs.frankr. robeco zelfs.health robeco zelfs.hongk. robecozelfs.it robecozelfs.it hardw. robeco zelfs.japan robeco zelfs.maleis. robeco zelfs.m.biot. robeco zelfs.mexico robeco zelfs.nederl. robeco zelfs.polen robeco zelfs.sing. robeco zelfs.softw&ser robeco zelfs spanje robeco zelfs.telec robeco zelfs.uk robeco zelfs.usa robeco zelfs.z.afr robeco zelfs.zwits. rodamco nth am. rolinco pref. royal mix f. royal plus f. royal top f. sns eurobl.div.f. sns eur aandelenf sns eur mixfonds sns guldensdiv.f. sns nederl. aandf. sns sp.plus aand.f. sns wereld aandf. transpac.f. triodos groenfonds triodos meerw.aandf. triodos meerw.mix.f. vastned off/ind vastned retail vhsonr mij vpv hollandhaven wereldhave wereldhave o/n 56,20 56,65 53,70 52,65 36,35 36,55 43,65 43,95 27,15 27,35 44,60 45,65 35,10 f 34,65 24,80 f 24,60 53,15 53,50 27.00 27,05 51,55 51.45 56.40 56.45 40.35 40,35 44,30 44,40 13.45 e 13,50 23.10 21,55 58.40 58,70 54.55 55,10 24,80 24,55 78,75 78,05 16,10 16,70 5,05 5,00 65,50 65,20 47,50 48,25 85,10 84,30 65.00 64,70 f 39.35 39,40 42.05 42.45 7.85 e 8,25 40.75 40,80 16.30e 16,45 17,00 16,90 91,70e 92,40 67,80 67,85 30,55 31,70 24,60 24,60 12,70 12,80 53,15 52,55 41,05 40,80 68,10 67,60 99,65 98,10 39.35 40,35 75.10 73,80 42,60 f 42,25 42.40A 42.40A 5,40 5,40 5,05 24,25 24,25 25,00 25,40 25,25 25,40 23,60 23,50 52,25 52,35 24,00 24,30 17,30 18,25 145,05 149,00 56,40 56,50 22,65 22.75A 25,40 25.50A 25,30 f 24.90 38,95 f 38.65 15,75e 15.75 f 33,75 f 33,50 51,50e 51,25 2.30A 2.30A VERKLARING DER AFKORTINGEN op =t openingskoers e gedaan en bieden h.j. hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l.j. laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend v.k vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend l.k. laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a laten ho hoogste koers b bieden la laagste koers c exclaim s stopkoers d ex dividend s.k.2 slotkoers 2 beursdagen terug e.r. effectief rendement 50 MEEST VERHANDELDE OBLIGATIES aab 77. 95-05$ aab 7 94 aab bb 57. 97lfr aab 5'/. bb 98dm aab 47» 99euro achmea 67.97 aegon 7'/» 96 pc bay.ver. 5'/. 96 banq lux 67.01 bng 8 95-05 bng 77.95-05 bng 77.92-02 bng 7 93-03 bng 67.97-12 bng 57. OOeuro bne 57,97-08 e.r. s.k.2 v.k. 6,13 103,50 A - 102,80 A 102,80 A 5,29 102,25 A 102,25 A 5,20 100,25 A 100,25 A 5,28 95,90 - 95,95 4.80 105,00 A 106,05 - 103,50 - 103,50 - - 100,40 A 100,50 - 101,60 - 101,50 4,11 112.25 112,00 4,25 110,90 A 110,90 A 3,77 104,35 A 104,35 A 3,48 104,70 104,75 A 5,11 108,15 A 108.10 4,86 105,40 105 50 - 4.61 104.50 A IOA'T- bng 57.98euro bng 47.01$ bng 47.98euro dsl fin. 57.96 dut mbs 57.99lla2 el fr 37.98euro fort fin 77.92 fort, bnk 67«01eur ing 6 97-07 ing 6 00-07euro ing 57.01euro ing 47. 99euro ing perp. 67,01 euro kpn 6,05 00-03euro kpn 4V. 98-08dm kpn 4 99-04euro hh 47, 97 - 102,50 A 102,50 A 3,70 102,50 A 102,50 A 4,59 97,65 A 97,90 - 100,10 A 100,10 A 5,55 105,17 A 3,62 100,25 A 100,25 A - 104,25 A 104,25 A 6,25 101,20 A 101,45 4,91 105,20 4.59 107,00 5,42 103,30 95,95 A 101,90 93,50 A 68,30 A 82,75 - -~nn 4,95 11,53 11.77 11,75 105,20 107,00 103,25 95,80 101,75 A 92,00 67,50 82,75 A nib 77.95 nibo 77.94-03 nibo 57,93-03 nwb 57.01-lleuro oostenr 67.97 phil 67.01euro phil 57.01 euro phil 57.01euro rabo 67.96lfr rabo 57.01$ rabo 57.98 rabo 37.99-04euro sns gr 77.95-02 sns gr 7 93-03 unil 67; 94 unil 47.01-04euro - 101,80 A 101,80 A 3,59 106,00 A 106,12 3,73 104,05 A 104,25 5,01 100,80 A 100,85 5,79 106,00 b 106,00 b 6,48 97,50 - 97,45 - 5,97 98,50 98,80 4,77 100,90 A 100,90 A 3,66 102.50 A 102.75 A - 105,00 A 105.00 A 5,25 100,05 100,00 99,50 99,50 A 101,55 A 101,58 A 3,85 105,40 A 105,25 4.04 105,85 A 4.05 101,70 A 3,81 STAATSLENINGEN v.k. nl 87. 92-07 120,15 nl 87,911-11 117,85 nl 8'/. 921-02 101,60 nl 87.9211-02 103,19 nl 87.92-071-11 118,40 nl 87.92-071-11 119,80 nl 7'l, 95-05 112,25 nl 77,93-23 125,20 nl 77,95-10 118,60 nl 77.94-04 109.80 nl 7 93-03 104.65 nl 7 95-05 109.65 nl 67.95-05 109,60 nl 67,93-03 104,47 nl 6 96-06 107,65 nl 57.94-04 104,74 nl 57.96-02 102,15 nl 57.97-07 107,20 nl 57,98-28 100,25 nl 57,00-10 105,35 nl 57.98-08 104,70 nl 5 01-11 101,25 nl 47.00-03 101,80 nl 37.99-09 94,40 nl 3 99-02 99,82 nl grb 37.-d 61,504 nl grb 3d 51,754 nl grb 27ad 43.50 WISSELKOERSEN amerikaanse dlr australische dlr belgische frk (100) canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) hongkongdlr(lOO) lerse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanseyen (10 000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) 5,46291 1,500( inwisse 2.3865 fa 1,176012' '1COCIO,° It 1 29.04 et 112,674 3,503( -V 37,0637 33,:.75S 0,6467 29,00 2,798135 0.51 11,3812 199.5C 26,57 16,015 1,0992 1,3245 0,000051 0,2190 22,02 148,20 NB. Deze opgave is van GWK. en verkopen van vreemde vali nen de banken uiteenlopende kosten. EDELMETALEN Amsterdam - Prijzen van vorige beu uur: Nieuw Goud/kg onbewerkt 21.740-22.740 21. bewerkt 24 340 Zilver/kg onbewerkt 315,00-385,00 -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2001 | | pagina 8