Leidsch Dagblad Bestand rond Bihac 13 [otie Groen Links voor >arkeerbelasting in Leiden Studenten noeten jas tileveren In veiligheid Miljoenenclaim van bouwer bij niet doorgaan van plan Invalidentehuis w BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Japanse kannibaal maakt pornofilm IJDAG 25 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40630 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 >en Links komt in december met een motie voor heel Leiden parkeerbelasting in te voe- De belasting kan zo'n zes miljoen gulden Opleveren. Als Groen Links zijn zin krijgt, wordt (.eiden de eerste gemeente met parkeerbelas- alle wijken. Fractievoorzitter R. Peeters lerwacht niet dat zij de gemeenteraad zo ver Icrijgt de parkeerbelasting voor de hele stad al in |995 in te voeren. Peeters wil de komende weken gebruiken om andere collegepartijen PvdA, CDA en D66 ichter haar motie te krijgen. Duidelijk is nu al de collegepartners van Groen Links weinig ip hebben met het plan. Ze willen de Leide- iaars niet met nog meer lasten opzadelen en den tal van praktische problemen, zoals de :ontrole. Ook wethouder J. Walenkamp CDA/financiën) ziet weinig in het plan. „Veel nensen in nieuwbouwwijken hebben al be- aald voor de aanleg van de parkeerplaatsen, invoeren van parkeerbelasting is kiezen voor de nakkelijksteweg." Het initiatief van Groen Links wordt nu al leen gesteund door de oppositiepartij De Groe- de co l dat rhou le Ai nen/Leiden Weer Gezellig en één PvdA-raads- lid: E. van der Veen. De laatste pleitte in de aan loop naar de gemeenteraadsverkiezingen ver geefs voor het opnemen van parkeerbelasting in het PvdA-verkiezingsprogramma. Zijn frac tievoorzitter R. Hillebrand kan zich 'slechts' vinden in het principe - betalen voor het in be slag nemen van openbare ruimte, net als bij precariorechten - maar is beducht voor de ef fecten op de Leidenaars met een laag inkomen. Peeters wil met de parkeerbelasting het 'on rechtvaardige onderscheid' wegnemen tussen binnenstadbewoners en Leidenaars uit andere delen van de stad. De eerste groep moet wel betalen (240 gulden per jaar) voor parkeren, de tweede groep niet. Ook milieu-argumenten spelen een rol. Groen Links meent dat 'het bezit van een auto moet worden belast'. Daarmee kan de automo biliteit worden teruggedrongen. Met de op brengsten van de parkeerbelasting, enkele mil joenen guldens, moet in het openbaar worden geïnvesteerd, vindt Peeters. Kinderbijslag 3 Een kamermeerderheid steunt de bezuiniging op de kinderbijslag vcan honderden tot duizenden guldens minder per jaar. Paus op 06-lijn 7 Op 06-lijnen vallen meestal ondeugende dingen te beluisteren. Italië heeft nu iets heel nieuws: gezang van de paus. Leidse bouwkunst *7 "7 De Leidse bouw- kunst tussen 1918 en 1939 staat centraal in een boekje en een ten toonstelling. Moslims machteloos tegen overmacht Serviërs Sinds vanmorgen 9.00 uur is een bestand van kracht voor de door Bosnische Serviërs belegerde moslimenclave Bi hac in het noorden van Bosnië. Dat is vernomen van zegslieden van de VN-vredesmacht Unprofor. In de loop van de dag zouden leiders van de moslims en de Bosni sche Serviërs op het vliegveld in Sarajevo overleg voeren. het-vuren houden. Vermoede lijk bieden niet meer dan 400 Het was rond het middaguur moslimsoldaten nog weerstand nog onduidelijk of de strijdende aan de Servische opmars in Bi- partijen zich ook aan het staakt- hac. Zegslieden bij de VN mel den dat de Bosnische Serviërs over een grote overmacht be schikken. „Ze branden alle dor pen tijdens hun opmars plat en er is niets dat we kunnen doen", zei een VN-medewerker. De Serviërs trokken gister avond het beschermde gebied van Bihac binnen. De VN-com- mandant in Bosnië, Rose, noemde dat een „gewelddadige en duidelijke schending" van de door de VN ingestelde veilig heidszone. Die ontwikkeling soorten OHP sheets? Jemmenie's UVAXJ ASSEN de echte Engelse kwaliteit 89,- Piloten jacks leer B32. airforce 250,- LEGERDUflAP den» hermanjoustra verzoek van de directie heb- verpleegkunde-studenten Leiden hun jack met ingele- rd met daarop de tekst 'Your in is our pleasure' ('Uw pijn is s genoegen'). De leiding van Leidse Hogeschool kwam tot t verzoek na enkele boze re lies van het publiek. Het gaat totaal om ongeveer veertig De studenten, een groep hadden uit eigen itiatief de jassen met de op- llende tekst laten bedrukken. hun bedoeling het ïago van de school wat op te zelen", aldus directrice mpen. „Maar ze zien nu ook 4 in dat dit een beetje lukkig gekozen tekst i De schoolleiding op haar kosten de ingele- rde jacks te laten m een nieuwe tekst. De i n'. §r e print wordt in overleg tweedejaars gekozen. laags kind (9) "lood gevonden mojj n y-sh( /il zo ij een volkstuincomplex op de )ek Scheldestrook/IJsclubweg Den Haag is gistermiddag het :haam gevonden meisje. De politie Haag- nden vermoedt dat het kind >r een misdrijf om het leven gekomen. Vandaag wordt tie verricht. Het stoffelijk overschot werd j toeval ontdekt door iemand ijshoie op weg was naar de volks- ten. Toen de vader en de eder van het meisje zich in namiddag op een naburig olitiebureau meldden omdat geveun dochter na schooltijd niet thuisgekomen, wachtte hen meest dramatische nieuws ten at ouders te horen kunnen n de rijgen. De politie Haaglanden heeft vast rechercheteam, be lande uit 12 agenten, op de iak gezet en is gisteren direct egonnen met een buurtonder- ii Dek. In belang daarvan doet de olitie nog geen nadere mede- elingen. verplicht volgens hem tot een reactie. Eerder op de dag ver klaarde NAVO-topman Claes dat alleen militair ingrijpen de Bosnische Serviërs tot inkeer klan brengen. Maai' gisteravond werden de NAVO-lidstaten het in Brussel niet eens over een methode om Bihac te beschermen. Ze zijn het wel eens over uitbreiding van de beveiligde zone in noor delijke richting en ze willen de NAVO-luchtmacht inschakelen om schendingen van de veilig heidszone te bestraffen. Daar voor zijn echter meer troepen en materieel nodig. Geen van de lidstaten staat te trappelen om die manschappen te leve- In Bihac verblijven 50.000 mensen. De VN hebben de stad uitgeroepen tot beschermd ge bied en deze zou daarom gevrij waard moeten blijven van aan vallen. In het gebied rond de stad wonen nog eens 130.000 Een VN-konvooi bereikte gis teren ongehinderd de enclave. Het was voor het eerst in een maand dat een konvooi erin slaagde door de blokkade van de Kroatische Serviërs te drin gen en de 1.200 ingesloten Ben gaalse VN-militairen van voed sel en brandstof te voorzien. De Kroatische Serviërs steunen hun Bosnische volksgenoten in de strijd tegen de moslims. De Bosnische Serviërs hou den, kennelijk als vergelding voor de NAVO-luchtaanvallen van maandag en woensdag, waarnemers en militairen van de VN vast. Rond Sarajevo hou den ze 55 Canadese soldaten vast en bij diverse wapendepots nog eens 220 Fransen, Russen en Oekraïeners. Volgens de cri sisstaf van de landmacht in Den Flaag bevinden Nederlandse soldaten en waarnemers zich nergens in Bosnië in een benar de positie. schiphol» Op Schiphol arriveerden vanmorgen de 29 Oosttimorezen die twaalf dagen geleden doordrongen op het terrein van de Amerikaanse ambassade in Jakarta. Ze protesteerden met die actie tegen het optreden van Indonesië in Oost-Timor. Omdat ze na hun actie zeer onaangename gevolgen vreesden, vroegen en kregen de bezetters asiel van Portugal, het voormalige moederland van Oost-Timor. Na een tussenstop op Schiphol vlogen ze dan ook door naar Lissabon. Op de foto de aanvoerder van de groep, Domingos Sarmento Alves. FOTO ANP ARTHUR BASTIAANSE BEROEPSKLEDING Haarlemmerstraat 203-205 Leiden - Telefoon 071-121072 Als de bouw van 28 woningen in de tuin van het Koninldijk Militair Invalidentehuis aan de Hoge Rijndijk wordt afgeblazen komt de Katwijkse bouwer Van der Plas met een schadeclaim van ruim vier miljoen gulden. Een onafhankelijke arbiter zal de claim van de aannemer be oordelen. De stichting tot behoud van het tehuis bracht giéteren de laatste handtekeningen die no dig zijn voor een referendum naar het stadhuis. Als- de ge meenteraad akkoord gaat met de volksraadpleging kan Leiden zich in maart, tegelijk met de verkiezing van provinciale sta ten, uitspreken over het bouw plan. De stichting wil met het referendum de bouw tegenhou den. Voor de 28 appartementen moet de serre van het tehuis worden gesloopt en een aantal bomen in de tuin worden ge kapt. Een onaanvaardbare aan tasting van het monument, vindt de stichting. Volgens wethouder Van Rij eist Van der Plas compensatie voor de bouwgrond aan de Kernstraat, die hij in 1989 kocht van de gemeente. De bouwer heeft vergunning om op die grond 28 appartementen te bouwen. „En dus kun je reke nen op een claim van ten min ste 28 maal de waarde van de grond onder een woning. En dat is tussen de 70.000 en 80.000 gulden", zegt Van Rij. Verder wil de aannemer uit Katwijk alsnog de subsidie voor het opknappen van het ge meentelijke monument, waar hij drie jaar geleden op verzoek van de gemeente nog vanaf zag. Van der Plas bouwde 21 huizen in het invalidentehuis en had aanspraak kunnen m^ken op 75.000 gulden per woning. Met de compensatie voor de grond is dat 3.815.000 grilden. Daar naast claimt de bouwer de winst die hij mist op de verkoop van de huizen. Van der ,Plas moest toeleggen op de bouw van de huizen in het pand en kreeg van de toen malige wethouders D. Tesselaar en M. van der Molen de tuin achter het tehuis als bouwgrond 'toegeschoven'. Zo kon hij toch op het project verdienen. Als door een referendum de bouw van de 28 appartementen wordt getorpedeerd y^rliest Van der Plas dat 'goedmakertje'. Pagina Leiden: Wethouder: Leidenaars wijzen bouwplan niet af. NATURO VLOEREN De grootste SPECIAALZAAK in kerkvloeren Leverbaar in: v NATUREL - 'LICHTE OF' PRACHTIGE WARME KLEUREN Klokpoort 53 - Leiden. Tel. 071-226138. Hoek Langegracht Nog geen abonnee Advocaat Q Advocaat is de -/ zevende coach van PSV die het mag proberen in Eindhoven na de perio de Rijvers. HET WOORD IS AAN Ann Landers Het is niet wat je voor je kinderen doet, maar wat je hun geleerd hebt voor zichzelf te doen dat van sen maakt. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 17 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enige tijd regen Veel bewolking en in de nacht en ochtend enige tijd regen. Mini mumtemperatuur omstreeks 7 graden, middagtemperatuur onge veer 10 graden. Wind uit west tot noordwest, zwak tot matig, rond kracht 3, vannacht aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, 5. Zoetermeer krijgt nachtsprinter De vaste treinverbinding tussen Den Haag en Zoetermeer, de Sprinter, zal vanaf 9 december ook 's nachts rijden. De nacht sprinter vertrekt vrijdagnacht, zaterdagnacht en tijdens feest dagen om 3.38 uur vanaf Den Haag Centraal. Tegen half vijf is de trein daar weer terug. Het gaat om een proef van drie maanden, aldus de Nederlandse Spoorwegen. De nachtsprinter speelt vol gens de NS in op de behoefte van veel jongeren in de regio die 's nachts willen uitgaan. Voor de nachtelijke rit geldt een toeslag van vijf gulden. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat Is goed nieuws J Dus neem ik i nu een abonnement, i Nederlandse actrice speelt rol vermoorde Renée Hartevelt correspondent De Japanner die in 1981 de wereld schokte door in Parijs de 24-jarige studente Renée Hartevelt uit Heemstede te vermoorden en vervolgens deels op te eten, blijft pro beren geld te slaan uit die gruwelijke mis daad. De nu 45-jarige Isseï Sagawa heeft een korte erotische film gemaakt met de titel Het verlangen te worden opgegeten. De hoofdrol in deze twintig minuten durende videofilm wordt, naar verluidt, gespeeld door de eveneens 24-jarige Ne derlandse actrice Anna Bosposs. Volgens het Franse dagblad France-Soir lijkt de ac trice sterk op het slachtoffer. De opnamen zouden, min of meer in het geniep, zijn het Hollandse dorp bij Na- Dat de film de kassa voor Sagawa op- ïieuw zal doen rinkelen, staat nu al vrijwel vast. De kannibaal is de afgelopen jaren in zijn land een 'cult-ster' geworden. Drie boeken waaraan hij meewerkte, werden bestsellers en het verhaal van zijn gruwe lijke misdaad ligt ten grondslag aan de met de hoogste Japanse literaire onder scheiding bekroonde roman De brief van Sagawa van Juro Kara. Sagawa lokte in mei 1981 Renée Har tevelt onder het voorwendsel met een ver taalprobleem te zitten naar zijn Parijse studeerkamer. Terwijl Renée op zijn ve*r- zoek een gedicht voorlas, schoot hij haar van achteren door het hoofd met een daags tevoren gekochte karabijn. Vervolgens sneed hij haar lichaam in stukken, bakte enkele lichaamsdelen en at die op. De rest van het stoffelijk overschot stopte hij in twee koffers. Drie dagen later, terwijl hij zich in het Bois de Boulogne van de koffers probeerde te ontdoen, werd hij gearresteerd. Omdat Sagawa verminderd toereke ningsvatbaar zou zijn, kwam hij een lichte straf af. In 1984 was hij alweer op vrije voeten. De vader van Sagawa, een topbankier, zou volgens de woordvoerder van de familie Hartevelt, Ben Groenendijk, veel invloed en geld hebben aangewend om zoonlief zo snel mogelijk vrij te krij gen. Volgens Groenendijk, halfbroer van de vermoorde studente, lijdt de familie nog iedere dag onder het drama. Sagawa's walgelijke commerciële capriolen con fronteren de familie om de haverklap weer met de tragedie. Enkele jaren geleden deed hij pogingen om met de familie in contact te komen. Hij kondigde zelfs aan naar Heemstede te willen komen, om op het graf van Renée harakiri (rituele zelf moord) te plegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1