Leidsch Dagblad Clinton waarschuwt Irak ZONDAG GE0PEN ■tfgs. n LZMOÜMm Rhema Bom uit Leidsevaart gebaggerd ffi Volleybalteam in finale WK tegen Italianen 'Ik baal verschrikkelijk van die kritiek' rugrnan BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ZATERDAG 8 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40589 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 vogelenzang allard besse Een zware vliegtuigbom is gistermiddag tijdens baggerwerkzaamheden uit de Leidsevaart in Vogelenzang opgediept. De politie zette de om geving af. De bom, van Engelse makelij en af komstig uit de Tweede Wereldoorlog, werd na bij een spoorwegviaduct aangetroffen. Het treinverkeer moest de plek stapvoets passeren. De bom is vanochtend naar de duinen in Bloe- mendaal vervoerd en daar tot ontploffing ge bracht. De 500-ponder was gistermiddag door perso neel van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in afwachting van het vervoer op een baggerschuit vastgesjord. De politie bewaakte de bom vannacht. Volgens de EOD was er geen direct gevaar voor ontploffing. Ook de trillingen van passerende treinen konden geen kwaad. De wonirfgen in de omgeving zijn derhalve niet ontruimd. De bom werd opgebaggerd door Marcel De Decker van het Hoornse bedrijf Konijn Bagger techniek. Met een graafmachine was hij al en kele dagen bezig met het uitdiepen van de vaart. ,,Ik dacht eerst dat het een kluit modder was. Die liet ik op het rooster kletteren, zodat de modder in de schuit zou vallen. Toen dat niet door het r dus ging ik e wat water een bom gebeurde, tikte ik er nog met de bak van de graafmachine op, zodat de klomp modder toch vallen. Maar dat lukte niet, i dichtbij kijken. Toen ik er iverheen liet lopen, zag ik dat het Toen dacht ik dat het beter was om maar even te stoppenaldus De Decker. Volgens de 62-jarige G. Blokker uit Vogelen zang, die tijdens de oorlog vlakbij het viaduct woonde, is de bom door een Engels jachtvlieg tuig, een Spitfire, afgeworpen richting spoor wegviaduct. De brug werd echter nooit door een voltreffer geraakt. Als een bom van het gis teren gevonden formaat de brug had geraakt, was de complete brug in één keer weggevaagd. Blokker is ervan overtuigd dat ter hoogte van het spoorwegviaduct nog wel meer blindgan gers in de bodem van de Leidsevaart liggen: ,,Er zijn hier destijds tientallen bombardementen geweest." De afzetting van het deel van de Leidsevaart tussen Vogelenzang en Hillegom leidde gister middag tot ongenoegen en protest bij een deel van de bewoners. De logica achter het afzetten ontging de meesten. Sommige voertuigen wer den wel, andere niet richting vindplaats door gelaten. „Het is schandalig. Ik moest een paar kilometer lopen met twee boodschappentassen vol", aldus een oudere buurtbewoner. De bom ligt op het rooster van de baggerschuit. DE BOER OLAF K NEUS OP DE FEITEN 12 OKTOBER JAGUAI ionaal jaguar Centrum VBlantespoor B.V. ostdorperweg 29A-31 !242 ND Wassenaar efoon 01751 1 9359 Dick Verkijk, emotioneel gedreven verslaggever in Oost-Europa, werd deze week klein-Joegoslavië uitgesmeten; maar hij is vastbesloten terug te keren. Van een schuchter ventje groeide voetballer Aron Winter in Italië uit tot de zelfbewuste spelbepaler van Lazio Roma. Frits Bolkestein hoeft niet bang te zijn: er komt geen wraak van WD-coryfee Hans Wiegel. Denkwijzer over Het Ongezonde Zwijgen. Finnen, Zweden en Noren spreken zich binnenkort uit over hun 'aansluiting bij Europa.' 'Het was heel erg', verzuchten negen Leidse studenten en hun docent na hun Tocht van 88 Tempels in Japan. Rare jongens, die van R.E.M.:,een in het oog springende zanger, en drie brave huisvaders. Onze Taal over Gympen. H O U T W E R F Weet u het nog? Hoeveel keukenfirma's zijn er wel niet? Welke keuze maakt u? Om gek van te worden. Goede firma's, die creatief, vakkundig en met zorg uw opdracht uitwerken, zijn schaars. Houtwerf keukens is een hele goede. Waarom kiest u ons eigenlijk, al 40 jaar? omdat wij ons aan onze afspraken houden omdat wij kwaliteit en persoonlijk design kombineren omdat wij deskundige en ervaren medewerkers hebben omdat wij perfectie leveren tot in de kleinste details omdat wij het ontwerp afstemmen op al uw wensen Dit bewijzen wij u graag! Houtwerf Keukens staat voor een conceptueel idee tot en met begeleiden, uitvoeren en nazorg KEUKENS B.V. Lammenschansweg 130 Leiden Tel. 071 - 76 93 45 litinaiJiTmrm Exceptionele eerkoop van topmerken muziek instrumenten in de Houtrusthallen in Den Hang muziekmarkt een enorme partij muziek- deze partij éénmalig aangeboden tegen GR00THANDELSPRIJZEN. f POPE»ELtER$- I JT Geopend: zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 10.00 17.00 uur. Houtrusthallen, Houtrustweg 108, Den Haag. tel.: 070-3422222 DE PARTU BESTAAT UIT: 0 100 VIEUGELS (nw# en occasion) 250 PIANO'S (o.a. Sterwaf Sons, Bechstem. Hoffmann, Feunch, Ibxh. Sank*, Yamaha. August Forstet LDÖAJ) 0 150 (MALE PIANOS 0100 KEYBOARDS 0 500 GITAREN t OERSTERKERS 0 UITSLUITEND TOPMERKEN. Saddam Hussein trekt weer troepen samen bij grens met Koeweit De Amerikaanse president Bill Clinton heeft Irak gisteren gewaarschuwd, dat hij hard zal optreden tegen nieuwe Iraakse agressie. Die waarschuwing kwam na berichten dat tienduizenden Iraakse soldaten zouden zijn samen getrokken in zuidelijk Irak, bij de grens met Koeweit. Washington tastte gisteren nog in het duister over de motieven van de Iraakse president Saddam Hussein. Washington hans de bruun een grote vergissing van Hus sein zijn om te denken dat onze vastberadenheid om op te tre den tegen de Iraakse agressie minder is", aldus de Ameri kaanse president. Het Pentagon heeft enkele oorlogsschepen naar de Perzi sche Golf gestuurd en de troe pen in staat van paraatheid ge bracht. Het vliegdekschip Geor- correspondent „We i dit zei Clinton. Saddam Hussein moet niet de fouten uit het ver leden herhalen". Hij zei dat Hussein niet de illusie moet hebben dat hij zijn gang kan gaan, omdat de VS hun handen vol hebben aan Haïti. „Het zou ge Washington zal van de Adria- tische Zee naar de Golf varen, waar zich al de USS Tripoli met 2.000 mariniers aan boord be vindt, alsmede enkele met ra ketten uitgeruste lichte kruisers. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zou zich over de plotseling opgelopen span ning in de Golf buigen. Maar volgens Irak is er niets aan de hand. „We hoeven geen toe stemming te vragen voor het verplaatsen van troepen", zei een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken in Bagdad. Irak wijt de opwin ding aan de VS, die op een con frontatie met Irak zouden, uit Het bericht over de troepen verplaatsing kwam van het Iraaks Nationaal Congres, de grootste oppositiebeweging in Irak. Het meldde dat eerder de ze week een opstand was uitge broken onder soldaten van le gereenheden in het noorden van het land, die is onderdrukt. Daarop is begonnen met het verplaatsen van eenheden. Het Pentagon waarschuwde voor overhaaste conclusies uit de troepenbewegingen. In Washington werd gesugge reerd dat Saddam Hussein op deze manier de aandacht zou willen trekken voor zijn verzet tegen de handhaving van de economische VN-sancties tegen slot, veel Het Nederlaifes volleybalteam heeft zich gisteren ten koste van Afnerika voor het eerst in de ge schiedenis geplaatst voor de fi nale van het wereldkampioen schap. In de eindstrijd in Grie kenland is Italië de tegenstan der van Oranje. Italië bereikte de finale door van Cuba te win nen. „Het mooist denkbare WK- gezien de Nederlands-Italiaanse relatie", aldus bondscoach Joop Alberda. De finale om het wereldkam pioenschap, vandaag in Athene, is een herhaling van de eindstrijd om de Europese titel vorig jaar. Ruim twaalf maan den geleden, bij het EK in Fin land, ging de zege naar Italië, na een spannende vijfsetter. KAPITALE VOORRAADLIQUIDATIE IN ZITMEURELEN IN DE HOUTRUSTHALLEN IN DEN HAAG De InterComfort groep heeft de nan welen te leggen op een gigantisch* partij klasse zitmeubelen en verkoo deze partij éénmalig tegen absolut bodemprijzen in de Houtrusthallen in Den Haag. Met Interieur Waarborg Garantie INTER COMPORT Brandweercommandant Van Oosten: Alles gedaan wat nodig is zoeterwoude m egmond Brandweercommandant F. van Oosten is boos over de kritiek op zijn mensen na de grote brand in Zoeterwoude. „Men sen die roepen dat we een uur niet hebben kunnen blussen. Daar word ik zo pissig van. We zijn direct begonnen met het nathouden van de naastgelegen percelen", aldus Van Oosten, gisteren op het brandweerter rein. De Leidse brandweercom mandant geeft wel toe dat er een reeks problemen was bij de watervoorziening. „Maar dat heeft geen gevolgen gehad. Het pand dat in brand stond was al niet meer te redden. Zelfs al hadden we veel meer water ge had." De brand die drie bedrijven in de as legde, heeft voor een mil- joenenschade gezorgd. De oor zaak is nog niet vastgesteld, omdat de brandweer gisteren de hele dag nog bezig was met nablussen'. De technische re cherche kon daardoor nog niet aan de slag. Rond de middag besloot de brandweer een laag schuim over de smeulende res ten te spuiten. Doel was de enorme rookontwikkeling tegen te gaan. Vast staat inmiddels wel, dat er het een en ander fout Brandweercommandant Van Oosten: „Mensen die roepen dat we een uur niet hebben kunnen blussen. Daar word ik zo pissig van." FOTO HIELCO KUIPERS wilden betreden, explodeerde het." Volgens Van Oosten was van af dat moment duidelijk dat het pand niet meer kon worden be houden en is alle energie erop gericht te voorkomen dat ook het naastgelegen Gall en Gall in de fik zou gaan. „We hebben di rect de waterpomp die we altijd meenemen bij dit soort bran den daarvoor ingezet. Het klopt dat we aan de andere kaï het gebouw, waar stonden te kijken, problemen hadden met de watertoevoer. Maar dan kun je niet zeggen dat de brandweer niets deed. We hebben alles gedaan wat in de ze situatie nodig was. Ik baal verschrikkelijk van die kritiek." De problemen met het be schikbaar krijgen van voldoen de water bleken wel groot. Er ligt op het industrieterrein een blusriool dat fungeert als een soort brandkraan. „Maar dat riool bleek zo vervuild, dat er onvoldoende water uit te halen was. Wij controleren dit riool regelmatig en in de laatste week van augustus stelden we vast dat het vervuild was. En daar van de gemeente Zoeterwoude op de hoogte gesteld, want zij is verantwoordelijk voor het schoonhouden", aldus Van Oosten. Volgens burgemeester J. Hou- dijk van Zoeterwoude is na de controle het riool gereinigd. „Maar kennelijk treedt de ver vuiling dan al weer snel op. Dat zullen we nader moeten bekij ken.'' Toen het riool niet voldoende water bleek te leveren, werd uit geweken naar de vijvers bij bier fabrikant Heineken. „Maar de grote transportslang die we hadden gelegd, werd zes keer kapot gereden door vrachtwa gens. Onbewust, maar ook be wust. We hebben de kentekens van die vrachtwageris en zullen de chauffeurs ook zeker aan spreken", aldus Van Oosten. het ge- i de brand. Zo bleek dat alle deuren tussen de verschillende bedrij ven openstonden en veel ramen waren ingegooid, waardoor de brand werd aangewakkerd. „Toen de eerste wagen aan kwam, stond het hele pand al in lichterlaaie. Ik vermoed dat de mensen te lang zelf hebben ge probeerd te blussen. De eerste brandweerlieden hebben nog geprobeerd het vuur van bin nenuit te bestrijden, maar net op het moment dat ze het pand VAN 11.00 TOT 17.00 UUR Zoeterwoude. Hoge Rijndijk 195 Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Multatuli Wij zullen iets meer van de bijbel begrijpen wanneer de muffe theo logie opzijgezet is. Er is zoveel schoons in dat boek! VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur. Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 Irak. De VN-Veiligheidsraad zou daar volgende week weer over praten. Sinds de Golfoorlog is irak vrijwel totaal gëïisoleerd. Vooral het verbod op de export van olie berokkent Irak al drie jaar grote economische schade. De Iraakse troepenmacht die nu in Zuid-Irak is samengetrok ken is slechts een kwart van de strijdmacht die in 1990 Koeweit binnenviel. De VS hebben nog slechts 12.600 soldaten in Koe weit en Saudi-Arabië. Tijdens de Golfoorlog stonden 500.000 Amerikaanse en tienduizenden Franse, Engelse en Saudische soldaten tegenover ongeveer een miljoen Iraki's. Zuid-Holland verbiedt jetski's den haag monica wesseling Jetski's (waterscooters) zijn voortaan verboden op alle pro vinciale wateren. Dat hebben de politieke partijen van Zuid-Hol land gisteren bij de behandeling van de begroting voor 1995 be sloten. Jetski's zijn te gevaarlijk voor de druk bevaren en niet al te ruim bemeten I lollandse wa teren. zo vinden provinciale sta ten. Alleen de WD vindt een to taalverbod te ver gaan. Het initiatief was afkomstig van de PvdA. De socialisten zien het gevaar, maar ook de hinder voor de overige recreanten als groot nadeel. Jetski's zijn daar naast in de ogen van de PvdA behoorlijk natuur- en milieu onvriendelijk. Op alle provinciale wateren zijn de scooters vanaf nu verbo den. Het al dan niet toestaan- van jet-ski's stond al geruime tijd ter discussie. Enkele maan den geleden viel er bij een on geval met een jetski een dode. 'Nieuw-Guinea- veteranen slecht voorgelicht' De 20.000 militairen die in de jaren vijftig hebben gediend in Nieuw-Guinea zijn nauwelijks voorgelicht over de politieke en militaire situatie daar. Het ge brek aan informatie heeft het overigens hoge moreel van de militairen aangetast. Tot die conclusie komen de Stichting Dienstverlening Vete ranen en historici van de krijgs macht na een enquête onder ruim duizend Nieuw-Guinea- gangers. De resultaten worden vandaag in Eindhoven aange boden aan staatssecretaris Meijling (defensie), zelf oud-be roepsmilitair in Nieuw-Guinea. —cSSS""- -ftdl HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Zon maar ook wolken Perioden met zon, maar in het noorden ook wolkenvelden Droog Middagtemperatuur onge veer 15 graden Weinig wind, kracht 3 of minder Christen Gemeente NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws i Dus neem Ik j nu een abonnement, i Tel: fl.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik niljn abonnement: l'er maand automatisch 29,30) l'er kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. hank/pirn- Of bel 071 -128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1