Leidsch Dagblad File verdeelt coalitie BLOEMKOOL EN KONIJN. Ik vond het onredelijk jegens Matsier' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS KLM wil Technische Gehandicapte Dienst privatiseren overval Criminelen 'wassen geld wit' via de beurs Contrast in China (BAANDAG 24 OKTOBER 1994 4 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40602 LOSSE NUMMERS 1,60 Pim Langeveld neemt Katwijk op sleeptouw katwl) k/leiden» De voetbalvereniging Katwijk regeert met harde hand in ei gen dorp. Zaterdag was de heersende amateurkampioen in de derby tegen Quick Boys onbetwist de sterkste. Katwijk won met 3-1 en leidt nu met twee punten voorsprong in de eerste klasse A. Pim Langeveld was de uitblinker op het met 4.000 toeschouwers omzoom de Nieuw Zuid. Quick Boys-supporters rea geerden geschokt na de afge tekende nederlaag. Na een re delijke start en een 1-0 voor sprong vielen de blauwwitten ver terug en konden het excel lerende Katwijk niet meer bij benen. De Krombewoners bla ken van het zelfvertrouwen: „We kunnen alleen onszelf van het kampioenschap af houden." Noordwijk en Rijnsburgse Onder toeziend oog van arbiter Douwe de Haan zet Kees Krayenoord zijn bewaker Hans van der Plas op het verkeerde been. foto henk bouwman Boys hielden elkaar vijf kilo meter verderop in evenwicht: 2-2. ARC haalde bij SHO de eerste overwinning binnen. Gisteren drukte Alphense Boys UVS in problemen. Door de 2- 1 nederlaag is de Leidse ploeg afgedaald naar de laatste plaats op de ranglijst in de hoofdklasse. Ajax heeft een 'lichtjaar' voor sprong op PSV. Het verschil kwam gisteravond in Eindho ven ondubbelzinnig boven drijven tijdens een directe confrontatie. Ajax scoorde drie keer in het eerste kwartier en won uiteindelijk met 1-4. Voor trainer Aad de Mos, binnenge haald als de man die PSV suc cessen kon brengen, breken moeilijke tijden aan. Zijn posi tie staat na de Amsterdamse afstraffing ter discussie. Bommelding vaak vals 3 De politie ontruimt veel te snel bij een bommelding, want in 94 procent van de gevallen blijkt de melding vals. Noodtoestand 5 Sri Lanka in nood: een bomaanslag kostte aan 57 mensen het leven, on derwie presidentskandi daat Dissanayake. Oer-hervormden 8 Als representant van de 'oer-hervormden' heeft de Confessionele Vereniging opnieuw ge pleit voor een federatie. Superlnsekten /t In het Pesthuis is I I gisteren de 50.000ste bezoeker van de tentoonstelling 'Super lnsekten' ontvangen. D66 tegen plan voor 'intercity-strokenPvdA en WD voor D66 wijst een aparte rijstrook op de snelwegen voor lan ge-afstandsverkeer af, maar de regeringspartijen PvdA en WD zijn wel te spreken over dit idee van verkeersminis ter Jorritsmfl (WD) om files tegen te gaan. Oppositiepar tij CDA noemt de aanleg van aparte rijstroken 'geen op lossing'. den haag gpd De aanpak die Jorritsma voor ogen staat, brengt haar in con flict met milieuminister De Boer (PvdA). Die vindt harde maatre gelen tegen het autogebruik noodzakelijk. Zij voelt weinig voor maatregelen die de files spreiden. „Ik heb liever dat de mensen in de file staan, dan kiezen ze tenminste voor het openbaar v lorritsma kiest voor soepeler doorstroming. Daartoe wil zij voor zakelijk verkeer dat veelal larige afstanden aflegt, aparte rijstroken reserveren. Deze 'in tercity-stroken' hebben een be perkt aantal op- en afritten om files te voorkomen. Jorritsma verwijst naar de A-16 bij Rotter dam, waar een dergelijke strook al bestaat. D66-woordvoerster Van 't Riet vreest juist extra files op de aparte rijstrook. „Lange-af- standsverkeer is bij uitstek vracht- en groepsvervoer. Maar vrachtwagens en bussen mogen niet harder dan 80 kilometer per uur. Dat verstopt de strook, waardoor de zakenman of - vrouw ook stil staat." Daarnaast biedt de strook geen soelaas voor de situatie rond de grote steden waar het fileprobleem het meest nijpend is. „Die intercity-strook zal ze ker bij de steden een afslag en oprit kennen. Daar los je dus niks op", aldus Van 't Riet. WD-kamerlid Blaauw typeert de opmerkingen van De Boer als 'achterhaald' en 'zwart-wit'. Blaauw wil beginnen met een aparte rijstrook voor zakelijk verkeer tussen Amsterdam en Utrecht. De PvdA staat 'welwil lend' tegenover de voorstellen, aldus woordvoerder Van Gijzel. Volgens CDA-woordvoerder Leers leiden de plannen van Jorritsma de aandacht af van de werkelijke oplossing van het fi le-probleem: meerwegen. Leers voorziet nieuwe files op de aparte stroken en de regionale en lokale wegen, waar het overi ge verkeer meer gebruik van zal maken. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Franz Kafka Sommige mensen zouden willen VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur RTV Show - Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Morgenmiddag buien Vannacht enkele opklaringen. Mi nimumtemperatuur 6 graden. Overdag meer bewolking en in de middag enkele buien. Middagtem- peratuur 13 graden. Zuidenwind, matig, langs de kust en op het IJs- selmeer krachtig of hard. In de middag draaiend naar zuidwest en iets afnemend. Inbreker valt te pletter Een 29-jarige i maar heeft gisteren een inbraak met de dood moeten bekopen. Hij maakte een val van circa 10 meter en overleed later aan zwaar inwendig letsel. De man brak in bij Vroom Dreesmann aan de Laat in Alkmaar. De poli tie werd gealarmeerd door een inbraakalarm en omsingelde het pand. Omwonenden atten deerden de agenten op een man die over het dak van het winkelpand liep. Kort daarna gleed de inbreker uit en smakte op straat. Hij had in zijn kleding een aantal gestolen sieraden verborgen. Ook in de winkel werden gestolen sieraden aan getroffen. De inbreker bezweek enkele uren na zijn val in het Medisch Centrum Alkmaar aan zijn ver wondingen. Uit onderzoek is gebleken dat hij naar het dak was gevlucht om de politie te ontlopen. De man was alleen op jad. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. 1 Ia, dat is goed nieuws I Dus neem ik i nu een abonnement, i i J Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 De KLM wil de Technische Dienst (TD), een afdeling met circa 4.500 werknemers, verzelf standigen. In het interne TD- blad 'Focus' geeft plaatsvervan- gend-president C. Den Hartog het startsein voor de discussie. „Bij een verzelfstandigde orga nisatie verdwijnt een aantal be perkingen die de KLM-organi- satie oplegt", zo zegt Den Har tog. Hoewel al enige tijd het ge rucht van privatisering de ronde doet, is het voor het eerst dat een directeur van de KLM hard op de toekomst van de TD ter discussie stelt. De uitspraken van Den Hartog hebben inmid dels voor onrust bij het perso neel -gezorgd. De vakbonden zijn boos. Zij zijn fel gekant te gen het afstoten van de TD. Of verzelfstandiging gepaard gaat met een verlies aan banen, is niet duidelijk. De Hartog werpt in het artikel met de veelzeggende titel: 'De relatie tussen de KLM cn de TD' een voorzichtige blik in de toekomst. „Wat de uitvoe rende en beherende vorm van de TD betreft, daarvan kunnen we delen ook elders onderbren gen. En dat bewijst het verleden ook wel', constateert Den Har tog. „We hebben regelmatig elementen van het onderhoud samen met anderen gedaan c.q. uitbesteed." Eén aspect van de TD is vol gens Den Hartog minder goed uitbesteedbaar. En dat is de functie van de TD als technisch- operationeel adviseur van de KLM. „Dat moet je bij voorkeur als KLM zelf doen." Een 40-jarige geestelijk en licha melijk gehandicapte Leidenaar is zaterdagavond voor de twee de keer in twee jaar het slacht offer geworden van een overval. De man, die regelmatig in zijn driewieler van zijn huis in de Merenwijk naar een benzine pomp in de buurt rijdt om een pakje sigaretten te kopen en een kopje koffie te drinken, werd op het Valken pad door een jongeman uit zijn driewie ler geslagen. De overvaller ging er vandoor met een pakje siga retten en tien gulden. De Leidenaar wist weer in zijn driewieler te klimmen en ver volgde zijn weg naar het benzi nestation. Pompbedienden ga ven hem een gratis pakje siga retten, een kop koffie en een reep chocola en belden de poli tie. In april vorig jaar was de man ook al eens overvallen. Toen werd hij door vier jongens met een mes bedreigd. De buit bestond toen uit sigaretten en vier gulden. Kerstmis in de hongerwinter Leidsch Dag blad nodigt lezers uit hun herinnerin gen aan Kerstmis 1944 op papier te zetten. Een keuze uit de verhalen van lezers zal worden opge- de den). Voed sel werd zó schaars, dat duizenden omkwamen van de hon ger, dat met name de mannen da gelijks op pad gingen op zoek naar eten en de kerstbijlage van zaterdag 24 december, met als thema 'Kerstmis in de hon gerwinter'. Fotomateriaal kan worden meegezonden en zal uiteraard wor den geretourneerd. Eind september 1944 be gon voor Nederland een dra matisch hoofdstuk in de toch al zo tragische oorlogs geschiedenis: de hongerwin ter. Die periode was een uit vloeisel van de door de Duit se bezetter genomen maat regel om de voedselaanvoer naar het westen enige tijd te blokkeren. Een actie als af straffing van twee gebeurte nissen: de bevrijding van Zuid-Limburg en dat vooral de spoorwegsta king (in opdracht van de Ne derlandse regering in Loi\- wachtend doorbrach ten bij de distributie punten. Midden in die periode viel Kerstmis, waarvan de viering onder deze omstandigheden voor velen een onuitwisbare her innering heeft achtergelaten. Voor inzendingen geldt: Richten aan: Redactie Leidsch Dagblad, Postbus 54, 2300 AB te Leiden. In de linker-bovenhoek de vermel ding: Kerstmis 1944. Uiterste datum van inzen ding: 7 november. Tekst en foto('s) voorzien van naam, adres en telefoon- Mits voorzien van een kor te toelichting, kunnen ook losse foto's worden ingezon den. Bloemkool, per stuk CO Konijn, kilo 13SÜ 9.90 500 gram Uw volle kristalspaartaarten kunt u inleveren t/m 5 november asJ Twaalf doden bij busongeval in Australië Bij een val van een bus ten noorden van Brisbane (Austra lië) zijn vanmorgen twaalf elf passagiers omgekomen. Bij het ongeluk raakten verder zeker 28 inzittenden gewond, van wie 12 ernstig. De bus vervoerde 51 passagiers. De meesten waren leden van een vereniging van weduwen. Ze waren samen uit om te winkelen. Ooggetuigen noemden de aanblik van de naar beneden gevallen bus gruwelijk. Ze spra ken van „een grote, jammeren de hoop opeengestapelde men sen." Lichamen waren ernstig verminkt. De chauffeur heeft waar schijnlijk de rpacht over het stuur verloren. Zijn bus schoot over een geul tussen twee rij richtingen, zigzagde nog even over het asfalt en dook toen van een steile helling naar beneden. peking De vooruitgang mag China dan stevig in zijn greep hebben, luxe artikelen zijn nog lang niet voor iedereen weggelegd. Deze 'koerier' moet het voorlopig nog doen met een gammele kar en een muilezel en kan de spectaculaire sportauto's op het advertentiebord in een van de buitenwij ken van de hoofdstad Peking nog wel even vergeten. foto reuter will burgess Justitie en politie gaan drie concrete gevallen onderzoeken den haag gpd Justitie en politie gaan drie ge vallen onderzoeken waarin cri minelen de effectenhandel heb ben gebruikt om hun zwarte (drug)geld wit te wassen. De drie zaken zijn 'panklaar' aan geleverd door een team met on der anderen vertegenwoordi gers van de CRI (Centrale Re cherche Informatiedienst) en de FIOD (fiscale recherche). Sinds augustus vorig jaar heeft dit team onderzoek gedaan naar de infiltratie van criminelen in en rond de effectenhandel. De CRI verwacht 'op de wat langere ter mijn' concrete resultaten van het onderzoek. De CRI, de FIOD, de Econo mische Controledienst, de be lastingdienst voor grote onder nemingen en de politie van Rot terdam/Rijnmond en Haag landen zijn de actie gestart na dat banken strenge regels opge legd hadden gekregen om ver dachte transacties bij Justitie te melden. Omdat die weg afge sneden was voor criminelen die hun miljoenen wilden witten, waren de opsporinsgdiensten nieuwsgierig of de misdaad nu de aandelenhandel op zou zoe ken. Daarom vergeleken de dien sten sinds augustus '93 allerlei openbare bronnen met hun ei gen informatie. Daarbij ging het om jaarverslagen, prospectus sen bij de uitgifte i aandelen en kranteberichten. In december vorig jaar waren er al 21 dossiers, iets waar de CRI volgens een woordvoerder zelf ook verbaasd over was. Van die 21 bleven vijf concrete gevallen over. Drie daarvan met concrete strafbare feiten zijn in handen gelegd van Justitie en politie. De zaak krijgt hoogstwaar schijnlijk gevolgen voor effec tenhuizen en -makelaars. Die zijn namelijk gebonden aan de zelfde strenge wettelijke regels over verdachte transacties als het bankpersoneel. Volgens de CRI kunnen handelaren in som mige gevallen wel zijn misleid door hun malafide klanten, maar in andere gevallen moe ten ze geweten hebben dat ze met criminelen en misdaadgeld van doen hadden. Vorig jaar was er nog veel commotie rond het effectenhuis Nusse Brink, dat druggeld via de aandelen handel wit waste voor crimine len. Nusse Brink werd van de Am sterdamse effectenbeurs verwij derd. Dat lot kan ook andere huizen treffen, als dat tenmin ste leden zijn van de Amster damse beurs. „En daar ben ik nog niet van overtuigd", aldus beurswoordvoerder De Ranitz het afgelopen weekeinde. „Maar als het zo is nemen wij disciplinaire maatregelen, naast de maatregelen van Justitie." Opschudding bij uitreiking AKO-Literatuurprijs aan G.L. Durlacher 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. De uitreildng van de AKO-literatuurprijs 1994 aan de Haarlemse schrijver G.L. Durlacher (1928) heeft door de wijze van jurering voor grote commotie in de lite raire wereld gezorgd. Durlacher won de prijs van 100.000 gulden afgelopen zater dag met zijn verhalenbundel Quarantai ne. De cheque werd hem overhandigd door ex-AKO-prijswinnaar Marcel Mö- ring in het TV-programma Sonja op Za terdag. Durlacher eindigde na het oordeel van een forum van dertig bekende en onbe kende lezers op een gedeelde eerste plaats met de auteur Nicolaas Matsier. Beiden kregen 212 punten. Groot was de verwarring toen Sonja Barend pas op het laatste moment bekend maakte dat de schrijver die het meeste aantal hoge cij fers had gekregen de winnaar zou wor den. Durlacher: „Ik vond het onredelijk je gens Matsier. Toen we samen als eersten eindigden, vroeg ik aan de regisseur of we de prijs niet konden delen, maar dat ging niet. Volgens het AKO-reglement kon er maar één winnaar zijn. En de au teur met de meeste hoge cijfers zou win nen. Dat hoorde ik dus pas vlak voor de bekendmaking. Ik wou geen ruzie gaan maken in het programma, maar het is onrechtvaardig." Matsier, die genomineerd was voor zijn roman Gesloten Huis, feliciteerde zijn collega na de uitslag nog wel maar verdween meteen geërgerd uit beeld. Di recteur Albert Voster van De Bezige Bij, de uitgever van Matsier: „Ik durf zonder schroom te zeggen dat ik daar met plaatsvervangende schaamte heb geze ten. Toen Durlacher en Matsier beiden met 212 punten eindigden, waren ze er van overtuigd dat ze de pot zouden de len. Maar toen kwam ineens dat criteri um van het grootste aantal hoge cijfers zomaar uit de lucht vallen." „Ik heb naderhand nog met Sonja Ba rend over de gang van zaken gesproken en ze was erover verbaasd dat niemand op de hoogte was. Het was gewoon erg slecht georganiseerd. Kijk, als de schrij vers het van tevoren hadden geweten, zou het zijn geaccepteerd. Maar dit was gewoon een tombola. Het moet volgend jaar qua puntentelling zeker anders gaan. Bovendien is de jury ook nog eens door de organisatie opgejaagd om een extreem hoog of laag cijfer te geven. Dit om de duidelijkheid te bewerkstelligen. Dat is ook al zo'n rare procedure. Waar om niet gewoon die dertig lezers laten kiezen wat zij het beste boek vinden?" Pagina 11: 'Het is natuurlijk wel heel gênant'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1