Leidsch Dagblad Het extraatje van Uncle Ben's. Storm bedreigt Florida I UncleBen's Huis ter Duin: geen muis kan er in of uit Leiderdorp loopt voor Leyhof subsidie mis Marine onderzoekt wapentransport 1.75 BEL: 071-128030 Personeel wil drukkerij Zoeterwoude overnemen Aangenaam gezelschap PEUGEOT 0 Open Dag GOED NIEUWS DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 4 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40621 LOSSE NUMMERS ƒ1,60- Plannen te laat ingediend bij regio-overleg De gemeente Leiderdorp dreigt 2,4 miljoen gulden te verspelen voor de bouw van gesubsidieerde woningen in de nieuwbouwwijk Leyhof. Het lukt de gemeente in elk geval niet om de bouwplan nen voor de gestelde termijn van 1 december in te dienen bij het samenwerkingsver band van regiogemeenten (RSVLR) waar Leiderdorp toe behoort. Een verzoek van de gemeente om uitstel tot maart 1995 wordt vermoede lijk niet gehonoreerd. Een paar dagen geleden wérd bekend dat de voorzitter van het samenwerkingsver band, de Leidse wethouder T. van Rij, slechts wil voorstellen om uitstel te geven tot 1 janu ari 1995. Tijdens een gisteren gehouden commissievergade ring zei wethouder A. van Dijk (BBL/ruimtelijke ordening) hierover 'behoorlijk gepi keerd' te zijn. Onlangs was Van Dijk nog optimistisch over de kans op uitstel tot maart volgend jaar. Dat had hij tijdens een raads vergadering duidelijk laten merken. „Maar het is anders gelopen dan we op grond van ambtelijk overleg hadden ver wacht," aldus Van Dijk. Hij benadrukte wel dat Leider dorp alleen in het 'allerergste scenario' het totale bedrag van 2,4 miljoen zou verspe len. Volgens hem gaat het uit eindelijk eerder om een ge deelte van dit bedrag. Van Rij begrijpt van de woede van zijn Leiderdorpse collega-wethouder niet. ,,We hebben over de bouwplannen voor Leyhof twee keer gespro ken in het samenwerkingsver band. En beide keren hebben we bijna eenstemmig beslo ten dat we subsidiegeld voor 1994 alleen geven voor plan nen die dit jaar worden afge rond. Er wordt geen subsidie doorgeschoven naar volgend jaar. Leiderdorp heeft daar wel wat tegen gesputterd, maar wel heel zachtjes. Pagina 13: Leiderdorp werkt hard aan bouwplannen Leyhof. Fouten bij vervoer door Frankrijk lille/parijs gpd De Koninklijke Nederlandse Marine is vandaag begonnen met een 'diepgravend' intern onderzoek naar de onderschep ping van een illegaal wapen transport van de Marine door de Franse douane. Tijdens een routinecontrole in de buurt van het Noordfranse Lille trof een 'vliegende brigade' van de dou ane zaterdag in een bestelbusje van het transportbedrijf Berg werf! uit Capelle aan den ljssel onder meer tientallen Uzi's, en kele bazooka's en zware mitrail leurs, ruim twintig kisten bijbe horende munitie en geavan ceerde nachtkijkers aan. De wapens moesten naar Spanje voor een oefening van de Nederlandse mariniers. De twee chauffeurs van het busje, die zonder speciale begeleiding op weg waren naar Spanje, had den geldige vrachtbrieven, noch de vereiste doorvoervergönning van de Franse autoriteiten. In eerste instantie werd groot alarm geslagen omdat de chauf feur en zijn bijrijder, twee jonge werknemers van Bergwerff, niet leken te weten wat ze nu precies vervoerden. Ze wisten slechts dat de la ding bestemd was voor een ka zerne in het Zuidspaanse Rota bij Cadiz. Pas gisteren werd dui delijk dat het niet om een om vangrijke smokkel van mogelijk gestolen wapens of een ander zins duistere operatie ging, maar om een 'officieus' trans port voor de Koninklijke Marine ten behoeve van een mariniers oefening in Spanje. De twee chauffeurs hadden toen al twee zeer onaangename nachten in een Franse politiecel doorgebracht. Pas na tussen komst van de militaire attaché van de Nederlandse ambassade in Parijs werden ze op vrije voe ten gesteld. De Nederlandse marine rea geerde gisteren aanvankelijk ta melijk laconiek. „We oefenen op allerlei mogelijke plaatsen. Van Noorwegen tot Schotland en van Cambodja tot Spanje. Maar er zijn fouten gemaakt en we zullen de zaak diepgaand onderzoeken", aldus overste W. van Straten, hoofd van de afde ling Marinevoorlichting in Den Haag. Om u te verwennen krijgt u van Uncle Ben's deze week niet alleen de rijst extra voordelig, maar krijgt u boven dien 35 procent extra saus voor uw geld En om de verwennerij compleet te maken geven wij de kipfilet een ex tra aantrekkelijk prijsje. Uncle Ben's rijst zilvervlies, pak 375 g-2i69 2.29 of OIO wit pak 375 g £..Vu extra ananas, 9 QQ pot 490 gram dL.ZJkj cn Kipfilet kilo4#50 16.50 100 gram Deze week alleen bij Albert Heijn cn Youri Mulder yt Youri Mulder, zoon Z I van Jan en spits van Schalke '04, werd gister avond bij de Oranje-selec tie gevoegd. Nog geen abonnee Onthoofd lichaam in Ede hlijkt van Noordwijkse Amerikaanse militairen, bijgestaan door Haïtiaanse burgers, doen pogingen hun in de modder gezogen voertuig 'vlot te trekken'. De modder is in de straten van de hoofdstad Port-au-Prince terecht gekomen door een vloedgolf. foto epa thony beuzaire Gordon kost honderd levens in Haïti Noodtoestand van kracht De Haïtiaanse regering heeft gisteren de noodtoestand uitgeroepen na het voorbijtrekken van de tropische storm Gordon. Het noodweer heeft volgens een eerste balans aan ongeveer honderd mensen het leven gekost en aanzienlijke schade veroorzaakt. Gordon heeft van morgen de kust van Florida bereikt en heeft daar reeds voor de nodige problemen gezorgd. port-au-prince» Na een kabinetszitting legde de Haïtiaanse premier Smarck Mi chel er de nadruk op dat de noodtoestand 'bestuurlijk en niet politiek' van aard is. De re gering heeft fondsen vrijge maakt om de slachtoffers te hel pen. Gordon heeft de meeste schade aangericht in de hoofd stad Port-au-Prince en in Jac- mel, een grote stad in het zuid oosten van Haïti op 83 km van de hoofdstad. Toen Gordon, de vernietigendste tropische storm sinds het begin van het seizoen, in het weekeinde Jamaica pas seerde, vielen daar vier doden. Op dit eiland zijn ettelijke stre ken nog steeds verstoken van elektriciteit. In Florida werden gistermor gen windstoten tot lül kilome ter per uur geregistreerd. De he vige regenval en windstoten veroorzaakten verschillende verkeersongelukken en opstop pingen. Het ruimteveer Atlantis moest uitwijken naar California om te landen, in Florida Keys konden 9.200 leerlingen niet naar school omdat de school bus wegens het zware weer niet kon rijden en meer dan 50.000 huizen en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. De storm ontstond donder dag uit een tropische depressie, en werd Gordon gedoopt nadat windstoten van 62.4 kilometer per uur waren bereikt. Gordon raakte de Nicaraguaanse kust en boog vervolgens af naar het oosten voordat hij naar het wes ten richting Bahamas koerste. In de nacht van zondag op maandag kwam de storm 320 kilometer ten zuiden van de Bahama's in aanraking met een ander lage-druksysteem, waar door de intensiteit nog toenam. I let onthoofde vrouwenlichaam dat in de vroege ochtend van 9 september gevonden werd in een tunneltje onder de AI2 bij Ede, blijkt van een 28-jarige Zuidafrikaanse vrouw uit Noordwijk. Dat heeft een woordvoerder van de regiopoli tie Gelderland-midden gisteren bekendgemaakt. Het lichaam van de vrouw was zwaar verminkt. Bovendien waren, om identificatie te voor komen, haar hoofd en handen afgehakt. Een speciaal recher cheteam is lang bezig geweest de identiteit van de vrouw te achterhalen. Pas na diverse op roepen op radio en televisie rea geerde een vriendin van het slachtoffer, ook uit Noordwijk. Zij miste de vrouw al enige tijd. Mede aan de hand van de bij zondere bloedgroep AB-nega tief, waarmee het slachtoffer stond ingeschreven bij de bloedbank in Durban, kon de politie haar identiteit vaststel len. Over de toedracht van de moord last men nog volkomen in het duister, In Amsterdam-noord werd gisteren een koffer gevonden met delen van een lijk. Deze koffer lag in hel water bij de l^ndsmeerdijk. I Iet gaat om de len van een onderlichaam. Het is nog niet duidelijk of het een vrouw of man betreft. Hillegommers: 26 inbraken De drie llillcgomsc jongens die dit weekeinde zijn aangehou den in een bollenbedrijf in hun woonplaats, hebben 26 inbra ken bekend. De politie heeft in middels een vierde verdachte in I lillegom aangehouden. Ook hij heeft bekend. De politie ver denkt de Hillegommers van in braken in woningen en bedrij ven in I lillegom, Lisse, Vogelen zang en Noordwijkerhout. Bij de inbraken zijn geld, snoep en sigaretten gestolen. In één geval is een hamster met kooi buitge maakt. zoeterwoude rudolf kleun Het Nederlands Drukkerij Be drijf (NDB) komt in handen van het personeel. De drukkerij is nu nog eigendom van directeur A. Elfers. Die wil zich uit het be drijf terugtrekken om een oude liefde, het uitgeversvak, weer op te pakken. Eerder heeft Elfers geprobeerd het bedrijf te verko pen aaii andere drukkerijen, waaronder Brouwer offset in Delft en Senefelder in Purmer- end. Maar overname door die be drijven zou een vertrek uit Zoe terwoude en gedwopgen ontsla gen - er werken nu 136 mensen bij NDB - tot gevolg hebben. Ook de vraagprijs was een strui kelblok. Vervolgens kwam een overname door het personeel in zicht, vertelt adjunct-directeur Th. Gelderblom die na de over name samen met de twee ande re adjuncten, L. Gijsbers en A. Distelbrink, de nieuwe directie gaat vormen. ,,De ken hier vaak al lang en zijn ver knocht aan het bedrijf. Ze willen ook niet weg uit Zoeterwoude. Met een overname door het personeel kan de werkgelegen heid voor de komende vijf jaar worden gegarandeerd NDB is opgericht in 1932. Het bedrijf drukt onder andere het tijdschrift HP/De Tijd en een reeks hobby- en vaktijdschrif ten. NDB verzorgt de complete produktie, van vormgeving tot en met bindwerk en verzen ding. De onderneming heeft nu een omzet van veertig miljoen gulden en draait net quitte. „Maar", zo tekent Gelderblom aan, „er is in de drukkerijwereld overcapaciteit. En onder die omstandigheden doet NDB het heel behoorlijk." Dat is ook de reden waarom personeel en di rectie heil zien in een zelfstan dig voortbestaan. Pagina 13: Drukkerij krijgt geen arbeiderszelfbestuur. sun city Je kunt je als politiek leider van een land minder aangenaam gezelschap voorstellen dan een hele horde van de mooiste vrouwen ter wereld. De 'missen' zijn in Zuld-Afrika om uit te maken wie van de 87 zich een jaar lang Miss World mag noemen. Of Nelson Mandela zich daar zorgen over maakt, lijkt niet erg waar schijnlijk. Vlak na zijn ontmoeting met 'de meiden' vertrok hij naar Zambia in verband met de ondertekening van een vredesakkoord met Angola. Noordwijks hotel bewaakt als een vesting tijdens WEU-vergadering noordwuk ad v Gewoontegetrouw laat hij elke dag zijn hondje al vroeg uit, deze bewoner van de aanpalende appartementen bij Huis ter Duin. Niets vermoedend stapte hij ook gisterochtend aan de zeekant van het Grand Hotel naar buiten. Maar nog voor dat de hond zijn vaste piaspiekje had opgezocht, stonden baas en beest alweer binnen. Want volgens de drie met machinegeweren gewapende ME'ers hadden zij buiten helemaal niets te zoeken. Huis ter Duin in Noordwijk is dezer dagen veranderd in een ware vesting. De ministers van defensie en buiten landse zaken van de Westeuropese Unie vergaderden er gisteren. Over be langwekkende zaken, zoals de urgente kwestie van de Bosnische moslims. Om de veiligheid van dit selecte gezelschap en gevolg te garanderen en elk risico van aanslagen uit te sluiten, is het vijfsterren hotel sinds zaterdag herme tisch voor de buitenwereld afgesloten. Geen muis komt er ongecontroleerd in of uit. Laat staan een hond. „Last heb ik er niet van", zegt een an dere bewoner. Hij kan via de onder grondse garage die overigens ook 24 uur per dag wordt bewaakt nog wel in zijn super-de-luxe appartement met fraai uitzicht op zee komen. Maar ver der is zijn bewegingsvrijheid beperkt. „Normaal gesproken kan ik via een gang rechtstreeks naar buiten of naar het hotel om wat te eten of te drinken. Dat is nu niet mogelijk. Alles zit op slot. En bovendien staan overal gewapende agenten. Overigens waren we ruim op tijd ingelicht, hoor. Daar heb ik ook niets op aan te merken." Vanaf zijn balkon is nog net te zien hoe de ministers in de iets vobruitste- kende zaal aan de zeekant in vergade ring bijeen zijn. Zo op het oog wordt er mineraalwater geserveerd. „Nee, ga maar niet naar buiten", waarschuwt de bewoner. „Heb ik zelf al geprobeerd, maar meteen stonden er een paar man netjes. Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel. Ze lopen over het hele complex. En trouwens ook daarbuiten. Zal best flink wat kosten, gen." die paar da- Waar andere klanten het veld dien den te ruimen voor de hooggeplaatste gasten, daar werd voor de selectie van Oranje een uitzondering gemaakt. Het Nederlands elftal mocht, in verband met de voorbereiding op het EK-kwali- ficatieduel met Tsjechië, gewoon wél komen. In alle rust en bovendien zwaar bewaakt kan bondscoach Dick Advocaat zijn manschappen instrueren. Zo zie je maar weer. Bekijkt de één het als een gevangenis, omschrijft de ander het als vrijheid. Pagina 5: WEU betreurt stap VS inzake wapenembargo. GRATIS WINTERCONTROLE GRATIS STARTGARANTIE 1' bent met uw Peugeot hartelijk welkom vooreen gratis Wintercontrole. Wij inspecteren uw Peugeot op maar liefst 25 punten. Indien uw auto door ons in orde is bevonden dan geven wij u tijdens de openingsuren van onze werkplaats startgarantie aan!T huis tot 1 april 1995 v\n donderdag 10 DE GEZAMF.NUJKF. to^n PElIGEOTDEAIJ:RS. NoveMBr^T—- JE VOELT JE LEKKERDER IN KEN PK1 (.KOT HET WOORD IS AAN Koos Versteeg De klieren maken de rr VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info 18 Natuur en milieu8 Programma's9 Randstad17 Regio11.13.15 Religie12 Sport21 VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien Middagtemperatuur 11 graden Westelijke wind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan Alphen a/d Rijn ZONDAG 20 NOVEMBER 1100-15.00 UUR Te huur: Kantoren Showwinkcls - Bedrijfsmimles Informal ie: Tauro Info/Beheer. 01720-77851 rV\ van de Meent makelaardij 01 720-72602 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws "l Huk neem ik j ll.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch 29.30) J Per kwartaal j via acceptgiro H5,.riri) omatisch 84.55) PlESSiT "oów™"- ofbi-i 07i-ianoao 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1