Leidsch Dagblad Consument laat Leiden links liggen Ajax kiest tegen AC Milan voor realistische strijdwijze Cubanen blijven vluchten naar Florida Tovenaars DDA eren Martin Schroder Chauffeur anderhalf uur bekneld Vliegtuigje stort neer bij Witte Huis BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ANDIJVIE EN CORDON BLEUSTICK 1.15 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40566 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 AMSTERDAM Ajax weet aari de vooravond van het treffen met AC Milan nog steeds niet hoe het er pre cies voorstaat. Gisteren ondervond de lands kampioen bar weinig tegenstand van Vitesse (5-0). Dat kwam de Amsterdammers aan de ene kant goed uit; aan de andere kant kan niemand, bij gebrek aan testcases, vertellen hoe Ajax er internationaal voorstaat. „Tegen Milan weten we dus meteen waar we aan toe zijn", aldus jari hitmanen, die gis teren enigszins gehavend uit de strijd kwam met een lichte enkelblessure. „Over de wed strijden tot nu toe mogen we best tevreden zijn, hoewel ik denk dat we nog beter kun- Ajax' offensieve tactiek zal in de eerste wed strijd van de Champions I-eague tegen AC Milan, woensdagavond om half negen in het Olympisch Stadion, plaats gaan maken voor een meer realistische strijdwijze. „Dat spreekt voor zich", zegt hitmanen, „legen de beste ploeg van de wereld kun je niet continu aan vallen. Dat is vragen om moeilijkheden." Te verwachten valt dat de buitenspelers Finidi George en Mare Overmars zich wat meer laten terugzakken tot op het midden veld en dat op Frank Rijkaard een beroep wordt gedaan om Milans spelverdeler Dejan Savicevic het leven zuur te maken. De bewa king van Ruud Gullit zou wel eens in handen kunnen komen van Frank de Boer. Vitesse mag, afgaande op de kansloze ne derlaag in de Amsterdamse Meer, met knik kende knieën beginnen aan het UEFA Cup- avontuur. De Arnhemmers, bij wie oud-heide naar Glenn Helder na een 'positief gesprek' met trainer Herbert Neumann aanvankelijk moest plaatsnemen in de dug-out, verwach ten morgenavond op sportpark Monniken huize geduchte tegenstand van het Italiaanse Parma. Reumapillen 3 Pijnstillers die worden gebruikt bij reuma, tasten vaak ongemerkt maag en darmen aan. Deelstaatverkiezingen 5 De verkiezingen in de Duitse deelstaten Bran denburg en Saksen zijn een triomf geworden voor de zittende premiers. Open en Uit De Open Monu- I I mentendag en de Leidse Uitdag trokken za- I terdag weer duizenden bezoekers. Triomf Boogmans yt j- Jeroen Boogmans I D heeft met het ver- I overen van de Masters-ti- tel de kroon gezet op een I goedtennisseizoen. Ondanks akkoord met VS over 20.000 visa per jaar WASHINGTON-HAVANA DPA-Rtr Kort voor het ingaan van het ak koord tussen de Verenigde Sta ten en de Cubaanse regering is het aantal Cubaanse vluchtelin gen in het weekeinde nog toe genomen. Op de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba protesteerden opnieuw 5000 vluchtelingen tegen de overeen komst. Ondanks de maatregelen (jaarlijks kunnen 20.000 Cu banen een visum krijgen) trachtten honderden Cubanen nog kort voor het van kracht worden van de overeenkomst het land over zee te verlaten naar Florida. De Amerikaanse kustwacht pikte gisteren 684 Cubaanse bootvluchtelingen uit zee op. Het was het hoogste aantal in enkele dagen. Zater dag werden 551 vluchtelingen op 55 vlotten uit zee gered. De massale vlucht uit Cuba moet morgenmiddag om twaalf uur plaatselijke tijd stoppen wanneer de overeenkomst tus sen de VS en Cuba ingaat. Er mogen nu al geen vaartuigen meer naar de stranden worden gebracht. Wagens waarop vlot ten en dergelijke werden ver voerd zijn al in beslag genomen. De Cubaanse autoriteiten hebben de inwoners van het Caribische eiland tot morgen middag de gelegenheid gegeven om vlotten en bouwmateriaal voor boten op de stranden op te ruimen. Daarna wordt al het aangetroffen materiaal in beslag genomen. Bootvluchtelingen Volgens onderzoek in winkelatlas Het winkelpubliek laat de Leidse binnenstad meer en meer links liggen en doet zijn inkopen steeds liever in be ter op auto's ingerichte gemeenten als Alphen aan den Rijn. Dat is één van de voornaamste ontwikkelingen die in de Zuidhollandse winkelatlas, opgesteld aan de hand van een zogenaamd koopstroomonderzoek, wordt gesig naleerd. Uit het naslagwerk, dat binnenkort wordt gepre senteerd, blijkt dat Leiden uit de gratie is bij de consu ment. Een slechte bereikbaarheid van de binnenstad en onvoldoende parkeerplaatsen zijn de oorzaak. I LEIDEN ANNET VAN AARSEN Wethouder I. Walenkamp schrikt niet direct van de bood schap in de koopatlas. De slech te punten van Leiden als win kelstad zijn hem goed bekend, zegt hij. „Maar laat Alphen maar oppassen", zegt hij. „Bij een volgend koopstroomonder zoek zal blijken dat het winkel publiek zich weer tot Leiden heeft bekeerd." Volgens de wethouder is Lei den met man en macht bezig aan een inhaalslag. „Niet voor niets hebben we een grote hoe veelheid parkeerplaatsen gerea liseerd op het EWR-terrein, niet voor niets hebben we de garage aan de Ir. Driessenstraat in be heer genomen, niet voor niets zijn we bezig met plannen voor een Boommarktgarage. Uit ei gen onderzoek blijkt dat de consument in Leiden slecht een parkeerplaats kan vinden. Dat is een punt dat we moeten verbe teren. Bovendien willen we meer aandacht besteden aan de sterke punten van Leiden als winkelstad. Recreatief winkelen. inkopen doen in een historische binnenstad." CA Broeksma van de Kamer van Koophandel - met de pro vincie en de gemeenten Den Haag en Rotterdam opdracht gever voor de winkelatlas - vraagt zich gf of de Leidse maat regelen voldoende zullen blij ken. „Het is heel moeilijk om daar concrete uitspraken over te doen. Feit blijft dat een goede bereikbaarheid en goede par keergelegenheid een factor van levensbelang zijn. Inmiddels heeft het Vendex- concem besloten voorlopig niet te investeren in de Leidse V&D- vestiging. Reden is, volgens de voormalige bedrijfsleider J. van den Berg. de slechte bereikbaar heid van de binnenstad. „Toen ik hier twee jaar geleden kwam had ik de grootste moeite om de vestiging van V&D té vinden. Leiden is verkeerstechnisch ge zien een doolhof, je rijdt in krin getjes rond zonder ooit ergens uitte komen." schiphol* bill meyer „Ik ben volkomen sprakeloos. Het verhaal van de restauratie van 'Doornroosje' laat zich lezen als een spannend jongensboek. Sprookjes bestaan blijkbaar nog. En dat dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilli gers van de Dutch Dakota Association. Ze zijn tovenaars waar David Copperfield nog een puntje aan kan zuigen." Martin Schroder, de baas van Martinair, is er niet de man naar om met compli mentjes te strooien. Maar zaterdag schoten hem superlatieven tekort toen de Dakota DC-3, in de kleuren van zijn Martin's Air Charter, op Schiphol-Oost werd onthuld. Een plaatje. Een vliegend monument uit de begintijd van Martinair. De PH-DDZ is een exacte copie van de eerste DC-3. die in 1960 bij Martin's Air Charter (MAC) dienst deed. Ruim achthonderd genodigden kwamen zaterdag naar de DDA-hangar om de roll out van de PH-DDZ mee te maken. Bijna alle kopstukken uit de Nederlandse lucht vaartwereld zagen DDA beschermheer Prins Berhard de tweede DC-3 onthullen. En dat precies op de dag dat de DDA 12,5 jaar oud werd. Hoe de DDA het voor elkaar krijgt, blijft een raadsel. De club bezit een professioneel uitgeruste hangar op het steeds zakelijker wordende Schiphol. Waar elke niet-com merciële activiteit naar U'lystad wordt ver bannen. presteert de DDA het om uit te breiden. De club praat met de KI.M over de overname van een naastgelegen gebouw. Daar wil men een permanente tentoonstel ling over De Uiver huisvesten. Het toestel wordt binnenkort ingezet voor rondvluchten. Die zijn zeer populair. Tot nu toe vervoerde, het eerste toestel, de in Kl-M kleuren gespoten PI I DDA, zo'n 50.000 pas sagiers. 'Explosieven Gladio naar IRA en ETA' roosendaal gpd Voormalige medewerkers van de officieel eind 1992 opgehe ven geheime verzetsorganisatie Gladio ('Zwaard') hebben hon derden kilo's van de springstof II semtex uit geheime onder- grondse bergplaatsen gestolen 1 en verkocht aan onder meer het Ierse Republikeinse Leger (IRA), en de Baskische afscheidingsbe weging ETA. Dat zegt een oud-topman van deze dienst. Gefrustreerde ex- agenten van Gladio zijn volgens hem in ons land actief in crimi nele organisaties. Een belangrijk deel van de Gladio-organisatie is na de officiële opheffing op de oude voet doorgegaan. De oud-topman zegt zich grote zorgen te maken over de ex-agenten, die sinds de ophef fing van Gladio in een vacuüm terecht zijn gekomen. „Het zijn mensen die zijn opgeleid om onder de meest extreme om standigheden. als Nederland bezet is. gewapend verzet te plegen. De opheffing vond van de ene op de andere dag plaats, zonder dat er nazorg was gere geld." De Binnenlandse Veiligheids dienst weigert vooralsnog com mentaar te leveren op de uitla tingen van de oud-topman. Pagina 3: "Vergis je niet, Gladio bestaat nog". WASHINGTON AP léiden/zoeterwoude Een 53-jarige chauffeur uit Leiden heeft vanmorgen anderhalf uur op de Europaweg in Leiden bekneld gezeten in de cabine van zijn vrachtauto. Hij werd met letsel aan zijn benen overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. Het ongeluk veroorzaakte een enorme chaos op de wegen in en rond Lei den. De man raakte door nog onbekende oorzaak rond vijf uur de macht over het stuur kwijt. Hij reed tegen een boom en kwam vervolgens in een sloot tot stilstand. De auto, die niet was geladen, raakte de wagen van een 45-jarige Leidenaar, die daarbij licht werd beschadigd. De chauffeur bleef ongedeerd. Tot half tien was de Europaweg afgesloten voor alle verkeer. Daardoor was de A-4 vanaf Leiden onbereikbaar. FOTO HtlLCO KUIPtRS 'Geef ter dood veroordeelden aan cobra's' manila. afp Een rechter in de Filipijnse hoofdstad Manila heeft het idee geopperd dat mensen die ter dood veroordeeld zijn, 'aangeboden' worden aan cobra's. In een reusachtig terrarium zou den de gevonnisten, ten aanschouwe van pu bliek, met de slangen moeten vechten. Misdadigers hebben te veel rechten in ver gelijking met de slachtoffers, zei rechter Maxi mi an o Asuncion In een waaggesprek met de Filipijnse krant Today. Het Filipijnse parlement heeft dit jaar de doodstraf heringe voerd voor delicten als moord en verkrach ting. De gevonnisten moeten in een gaskamer worden geëxecuteerd. Geen van de twaalf doodvonnissen die sindsdien zijn opgelegd, waaronder drie die zijn opgelegd door rechter Asuncion, is tot dusver ten uitvoer gelegd. Een klein vliegtuig is vanoch tend vroeg neergestort op het zuidelijke grasveld bij het Witte Huis. Daarbij is een dode geval len. President Clinton en zijn gezin bevonden zich op dat moment niet in het Witte Huis, maar in het tegenover het Witte Huis gelegen Blair House, het presidentiëlegastenverblijf. De Veiligheidsdienst liet on- Huizen waaien om in Alphen ALPHEN AAN DEN RUN In de Costa Ricastraat in Alphen zijn zaterdagavond woningen in aanbouw omgewaaid. De storm beukte de kopgevel van de eer ste woning, die het geweld op een bepaald moment niet meer kon verwerken. In een soort do mino-reactie zakten daarna de zeven woningen met veel ge raas als een kaartenhuis in el kaar. De woningen waren opge bouwd tot en met het plafond. Buurtbewoners, politie en brandweer zochten in de puin hoop naar eventuele slachtof fers, omdat er mogelijk kinde ren in de huizen hadden ge speeld. Dat bleek niet het geval. wordt het verder verhinderd de zee op te gaan. Rond Havana werden giste ren veel politiemensen gezien op de wegen naar de stranden, waar de afgelopen weken in to taal naar schatting 30.000 Cu baanse vluchtelingen naar de VS probeerden te ontkomen. De politiemensen drongen er bij aspirant-vluchtelingen op aan niet aan de tocht te beginnen, maar stelden zich volgens een vluchteling 'correct en zonder dreigementen'op. middellijk het gebied rond het Witte Huis afzetten. Een woord voerder van het Witte Huis, Ar thur lones, zei dat er geen brand was uitgebroken. De stafchef van het Witte Huis, Leon Panetta, verwittigde Clinton omstreeks drie uur 's ochtends van het incident, on geveer een uur nadat het zich had voorgedaan, aldus (ones. Het presidentiële gezin woont tijdelijk in Blair I louse omdat er in het Witte Huis renovaties worden uitgevoerd, lones zei dat de Clintons niet wakker wa- ren geworden van het incident. Jackpot valt in DuiLse lotto KOBLENZ DPA De tot buitengewoon grote pro porties opgelopen jackpol van de Duitse lotto is eruit. Een lote rijclub in de omgeving van Trier had de zes juiste cijfers en het 'Superzahl' op het biljet inge vuld. deelde een woo tri voerder van de lotto-organisatie Rijland Palts vandaag mee. „De jackpot is in de elfde ronde knock-out gegaan", zei hij. De prijs was in elf weken op gelopen tot ruim 42 miljoen mark. Rond het spel was in een grote gokkoorts ontstaan, lion derdduizenden mensen in Duitsland en ver daarbuiten de den de afgelopen weken om de superprijs mee met de lotto. Tot in Oostenrijk en Nederland stonden deelnemers in lange rijen voor een formulier. Claes grootste kandidaat voor topbaan NAVO SANStN ALV KNOt correspondent De Belgische sociaal-democra tische minister van buitenland se zaken Claes heeft de beste papieren om secretaris-generaal van de NAVO te worden. „Ik heb de indruk dat het steeds meer richting Claes gaat", zei minister Van Mierlo van buiten landse zaken gisteren op het Oostduitse schiereiland Use dom, waar hij twee dagen met zijn collega's van de Europese Unie en de vier toekomstige lid staten Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden bijeen was. Nederland zal zelf, zo viel uit de woorden van Van Mierlo op te maken, geen eigen kandidaat naar voren schuiven voor de post van secretaris generaal van de NAVO. Daarmee kwam een einde aan speculaties dat Ne derland de huidige I IJ com missaris Van den Broek kandi daat wil stellen. Huygensprijs voor Herzberg DEN HAAG ANP Schrijfster Judith Herzberg ont vangt dit jaar de Constantijn Huygensprijs. Herzberg wordt onderscheiden voor haar hele letterkundige werk. Aan de prijs, die jaarlijks worth toegekend door de Haagse jan Campert stichting, is een bedrag van 10.000 gulden verbonden. Andere prijzen die de Cam pert Stichting heeft toegekend zijn de jan Campertprijs voor de dichtbundel Atlantis van Uoyd Haft en de J. Gresshoff- prijs voor de essaybundel lien ivr langen naar nntroosihatir- heul van Patricia de Martelaere. De prijzen worden op 16 de cember uitgereikt. Nog geen abonnee ABOIUlUEEl/ -SERVICE Ét- HET WOORD IS AAN Demokntos De afgunstige mens bereidt zich zelf tenminste evenveel leed als zijn vijand. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Leidato Info Programma's Regio RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Af en toe zon en op de meeste plaatsen droog Minimumtempe ratuur rond 8 graden, middagtcm- peratuur ongeveer 18 graden Ma tige zuidwestenwind, kracht 4, in het Waddengebied eerst nog hard, 7, in de loop van de dag geleidelijk afnemend Verjaardag knipt uit op rellen Zeven jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangc houden In verband met brand stichting en vernielingen in het centrum van Warmond. Een groep van omstreeks 25 perso nen vierde een verjaardag* feestje op het terrein van ver pleegluiis Mariënhaven aan de Bisschopslaan. Dat ging ge paard met het in brand steken van autobanden. Omstreeks vier uur werd de groep door de politic voor de eerste keer ver wijderd, maar omstreeks half vijf moest de politie weer in ac tie komen. I'oen de baldadig held ondanks de waarsi huwin gen steeds verder uit de hond begon te lopen besloot de poli tie om half zes arrestaties te ver richten Er werden vijf jongens en twee meisjes aangehouden, tussen de 17 en 24 jaar oud. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i |a, dat Is goed nieuws Dus neem Ik i nu een abonnement. I Adres: I Postcode: Plaats: Tel: (IV mnirolc hrmrgmgi j Na dc eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch i a iQ i J Per kwartaal i.i ,k i cptgiru ar automatisch 84,55) Nr. hank/giro: Of bel 07I I 280.10 Andijvie, 500 grarn Cordon bleustick, 100 gram <mn Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 september 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1