Leidsch Dagblad Britse geheimen liggen op straat Klaar voor nieuwe aanval Bij gebrek aan boten staan Ie beste stuurlui aan wal' Moeder moet naam vader prijsgeven BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 'Bouwen op Valkenburg dagdromerij' JNDERDAG 24 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40629 LOSSE NUMMERS 1,60 f Ai Milan, wat en opdonder' ;ome eelco van der linden correspondent Italiaanse ochtend kranten behandelen, AC Milan na de nederlaag te- in Ajax (0-2) niet zacht- innig. De Milanese iportkrant La Gazzetta iello Sport kopt over zes colommen 'Ai Milan, wat A sen opdonder', terwijl de tomeinse La Repubblica ipreekt over de 'schemer can Milan' en een parallel trekt met de politieke noeilijkheden van eige- laar Berlusconi. Volgens La Gazzetta valt er geen enkel excuus aan te dragen voor de ne derlaag in de Champions league. „Er is niets aan te doen, Ajax is de sterkste en heeft de juiste papie ren om Europees kam pioen te worden", aldus de krant, die zich met een jaloerse toon afvraagt hoe het toch mogelijk is dat Ajax telkens weer zoveel talenten weet te produce- ren. De krant schrijft dat mk, Milan in Wenen nog een 1 kans heeft, maar geeft het team na 'het pak slaag van Ajax' weinig kans. La Repubblica schrijft dat Milan een nederlaag 'uit het boekje' heeft gele den. De krant legt vooral de nadruk op het verschil in leeftijd en fysieke a kracht tussen beide teams. „De jongens van rtjkeier Van Gaal zijn akelig snel. LH-wint Panucci leek op een stil- aar h staande trein ten opzichte «J-j van Van Vossen." Volgens fecial krant komt de neder- novem laag van Milan hard aan omdat dit keer het team, uJ op Savicevic na, over al TWa ztj" sterren beschikte. La Stampa is heel kri- tisch: „AC Milan valt uit een aan de voeten van Ajax en loopt het risico Europa gedag te moeten zeggen." Volgens de krant werden de 'Berlusconiani' weggespeeld door een magnifieke Litmanen. „AC Milan viel vooral op vanwege haar ontwapen de steriliteit in de aanval. Ajax imponeerde op alle fronten; een orkest tegen elf dolende honden." Pagina 25: Ajax verovert Europa. liden lette Afluisteren 2 De hoogleraar in het strafrecht Fijnaut vindt dat afluisteren van belang is bij bestrijding van de misdaad. Ouderschapsverlof 3 Drie maanden vrij, een half jaar voor de helft of een jaar een kwart min der werken. Melkert wil soepel ouderschapsverlof. Akkoord met Harnas 6 Het Palestijnse gezag heeft met de radicale Harnas een voorlopig ak koord bereikt. Beiden zien af van provocaties. Kunstuitleen yi -7 Kunst lenen bij de I kunstuitleen in Lei den wordt duurder, maar de klant kan ook voor een schilderij sparen. WK hockey gr Taco van den Ho- 2 3 nert scoorde vijf keer uit strafcorners in het openingsduel van Neder- j land met E Prins Bernhard ernstig ziek utrecht cpd Computer-freak dringt door tot hart Britse inlichtingendiensten Een computer hacker is erin geslaagd door te dringen tot de meest gevoelige plekken van de Britse inlichtingendiensten. De hacker - een computerfreak die probeert geslo ten systemen te openen - had er geen enkele moeite mee telefoonnummers en adres sen van MI5 en MI6, geheime installaties van het ministerie van defensie en andere zeer gevoelige informatie uit de computer te kopiëren. Dat materiaal werd vervolgens verstuurd naar Internet, een wereldwijd netwerk van computers, waartoe 35 miljoen gebruikers toegang hebben. personeel, gegevens over tele fooninstallaties voor het gehei me Amerikaanse communica tiestation in het noorden van Engeland, informatie over de bunker waar de Britse regering in het geval van een kernoorlog zou schuilen en telefooninstal laties in Downing Street (waar zich de ambtswoningen van de londen tim kelsey the independent De duizenden pagina's zeer ver trouwelijke informatie van Bri tish Telecom (BT), waarover de hacker de beschikking had, kwamen in juli via Internet bij de Schotse journalist Steve Fle ming terecht. Fleming kent de identiteit van zijn informant niet. De hacker is er ook in ge slaagd om, zonder dat BT dat in de gaten had, aan informatie te komen over een zeer geheim communicatiecentrum van de regering. Andere informatie be helsde onder andere huisadres sen van hooggeplaatst militair Britse premier en de minister van financiën bevinden) en Buckingham Palace. De Britse krant The Indepen dent heeft de autenticiteit van de informatie kunnen veri fiëren. Het omvat honderddui zenden woorden en nummers en ziet eruit als interne docu mentatie van BT die direct uit de computer komt. De hacker heeft de gegevens niet kunnen veranderen, maar ze alleen kunnen lezen. Het gemak waar mee hij toegang tot de gegevens heeft gekregen is verbazingwek kend. Hij kreeg die als tijdelijke uitzendkracht in dienst bij BT. Andere personeelsleden gaven hem geheime wachtwoorden, of lieten die op hun bureau slinge ren. Daardoor kon hij beschik ken over alle informatie die in de computer is opgeslagen, waaronder het geheime privé- telefoonnummer van premier Major. Gedurende enkele we ken heeft de hacker systema tisch het hele systeem uitgeplo zen om zo veel mogelijk gege vens te verzamelen. Het is niet bekend of hij de informatie, behalve naar Fle ming, ook nog naar anderen heeft gestuurd. Hij stopte de communicatie met de Schotse journalist in augustus en het is niet bekend of hij nog actief is. Prins Bernhard (83) is vandaag opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) voor 'aanvullend darmonderzoek'. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dit vanochtend beves tigd. Naar verwachting wordt de prins zaterdag geopereerd aan een tumor aan het uitein de van de endeldarm. De aan doening is ontdekt tijdens de onderzoeken die de prins re gelmatig in het AZU onder gaat. In kringen rond het konink lijk huis was al langer bekend dat de prins met gezondheids problemen kampt. In juni van dit jaar besloot hij uit eigener beweging na 53 jaar zijn loop baan als piloot te beëindigen. Vorig jaar op Hemelvaarts dag werd bij de prins vocht verwijderd, dat zich had opge hoopt tussen de hersenen en de schedel. In december 1986 is de prins al eens in het AZU geopereerd aan een dubbelzij dige liesbreuk. In april 1985 werd hij in Leiden geopereerd aan een ontsteking van de al vleesklier. Meisje gewond door mep met kaasmes haarlem john schoorl Een 17-jarig meisje is gisteren in het winkelcentrum in Haar lem door een verwarde man met een kaasmes geslagen. Zij radkte daardoor zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. De man, een 24-jarige Haarlem mer, werd kort na zijn daad door de politie aangehouden. De man was gistermiddag eerst een bank binnengegaan om geld op te nemen, maar omdat zijn bankrekening niet genoeg gevuld was, kreeg hij geen cent. Hij liep daarop een kaaswinkel binnen, nam van de toonbank een kaasmes weg, liep naar buiten en sloeg zonder aanleiding het meisje dat net passeerde met het mes in haar nek. Volgens een politiewoord voerder heeft de kraag van haar jas de klap enigszins opgevan gen. „Als die kraag er niet had gezeten, was misschien haar hoofd afgehakt." fr- -C «J' 1 bden caroline van overbeeke pij gebrek aan boten staan de pste stuurlui aan wal." Een [ooie stelling, vindt prof. dr. L. pertouwer, rector magnificus fcn de Rijksuniversiteit Leiden, je bedenker ervan is geen we- jnschapper maar een 16-jarige WO-scholier. Joost Eenhuizen |t Barendrecht won gistermid- pg de eerste prijs van een pholierenwedstrijd die door de diversiteit is gehouden. Hij is er een beetje beduusd kn, de winnaar. „Een mooie Bepzinnige uitspraak. En je Lnt er lang over bakkeleien, tat vind ik altijd een belangrijk pnmerk van een stelling", al bs Leertouwer in zijn toe- braakje. HEEMSKERK DE JACER JAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Gespecialiseerd in Exact begeleiding Hard- en software Opleidingen Netwerken Installatie Support Vraag vrijblijvende demonstratiesl li Heemskerk <6 De Jager De rector maakt deel uit van de jury die enkele tientallen in zendingen bestudeerde. Stellin gen, die allemaal zijn ontspro ten uit het brein van 15- en 16- jarige scholieren. Om het den ken te prikkelen bij de jeugd. En om de scholieren alvast te wij zen op het bestaan van een uni versiteit als de Leidse. Waar je later kunt gaan studeren, pro moveren en het zelfs tot hoogle raar kunt brengen. Maar als je het zover wilt schoppen, moet je wel stellingen bedenken: uit spraken waar iets tegen in te brengen valt, die je kunt verde digen. Pagina 9: 'Ik rommelde wat met spreekwoorden'. Rechter doet uitspraak in zaak rond Sassenheimse Marjan Smit Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN André Maurois Een beleefd mens houdt zijn per soonlijke mening buiten de con versatie. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Regio Religie - Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 31 HET WEER villafranca De Nederlandse luitenant-kolonel Leo van den Bom controleert of een bom goed onder zijn F16 is gehangen. Van den Bom is op de Italiaanse vliegbasis Villafranca gele gerd. Van daar stegen gisteren vliegtuigen op om de Serviërs in Bosnië aan te vallen. Vanochtend werd bekend dat die Serviërs verspreid over diverse plaatsen in totaal 55 Canadese VN-militairen in gijzeling houden. Pagina 7: Snel nieuwe acties NAVO tegen Serviërs. FOTO ANP ED OUDENAARDEN Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden en droog. Mini mumtemperatuur omstreeks 5 graden. Middagtemperatuur on geveer 10 graden Wind, zwak tot matig, rond kracht 3, uit westelijke richtingen. Journalist zaak Riem hoeft bron niet te onthullen brunssum gpd Een journalist die publiceerde over de mogelijke corruptie van ex-burgemeester Riem van Brunssum, hoeft zijn anonieme bronnen niet te onthullen. Riem, die in maart voor de strafrechter moet verschijnen, moet 2.800 gulden aan proces kosten betalen. Dat heeft het gerechtshof vandaag bepaald. Riem wilde dat de journalist, evenals drie andere verslagge vers, verplicht zou worden zijn bronnen te melden. Volgens hem hebben ambtenaren bij politie en justitie 'gelekt'. De vier beroepen zich echter op het verschoningsrecht. I.cidsch Dagblad Z7Z&7 BIC BOSS Big Boss Leidon tussen Groenoofdhallen en vtoducl sassenheim roza van der veer De moeder van de Sassenheim se Marjan Smit moet binnen tien dagen de naam van de bio logische vader bekend maken. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald. Smit is de eerste vrouw die een gerechtelijke procedure tegen haar moeder is begonnen om achter de identiteit van haar vader te komen. Eerdere rechts zaken waren gericht tegen het tehuis dat weigerde inzage in de dossiers te geven. Smit is in 1945 geboren in Moederheil, een opvanghuis voor ongehuwde moeders in Breda. Ze is een van de vele 'be vrijdingskinderen' die in Moe derheil ter wereld zijn gekomen. Haar moeder weigerde tot nog toe de naam van haar vader be kend te maken. Met een gerech telijke procedure kreeg Smit het recht om in de dossiers van Moederheil naar de naam van haar vader te zoeken. Daar stond echter alleen een voor naam en een leeftijd in. De Sassenheimse zette ver volgens de rechtszaak tegen haar moeder voort om zo de volledige naam van haar vader boven water te krijgen. Gister avond kreeg ze te horen dat haar moeder na het tekenen van het vonnis nog tien dagen de tijd heeft de naam prijs te ge ven. Voor Smit betekent dit het einde van een slepende rechts zaak maar tegelijkertijd het be gin van een zoektocht naar haar vader. Zelf vermoedt ze name lijk dat het om een Canadese militair gaat. „Officieel zou mijn vader een Nederlandse militair zijn. Maar ik denk, gezien de verhalen die de ronde doen, dat het een Canadees was. Zodra ik de volledige naam weet, ga ik naar hem op zoek", aldus Smit. Bij de Sassenheimse hangt vandaag de vlag uit. In haar ogen is een einde gekomen aan een groot onrecht. „Je hebt het recht de naam van je vader te weten. Ik heb het eerst goed schiks geprobeerd. Naar de rechter stappen was mijn laatste alternatief." OPROEP AAN GEBRUIKERS VAN FIFAX AFVOERONTSTOPPER EN ALBI VAATWAS Ons is gebleken dat een aantal produkten van FIFAX afvoerontstopper en ALBI vaatwas in de handel zijn gekomen, waarvan de kinderveilige sluiting niet afdoende functioneert. Het gaat om de produkten FIFAX kor relontstopper badkamer (blauwe dop), FIFAX korrelontstopper keuken (rode dop) en ALBI vaatwas 1 kg en 3 kg (rode dop) De dop is in een aantal gevallen onvoldoende aangedraaid.waardoor de kinderveiligheid niet afdoende functioneert. U kunt de kinderveiligheid alsnog in werking stellen door de flacon te openen en weer te sluiten. De kinderveilige sluiting functioneert dan naar behoren. Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor het ongemak. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 08385-61222 Staatssecretaris Gmelich Meijling tijdens defensiebegroting: den haag/valkenburg «jan kuys „Alle discussies over de toekomst van h|t vliegveld Valkenburg zijn voorbarig. Staatssecretaris J. Gmelich Meijling van defensie herhaalde het gisteren nog maar eens tijdens de behandeling van de defen siebegroting in de Tweede Kamer. Met an dere woorden: Defensie heeft het vliegveld nog hard nodig. Aanspraken van de regio Leiden om deze ruimte te benutten als bouwterrein bestempelde de bewindsman als'dagdromerijen'. „Dat heb ik ook gezegd tegen de burge meester van Leiden, die mij een prachtig boekje over het bouwplan Valkerhorst of Valkendom of zoiets kwam aanbieden. Maar dat plan kan echt niet doorgaan," zei Meijling in antwoord op een vraag van het Leidse D66-kamerlid Jan Hoekema. Discussies over internationale samen werking op het gebied van marine lucht patrouilles hebben geleid tot speculaties over het vrijkomen van het Valkenburg terrein, gaf de staatssecretaris toe. Zo meldde een woordvoerder van het minis terie eerder deze maand dat er twee opties zijn: of 'onze' Orions gaan naar Duitsland of een deel van de Duitse marine krijgt Valkenburg als thuisbasis. Meijling zei over deze vorm van samen werking komende vrijdag een gesprek te hebben met zijn Duitse ambtgenoot: „Mijn inzet in het gesprek zal niet zijn een stationering van de Marine Luchtvaart Dienst in Duitsland. Daardoor verdwijnen er in de Randstad nog meer arbeidsplaat sen dan nu al het geval is. Als er al een vorm van samenwerking tot stand komt dan pleiten wij voor een vestiging van de Duitse tak op Valkenburg," aldus Meijling. Leidenaar op Gemeneweg overreden hazerswoude ruud sep De 24-jarige leidenaar M. Ou- wehand die afgelopen dinsdag dood op de Hazerswoudse Ge meneweg werd aangetroffen, blijkt te zijn overreden. Bij de politie heeft zich giste ren een man gemeld, die in de bewuste nacht het slachtoffer op de Gemeneweg uit de auto heeft gezet. I let slachtoffer ver keerde onder invloed van alco hol en viel de bestuurder lastig. Hierop besloot de bestuurder de man uit de auto te zetten. De politie heeft de man uitge breid verhoord en heeft uitein delijk geconcludeerd dat hij niets met het overlijden van de Leidenaar te maken heeft ge had. Uit het onderzoek is in middels gebleken dat de dron ken man door een aanrijding om het leven moet zijn geko men. Het blijft nog onduidelijk wat er precies is gebeurd tussen het moment dat het slachtoffer is uitgestapt en het moment dat hij door een vrachtwagenchauf feur dood werd gevonden. Ten minste drie automobilis ten, onder wie de vrachtwagen chauffeur, zijn dinsdagmorgen tussen vijf en half zes over de Leidenaar heengereden. De po litie kan niet zeggen of hij door één van die aanrijdingen om het leven is gekomen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r |a, dal Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel: j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I J Nr. bank/giro: I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1