Economie Beurs Fortis niet bang voor mislukken van emissie Van Lanschot nog steeds op zoek naar verzekeraar Damrak direct op forse winst MAANDAG 7 SEPTEMBER 1998 159 Handel roebel na koersval stilgelegd moskou De handel op de wisselmarkt van Moskou is vanmor gen stilgelegd nadat de roebel opnieuw in een vrije val was ge raakt. De koers van de Russische munteenheid kwam op 20,66 per dollar te staan tegenover de 16,99 die vrijdag als officiële koers werd genoteerd. Later op vrijdag was de koers verder weg gezakt tot 18,55 roebel per dollar. Een woordvoerder van de Moskouse wisselmarkt verklaarde dat er 'een volstrekt gebrek aan balans' was tussen vraag en aanbod. Ondanks onzeker beursklimaat UTRECHT ANP De Belgisch-Nederlandse bank verzekeraar Fortis, die onlangs de Generale Bank heeft overge nomen, is niet bang dat de hui dige mineurstemming op de beurzen de nieuwe emissie van aandelen in de war zal sturen. De uitgifte moet zo'n vier mil jard opleveren. Het concern maakte vrijdag tijdens de publicatie van de fors hogere halfjaarwinst bijzonder heden bekend over de volgens Fortis grootste emissie van Eu ropa. De bank-verzekeraar ge bruikt het beursgeld onder meer voor het aflossen van le ningen die gebruikt zijn voor de financiering van de overname van de Belgische Generale Bank. Fortis denkt dat bij een koers van 126 er ongeveer 31,7 mil joen aandelen worden uitgeven. Bestuursvoorzitter Bartelds re kent erop dat de emissie een succes wordt. ,,De koers van Fortis heeft zich immers in de afgelopen weken goed gehou den." Daarnaast bezit Fortis een ijzersterke vermogenspositie die nauwelijks last zal krijgen van Azië. Op een krediettotaal van ongeveer 170 miljard ecu (379 miljard gulden) kent de Utrechtse bankverzekeraar een Aziatische exposure' van slechts 161 miljoen ecu. ,,Dat is peanuts", zegt Bartelds, „zeker met een stroppenpot van 1,4 miljard ecu. We worden er niet zenuwachtig van. Op 1 oktober moet duidelijk zijn of de emissie een succes is, zo vertelt medebestuurder Hielkema. Mocht de belangstel ling tegenvallen, dan is het mo gelijk dat de aandelenuitgifte beperkt of zelfs uitgesteld wordt. „Of we gaan in januari door met de emissie." Bartelds presenteerde vrijdag fraaie winstcijfers. Mede door de goede prestaties van de bankdivisie dikte het conem- nettoresultaat aan met 34 pro cent tot 886 miljoen ecu (1,97 miljard gulden). De op 1 januari geconsolideerde Generale Bank, met een aankoopbedrag van 26 miljard gulden de duurste over name van Nederland, was ver antwoordelijk voor een winst van omgerekend 622 miljoen gulden. DEN BOSCH «ANP De zoektocht van F. van Lan schot Bankiers naar een verze keraar moet nog voor het einde van dit jaar tot resultaat leiden. „Een joint venture met een Ne derlandse verzekeraar die sterk is in de pensioen- en leven- markt, ligt voor de hand", zei bestuursvoorzitter H. Heems kerk van de Bossche bank vrij dag in een toelichting op de halfjaarcijfers. Sinds de mislukte vrijage met Nuts Ohra begin dit jaar heeft- de florerende Bossche bankier met menig binnen- en buiten landse verzekeraar om de tafel gezeten. Heemskerk: „We zijn nog steeds in gesprek met di verse partijen, maar voor het eind van dit jaar nemen we nog een beslissing op dit gebied." Van Lanschot wil in Neder land en België zijn klanten een totaalpakket van bank- en ver zekeringsproducten aanbieden. Zelfstandigheid heeft bij de zoektocht altijd voorop gestaan. Angst om dit te verliezen, was de reden voor Van Lanschot om de fusie met Nuts Ohra af te blazen. De bank boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 57,1 miljoen gul den. Dat is dertig procent meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Voor de rest van het jaar rekent de Bossche bankier op een 'belangrijk hogere' winst. Crises in Azië, Rusland en La- tijns-Amerika gaan helemaal langs Van Lanschot heen. „In die regio's hebben we helemaal geen exposure. Onze dicht-bij- huis-strategie werkt nu in ons voordeel", merkte de bankbe- stuurder droogjes op. ECONOMISCH KORT De effectenbeurs in DUITS LAND wil aandelen op de markt voor jonge, snel groeiende on dernemingen onderverdelen in een aantal risicoklassen. Dat heeft beurstopman W. Seifert verklaard tegenover het tijd schrift Focus. Het doel is de markt overzichtelijker te maken voor beleggers. De regering van ROEMENIË heeft zaterdag besloten de staatsuitgaven te beperken en enkele belastingen te verhogen. Dat moet de begroting ontlas- ten met achtduizend miljard lei (1,8 miljard gulden). Minister van financiën Daianu verwacht dat het begrotingstekort aan het eind van het jaar vier procent van het bruto binnenlands pro duct bedraagt. Doelstelling was maximaal 3,7 procent. De crisis in RUSLAND bedreigt 50.000 arbeidsplaatsen in het oosten van Duitsland. Dat heeft een medewerker van het insti tuut voor economisch onder zoek in Halle verklaard tegen over de krant Bild am Sonntag. Vorig jaar exporteerde de vroe gere DDR voor 3,2 miljard mark (3,6 miljard gulden) aan goede ren naar Rusland. Dat komt overeen met 49.500 arbeids plaatsen in de industrie. VAN DE BEURSVLOER Gestimuleerd door de beurzen in het Verre Oosten is de Am sterdamse Effectenbeurs van morgen direct met stevige winst begonnen. Kort na opening stond de AEX-index op 1.094,71 punten, een plus van 22,02 punten ten opzichte van vrij dag. Daarna begonnen sommi gen weer te verkopen. Om elf uur bewoog de graadmeter voor de 25 belangrijkste hoofdfond- pen zich rond de 1.192. Met name de belangrijke beurs van Tokyo tekende vanmorgen voor een forse stijging van 5,3 procent. De Nikkei-index in Ja pan ging omhoog met 747,15 punten lot 14.790,06. De beurs van Zuid-Korea sloot 3,9 pro cent hoger en in Hong Kong lag de stijging.aan het begin van de middaghandel op 7,3 procent. In Seoul (Zuid-Korea) gingen de koersen met bijna vier procent omhoog, in Taipei (Taiwan) 3,5 procent. Singapore 5,9 procent en in Jakarta (Indonesië) 1,3 procent. Manilla (Filippijnen) sloot 2,4 procent hoger. Een grote uitschieter was het Ma leisische Kuala Lumpur, waar het koersgemiddelde omhoog schoot met 25 procent. De algemene stijging, de eerste van formaat sinds lange tijd, vloeide voort uit de verwachting dat binnenkort de rente wel- eens omlaag kan gaan. De spe culaties hierover, die al enkele dagen de ronde doen, kregen dit weekeinde voedsel door uit spraken van Amerika's centrale- bankpresident Greenspan. Greenspan verklaarde dat de Verenigde Staten niet langer een 'oase van voorspoed kun nen blijven die niet wordt beïn vloed door een wereld die sterk toegenomen spanningen er vaart'. Deskundigen leidden daaruit af dat een renteverla ging niet langer is uitgesloten. In Tokyo konden de aandelen koersen ook hard omhoog na dat de Amerikaanse minister van financiën Rubin had gezegd dat Japan overheidsgeld moet gebruiken om zijn kwakkelende banksector overeind te helpen. Dat versterkte onder de beleg gers de hoop dat Tokyo snel een besluit zal nemen om het bankwezen te hulp te komen. AMSTERDAM-TOKYO Rtr-KRF-ANP TOP-IO STIJGERS TOP-IO DALERS tokyo pac.hold OVERIGE BINNENLANDSE AANDELEN ballast ned cpc bam groep, kon. batenburg burg-heybr calvéc OA ing liric dowjones koppelpoort krasnap. leer, van kon manag. share 16000 3040 38900 203.00A 175,00 135,00 54,00 f 18,50 34.00A 190,80 118,40 33.50A 8.24 180,00 b 158,00 57,70 f 72,00 f 25,60 40,80 54,20 13,45 f 00A 298.00A 00A 00A 3138,00A 00A 39800.00A 50A 159,00A 00A 42400,00A 165,40 2.20A 00 A 775,00A 54,50 f 57,00 nedschroef k. nkt holding p&cgr c petroplus polynorm c. schuttersveld shgrobeh. smit trafo c. sphinx gust. c telegraaf c. textielgrtw. tw kabel c. ubbink 52.20A 00A 3200,00A 108,50 27,00 f 50,00 65,00 35,50 41.00 f 43.50A 20,90 75,00 34,90 f 45,70 f 61,80 25,90 80,00 e 29,40 f 190,90 37,50 117,00 3,30 88,10 f 102,50 102,00 7.80A 20,00 f 46,00 f 300,00 205,90 43,00 27,30 f 21,00e 12,80 f 46,40 f 52.90A 25,10 65,50 e 61,50 78.50A 116.00A 127.70A 00A 1270,00A 136,60 79,20 f 47,80 30.00A 26,00 b 20,20 74.30A 90.00A 46,90 120,00 BUITENLANDSEAANDELEN 72.80A 72 k bellatlantic bethlehem steel boeingcomp cbscorp. centocor hitachi yen honey we II 00A 86.70A 50A 26.50A 00 A 900.00A 410,00 a 50.10A 50A 49.00A NIETGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN aaf-n h.eq.f. ooblig.f aegon equity fund aegon rente fund aegon vastg fund aegon mix fund aegon dep.fund aegon 157,15 155,20 108,65 105,51 200,89 200,78 30,82 30.08 22.36 22,44 16.57 16.29 24.70 24.57 15.51 15.51 aegon index plus fd ah vaste klant.f amersf.obligatief amersf .eurotop-100 f amev aandelenf ned amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds axa vgf vastrentend 6.57 6.72 :a actief beh. depot ;a aandelen depot holl int.rente hooge h. ppaand nl hooge h. pp opt nl hooge h. pp vast nl hooge h. pp l.o.mixf hooge h ppdepnl hooge h. pp aandf ar hooge h. pp aandf ei hooge h. pp aandf vc ing dutch bond mg int emddem 17,67 17,22 138,48 137,45 1,2304 1,2329 1,8620 1.8168 94,25 91.72 26.45 26.55 40.23 40.32 28.99 28.99 49.17 48.74 52.07 52.15 30,99 30,79 40,89 40,36 23,04 23,18 88,67 84,08 20,44 20,55 18.12 18,02 22.10 21.80 12.43 12.43 73.40 72 25 71.85 71,70 68,25 67,85 102,88 102,89 40,35 39,92 17.64 17,44 19,56 19,59 14.13 14,03 14,96 14,96 23.10 22.78 21.65 21,02 meespiers.obl.rentef nn aandelend fds nn euro fds nn euro plus fds nn vastgoed fds nn obligatie pl.fds nn nederland fonds nn nederland plus fd ohra garantie fd postbank spaargr.f pyramidefonds rabo dutch equity f reaal-combinatief. reaal-vastgoedf reaal-garantief reaal-obligatief reaal-ned.aandelenf. reaal-groeimarktf reaal-spaarbew.f reaal-spaarbew garf rente vast fonds royal combinatie royal deposito rvs obligatie fonds spaarbelegdiv f van lanschot reserve 6.01 5.9! 101,22 101,39 133,77 132,36 125,58 125,59 20,97 21,04 21,50 21.49 33.66 32.82 12,66 12.67 11.41 11.41 12.26 12.08 14,66 14,70 12,02 12,02 15.46 15,37 31,56 30,75 15,65 15,25 113,70 112,81 53.49 53.50 191.05 191.30 89.9576 87.9029 57.2708 57,3318 109,40 109,40 52,6806 52,6768 24,25 24,00 11.47 11,55 14,76 14,76 19.09 19,12 34,62 33,73 6.07 5,86 17,79 17,68 14,76 14.76 96.39 96.41 48.50 47.35 33,28 32,82 14,68 14,68 29,78 29,02 26,28 26,13 26,76 26,85 13.10 13.02 1361.75 1361.87 1327.27 1329.70 1656,81 1627,89 AANDELEN AEX-INDEX akzo nobel asm lithography hoogovensc. philips polygram tnt post gr wolters-kluwerc 1323,65 56,60 224,40 70,40 129.10 105,95 108.70 78.75 223.40 39,30 152,00 105,40 103,00 132.00 155,30 98,20 125.50 99.30 77,30 91,00 204.30 126,80 59,20 170.40 66.40 85.80 88,00 345,60 l.j. 21/07/98 764,97 14/04/98 34,60 21/07/98 67,25 25/03/98 44,60 14/07/98 73,50 25/09/97 35.20 20/04/98 55.00 11/05/98 41.10 01/04/98 160.50 23/02/98 23,90 31/07/98 70,50 08/09/97 66,00 04/05/98 56,60 30/09/97 73.60 21/07/98 75.10 15/07/98 58.50 06/04/98 83,10 21/07/98 68.10 30/03/98 48,10 26/05/98 48,25 15/05/98 111,00 15/10/97 82,10 03/07/98 39,60 07/07/98 92.10 25/05/98 35,10 20/07/98 63,50 15/07/98 36.20 02/09/98 210.10 28/10/97 1072,69 28/10/97 43,10 28/10/97 182,70 28/10/97 60,30 28/10/97 78,80 01/09/98 37.50 01/09/98 59,50 03/09/98 43,90 28/10/97 168,00 01/09/98 26,80 28/10/97 127,00 28/08/98 66,80 28/10/97 90.00 01/09/98 76.40 28/10/97 112.90 28/10/97 62.30 01/09/98 93.50 04/09/98 71.30 28/10/97 63,50 14/11/97 69,90 15/12/97 118,70 29/04/98 107,80 01/09/98 48,60 28/10/97 132,50 23/12/97 62,30 01/09/98 75,80 28/10/97 82,20 28/10/97 339,50 1104,11 44,00 191,00 60,50d 83.40 39.80 61.40 46.00 173.70 28,50 129,70 69,00 91,90 77.80 116.80 64.30 96.00 71.80 64.60 74,10 123,60 109,70 51,00 138,80 63.90 78,80 86,00 349,60 la 1090,07 10 43,30 185,00 59,50d 82.00 38.50 60.20 43.20 171,00 27,30 128,20 67,30 88,50 77,00 114.50 63.00 94.60 69.50 63.80 70.90 120,00 109,00 48,20 134,40 62.70 76,70 83.60 342.00 AANDELEN MIDKAP-INDEX bolswessane capgemini 193.00 37.50 40.80 183.10 119.70 57,40 121,00 64,50 46,10 118,00 137,00. 78.40 150.00 54.90 69.60 74,00 94,00 73,90 78,40 169,00 92,00 74.50 45.80 l.j. 31/07/98 1244,56 17/03/98 42.50 20/08/98 92.80 03/10/97 24,20 19/09/97 27.00 08/07/98 56.00 07/04/98 82.40 28/07/98 37.60 22/07/98 58,20 22/04/98 45,00 20/05/98 29,80 16/07/98 67,50 16/10/97 89,50 17/03/98 51.00 02/04/98 114,50 09/04/98 38.00 19/03/98 49.10 14/10/97 29,60 09/03/98 62,00 11/06/98 24,00 21/04/98 53,20 31/07/98 68,60 06/10/97 53,20 25/02/98 45,30 09/07/98 32.50 28/10/97 1567,49 01/09/98 43,50 15/09/97 175,00 01/09/98 24,80 01/09/98 28,50 28/10/97 141,50 11/12/97 102,00 28/10/97 52,80 11/09/97 96,50 28/08/98 56,00 04/09/98 30,20 15/01/98 81,20 18/08/98 93,40 28/08/98 53,00 13/11/97 138.40 28/10/97 40.50 28/10/97 51.40 28/08/98 30,40 03/09/98 64,00 28/10/97 61,00 03/09/98 55,40 28/10/97 129,40 28/08/98 57,30 01/09/98 46,70 07/01/98 39.40 1576.17 44,70 175.00 24.90 29.00 143,50 102,40 52,50 96,50 56,50 31,00 81,50 94,80 53,00 138,40 41,00 51.70 30,80 65,20 61,60 55,10 130,30 57,00 46.10 39.20 1578,71 44.80 178,00 25,00 29,00 143.90 103.40 53,30 97,20 58,50 31,00 81,50 95.00 53.10 139,80 41.50 52.90 30,90 65,90 63,40 55,50 130,40 57,40 47.20 39.20 1570,73 15 43,50 175,00 24.70 29,00 142.00 102.00 52,50 95,50 56,50 29,50 80,50 93,90 52,50 137,00 40.80 51.70 30.10 65,10 60,90 54,50 127,00 56,50 46.10 39.20 AGENDA ECONOMIE DINSDAG 8 SEPTEMBER Amsterdam, eerste half) aar cijfers Vendex. Den Haag, CBS presenteert cijfers 1997 over Nederlandse economie. Amsterdam, OPG jaarverslag 1997/1998. Enschede, vergadering voor aandeelhou ders van Grolsch. Den Haag, halfjaarcijfers 1998 Content Beheer. Helmond, publicatie halfjaarcijfers 1998 Gamma. Doetinchem, halfjaarcijfers 1998 Nedcon. Utrecht, halfjaarcijfers 1998 Ordina. Helmond, halfjaarcijfers 1998 Koninklijke Nedschroef Holding NV. WOENSDAG 9 SEPTEMBER Den Haag, publicatie CBS over voorlopige oogstraming aardappelen en zaai-uien. Nijmegen, oplagecijfers dagbladen NDP. Enschede, publicatie halfjaarcijfers 1998 Grolsch. Rotterdam, halfjaarcijfers 1998ICT Auto matisering. DONDERDAG 10 SEPTEMBER Den Haag, publicatie CBS over omzetont wikkeling detailhandel juli 1998. Den Haag, publicatie CBS bevolkingsont wikkeling eerste halfjaar 1998. Amsterdam, halfjaarcijfers NBM-Amstel- land. Amsterdam, persconferentie ATAG Cycle Group. Capelle aan de IJssel, buitengewone aan deelhoudersvergadering Free Record Shop. Veldhoven, publicatie halfjaarcijfers Sim- acTechniek. Rotterdam, halfjaarcijfers 1998 Smit Inter nationale. Uden, publicatie halfjaarcijfers 1998 DI- CO. Rosmalen, publicatie halfjaarcijfers 1998 Heijmans. MEEST ACTIEVE BELEGGINGSFONDSEN 197,70 403.00 255.20 354,50 187,00 241,00 62,90 214,30 127,60 08/09/9 28/10/9 22/10/9 15/09/9 28/10/9 28/10/9: 02/09/98 01/09/98 11/09/97 01/09/98 197,70 327,00 254,50 352,70 154,50 194,70 46,70 f 164,50 125.50 110.50 e 197,80 197,80 334.00A 334,00 255,20 255,20 353,20 353,20 156,00A 158,00 195,00 195,00 46,40 46,80 f 164.40 165.50 125.90 125.90 110.30 110.30 197.80 334.00 254,70 e 353,20 156,00 193,50e 46,40 164,40 125,90 110.30 NOTERINGEN BIJGE. TOT 11.00 UUf' IA .el 100 MEEST VERHANDELDE!: sep 45,00 sep 47,50 okt 42,50 okt 45,00 okt 47,50 okt 50.00 jan 50.00 jan 55,00 apr 45.00 apr 55,00 oOl 25,00 oOl 31,30 001 60,00 002 30,00 sep 42,50 okt 45,00 okt 47,50 okt 50,00 ian 45,00 jan 50,00 apr 42,50 okt 190,00 jan 160,00 jan 200,00 apr 240,00 apr 180,00 sep 1100,00 sep 1110,00 sep 1120,00 sep 1130,00 sep 1140,00 sep 1150,00 sep 1100,00 okt 900,00 jan 1000,00 ian 1100.00 okt 60.00 okt 52.50 o99 60,00 001 50,00 002 65,00 sep 85,00 okt 80,00 okt 35,00 okt 30.00 apr 65.00 okt 65,00 okt 85.00 okt 35.00 apr 35.00 okt 180,00 okt 27,50 okt 37,50 o99 30,00 000 35,00 001 35,00 002 30.00 o02 40.00 okt 95.00 okt 90,00 o99 115,00 sep 117,50 sep 120,00 sep 127,50 jan 140,00 oOl 60,00 oOl 75,00 001 135,00 002 100,00 o02 125,00 o02 150.00 okt 115,00 jan 120,00 001 135,00 002 100,00 sep 82,50 oOl 65,00 jan 70,00 okt 65.00 001 75.00 002 90,00 nov 70,00 jan 70,00 jan 75,00 jan 80,00 sep 92,50 okt 90,00 okt 95,00 okt 105,00 okt 125,00 jan 100,00 oOl 70,00 oOl 130,00 jan 90,00 jan 95,00 sep 135,00 okt 110,00 nov 65,00 okt 50,00 okt 140,00 OVERIGEBELEGGINGSFONDSEN axa kapit markt axa portfolio 3 axaobl.ned. europe city est. eur.growth fund eur dutch eq.f. europ dev.cap.crp finlestopr.gr f gen.bank aandf gen.bankgld.obl.divf gen.bank liq.grf. gen.bank ned.aandf. gen bank obl.divf gen. bank obl wf gen.bank pref II gim dutch equity f gim global cnvf. ix f. it.eq. f global conv. I holLobhgTori holl.pacific f index click fonds ing bnk emerg.e.e fds ing bnkgeldm.fds l.k. 150,50A 114,50 167,00 198,50 64,20 187,90 46,00 118,10 77,50 197,80 162,30 65,20 75,00 76.40 30.30A 157.50 5.20A 20.00A 45.50A 59,30 112.00 123.30A OA 225.20A 165.10A 125,60A 146,30A 137,10A 99.20A 35,50 107,50 33.00A 136.00A 76.50A 65.10 105.50 78.90 26,00 129,00 f 10.00A ing bnk glob.fund ing bnkguldem fonds ing int obl.fonds ingint.dep.fonds ing bnk it-fund ing bnk middutch f. ing bnkoblig.fds ingbnkonr.g.aandf ing bnk quality o.l. ingbnkspaard.f. ing bnk verre oosten intereff rentegr. intereff.rentegr I intereffekt 500 japanfund eert. labouchere rentegr. lanschot eur.eq.f. lanschotgl.eq f. latinam.eq fund leveraged cap liquirent meerwaarde beleggf meesp obl.div. f. meesp obl.gr. f 10,00 A 2.60A 21.00A 25.90 101.50A 50.80 27.00 69,70 146,00 107, OOA 109,50 119,80 157.70 102.30 110,00 78.90A 90,70 86,00 118,00 80.40A 150.80 82,50 178,00 136,00 197.00 46,30 148,00 28,50 ohra totaal fonds nge deelr orange eur si orange fund orange global pr orange midcap f postb.aandelenf. postb beleggf. postb.euro aandf postb.it fonds postb.nederland postb obligatief. postb vastgoedf postb.wereldmf preferent fonds rentalent rente plus fund 106,00 107,50 59,60 59,70 108,90 109,10 102,80 102,90 78,20 78,60 e 37,70 f 38.00 38.30 38.20 79.00 79.00A 169,20 169,80 54,00 54,00 101,12 101,14 33,90 36,00 69,00 475,60 475.60A 79.90 71.10 130.10 530,00A 530.00A 13,80 14,80 98,10 98,10 21,25 21.25A 24,20 24,80 180,00A 7.70A 7.70A 19.50 20.70A 57.50A 57.50A 12.50A 96.30 - 45.30 46.40 72,90 f 72,20 65,00 63,20 116,30 f 114,30e 58,60A 58,60 55.00A 54,20 116.30A 116.20A 47,00 47,00 67.50A 70,70 57,30e 58.60 173,10 174.90 30,00 e 30.00 e 172,00e 171,80 129,00 128,10 70.80A 69,60 60.60A 60.40A 37.50A 37.70A 81.00 79,30 66.80A 66.90A 73.20A 73,00A 73.30A 73.00A 52,00A 51.90A 88.40A 88.10A 22,60 23,00 117,00 119,00 21,80e 22.00 77,00 78.00 16,00A 15.80A 40.00 39.50 160,00A 160,00A 83,80 84.20A 116.00 116.00 77.60 77,70 44,30 44,60 54,00 54,80 94,00 94,90 f 53,60 53,60 e 60,30 60,10 44.30 44.50 71.90 71.90 46.50 46,30 e 110.40 43.30 43.30A 55,20 - 50.85 50,85 53,80 53,80 56,40 56.30 rg europe fund rgeur.obl.divf rgeur.obl.grf. rg zelfs.argen, rg zelfs.austf. rg zelfs, belgie rg zelfs. braz. rg zelfs.canada rg zelfs china rgzelfs.duitsl rg zelfs frankr. rg zelfs.hongk. rg zelfs.|apan rg zelfs maleis, rg zelfs, mexico rg zelfs.nederl rg zelfs polen rg zelfs spanje rg zelfs uk rg zelfs.z afr. rg zelfs zwits rolinco pref schrod.int prop. 'sci/tech. snseurobl div.f snsguldensdiv.f. snsguldensgr.f sns nederl aandf. vpv hollandhaven vsbaand.fonds vsbhq.groeif 97,30 326,00 f 316 53,30e 101,30 87,00 60.70 286.40 55.50 109.20 148,00 251,50 f 254 112,70 116,50 85,30 91,70 80,80 58,70 88,60 137,30 52,00 98,00 46,90 164,90 162,70 54.70 70.30 16.00 90,90 156.00 74,60 35,30 113,20 142,70 164,40 56.80 169.50 111.00 98.90A 11.40 10,75 11,30 39,30 30,00A 54.90 53,50 57,00 56,20 52,30 54,40 t 131,10 59,70 70,50 57,50 59,70 38,40 f 47.00 39.20A 220.00 247.00 121.10 30,00 e 71,80 113,40 18,80 e 55,30 68.40A 177,60 106,80 88,50 136.30 115,10 4,00A 59,00 f VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers hoogste koers in 12 mnd. laagste koers in 12 mnd. vorige koers {slotkoers) laatste koers advieskoers laten e gedaan en bieden f gedaan en laten g bieden en ex dividend h laten en ex dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers la laagste koers s stopkoe rs s.k.2= slotkoers 2 beursdagen terug 50 MEESTVERHANDELDE OBLIGATIES aab 7 94-02 aabb612 96 aab614 l-l 196-06 aab b 514 98dm aab kon.olie 2 98 ahold usa 614 96 bng 658 93-01 bng 6 95-02 bng 512 97-08 bng0 97-17zar cades 638 96-04 cades 514 98-12 cades 518 98-08 comm ov 5 97-03 daimler434 98-03 dres.bnk 534 97 dres.fm 514 96 s.k.2 v.k. 110,20 A 110.05 112.70 A 112,60 109,20 A 109,10 101,80 101,40 A 93,00 94,00 109,50 A 108,80 106,35 A 106,40 107,20 A 107.20 A 106.60 A 106.25 4.65 A 4.75 - 111.25 A 111.25) 104.70 A 104,30 104,50 A 104,00 A 103,60 A 103,60 A 103,25 A 103.25 A 107.10 A 107.00 A 103.70 A 103.70 A eurofima 778 94 eib 5 94-99 fort.nl 514 98 gen.bnk 5 97lfr gen.el,cap312 95 ing bnk 858 92 ingbnk 718 94-04 ing bnk bb 612 95 ing bnk 614 96-06 ing bnk 614 9611 ing bnk 6 97-07 ing bnk 6 97-07 ing bnk s 7 89 ing bnk s 434 94 ing groep 10 91 ing verz 534 98a$ ngu 7 94-99 nib 534 93-99 nwb 6 94-05 oostenr. 4.30 98 rabo 8 95-05 rabo 6 94-04 rabo 578 94-04 rabo096-16lire rep.italy 618 97 sns gr 634 95-04 sns gr 57897-07 vsb gr 9 91-99 wuh 612 96-06 wuh 534 97-07 zwe 534 94-04 91 103,12 A 07 102,00 A 42 108,65 A 97 101,80 38 119,90 A 36 107,80 - 27 107,85 24 28.20 - 91 112.15 52 111,60 A 82 107,80 A 86 106,30 A 64 112,15 A 65 108,00 A 24 107,30 A 1012 80-00 914 90-00 9 901-11-00 9 90111-00 9 90IV-00 9911-11-01 834 90-00 834 9011-00 834911-11 834 92-07 812 89-99 812 91-01 812911-11 814 90-00 814 921-02 814 9211-02 814 92-071-11 814 92-071-11 734 90-00 734 95-05 712 891-99 712 8911-99 712 93-23 712 95-10 714 89-99 714 94-04 7 891-11-99 7 89111-99 7 89IV-99 7 93-03 7 95-05 634 88-98 634 89-99 634 95-05 612 89-99 612 93-03 6 96-06 534 94-04 534 96-02 534 97-07 finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) hongkongdlr(lOO) lerse pond .11 ital.hre( 10.000) japanse yen (10.000) oost.schill. (1001 iG Portugese esc (100) 1' spaanse pes (100) ll turkse lira (100) Op zuid-afr. rand C^] Zwitserse frkl 100) lP nGJ 4,5 Andere banken hafy gere aankoop- en lagere en doorgaans ook provisie. NB Deze opgave

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1998 | | pagina 6