Leidsch Dagblad i m Van den Nieuwenhuyzen treedt voorlopig terug We gaan straks naar IKEA! Driehoekige patat. Kwik-Fit zaterdags geopend tot 16.00 uur! Koninklijke inspectie IR -A=S-3B5SSJ Graaf verkoopt Keukenhofbos aan Zuidhollands Landschap Neerslaan inbreker was 'burgerplicht' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS JINSDAG 18 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40597 LOSSE NUMMERS 1,60 donder WC mag 1VKV niet [thuis spelen katwijk ROB ONDERWATER |Bij de Katwijkse voetbalvereni ging MVKV mogen voorlopig geen thuiswedstrijden gespeeld ,op het complex bij de vliegbasis 'alkenburg. De KNVB is van iordeel dat de accommodatie orde is. In de scheids- echterskleedkamer ontbreken toilet en een fonteintje en gebreken waren voor de ter missie aanleiding om [MVKVte straffen. aatregel komt hard aan y -bij MVKV. ,,Maar dat hebben ze dan aan zichzelf te danken", stelt Albert Klunder, voorzitter van de terreincommissie. „Deze zaak speelt al achttien maan den. Die tijd heeft de club ge had om actie te ondernemen. Als je dan niks onderneemt en ,je laat ook niks van je horen, dan kun je maatregelen ver wachten." Klunder was h^t waarschu wen beu en adviseerde de KNVB om MVKV 'het mes op de keel te zetten'. Bestuurslid Blan- kert steekt de hand ook in eigen boezem. „We hebben als club laks gereageerd, dat is zo, maar aan de andere kant hebben wij geen cent te makken." Klunder: „Dan moet de con tributie maar omhoog. Het is anno 1994 belachelijk dat er geen WC in een kleedkamer zit. Ik kreeg klachten van diverse scheidsrechters en ik vond dat ze gelijk hadden." De club heeft vorige week een chemisch toilet geplaatst in de zeer kleine kleedruimte, maar Klunder heeft al laten weten dat dat niet wordt geaccepteerd. Blankert: „We moeten wat doen. We kunnen wel gaan roe pen dat dit wel een erg harde maatregel is, maar we trekken toch aan het kortste eind." MVKV zou kantine en kleed-, ruimten het liefst willen afbre ken en dan op dezelfde plek een nieuwe accommodatie bouwen. De gebouwen waren eigendom van de marine, maar zijn on langs geschonken aan de club. Blankert: „Hartstikke leuk na tuurlijk, maar op het dak van de kantine liggen asbestplaten. Wie draait op voor de kosten van het opruimen? Wij zitten in een vicieuze cirkel. De marine laat het ons maar uitzoeken en van de gemeente Katwijk kun nen we helemaal geen steun verwachten. We krijgen zegge en schrijve duizend gulden .per jaar subsidie." moskou De Britse koningin Elizabeth inspecteert na aan komst op het Moskouse vliegveld Vnoekovo de Russische erewacht. Grote afwezige was premier Tsjernomyrdin, die eerder had gezegd zijn vakantie te zullen onderbreken voor het bezoek van de Britse vorstin. Hij bleef echter zonder opgaaf van reden weg. Het historische bezoek valt samen met een nieuw schandaal rond het Britse koningshuis. Dit keer heeft kroonprins Charles de vuile was buiten gehan gen. Elizabeth bracht gisteravond uiterlijk onbewogen, maar volgens omstanders een beetje pips, een bezoek aan het Bolsjoj-theater. Pagina 5: Prins Philip wijst in interview Begemann-topman krijgt halfjaar cel plus boete wegens beursfraude Joep van den Nieuwenhuyzen treedt voorlopig terug als bestuursvoorzitter van de Begemann Groep. Na de ver oordeling gisteren tot een half jaar cel wegens beursfrau de, heeft Van den Nieuwenhuyzen zijn functie ter be schikking gesteld. Hij komt pas weer in functie als de Ho ge Raad, aan wie hij zijn zaak nu wil voorleggen, uit spraak doet. dokter' Joep van den Nieu wenhuyzen werd gisteren, na eerder vrijgesproken te zijn door de rechtbank, door het Amsterdamse gerechtshof ver oordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voor waardelijk, en een ton boete. Volgens het hof heeft Van den Nieuwenhuyzen misbruik ge maakt van voorkennis bij de handel in aandelen van het in middels failliete automatise- Tot die tijd zal de Belg Deleye, tot nu toe lid van de raad van bestuur, het bedrijf leiden. Volgens een verklaring van het bedrijf wil Van den Nieuwen huyzen de Begemann Groep niet belasten met zijn 'privé- besognes'. Jeroen, broer van Joep, zal voorlopig vice-voor- zitter worden. De voormalige 'bedrijven- ringsbedrijf HCS. Geschokt liet Van den Nieuwenhuyzen ter stond weten dat hij bij de Hoge Raad in cassatie zal gaan. Zo'n procedure vergt minstens een jaar. Volgens hofpresident Willems was een zware straf nodig om dat „door de ontregelende wer king op het effectenverkeer op de Amsterdamse beurs het na tionale en internationale ver trouwen in dat beursverkeer wordt geschaad' Procureur-generaal Van der Perk kondigde na het vonnis aan binnen een tot twee maan den te beslissen over de vervol ging van zakenman Albada Jel- gersma en paardenfokker Mel- chior, de twee kompanen van Van den Nieuwenhuyzen, die door de rechtbank werden vrijgesproken. Van den Nieuwenhuyzen noemde de uitspraak 'onjuist en belache lijk'. „Een hele zware uitspraak. We zullen naar de Hoge Raad Op de beurs waren de gevol gen van de veroordeling goed merkbaar. De koers van Bege mann kelderde met zeven pro cent naar 33 gulden, terwijl de overige aandelen op de beurs nauwelijks bewogen. Van den Nieuwenhuyzen hangt nóg een strafzaak boven het hoofd, wanneer het open baar ministerie zijn handel in aandelen Begemann tijdens de overneming van scheepswerf RDM in 1991 gaat vervolgen. Pagina 3: Gerechtshof geeft wet misbruik voorkennis han- Triangel is een nlet-voorgebakken, maar licht voorgekookte verse patat, zonder toevoeging van conserveermiddelen en geur- of smaakstoffen. Triangel is alsof u net zelf een verse aard appel in staafjes hebt gesneden. Wèl in bijzondere staafjes. Want Triangel-patatjes zijn niet vierkant maar driehoekig! U vindt ze in de koelvitrine op de groente afdeling. Triangel verse patat, qq zak 650 gram Aanbieding geldt tot en met zaterdag 22 oktober a.s.. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Het Keukenhofbos. FOTO DICK HOGEWONING - I «CSCHOKP^-. Binnen zonder afspraak Altijd voordeliger Snel klaar terwijl u wacht Keiharde garanties 6 dagen geopend I AKKU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. LISSE MONICA WESSELING Eigenaar graaf Van Lynden van het Lissese land goed De Keukenhof verkoopt hoogstwaarschijn lijk 34 hectares van het bos aan het Zuidhollands Landschap. De graaf hoopt hiermee het bos te behoeden voor bebouwing. Van Lynden houdt echter nog een slag om de arm: „Ik twijfel nog over een aantal zaken. Waarover zeg ik liever niet", aldus de in St. Michelsgestel wonende graaf. Zuidhollands Landschap kan rekenen op subsi die van de provincie Zuid-Holland. Met de koop van het 34 hectares grote terrein is een bedrag van dik 700.000 gulden gemoeid. Het bos is vol gens kenners een uiterst waardevol gemengd bos, gelocaliseerd op een oude strandwal. „Dit moet bewaard worden", aldus een woordvoerder van Zuidhollands Landschap. Het Keukenhofbos ligt bovendien in de zogehe ten 'ecologische hoofdstructuur': het stelsel van stukjes groen in de provincie waar flora en fauna moeten worden beschermd. Het aan te kopen terrein is slechts eentiende van het hele Keuken- hof-landgoed. De tentoonstellingstuin (in de volksmond De Keukenhof) blijft ongemoeid, net als het kasteel, de manege, de begraafplaats en het scoutingsterrein. Het is niet duidelijk wanneer de onderhande lingen over de verkoop worden afgerond. Leiden: Lammenschansweg 132 Tel. 071 - 721009 J Een campinghouder uit Zeist, die eerder dit jaar op zijn cam ping een inbreker op heterdaad betrapte en hem enkele rake klappen gaf, zal de vijfhonderd gulden boete die justitie hem heeft opgelegd niet betalen. „Ons is groot onrecht aange daan doordat wij met een enor me schadepost zitten. Die in breker heeft vier dure geldauto maten vernield. Dat kost ons bijna tweeduizend gulden", al dus de vader van de camping houder. De vader vindt het absurd dat Buitenkluizen van Albert Heijn gekraakt DEN HAAG GPD Vijf Albert-Heijnfilialen in de Randstad zijn het doelwit ge weest van kluiskrakers. Uit de buitenkluizen bij de betreffende AH-vestigingen werd bijna ge lijktijdig geld ontvreemd: in to taal zo'n half miljoen gulden. Woordvoerder E. Muller van Albert Heijn heeft de kluiskra- ken bevestigd. Zijn concern heeft aangifte gedaan bij de po litie. Hangende het politie-on- derzoek wilde de woordvoerder geen mededelingen doen over de lokaties van de vijf filialen. Duidelijk is wel dat het niet gaat om AH-filialen in deze regio. Volgens Albert I leijn vallen de kluizen, waar de dagopbreng sten van de filialen in wordt op geborgen, onder verantwoorde lijkheid van het waardetrans- portbedrijf Brinks-Nedlloyd in Houten. Directeur II.S. Mole naar van Brinks-Nedlloyd was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Het overige per soneel heeft een spreekverbod opgelegd gekregen. Bij de kraak van de kluizen werd gebruik gemaakt van ap paratuur die Brinks-Nedlloyd samen met Albert Heijn heeft ontwikkeld. Door middel van een code kan de kluis door per soneel van het waardetrans- portbedrijf worden geopend als de geldwagen voor de kluis staat geparkeerd. „Met dit sys- teem is iets fout gegaan, maar er zijn maatregelen getroffen om verdere fouten te voorko men", aldus MuJIer. Negen jaar cel voor doodsteken van echtpaar De rechtbank in Den Haag heeft vanmorgen een 32-jarige man veroordeeld tot negen jaar ge vangenisstraf, wegens het doodsteken van een echtpaar, op 15 november vorig jaar, in hun woning in Den Haag. De officier van justitie had twaalf jaar geëist. De man bezocht op de bewuste avond het echtpaar om een schuld af te lossen. Er- ontstond ruzie, waarbij de man zijn mes trok en stak. De slacht offers overleden ter plaatse. Annie Goddijn /I Q De Leidse kunste- I -7 nares Annie God dijn maakt tekeningen van Nederlandse VN-militairen in voormalig Joegoslavië. Nog geen abonnee? Drie jongetjes schoppen 5-jarig Noors meisje dood oslo. Drie 6-jarige jongetjes uit Trondheim worden ervan ver dacht een 5-jarige meisje te hebben getreiterd en doodge schopt. Het lijkje van Silje Ma rie Redergard werd zaterdag gevonden op een speelplaats in een voorstad van Trondheim, aan de westkust van Noorwe gen. De politie wilde niet zeggen wat de aanleiding is geweest voor de moord. Het meisje had de jongens zaterdagochtend op de speelplaats ontmoet. Vol gens Noorse kranten kreeg hun spel een fatale wending toen de jongens haar overhaal den zich uit te kleden. De drie begonnen haar te duwen en sprongen op haar. Een van hen pakte een kei en sloeg haar daarmee. De jongens hielden Silje aan armen en benen vast, terwijl ze haar schopten. Volgens de politie is een van de drie na het verhoor en een onderzoek door een kinder psycholoog met zijn ouders naar huis gestuurd. De jongens zijn niet aangeklaagd, omdat de Noorse wet daar bij minder jarigen niet in voorziet. De moord heeft uiteraard grote afschuw gewekt in Noor wegen. De pers heeft al een vergelijking gemaakt met de moord op het 2-jarige Britse jongetje James Bulger, die ver leden jaar door twee 10-jarige jongens werd gemarteld en ge dood. Noord-Korea en VS bereiken atoom-akkoord GENEVE GPD/Rtr/AFP Na j '■leg Py- hebben de Verenigde State Noord-Korea gisteravond akkoord bereikt, waarin ongyang formeel afziet kernwapens door zijn plutoni um-producerende reactoren te ontmantelen. Dit heeft de Ame rikaanse onderhandelaar Robert Gallucci vanmorgen vroeg be kend gemaakt. Hij zei dat hij en zijn Noord- koreaanse tegenspeler, Kang Sok Yu, vandaag naar hun res pectieve hoofdsteden afreizen om het ontwerp-verdrag voor te leggen aan hun regeringen. Als alles goed gaat, kan de overeen komst vrijdag in Genève wor den ondertekend. Noord-Korea zal zijn reactor programma met technische en financiële hulp van Zuid-Korea, Japan en het Westen vervangen door moderne, minder gevaar lijke atoominstallaties. Py ongyang staat inspectie van zijn nucleaire installaties toe als het nieuwe bouwprogramma op gang is gekomen. Dit kan overi gens nog jaren duren. Pyongyang wordt ervan ver dacht een atoombom te ont wikkelen. Reden waarom de VS en andere landen willen dat hel land zijn nucleaire programma openstelt voor inspectie door het Internationale Atoomagent schap in Wenen. Noord-Korea heeft dit altijd geweigerd. Het akkoord behelst tevens de normalisatie van de betrekkin gen tussen de VS en Noord -Ko- HET WOORD IS AAN Jan Greshoff De ouderdom komt op het mo ment dat je vrede met de wereld sluit. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Randstad Regio RTV Show - VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst nog veel zon Vannacht overwegend helder en minimumtemperatuur van 5 gra den aan zee tot 1 in het binnen land en plaatselijk vorst aan de grond. Overdag overwegend zon nig en droog. In de loop van de dag meer bewolking. Middagtem- peratuur 12 graden. Wind uit zuid oost, matig, rond kracht 3. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6, in het noordelijk kustgebied hard, 7. EUROPA CUP antes-Kamyshin (Rus), FC Tirol In -Deportiva La Coruna. Boavista Porto Morgen, poule Ai IF K GOtoborg-Galatas.i Donderdag: lroyenoord-\ naikos, Sampdoria-Grat Ecidsch Dagblad li lt»! HUIlÉtllMHHli»' NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i zijn familie moet bloeden voor iets dat volgens hem iedere bur ger had moeten doen: een in breker aanhouden en aan de politie overdragen. Dat die in breker dan toevallig tegen een iemand aanloopt die iets sterker is, is het risico van de inbreker, aldus de vader. i Tel:l j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/gir j Handtekening: Of bel 071-128030 De slimste dagtocht EINDHOVEN /EKKERSRIJT 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1