Leidsch Dagblad Knuffelkater. VS heffen sancties snel op Werken in asielzoekerscentrum als straf voor racist beiden negeert massaal ïieuw vuilophaalschema I BEL: 071-128030 Spiegelkarpers in de Zijl uitser blijkt hardleers NCW: Geen algemene loonsverhoging meer Champs-Elysées viert feest cn GOED NIEUWS 3ÉNSDAG 27 SEPTEMBER 1994 .F! i OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40579 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee Roken schaadt uw potentie jeruzalem «ap In Israël hebben ze ontdekt dat de waarschuwing 'roken schaadt de gezondheid' op een pakje sigaret ten stukken min der effectief is dan de waarschu wing 'roken schaadt uw po tentie'. Bij het Centrum voor fpi Impotentie en Vruchtbaarheid in Jeruzalem werden de afgelopen tien jaar 886 zware mannelijke rokers behandeld. Nadat artsen de mannen hadden verteld dat roken onmid dellijke invloed heeft op de kleine bloedvaten die nodig zijn voor het krijgen van een erectie en ook op de langere ter mijn een nadelige invloed kan heb ben op de seksue le prestatie, be sloten 691 ge schrokken man nen (70 procent van het totaal) onmiddellijk met roken te stoppen. 80 Procent (553 mannen) van de ze 70 procent hield voorgoed op met roken. Cijfers van het Israëlische ge zondheidsfonds Kupat Holim Meuhedet tonen aan dat slechts 40 procpnt van de mannen stopt met roken als hun verteld wordt dat het de kans op een hartaanval verdubbelt. De arts Alexander Olshanetsky van het centrum in Jeruzalem meent nu dat het slim mer is pakjes si garetten te voor zien van de waar schuwing 'schaadt uw po tentie'. H軫*.- Genoeg stampei gemaakt vooraf Duidelijkheid De Adrianus-paro- I Z chie in Langeraar wil duidelijkheid over het vertrek van pastoor J P. van Dommelen. ABONNEERT -SERVICE M Zilveren Kruis: fusie met Avéro naarden/hoofddorp anp iden hans koenekoop et ophalen van huisvuil vol- jns de nieuwe schema's ver- |p gisteren, op rolletjes. On- jnks dat minder mensen de kilwagens van de Leidse reini- jigsdienst bemanden, werden Je containers keurig op tijd ge- egd. Niettemin zag het cen- jim van Leiden gisteren nog rijs' van de vuilniszakken en pnden in veel buitenwijken [lie afvalbakken langs de kant; h bewijs dat veel Leidenaars fr nieuwe ophaalroosters niet Inden. Van gebrekkige informatie loraf wil woordvoerder F. blemarre van de reinigings- fcnst niet weten. „Er is dacht Igenoeg stampei gemaakt over t wijzigingen in het ophaal- jhema. De hele stad is volge- Ingen met affiches, in de lanten hebben grote adverten- |s gestaan en een groot deel In de mini-containers werd porzien van een sticker. Daar na hebben we op donderdag avond bij iedereen een informa tiefolder in de bus gestopt. Tja, als de mensen het dan nog niet weten, dan houdt het op." Op sommige plekken in het centrum van Leiden, zoals de Hogewoerd en het Levendaal, stonden gisteren - zoals gebrui kelijk op maandag - de vuilnis zakken metershoog opgesta peld. Volgens het nieuwe op- haalschema komen de zakken pas vandaag aan de beurt. Dele- marre: „Ik weet niet of het nou zo is dat mensen de folders niet hebben gelezen. Je hebt natuur lijk ook te maken met gewen ning. Als je al tien jaar lang op dezelfde~dag die zak buiten zet, blijf je dat automatisch doen. Het duurt even voordat je dat gedrag hebt veranderd. Wij zul len in elk geval binnenkort nog een tweede informatie-campag ne starten." leiden De karperstand in de Zijl flink uitgebreid dank zij de Henge- laarsbond voor Leiden en omstreken. Gistermiddag werden er circa 400 spiegelkarpertjes van een pond uitgezet. De vissen komen uit de kweekvijvers van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij in Valkenswaard en werden aangekocht door de Leidse bond. De spiegelkarperstand in deze omgeving is de laatste jaren sterk achter uit gegaan. Met de uitzetting wordt de natuur een handje geholpen. Spiegelkarpers, die hun naam te danken hebben aan een rijtje grote schubben tussen kop en staart kunnen een meter lang en 35 tot 40 pond zwaar worden. Karpervissen is sterk in populariteit gegroeid door nieuwe vangtechnieken met elektronische beetverklikkers. foto ben de bruyn Haïti reageert verheugd op mededelingen BilI Clinton De vorig jaar begonnen fusiebe sprekingen tussen de Avéro Centraal Beheer Verzekerings groep (AVCB) en de Zilveren Kruis Groep (/KG) zijn met suc ces afgerond. Per 1 januari 1995 wordt de fusie geëffectueerd onder de naam Achillea Groep. Dit hebben de bestuurders van beide concerns gisteren be kendgemaakt. Tot de Zilveren Kruis Groep behoren de werkmaatschappij in Noordwijk (de grootste ziek tekostenverzekeraar in noorde lijk Zuid-Holland) en Zilveren Kruis Spaarncland Verzekerin gen in Heemstede, de grootste in Kennemerland. De holding van het concern is gevestigd in Hoofddorp. Ook het in Noord- wijk gevestigde Eurocross Inter national behoort, evenals on dermeer verzekeraar FBTO, tot de bedrijven die binnen de Achmea Groep samenwerken. De werkmaatschappijen blijven onder eigen naam in de markt opereren. De centrale onderne mingsraden hebben positief ge reageerd. HET WOORD IS AAN Anatole France Fatsoenlijke mensen noemt men degenen die alles doen zoals an deren het doen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Randstad Regio Religie Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden, ook af en toe zon en overwegend droog. Minimum temperatuur 8, middagtempera- tuur 15 graden. Wind westelijk zwak tot matig, rond kracht 3, in het Waddengebied vannacht mo gelijk af en toe vrij krachtig, 5. De Verenigde Staten heffen binnenkort de economische sancties tegen Haïti op. Presi dent Clinton heeft gisteren de rest van de wereld opgeroepen hetzelfde te doen, zodat zo snel mogelijk kan worden begonnen met de wederopbouw van Haïti. Clinton kwam daarmee tegemoet aan de wens van de Haïtiaanse president Jean-Bertrand Aristide, die zondag verzocht een einde te maken aan de sancties. Aristide keert na 15 oktober terug in Haïti. werd gisterochtend opnieuw aangehouden, op verdenking van een auto-inbraak aan het Henri Dunantplein in Hillegom. De Duitser is overgedragen aan de vreemdelingendienst. Waar schijnlijk wordt hij uitgewezen en mag hij Nederland voorlopig niet meer in. bi 31-jarige Duitser die afgelo- m weekeinde door de Noord- Ijkse politie werd gesommeerd Innen 24 uur Nederland te ver ken wegens verboden wapen- kzit, heeft zich daar niet veel In aangetrokken. De man new york hans de bruijn correspondent Het opheffen van de sancties, die het toch al straatarme land zwaar hebben getroffen, was een van de beloften die de VS de leden van de militaire junta gedaan hebben. In ruil daarvoor maakt de junta plaats voor Aris tide. President Clinton zei giste ren in een rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. dat het ver bod op zakendoen met Haïti is ingetrokken, dat weer naar Haïti gereisd mag worden en dat de in mei gestopte luchtverbindin- gen zullen worden hersteld. Volgens Clinton zullen weer geregelde vliegverbindingen met Haïti mogelijk zijn, zodra de Amerikaanse militairen het vliegveld van Port-au-Prince niet meer nodig hebben. Er is bovendien nog geen douane of immigratiedienst, de terminal is een puinhoop en er is geen luchtverkeersleiding meer. Twee chartermaatschappijen uit Miami zullen volgende week weer op Haïti gaan vliegen. American Airlines, dat een da gelijkse passagiersdienst had voor het embargo van kracht werd, zei daarmee pas weer te zullen beginnen als de situatie in Haïti volkomen veilig is. In Haïti is vanmorgen ver heugd gereageerd op het be richt dat de sancties worden op geheven. De rust was er gisteren weergekeerd na dë incidenten van het afgelopen weekend, waarbij Amerikaanse mariniers tien Haïtiaanse politiemensen doodschoten. Het staal nu vast dat een Amerikaanse luitenant het vuur opende, toen een Haï tiaanse politieman in burger zijn vuurwapen dreigend op de mariniers richtte. De luitenant schoot de agent dood, waarna een wild vuurgevecht losbarstte. Een Amerikaanse marinier raakte licht gewond. De Ameri kaanse minister Perry (defensie) zei gisteren dat de 14.000 Ame rikaanse soldaten het recht heb ben zich te verdedigen en ge weld mogen gebruiken als zij zich bedreigd voelen. Pagina 7: Haïti blijft nog heel lang een puinhoop. den haag. anp De christelijke werkgevers (NCW) willen dat algemene, blijvende loonsverhogingen de komende jaren achterwege blij ven. In plaats daarvan krijgen alleen werknemers van goed renderende bedrijven en instel lingen een extra, winstafhanke- lijke, beloning. NCW-voorzitter Blankert zei gisteren dat voor een dergelijke loonpolitiek mogelijk een van tevoren vastgestelde termijn moet gelden. Hij dacht daarbij aan een tijd van bijvoorbeeld vijf jaar. „Aan het eind van die vijf jaar kan worden bezien of dat beleid opbrengsten heeft gehad en of het kan worden voortgezet, dan wel moet wor re wonde dagen in woning Willy Claes (55) topman NAVO j toeval heeft de Leidse politie jstermiddag in de St. Ur- klasteeg een 64-jarige Leide- kar gevonden. De man lag ver- oedelijk al enkele dagen hul kloos in zijn woning. Hij was nstig verwaarloosd en lag op e grond met rugklachten en was niet in staat zich te bewe gen. De man werd ontdekt doordat lopende kraan lekkage bij zijn benedenhuren veroor zaakte. De politie forceerde de deur van de woning en trof de man aan temidden van voedsel- resten, onderdelen van fietsen en andere rotzooi. De keuken stond blank. brussel. aly knol SPAREN VOOR correspondent De Belgische minister Willy Claes (buitenlandse zaken) is vrijwel zeker de nieuwe topman van de Noordatlantische Ver dragsorganisatie, NAVO. De ambassadeurs van de 16 NAVO- landen vroegen Claes gisteren formeel per brief om de half au gustus overleden secretaris-ge neraal Manfred Wörner op te volgen. De 55-jarige Claes liet enkele uren later vanuit New York een positief antwoord ho ren. Het is nog onzeker of de benoeming van Claes, die mo menteel de Algemene Vergade ring van de Verenigde Naties bijwoont, nog op een extra ver gadering van de NAVO-minis- ters van buitenlandse zaken op 5 oktober in Brussel zal worden bevestigd. Over het tijdstip waarop hij zijn nieuwe functie zal aanvaarden, wilde Claes evenmin commentaar geven. Waarschijnlijk zal dat pas na 9 oktober gebeuren, nadat de ge meenteraadsverkiezingen in België zijn gehouden. Pagina 2: Claes: "Voorzichtig heid is zijn middelste naam'. Nu kunt u bij onze verpakte vleeswaren sparen voor een uniek, speciaal voor deze actie gemaakt knuffelbeest van ca, 30 cm hoog. Het is de Rode 'je- weet-wel' Kater uit Jan Jans en de kinderen. Die moet u hebben! Spaarfolder met spaarkaart vindt u in de winkel. Spaarzegels op al onze verpakte vleeswaren. Zoals: Ctl Magere spekblokjes, verpakt, per 100 g 1.19 den haag gpd/anp Aanbieding geldt t/m zaterdag 1 oktober a Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Koffie duurder, melk goedkoper prijsstijging op de internationa le koffiemarkt werd in het voor jaar veroorzaakt door zware vorstschade in Brazilië en nu door de aanhoudende droogte in dat land. Halfvolle melk kost voortaan in veel supermarkten minder dan een gulden per liter. De Vendex Food Groep, eigenaar van Edah, Konmar en Torro, verlaagde gisteren de prijs van een liter halfvolle melk tot 99 cent. Schuitema. leverancier van Spar en Cl000, volgde de prijsverlaging. Koffie wordt duurder, melk goedkoper. De prijs van de kof fie gaat morgen voor de vijfde keer dit jaar omhopg. Een pak Douwe Egberts Roodmerk wordt in de winkel 30 cent duurder, Max Havelaar 20 cent. Albert Heijn wacht tot 3 oktober met de prijsverhoging voor het eigen merk Perla. Douwe Egberts Roodmerk gaat vanaf woensdag 4.30 gul den kosten: 1,60 gulden duur der dan in januari. De sterke den aangepast." Met meer winstafhankelijke beloning kunnen bedrijven eco nomische tegenvallers makkelij ker opvangen, meent het NCW. Ook is het een middel om meer verscheidenheid tussen de be drijven aan te brengen in de sa lariëring van werknemers. Het NCW ziet overigens wei nig heil in het verstrekken van aandelen aan werknemers In het eigen bedrijf, omdat dit niet tot een meer flexibele beloning leidt. De organisatie verwacht meer van speciale werknemers regelingen die zijn gebaseerd op de winstcijfers, of op het rende ment op eigen vermogen. Non-profit organisaties kun nen ook resultaatafhankeliik be lonen. In dat geval kan de in stelling een relatie leggen met het behalen van een budget of met de mate waarin de perso neelslasten drukken op de kos ten. Het NCW wil voorts meer flexibiliteit in de arbeidstijden. I cidsch Onghhui NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT l)E EEHSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. parus De Champs-Elysées is gisteravond in feestverlichting gehuld ter ere van haar renovatie. De burge meester van Parijs, Jacques Chirac, gaf het sein voor het lichtspektakel dat is ontworpen door de kunstenaar Yann Kersalé. Lichtjes, als bladeren aan de bomen, zijn er over de gehele lengte van de straat en zullen inten ser stralen naarmate meer voetgangers over de avenue lopen. Chirac zei daarmee ook te willen symboliseren dat de vernieuwde Champs-Elysées er vooral is voor de voetgangers. De renovatie heeft zo'n 80 miljoen gul den gekost en geleid tot een bredere wandelpromenade, meer bomen, door kunstenaars gemaakte abri's, en minder parkeergelegenheid. Ook zijn er nieuwe art deco kiosken en lantaarnpalen neergezet. FOTO EPA PATRICK KOVARIK Voorletters: Adres: Postcode: l Plaats: •UROPA CUP OP TV VANDAAG 16.55-18.45 Ned 2 Honved Boedapest-FC Twente. 16.55-18.55 Did 1 Sport Extra. Frankfurt-SCT Olimpija Ljubljana ■20.00-21.50 BBC 1 Sportsnight special- voetbal, wedstrijden uit pe eerste ronde in de UEFA-cup, 20.25-22.25 RTL 5 Parma-Vites 20.40-22.30 Ned 2 PSV-Bayer Leverkusen. 20.40-22.40 Did 1 Sport Extra: PSV-Bayer Leverkusen 23.00-01.00 EURO Voetbal: di verse wedstrijden uit het UEFA-, Cup-toernooi. MORGEN 15.03-17.10 Did 1 Sport Extra FC Motherwell-Borussia Dort-' piund. j Per kwartaal vla acceptgiro 8f»,55J I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: leiden/leimuiden frank buurman Een 25-jarige Leimuidenaar kreeg gis teren van de Leidse politierechter S. Mellema 200 uur dienstverlening in een asielzoekerscentrum opgelegd om-* moet hij een half jaar lang uit de buurt verdachte ook een voorwaardelijke ge vangenisstraf van twee maanden opge legd, met een proeftijd van twee jaar. Verder moet hij 1.500 gulden smarte- geld aan het slachtoffer betalen dat hij bewust heeft geprobeerd i asielzoeker aan te rijden. De man deed dat op zondag 8 mei van dit jaar in de Lariksstraat in Leimuiden. De Leimui denaar verklaarde indertijd dat hij tot zijn-daad was gekomen omdat hij een hekel heeft aan zwarte mensen. Het slachtoffer, gisteren ook bij de politie rechter aanwezig, liep lichte verwon dingen op. Naast de dienstverlening kreeg de blijven van de asielzoeker. De Leimuidenaar. een straatmaker, deed er gisteren hoofdzakelijk het zwij gen toe. Hij zei niet te weten wat hem bezielde toen hij besloot de vluchte ling, die op een fiets reed, met zijn auto op te jagen. Uit het politierapport bleek dat de man. die op weg was naar een voetbalwedstrijd, de asielzoeker had uitgescholden. „Dat deed ik omdat ze onze huizen inpikken. Vervolgens stak die man zijn middelvinger op. Ik werd daar zo kwaad om dat ik heb ge probeerd hem te laten schrikken. Ik reed zachtjes legen hem aan. Het is nooit de bedoeling geweest om hem dood te rijden", aldus de de straatma ker. Volgens getViigen jaagde de Leimui denaar de vluchteling bewust op. De man werd eerst gesneden, gooide zijn fiets neer en trachtte weg te rennen, maar werd uiteindelijk aan zijn benen geraakt en op de motorkap van de auto geworpen. Daarbij raakte de vluchte ling gewond aan een knie en kreeg la ter ook rugklachten. I lij liep tevens een shock op. De man leeft verder in angst omdat de Leimuidenaar nog regelma tig zijn auto in de buurt zou parkeren. Officier van justitie J. van Ek had geen goed woord over voor de actie van de straatmaker. „Dit is een over duidelijke poging om lichamelijk letsel toe te brengen en bovendien is er spra ke van belediging. Het is voor mij on voorstelbaar dat iemand zoiets doet. Ik ga ervan uit dat mensen hun hersens gebruiken, maar dan moet je ze kenne lijk wel bezitten. Ik vermoed dat de verdachte, die in gezelschap was van een groepje vrienden, een daad wilde stellen en indruk wilde maken." De of ficier wees ook op eerdere misdrijven, zoals het rijden onder invloed en op zettelijke brandstichting en eiste vier maanden onvoorwaardelijke gevange nisstraf. De advocaat van de verdachte gaf toe dat de verrichtingen van de Lei muidenaar absoluut niet door de heu gel konden. Hij voerde als verzachten de omstandigheid aan dat zijn cliënt niet lekker in zijn vel zit en geneigd is tot zelfmoord. Gevangenisstraf zou uit den boze zijn, omdat de man daarmee maatschappelijk kapot wordt gemaakt. „Bovendien wordt er in zijn woon plaats een hetze tegen hem gevoerd waardoor hij zich nauwelijks meer op straat kan vertonen. Dat is al een straf op zich", aldus de advocaat. I Handtekening:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1