Leidsch Dagblad apal in op Bihac Vier keer raden waar je morgen bent. Een jaar wachten op een polsoperatie Open Dag Oude wijzerklokken vervangen Bolkestein: 'AOW pas bij 67 jaar' Tien doden bij hevige rellen in Gazastrook BEL: 071-128030 KTERDAC 19 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40625 LOSSE NUMMERS ƒ1.80 |T-enquête I Na het rumoerigste jaar uit de politiege- fiiedenis worden de op- oringsmethoden onder I loep genomen. Boodschap De Bijbelse bood- I Z schap moet vaker op TV komen. Televisie kerkdiensten trekken al gauw 300.000 kijkers. Face-lift yt De Leidse Schouw- Z I burg moet een face-lift krijgen: 'Het moet weer een feest worden om hierbinnen te gaan.' \-Raad beraadt zich over NAVO-actie vee Servische straaljagers bben gistermiddag een Ichtaanval uitgevoerd op moslim-enclave Bihac het noordwesten van jsnië. Volgens VN-waar- jmers zijn bij de aanval ipalm en fragmentatie- jmmen gebruikt. De aan- waarbij niemand ge- ond raakte, zal zeker aan- iding zijn om bij de |AVO om een vergeldings- :tie te vragen. ?zen dat de tie een escalatie is die zelfs ;t sluiten van een tijdelijk vre- ïsakkoord onmogelijk maakt. Vij zijn gefrustreerd dat onze jgingen er niet toe hebben bij- pdragen om de gevaarlijke te keren die volgens ichtingvan een totale Drlog gaat", zei VN-woord- der Thant Myint-U in de lische hoofdstad Sarajevo. In het VN-hoofdkwartier in Kroatische Zagreb zei oordvoerder Paul Risley dat in 'lac 'fragmenten van napalm clusterbommen' zijn gevon- i. Op de vraag of de VN de AVO om een vergeldingsaan- il zullen vragen, zei Risley dat AVO en VN-functionarissen in York over die kwestie zul- n spreken. De VN-Veiligheids- iad bespreekt vannacht de si- ie in en rond Bihac, dat eer door de VN tot beschermd rajevo-parus» r-dpa-a gebied werd uitgeroepen. De VN en westerse militaire bronnen zeiden dat met radar Servische vliegtuigen waren ge signaleerd die waren betrokken bij het bombardement op Bi hac. De bronnen konden niet bevestigen of de vliegtuigen vanaf door Serviërs beheerst ge bied in Kroatië het Bosnische luchtruim waren binnenge drongen. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn 1100-15-00 UUR Te huur: Kantoren - Showtvinkek - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 VN van de Meent mm—m makelaardij 01720-72602 België, dichtbij maar onbekend willeke heukoop 'Waar kan ik heen? vroegen de muzi kanten van Het Goede Doel zich ooit vertwijfeld af. Om vervolgens zo'n beetje de hele wereld plus Pluto en de maan te la ten afvallen. Eén klein land bleef over: België. Om dat 'iedereen daar lacht' en omdat 'dat taaltje zo zacht' is. Maar er zijn nog veel meer redenen om de aandacht op België te vestigen. Dat be wijst de dubbeldik ke bijlage die u vandaag in uw krant aantreft. Alleen al achter 'dat taaltje' gaat een lange geschiedenis van ruzie tussen Walen en Vla mingen schuil. Deze taalstrijd heeft zelfs geleid tot een com plete staatshervorming. De politieke situatie werd er al met al niet doorzichtiger op. België, het is zó dichtbij en het wordt zó goed bezocht door Nederlanders. Maar echt veel verder dan de mooie Vlaamse steden, het lekkere bier, wielrennen, de Arden nen, belastingvoordeel en de dood van Koning Boudewijn vorig jaar reikt de kennis over onze zuiderburen door gaans niet. En dat terwijl België en Ne derland op bijvoorbeeld eco nomisch en cultureel gebied veel verwantschap vertonen. Het is tenslotte niet veel meer dan anderhalve eeuw geleden dal de twee nog bij elkaar hoorden. Als gevolg van de België-bijla- ge treft u de Denkwijzer^van René Diekstra deze week niet aan in het Zaterdags Bijvoeg sel, maar op de pagina Feiten en Meningen (pagina 2). REA Delft, Duiven, Heerlen en Sliedrecht zijn zondag 20 november geopend van 10.00-17.00 uur. IKEA .Amsterdam en Eindhoven zijn gesloten. SfÊcLskcLL Voor Woondecoraties en kleinmeubelen BIOSCOOP BIJ U THUIS MET: DEMO AVONDEN: OP DINSDAG 22 NOVEMBER met BNS en MARANTZ, OP DINSDAG 29 NOVEMBER MISSION en DENON RESERVEER TIJDIG! 071 - 126862 Of de Servische aanval gevol gen heeft voor de stationering van 180 Nederlandse blauwhel men in Bihac is niet bekend. Vorige week werd hekend dat de Nederlandse VN-troepen naar Bihac worden overge plaatst om een eenheid van 1.500 blauwhelmen uit Bangla desh te versterken. De Tweede Kapier ging toen akkoord met de overplaatsing omdat de risi co's aanvaardbaar waren. Frankrijk. GrooEBrittannië en Rusland hebben gisteren eens gezind bij de Verenigde Staten aangedrongen de eenheid te bewaren bij hun gezamenlijke inspanningen voor vrede in Bosnië. Parijs. Londen en Mos kou vroegen Washington niet te kiezen voor een militaire in menging en het wapenembargo tegen de Bosnische moslims niet verder te ondermijnen. De VS lijken echter niet onder de indruk. Zegslieden bij het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken en defensie meldden gisteren dat Washing ton overweegt directe steun te verlenen aan het Bosnische re geringsleger. Behalve een geld bedrag van ruim negen miljard gulden denken de VS aan trai ning van het regeringsleger, waarin voornamelijk moslims vechten. David Owen, de Europese be middelaar inzake ex-joegosla- vië, vindt dat de VS het recht hebben het Bosnische leger hulp te geven. Hij blijft echter tegen opheffing van het wapen embargo, zo zei hij gisteren. rijnsburg» In de veilingzaal van de Rijnsburgse bloemenveiling Flora werden gisteren vier van de s oude wijzerklokken vervangen door digitale klokken. Tachtig jaar lang kwam de prijs tot stand met behulp van de wijzerklokken. Vanaf aanstaan de maandag kunnen de kopers met het nieuwe vei lingsysteem werken. Volgens Flora kunnen digitale klokken veel meer informatie geven over het pro- dukt dat wordt geveild en vragen ze ook minder onderhoud. foto henk bouwman Edberg Stefan Edberg werd Z J gisteren in Stuttgart tijdens het ATP Masters- toernooi dwars gezeten door Bons Becker. De VVD staat welwillend tegen over het verhogen van de AOW' gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Daarmee blijft de AOW ook in de toekomst betaalbaar, aldus WD-leider Bolkestein vandaag op een partijbijeen komst. Coalitiepartner D66 vindt verhoging van de AOW leeftijd 'bespreekbaar'. De PvdA ziet weinig in de maatregel. Eerder bepleitte VN< voorzit ter Rinnooy Kan een verhoging van ile pensioengerechtigde leeftijd. In de Verenigde Staten is al in 1983 besloten om tussen 2000 en 2025 tie pensioenleef tijd geleidelijk met twee jaar te verhogen. De lange voorberei dingstijd voorkomt dat mensen die nu vlak voor hun pensioen zitten, gedwongen worden door te werken. Ook Bolkestein wil een lange overgangstermijn bij het verho gen van ile AOW-leeftijd. Maar de huidige grens van 65 jaar is volgens hem al 'achterhaald'. ,,ln het tijdperk van de krasse knarren is een hogere pensioen leeftijd alleszins mogelijk." De coalitiepartners D66 en PvdA erkennen in een reactie dal de AOW op de langere ter mijn onbetaalbaar dreigt te worden en er dus tijdig maatre gelen moeten worden geno- ad bloemendaal correspondent De spanning tussen het Pales tijnse gezag in de Gazastrook en extremistische islamitische groepen ontlaadde zich gisteren in massale rellen. De Palestijnse politie schoot ten minste negen radicale betogers dood. Ook een politieman kwam om het leven. I let aantal gewonden wordt ge schat op 150. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Ziekenhuizen in Gaza hebben opgeroepen bloed af De problemen ontstonden na de vrijdagse gebedsdiensten. In de Palestina-moskee in het cen trum van Gaza-stad preekte Achmed Bahar, een van de lei ders van de islamitische ver zetsbeweging Harnas. Na afloop van de dienst begon een verhit te menigte de massaal aanwezi ge Palestijnse politie-agenten met stenen en flessen te beko gelen. Toen een van de agenten door een steen aan het hoofd werd getroffen, openden zijn collega's het vuur. De politie kondigde een uitgaansverbod af, maar dat kon niet voorko men dat de ongercldheden zich verspreidden naar andere wij ken van de stad. Voor de centra le gevangenis kwam het op nieuw tot bloedige botsingen. Radicale islamieten staken poli- tie-auto's en de Nasser-bio- scoop in brand. Hoeveel keukenfirma's zijn er wel niet? Welke keuze maakt u? Om gek van te worden Goede firma's, die creatief, vakkundig en met zorg uw opdracht uitwerken, zijn schaars. Houtwerf keukens is een hele goede. Waarom kiest u ons eigenlijk, al 40 jaar? omdat wij ons aan onze afspraken houden omdat wij kwaliteit en persoonlijk design kombineren omdat wij deskundige en ervaren medewerkers hebben omdat wij perfectie leveren tot in de kleinste details omdat wij het ontwerp afstemmen op al uw wensen e Dit bewijzen wij u graag! Houtwerf Keukens staat voor een conceptueel idee tot en met begeleiden, uitvoeren en nazorg KEUKENS B.V. Lammenschansweg 130 Leiden Tel. 071 - 76 93 45 Overvolle lijst van ziekenhuis doet patiënte in WAO belanden Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Paul Tillich Zolang er mensen zijn. zullen er religies zijn, omdat altijd de onbe antwoorde vraag naar de zin van het leven zal rijzen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur 21 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Gesprek van de dag17 Info20 Programma's8,9 Randstad19 Regio11,13,15 Religie12 Sport23.24,25 Toerisme 27 HET WEER Verwachting van het KNMI Regen Veel bewolking en vooral in de ochtend regen Middagtempera tuur ongeveer 14 graden Wind draaiend van zuidoost naar zuid west, matig, kracht 3 of 4, aan d kust af en toe krachtig, 6 Jomanda niet meer te bellen hilversum gpd Jomanda kan niet meer worden geheld tijdens haar wekelijkse radio-uitzending op Radio Noordzee Nationaal. Tijdens de laatste uitzendingen raakte de teleföoni entrale overbëlast doordat soms zo'n 8.000 men sen per uur aan de lijn hingen, verlangend naar een telefonisch advies van het genezend medi- commcrciële radio oot om voortaan de de telefoon uit de kken tijdens de uit - op zondagavond •gen tot tien uur. Ionian nu alleen wat briefschrij- •lefonisch te woord staan eelbeluisterde uur zoetermeer/leiden Ze is 43 jaar, ze kan niet meer werken, is na de WAO in de WW beland en heeft haar lievelings- sport moeten opgeven. En ze heeft nog steeds pijn, veel pijn. Annelies Littooij staat inmiddels een jaar op de wachtlijst van de afdeling orthopedie van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL.). Maar veel hoop op een spoedige operatie heeft ze niet meer. Inmiddels is een stevige klacht van haar huisarts P. Jo nas bij de klachtencommissie van het' AZL in behandeling. „Dit is niet acceptabelzegt de huisarts boos. Annelies Littooij woont in Zoetermeer. Haar klachten be gonnen in 1991 op haar werk en gingen maar niet over. ..Ik werkte in de catering en moest veel sjouwen en tillen. Ik heb blijkbaar een verkeerde bewe ging gemaakt met mijn rechter pols want ik kreeg op een be paald moment vreselijke pijn. Uiteindelijk kon ik mijn werk niet meer doen. ik belandde in de ziektewet." Haar huisarts verwees haar naar een neuroloog in een streekziekenhuis. Vervolgens kwam ze bij een orthopeed, een fysiotherapeut en een radioloog terecht. De laatste ontdekte op een foto wat Annelies werkelijk mankeerde: een gescheurde polsband. Daarmee kwam ze uiteindelijk terecht bij professor Rozing van het AZL. De ortho pedisch chirurg zou haar op een wachtlijst zetten voor een ope ratie. „Maar ik kreog toen niet te horen dat die wachtlijst maar liefst 450 personen telde", zegt Annelies Littooij verbolgen. „Ook daarna kreeg ik geen in formatie over die wachtlijst. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ik elk moment kon worden opgeroepen. Ik ben uiteindelijk weer naar mijn huisarts gegaan want ik hield het niet langer uit. Die onzekerheid. Ik kan niet werken en dat heeft ook finan ciële gevolgen voor ons gezin. Ik kon ook niet meer tennissen, mijn lievelingssport. En je wordt op een gegeven moment zo ontzettend boos dat je zó wordt behandeld." „Het is ook niet eerlijk; men sen met weinig geld zoals ik worden niet geholpen. Als je veel geld hebt, ga je naar een privékliniek. En als je John de Wolf heeft of Ronald Koeman, dan lig je ook zo op die opera tietafel. En bovendien: ik zit nu in de WW als gevolg van die pols. Zo'n uitkering kost de sa mcnleving ook geld. Daar kun je toch net zo goed extra spccialis ten van betalen?" Haar huisarts Jonas maakt deel uit van de huisartsenprak tijk van de Socialistische Partij in Zoetermeer. Zijn partij heeft een onderzoek gedaan naar de huidige wachttijden, „landelijk gaat het om enkele tienduizen den mensen die vaak veel te laat worden geopereerd. De grootste problemen zijn bij or thopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie, soms ook bij keel- neus- en oorheelkun de" Pagina 19: 'Wachtlijsten ver oorzaken vee! schade bij pa tiënten'. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Naanv_— Voorletters Adres: Postcode Plaatv controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (f 29.30) Per kwartaal 8 vla acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1