Leidsch Dagblad Leidse studenten 'dik tevreden' Het zou het achtste wereldwonder zijn Directeur Staatsloterij in opspraak BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Durlacher weigert helft AKO-prijs af te staan U hebt nog 8 dagen om uw kristalspaarkaarten in te leveren. Infotheek-top voor de rechter NTAINERS VOL GITAREN!! Stiekem paar kwartjes Kamerlid Varma helpt honderden illegalen 3NDERDAC 27 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40605 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 laapmiddel sust bloemen weken in slaap en laat ze mooier ontwaken Kassabon deugt niet Verkiezingsboycot i Licht 5 Volgens een steek- I 7 De voormalige terreur- I i Jeroen Werners licht- NDEN/RUNSBURG. ENE NIEUWENHUUSE is een nieuw slaapmiddel. Niet voor ïensen, maar voor bloemen. Het middel rerkt stoppend op de groei van bloemen en oudt ze zes weken in topconditie. Direct a de de oogst kunnen de bloemen met het ilaapmutsje' in slaap worden gesust. Zij unnen dan zonder water en onder wisse- inde temperaturen worden bewaard of ervoerd. Gaan ze weer in het water, dan 'ontwa- en' ze en komen ze alsnog tot volle bloei, elfs meer dan dat: het middel doet de loemen dan mooier, langer en voller uit- eien. Het zal, volgens de uitvinders van iet middel, in de toekomst normaal zijn dat njers zes weken in volle pracht in de vaas taan. Ook de bloemknopppen van bijvoor- teeld fresia's zullen in de vaas geheel uitko men en vele weken voluit bloeien. Het middel is een Schotse vinding. Bloe- menteelster Louise Carstairs heeft het sa men met biochemicus dr. L. Jennings in het diepste geheim op een boerderij in Schot land ontwikkeld. Momenteel wordt er pa tent voor aangevraagd. Het bloemenslaap middel is niet eerder dan eind volgend jaar beschikbaar. Coen Francken, hoofd produkt en kwali teit bij bloemenveiling Flora in Rijnsburg denkt dat het nieuwe middel de bloemen wereld volledig op z'n kop gaat zetten. „Het zou, als het waar is wat wordt gesteld, het achtste wereldwonder zijn. En dat kan ik me, eerlijk gezegd, nauwelijks voorstellen", is zijn eerste reactie. Doordat de bloemen weken lang bewaard kunnen gaan worden, zal er volgens hem bij de kwekers hevig gespeculeerd gaan worden. „Kwekers gaan bijvoorbeeld vanaf begin september chrysanten en lelies ach terhouden, omdat ze in de week voor Aller heiligen en Allerzielen meer waard zijn." Daarnaast zal het vervoer van de bloe men goedkoper worden. Momenteel gaat zeventig procent van de Nederlandse snij bloemen naar het buitenland. De 'doorlooptijd', dit is de tijdslimiet vanaf het snijden van de bloem tot het moment dat de bloem bij de consument in de vaas staat, is nu vijf tot acht dagen. Door de verlenging van die periode tot zes weken zal dure luchtvaart niet meer no dig zijn. Er kan per boot vervoerd worden. Daarnaast zijn ook de kostbare koelcellen niet meer noodzakelijk, immers de uitvin ders zeggen dat de bloemen bij elke tempe ratuur bewaard kunnen worden. Francken betwijfelt dat een beetje. Pagina 17: 'Het wordt net plas- Ü£i proef van onderzoeks- beweging Renamo sculpturen in de Waag: bureau Nielsen is de kassa- heeft zich teruggetrokken 'Ik wil het licht opeen bon van supermarkten uit de parlementsverkie- weegschaal leggen', vaak onbetrouwbaar. zingen in Mozambique. DEN HAAG GPD van de Staatsloterij, Van Gastel. Minister Zalm heeft daartoe op dracht gegeven. Hoofdonderwerp van onder zoek zijn belangen die Van Gas tel nog elders, buiten de Staat sloterij, heeft. Van Gastel heeft zelf te kennen gegeven geen be langen te hebben, direct of indi rect, in ondernemingen die za kelijke banden hebben met de Staatsloterij. Zalm achtte het onderzoek nodig omdat eerder speurwerk door het accountantsbureau Moret, Ernst en Young 'te be perkt' was. Van Gastel is sinds april 1993 directeur van de toen verzelfstandigde Staatsloterij, waarvan Financiën overigens alle aandelen bezit. Daarvoor was hij al vier jaar interim- Nog geen abonnee manager. Eind 1992 liet Van Ciastel weten dat hij een belang van 25 procent had in APM in Zoetermeer. APM is een mai linghouse dat er van wordt ver dacht PR-kredietnummers te hebben misbruikt. APM is in middels failliet gegaan. Van Gastel heeft zijn belang in APM begin 1993 afgestoten. Eind 1993 bleek de Staatsloterij een vordering op APM te hebben van 420.000 gulden. HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijheid Het beste paard behoeft een zweep, de wijste mens een advies en de vroomste vrouw een man. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's Randstad Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Een enkele bui Opklaringen en een enkele bui, Middagtemperatuur 11 graden Zuidwestenwind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust en op het IJssel- meer af en toe krachtig, 6. Meer toezicht op verzekeraar van begrafenis DEN HAAG GPD Ix'kLtch i DngbLict NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I |a, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters:- Adres: I I Postcode: I Plaats: Tel: j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: J Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85.55) I automatisch 84.55) Nr. bank/giro:. E.r komt een veel scherper toe zicht op verzekeraars die een begrafenis verzorgen, ook al kost dit sommige bedrijven in die branche de kop. Minister Zalm (financiën) heeft dit de Kamer laten weten. De be windsman legt kritiek van de hele Kamer op een soortgelijk plan van zijn voorganger Kok, naast zich neer.Het scherper toezicht slaat op de zogenoem de 'natura uitvaartverzekeraars', die de begrafenis verzorgen in plaats van geld uit te keren. Be drijven met meer dan 3.000 ver zekerden komen onder direct toezicht van de Verzekeringska mer. Die moet de financiële conditie van het bedrijf in de gaten houden. Binnen vier jaar moeten de verzekeraars daartoe aan bepaalde normen voldoen. r: U'UlwIi Dagblad, Of bel 071 128030 8 r 1 2li1 I vrijdag tudenten zijn dik tevreden over de kwaliteit van de ^Rijksuniversiteit Leiden. Ook de kwaliteit van haar we tenschappelijk onderzoek is uitstekend. Van de klassieke, ''brede' universiteiten krijgt Leiden de hoogste waarde ring. Dit blijkt uit een NIPO-onderzoek naar de kwaliteit van 12 Nederlandse universiteiten, in opdracht van weekblad Elsevier. Leiden scoort hoog met haar letterenstudies, de exacte we tenschappen en krijgt het predi kaat 'redelijk' voor de sociale wetenschappen. De ondervraagde studenten zijn zeer tevreden over de vol gende Leidse opleidingen: ge schiedenis, psychologie. Neder lands, biologie en scheikunde. Van alle 12 universiteiten kreeg Leiden voor deze studies de hoogste waarderingscijfers. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat de verschillen in kwaliteit tussen de 12 Nederlandse uni- versiteiten groot zijn. Over het Elsevier gaf onderzoeksbureau NIPO de opdracht ruim 7.500 studenten te ondervragen over de kwaliteit van de Nederlandse universiteiten. Ook de kwaliteit van het onderzoek werd onder de loep genomen. Het weekblad publiceert de uitkomsten van daag. Opmerkelijk is dat Leiden /er de hele linie redelijk tot goed uit de bus komt. Op de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in Leiden valt niets af te dingen. De universiteit in Auteur: 'Ik doe er nooit meer aan mee HAARLEM/BERGEN CEES VAN HOORE „Ik vind de hele zaak zo langza- I merhand walgelijk worden. Nu Ieist De Bezige Bij als uitgever van Nicolaas Matsier ineens de helft van de AKO-prijs op. Waarom? Inmiddels is toch aangetoond dat ik één punt I meer had dan Matsier? Ik denk er niet aan om vijftigduizend gulden van mijn prijs af te staan. Floe ze dat bij de AKO AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex. per dag 071 -89 40 40 HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Gespecialiseerd In Exact begeleiding •Hard- en software Opleidingen Netwerken Installatie Support Vraag vrijblijvende demonstraties! ai Heemskerk De Jager doen, zoeken ze zelf maar uit. Dit is walgelijk. Zo'n prijs wordt helemaal in de ordinair-com- merciële sfeer getrokken. Ik doe er nooit meer aan mee." Auteur G.L. Durlacher, die af gelopen zaterdagavond met zijn boek 'Quarantaine' de AKO-lite- ratuurprijs 1994 won, is niet al leen boos maar ook teleurge steld. In de speciaal aan de prijsuitreiking gewijde uitzen ding van 'Sonja op Zaterdag' eindigde hij samen met auteur Nicolaas Matsier op 212 pun ten. Achteraf bleek dat er een voorjurering had plaatsgehad waarbij Durlacher op 213 pun ten was uitgekomen, één punt hoger dus dan Matsier. Voor de camera leek het erop alsof er door de jury van dertig bekende en onbekende lezers voor het eerst over de zes genomineer den werd gestemd. Durlacher vindt dat het AKO- bestuur Sonja Barend en de programmamakers heeft 'be donderd'. „En'dat is heel kwa lijk. En ze hebben niet alleen Sonja belazerd maar ook het publiek, door niet van tevoren te melden dat er al een stem ming was geweest." Pagina 9: 'Voor Durlacher is het 't ergste'. Uiterlijk tot en met zaterdag 5 november a.s. kunt u nog korting krijgen op onze kristallen glazen en karaffen.' Daarna kan het echt niet meer. Dat zou zonde zijn. Lever uw kristalspaarkaarten dus op tijd in. 'Zie de actievoorwaarden in de winkel I 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. De vroegere directeuren van het failliete Leidse computerbedrijf Infotheek lopen het risico dat ze het tekort in het faillissement, 60 miljoen gulden, geheel of gedeeltelijk zelf moeten aan vullen. Ze zijn inmiddels door de curatoren, de Haagse advocaten F. Tiethoff en J. Rosenberg Polak, gedagvaard om voor de rechter te ver schijnen. De directeuren van het in januari 1992 gefailleerde bedrijf wordt 'onzorgvuldig bestuur'verweten. Naast de oprichter van het bedrijf W. van Leenen moeten ook G. Boekhout. R. Lenstra, J. Doornbos. G. Poeth en H. Struch voor de rech ter verschijnen. De directeuren die in de zomer van 1991 op aandrang van huisbankier ABN- AMRO zijn benoemd blijven buiten schot. Van leenen werkte tot april van dit jaar voor de Leidse bedrijven Restart en Microfix die zich bezighouden met handel in en reparatie van tweedehands computers. Op het ogenblik werkt hij vooral als adviseur en 'verleent her en der spandiensten op het gebied van automati sering'. Hij is niet alleen verbaasd over de con clusies van de curatoren, maar vindt het ook vreemd dat de dagvaarding drie jaar na het uit spreken van het faillissement nog komt. Van Leenen vindt het een rare zaak dat de in 1991 benoemde bestuurders niet zijn aangepakt. „De accountant verklaarde dat jaar nog dat de. continuïteit van het bedrijf niet in gevaar was. Het bedrijf is vervolgens failliet gegaan. Pagina 23: 'Curatoren azen op geld verzeke ring.' Poppeliers kocht op de internationale markt een nog nooit vertoonde hoeveelheid TOPGITAREN. 2 Overvolle 40 57^^457^ voets containers met kwaliteits gitaren, zowel elektrisch als 795. akoestisch. Uitsluitend van beroemde merken zoals «nder, Epiphone by Gibson, Ibane: enz. Tevens exclusieve versterkers enz. Tevens exclusieve versterkers Jk A van Fender, Park en Mesaboogie. tell IJ UW VOORDEEL KAN OPLOPEN TOT V Xb 0 POPPELIERS^ TOPCITAM* mSTDtWM 7$s,-m395,- fuoa so's or so-s STWnXUSTERMA LBS, mon995,- i Pitrtjswtj 114, Rijswijk. Tel.: 0703987286. Zo bereikt u ons: lanp dt A13 tuwn Den Hag «1 Delft, tiltf MR Ht loog cijfer voor universiteit bij NIPO-onderzoek algemeen zijn studenten van kleinere of jonge universiteiten meer tevreden over hun oplei ding dan degenen die aan gro tere instellingen studeren. Dat betekent dat met name de Rijksuniversiteit Limburg en de Universiteit Twente goed uit de bus komen. Veel studenten vin den de kwaliteit van de Univer siteit van Amsterdam, een van de grote in ons land, niet gewei- dig. Naast de Rijksuniversiteit Lei den krijgt ook een grote instel ling als de VU in Amsterdam een hoge waardering. 'Utrecht' en de Erasmus Universiteit in Rotterdam vallen ronduit tegen, zo blijkt uit het NIPO-onder zoek. In de Maasstad worden de opleidingen economie en ge neeskunde, twee van haar para- depaardjes, zeker niet hoog ge waardeerd door de studenten. Baggeren wordt onbetaalbaar voor gemeenten DEN HAAG ANP De gemeenten zijn niet in staat de steeds maar stijgende kosten van het baggeren van vervuilde havens en wateren te betalen. De kosten zullen de komende tien jaar oplopen tot 5,8 miljard gulden, zeven maal zo veel als nu. Dat staat in het vanmorgen gepresenteerde rapport 'Bag geren of doormodderen' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zonder vervuiling zou het baggeren over tien jaar maar 700 miljoen gulden kosten. Het feit dat veel slib vervuild is, maakt het extra duur. De ver- voers- 'en verwerkingskosten van het sib dat vaak chemische afval is, bedragen over tien jaar ruim vijf miljard gulden. De gemeenten waarschuwen dat de achterstanden in bagger- werkzaamheden nog steeds toenemen. Dat leidt op den duur tot het onbereikbaar wor den van havens en het verslech teren van de waterafvoer in ste den en dorpen, aldus de VNG. Het verhogen van de haven gelden biedt nauwelijks soulaas. Er moet meer geld komen van waterschappen en zuiverings schappen en van belastingen op vervuilingsbronnen. Op weg als vluchteling. Leerlingen van het Fioretticollege trekken te voet door de regio. Zonder geld en zonder eten. Leerlingen en leerkrachten Fioretticollege drie dagen als vluchteling door de regio Ouders prenten het hun kinderen al eeu wenlang in: een kind hoort eerbied te heb ben voor grijze haren. Dat mag dan aardig klinken, maar wat moet je nou als jong mens met zo'n kreet? Alsof alle oudjes zich zo schattig gedragen. Loop je, nota bene in de regen, als sociaal bewogen scholier in Lisse pamfletten uit te delen in het kader van de Nationale Vluchtelingenweek, '10.000 piek voor Mozambique' schreeuwt de eerste de beste oude baas je toe: 'scheer je weg, laat je klauwen maar eens een keer wapperen.' Gelukkig is de oude man een van de uit zonderingen. Voor het overige komen de leerlingen en docenten van het Fioretticol lege uit Lisse toch voornamelijk aardige mensen tegen op hun tocht, die bedoeld is om aandacht te vragen voor het lot van de vluchtelingen in Mozambique. De pamflet ten worden dankbaar aanvaard en geregeld kletteren de muntstukken in de collectebus. „Het is mooi te zien dat de mensen geven", zegt Bianca van der Lans. „Dat doet ons goed. Natuurlijk kun je zelf nooit weten wat het is om een vluchteling te zijn. Wij doen dit maar drie dagen. We weten dat er snel een eind aan komt." Dat neemt niet weg dat zij en haar mede leerlingen Remco Akkermans, Debby Oude veldhuis, Peter van de Loo, Bianca Vink. Monique Vlastuin, Björn Waterreus, Remco Weys, Barry Meyer en Marvin Celie zonder eten en zonder geld zijn vertrokken voor hun tocht door de streek. Leerlingen uit de op een na hoogste klassen, van LTS tot VWO, die zich allemaal opgaven voor een dagenlange trektocht door de streek, om toch een klein beetje te voelen wat het is op de vlucht te zijn. „Toch heb ik stiekem een paar kwartjes meegenomen", bekent Bian ca. „Om mijn vriend af en toe te bellen." Een beetje luxe-vluchtelingen zijn het toch al wel. Hun bagage - niet meer dan tandenborstel, wasgerei, slaapzak en scho ne kleren - wordt meegenomen op een bakfiets door een der docenten. Want leer krachten Ld Sekeris, Henry Randsdorp, Theo Selhorst, Mark van Buurcn en Jos Bot man laten de leerlingen niet alleen aan hun lot over. Bovendien blijft een arts op af stand altijd paraat, mocht zich onverhoopt iets ernstigs voordoen. Pagina 17: Een groep assertie ve vluchtelingen. Commissie onderzoekt vroegere fraude Het Tweede-Kamerlid Varma (Groen Links) helpt via een door haar gerunde stichting op grote schaal illegale Surinamers aan geld, gezondheidszorg, eten en verblijfsvergunningen. Het al diverse malen in opspraak ge raakte kamerlid erkent dat zij hiermee diep 'in een grijs ge bied' opereert, „maar aan de of ficiële regels heb il^ niets wan neer een illegaal bij mij aanklopt." De betrokkenheid van het ka merlid bij de humanitaire hulp verlening aan illegalen is op merkelijk, omdat ook in het programma van Groen Links staat dat een 'illegaal circuit' be streden moet worden. Strikt ju ridisch is hulp aan illegalen niet strafbaar. Maar volgens de vreemdelingenwet moet ie mand 'die weet of rederlijker- wijs een vermoeden heeft' dat iemand illegaal hier verblijft, dat 'onverwijld melden aan de korpschef van de politie'. De stichting die door Varma is opgericht en waarvoor ze werkt, telt ongeveer 1.500 illega len onder het klantenbestand en houdt daarvan een aparte, geheime boekhouding bij. .An ders komt de BVD er achter en dat zijn niet bepaald vriendjes van mij", aldus het kamerlid desgevraagd. Momenteel onderzoekt een zware commissie onder leiding van oud -Cl )A-staatssecretaris De Graaff-Nauta beschuldigin gen van fraude die Varma voor haar kamerlidmaatschap zou hebben gepleegd in het bestuur van twee stichtingen, een Suri- naamse groep en hel Grenada- actiecomité. Het voornaamste doel van de 'stichting Informatiepunt voor Surinamers en Surinaamse uit gewekenen' is hulp hij het ver krijgen van verblijfspapieren. De stichting heeft volgens Var ma 6.000 cliënten. Op spreeku ren, waaraan Varma zelf een ochtend per week meewerkt, worden mensen met proble men doorverwezen naar de vreemdelingendienst, sociaal advocaten of hulpverleners. Aangezien het steunpunt geen subsidie krijgt, draait het volle dig op vrijwillige bijdragen van de cliënten. Varma draagt zelf maandelijks gemiddeld 1000 gulden bij in de kosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1