Leidsch HH Dagblad 38 Defensie denkt aan sluiten Valkenburg BEL: 071-128030 PC DISCOUNT LEIDEN GAMES SEG-,and ISaSBÈBB*! GOED NIEUWS Nederlander onder slachtoffers Tel Aviv 100,- LEGERDUMP Demmenie's Dronken chauffeur zorgt voor chaos Lakenhal bij bezuiniging vaker dicht JÉK Brug in Seoul stort in: 32 doden 'Stenendieven' blijken wel degelijk bouwvakkers Zuydtwijck op de helling Boek paus vliegt winkels uit, behalve in Leiden. RIJDAG 21 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40600 LOSSE NUMMERS 1,60 Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN H. Bodewitz Emancipatie van de vrouw moet niet gericht zijn op 'meer mans worden', maar op 'meer mens worden'. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuu Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regen Vannacht enkele opklaringen, mo gelijk mistbanken en droog. Mini- umtemperatuur omstreeks 7 graden. Overdag veel bewolking 'n de loop van de ochtend van het westen uitregen. Middagtem- peratuur ongeveer 14 graden. Wind zuidelijk, toenemend tot ma tig of vrij krachtig, 4 tot 5, langs de kust en op het IJsselmeer tot hard, windkracht 7. Vannacht landin waarts weinig wind. Computer - koopjesbeurs Groenoordhallen Za 22 okt* 10-16 uur WineenPC-486! vnilltaW wedstrijden NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed i Dus neem ik nu een abonnement, i t. controle bezorging) Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,.55) automatisch Cf 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 Zoekt u Een.. Eén van de 21 doden die woensdagochtend vielen bij een bomaanslag in Tel Aviv is een Nederlander, de 25-jarige Rei- nier Verbiest (25) uit Overveen. De politie heeft zijn familie gis teren op de hoogte gesteld van zijn overlijden. De aanslag is opgeëist door de islamitische verzetsbeweging Harnas. De meeste slachtoffers vielen onder de inzittenden van een bus. Volgens een woordvoerder van de politie is aan de hand van kledingresten en een getui- geverklaring vrijwel vast komen te staan dat Verbiest tot de slachtoffers behoort. Hoewel het ministerie van buitenlandse zaken de politie heeft verzocht de familie in te lichten, houdt Katwijker moet nieuwe scooter aan dieven géven Een zeventienjarige Katwijker is gisteravond op straat van zijn nieuwe scooter beroofd. De jongen werd op de Sluisweg in zijn woonplaats klemgere den door twee brommers met daarop vier mannen. Hij kreeg een bijtende vloeistof in zijn gezicht gespoten, waarna de mannen er met zijn scooter vandoor gingen richting Lei den. De Katwijker, die zich door een dokter moest laten behan delen, kon de politie geen goe de beschrijving geven van zijn overvallers. De mannen had den zich onherkenbaar had den gemaakt met mutsen en sjaals. De politie heeft de om geving nog uitgekamd, maar heeft vooralsnog geen spoor van de daders. In de Leidse re gio zijn de afgelopen tijd al een paar keer eerder scooterrijders op straat van hun voertuig be roofd. een woordvoerster van dat mi nisterie nog een slag om de arm. „We weten het pas zeker als de identificatie rond is." Reinier Verbiest studeerde fy siotherapie in Utrecht. Hij heeft de. afgelopen vier maanden sta ge gelopen in een ziekenhuis in Tel Aviv. De stage had hij net af gerond. Hij wilde nog een korte vakantie in Israël houden en zou 1 november naar huis te rugkeren. „Reinier zat waarschijnlijk in de bus", zegt zijn vader. „Hij wilde misschien in Israël verder studeren en was daar de nodige zaken voor aan het regelen. Hij was al langer op zoek naar iets groters dan Nederland. Hij was een open. jong mens. Vreselijk dat hij slachtoffer is geworden van zo'n haat, terwijl hij dat woord zelf niet kende." WAXJ ASSEN de echte Engelse kwaliteit Hallenweg 11 - tel. 071-230184 (naast Gamma-Groenoordhal). verschillende inktjetcartridges? Rietschans 68. Leiderdorp 071 -41 11 41 Alles voor elk kantoor op voorraadt Overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Faro- ramp overwegen een een juridi sche procedure tegen Martinair. Ais de Portugese luchtvaartau toriteiten het eindrapport over de ramp niet voor 21 december klaar hebben, willen zij de gele den schade nog op Martinair kunnen verhalen. Daarvoor is een dergelijke procedure nodig. Bij de ramp met de DC-10 van Martinair op 21 december 1992 verloren 56 mensen het le ven. Volgens internationale wetten dienen de Portugezen het eindrapport binnen twee jaar klaar te hebben. In Portugal bewaart'men evenwel het stil zwijgen over de stand van zaken van het onderzoek. De enige mogelijkheid voor slachtoffers om alsnog geld te krijgen, is daarom Martinair te dagvaar den. „Een procedurele kwestie" aldus woordvoerder Buys van Martinair. Ook Martinair vindt dat het onderzoek te lang duurt. Bij het Bureau Vooronderzoek Luchtvaartongevallen weet nie mand hoe ver de Portugese au toriteiten zijn gevorderd met liet eindrapport. WINTERSPORTERS ZAT. 22 OKT. SKI SNOWBOARD INRUILBEURS DOLLE PRIJZENDAG Ski's, snowboards, schoenen, kleding en véél meer met REUZENKORTING TOT 70% Pfi/CHIER /PORT Seoul» Het is de schrik van elke automobilist die een grote brug oversteekt: een brug over de Han in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul stortte gisteren in tijdens de ochtendspits. Tweeëndertig mensen kwamen om het leven toen een stadsbus en enkele auto's twintig meter naar beneden in de rivier vielen. De ver keerschaos die onmiddellijk ontstond bemoeilijkte de reddingsacties. De vijftien jaar oude Songsu-brug, 20 meter breed, ruim 1.100 meter lang, is één van de belangrijkste verkeersaders van Seoul en verbindt de zuidelijke woongebieden van de stad met de kantoorwijken in het noorden. Tijdens het spitsuur is de vierbaans-brug doorgaans bezet door iange files van auto's. Het openbaar ministerie van Zuid-Korea begon onmiddellijk een onderzoek naar de deugdelijkheid van de herstelwerkzaamheden die de nacht voor het drama in opdracht van de stad aan de brug waren uitge voerd. De Zuidkoreaanse premier Lee Yung-dug bood vanmorgen zijn ontslag aan, maar president Kim Young- sam heeft dat verzoek afgewezen. foto afp Ruzie over asielbeleid 3 De VVD verschilt ern stig van mening met coalitiepartners PvdA en ID66 over aanscherping k/an het asielbeleid. Siemerink De Rijnsburgse ten- Z I nisser Jan Siemerink won voor de tweede keer binnen twee weken van de Duitser Mare Goellner. Wereldraad van Kerken 7 Zwitserse en Duitse protestanten eisen het vertrek van de Serviërs uit de Wereldraad van Ker ken. Zijn auto eindigde in een zand hoop, zelf moest hij de gang maken naar het politiebureau. Een 39-jarige vrachtwagen chauffeur uit Leimuiden heeft gisteren voor de nodige op schudding gezorgd door op de rijksweg tussen Rotterdam en Delft een spoor van vernieling achter te laten. De man vloog uiteindelijk op de Kruithuisweg in Delft uit de bocht en belandde met zijn au to in een berg zand. De chauf feur wankelde de auto uit, maar dat bleek niet het gevolg te zijn van de klap tegen de zandhoop. De gealarmeerde politie stelde al snel hele andere oorzaken vast: drankgebruik en overver moeidheid. De Leimuidenaar bleek een adem-alcoholgehalte van 660 mdigram te hebben, wat ongeveer neerkomt op een alcoholpromillage tussen de 1,5 en 1,8. Zijn rijbewijs werd in be slag genomen. De vrachtwagen werd voor nader onderzoek meegenomen. De man bleek al een uur of achttien onafgebroken aan het werk te zijn voor zijn baas. Hij reageerde bij zijn aanhouding in Delft nogal verward. Zo bleek hij het idee te hebben zich op de Maasvlakte te bevinden. De hele dag had hij gependeld tus sen Rotterdam en Delft. Tijd voor een goede maaltijd had hij zich nauwelijks gegund, zo ver telde hij de politie. Het bleef bii kleine hapjes. Later op de dag had hij een paar glazen cola rum genomen. Dat alles bleef niet zonder ge volgen voor de Leimuidenaar. Op het laatste stuk van zijn rit ramde hij op de" rijksweg onder meer een elektriciteitshuisje, een ANWB-bord en een licht bak. De politie trof resten van deze voorwerpen aan op de vrachtwagen. Orion-vliegtuigen kunnen naar Duitsland Vliegveld Valkenburg wordt mogelijk gesloten. Een werk groep van het ministerie van defensie heeft sluiting opge nomen in de bezuinigingsplannen van de krijgsmacht. De Orion-vliegtuigen die op hebvliegveld gestationeerd zijn, zouden een plekje in Duitsland kunnen krijgen. De Marine Luchtvaart Dienst moet dan wel gaan samenwer ken met de Duitse Marine. Dit blijkt uit een bezuinigings programma dat is opgesteld door hoge ambtenaren van De fensie. Begin dit jaar liet Defen sie nog weten dat sluiting van het vliegkamp Valkenburg on bespreekbaar was. Tijdens de presentatie van Valkerhout, het plan voor negenduizend wonin gen op het terrein van het vlieg kamp, becijferde de marine nog dat verplaatsing van de daar ge stationeerde Orions en de on- dersteundende diensten een half miljard gulden zou kosten. De provincie Zuid-Holland en de regio Leiden willen dolgraag op het vliegkamp bouwen. Het is een van de weinige plekken waar huizen kunnen komen zonder dat het ten koste gaat van natuurschoon of het Groe ne hart. Daarom presenteerden regiogemeenten en de provin cie het plan Valkerhout. Het ge bied zou moeten worden om sloten door sneltrams. In een officiële reactie noemt het ministerie van defensie het uitgelekte plan van de ambtelij ke werkgroep 'voorbarig en spe culatief. Definitieve voorstellen zouden pas worden gepresen teerd bij de behandeling van de defensiebegroting, later dit na jaar. Maar hoge militairen gaan er van uit dat in het voorstel weinig wijzigingen meer ko men. Daardoor staan zo'n vier duizend banen op de tocht. Pagina 3: Bij leger kunnen 4.000 banen weg. LEIDEN «JAN RUSDAM De bezoekcijfers van het Stede lijk Museum De Lakenhal laten, over de eerste negen maanden van dit jaar, een dramatische te rugval zien. Museumdirecteur J. Bolten verwacht desalniettemin 1>994 te kunnen afsluiten met een zelfde bezoekersaantal als vorig jaar. Uitlatingen van wet houder J. Walenkamp (financi ën) over de neergang van het museum noemt ze dan ook rij kelijk voorbarig. Als de wethou der het museum een bezuini ging oplegt, zou'dit kunnen be tekenen dat De Lakenhal een tweede dag per week de deuren voor het publiek moet sluiten. „Dat is een ramp voor het mu seum", aldus Bolten. Walenkamp deelde vorige week mee dat het tekort op de Leidse gemeentebegroting vol gend jaar zal oplopen tot zo'n 5,5 miljoen gulden. De CDA- wethouder verklaarde in één adem bezuinigingen op de cul tuur niet uit te sluiten. „Het wordt steeds moeilijker om te verdedigen dat je iets moois volledig in stand moet houden als het publiek nauwelijks be langstelling toont", aldus Walenkamp doelend op De La kenhal en op de volgens hem scherp teruglopende bezoekers aantallen. Volgens Bolten is Walen- kamps schot voor de boeg, op grond van de bezoekcijfers tot 1 september, uiterst ongenuan ceerd. Pagina 19: 'Achteruitgang wordt in laatste kwartaal inge lopen.' Slachtoffers Faro keren zich formeel tegen Martinair Nijholt 4 Q Willem Nijholt is I -7 Cole Porter in de nieuwe Nederlandse musi cal, die aan dit Broadway- fenomeen is gewijd. noordwijk paul de vlieger Directeur P. Brandjes van het bouwbedrijf De Raad gaat zijn excuses aanbieden aan het gemeentebestuur van Noord wijk. De 'stenendieven' die vorige week om vijf uur 's ochtends bewoners aan de Oude Zeeweg in Noordwijk wakker maakten, blijken wel degelijk lawaai makende bouwvakkers te zijn geweest. Brandjes wond zich onlangs vreselijk op over de te rechtwijzing die hij van het gemeentebestuur kreeg na In de overtuiging dat zijn werklui netjes na aren begonnen, zei hij tegen deze krant: „Ik krijg langzamerhand het gevoel dat de overheid meer aandacht besteedt aan het braaf houden van de brave burger, dan aan het nemen van maatregelen om niet- brave burgers weer op het rechte pad te krijgen. Wethouder V. Salman nam de uitspraken van Brand jes hoog op. Vooral ook omdat de bouwer er de publici teit mee had gezocht. In een brief aan De Raad schrijft- het Noordwijkse college van B en W: „Hoe u aan uw verklaring komt is ons een raadsel; ze is absoluut niet juist. Uit het politierapport van 10 oktober blijkt name lijk dat er om 5.05 uur is gebeld omdat er op de bouw plaats met een kraan werd gewerkt. Ter plaatse bleek een politiepatrouille dat een bouwkraan met stalen rupsbanden werd verplaatst en gereed gemaakt voor vervoer naar een andere bouwplaats. Het waren dus wel degelijk werknemers van u of een onderaanne- Brandjes erkent nu dat het verhaal van de stenendie ven, dat hij van een onderaannemer hoorde, wellicht niet klopt. „Mijn reactie naar de krant was ingegeven uit frustratie over de gigantische hoeveelheid over heidsregels waarmee je als ondernemer te maken hebt. Tja, en toen ben ik dus even niet zorgvuldig genoeg ge weest." Pagina 13: 'En toch zijn er stenen gestolen'. leiden De Zuydtwijck, het motorschip van het gelijknamige Leidse verpleeghuis, is uit het water gehaald. De boot krijgt bij jachthaven De Kwaak aan de Haarlemmertrekvaart een nieuwe motor en ra men. Het schip, waarmee elk jaar honderden ouderen en gehandi capten dagtochten maken, wordt opgeknapt met het geld dat lezers van het Leidsch Dagblad en bedrijven uit de regio bij elkaar hebben gebracht. In totaal kwam er 26.182,50 gulden binnen. Een deel van het geld wordt volgend jaar gebruikt voor het organiseren van dag tochten vooroudere en gehandicapte lezers van deze krant. De boot gaat in maart weer te water. foto loek zuyderduin Het boek Over de drempel van de Hoop van paus Johannes Paulus II is gisteren overal in het land de winkels uitgevlogen, maar in de regio Leiden was er bepaald geen sprake van een stormloop. Veel boekhandels waren de eerste dag binnen en kele uren door hun voorraad heen. In Leiden en omgeving werd het boek echter gisteren pas laat afgeleverd, of het was er nog helemaal niet. Bij De Kier aan de Nieuwe Rijn werden tijdens de koop avond drie exemplaren ver kocht, bij Zandvliet aan de Haarlemmerstraat was vanoch tend alleen nog maar posterma teriaal ontvangen. „Hier vliegt er weinig, maar het boek is er ook nog niet." Ook in de katho lieke plaatsen Roelofarendsveen en Noordwijk lagen de gelovi gen niet voor de deur. „Het ver koopt redelijk, maar het is hier niet echt hectisch", aldus de verkopers van Veenerick in Roelofarendsveen en Papyrus in Noordwijk. Bij Calando in Kat wijk is het boek niet op voor raad. „Maar we kunnen het wel bestellen." De nuchtere reacties staan haaks op wat elders in het land gebeurt. „Ongelooflijk. Dit is boven alle verwachting", zegt een verkoper van 'Broese Ke- mink in Utrecht. De winkel was in anderhalf uur tientallen exemplaren kwijt. Op 'de trage' afdeling theologie en filosofie komt dat zelden voor. De we reldomvattende campagne voor het eerste persoonlijke boek van een paus „is razend knap, knap per dan het boek zelf', aldus een woordvoerder. Uitgeverij Veen heeft inmid dels besloten tot een tweede druk, van 20.000 exemplaren. De oplage van de eerste druk bedroeg 40.000. De totale opla ge van het boek, dat woensdag in 21 talen en 39 landen werd gepubliceerd, bedraagt twintig miljoen exemplaren. Internatio-» nale uitgevers jubelen dat de paus met zijn bestseller Karl Marx (Het Kapitaal) en Mao (het rode boekje) achterna gaat. Pagina 2: Schillebeeckx over boek paus: 'Hier is een mens aan het woord'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1