Leidsch Dagblad Plan hoger )nderwijs leugt niet' tomig extraatje van Bressot. BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Beatrix vraagt Singapore gratie voor van Damme Elektronische 'engelbewaarder' voor de auto komt uit Leiden Verkeersborden wijken voor 'grootste transport in Europa' r Echtgenote Karadzic leidt afdeling van Rode Kruis Handtekeningen voor referendum binnen MSDAG 30 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40555 LOSSE NUMMERS 1,60 Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Siegfried E. van Praag Men voelt zich verlaten zonder te denken aan hen die men alleen gelaten heeft. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's- Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Wolkenvelden Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Minimumtempe ratuur omstreeks 10, middagtem- peratuur ongeveer 19 graden. Vannacht weinig wind. Overdag noordoostenwind toenemend tot matig, kracht 4. Spraakmakende openingsdag op Flushing Meadows De eerste dag van het US Open was spraakmakend. Met tennis toernooi op Flushing Meadows verloor de als tweede geplaatste Goran Ivanisevic. De Kroaat was niet geheel fit en was daarom niet opgewassen tegen Markus Zoecke, een modale tennisser uit Duitsland. De Amerikaan Reneberg kegelde Boris Becker uit het toernooi. De Nederland- Ise dames Schultz en Rottier struikelden eveneens in de eer ste ronde. I.ddsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i la, da> is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. i j Naam: Voorletters:m/v Adres: l l Postcode: I J Plaats: Tel: I (f.v.rn. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal lk mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) I □automatisch 84,55) j Nr. bank/giro:j I Handtekening: I I l I II siihi-ii n.i.ir Irldsili iJgliUd. iL I Abonnee service, Aniwonrdrir 10050, I 2300VB Lelden cflb Of bel 071-128030 maandag t/m vrijdag Kóningin Beatrix heeft om gra tie gevraagd voor Johannes van Damme (59), die in Singapore ter dood is veroordeeld wegens drugsmokkel. De koningin heeft eind vorige maand een brief ge stuurd aan president Ong Teng Cheon van Singapore, waarin zij hem vraagt het doodvonnis van de Nederlandse zakenman niet ten uitvoer te leggen, zo meldt de Volkskrant vanmor gen. De Rijksvoorlichtingsdienst wil geen mededeling doen over de brief. Directeur J. van der Ploeg van de RVD zegt dat hij het bericht niet kan bevestigen en ook niet kan ontkennen. ,,Als de brief inderdaad geschreven is, dan betreft dit een geval van stille diplomatie. Daar mag ik geen mededelingen overdoen." Van Damme werd op 23 no vember vorig jaar in hoger be roep tot de strop veroordeeld, omdat hij gepoogd heeft ruim vier kilo heroïne het land bin nen te smokkelen. Hij diende op 6 mei een gratieverzoek in bij de president Ong Teng Cheong. De Nederlandse rege ring diende een dag later een gratieverzoek in dat was ge stoeld op humanitaire gronden. Maar beide verzoeken werden afgewezen. Overigens staat Van Damme niet op de lijst van veroordeel den die vrijdag in Singapore worden opgehangen. De nekslag voor alle autodie ven. „Ja, zo is het inderdaad." J. van der Velden (adviseur van een Zwitserse bank) en N. Grooss (ondernemer) kunnen zich wel vinden in die korte be schrijving van het systeem dat zij vanaf volgende week dins dag op de Nederlandse markt brengen. Het produkt heet Ca- rangel, een elektronische en gelbewaarder waartegen de autodief 'geen schijn van kans heeft'. Om maar eens wat te noe men: vanuit een meldkamer van Carangel in het Leidse Eu ro Centre-gebouw is binnen kort precies te zien waar de au to met een verborgen kastje heen rijdt, dankzij een perma nente verbinding via het GSM- autotelefoonnet. Tot op vijf meter nauwkeurig ziet de meldkamer op een scherm met gewone landkaarten waar de auto is. Het systeem wordt pas wakker wanneer er aan de auto .wordt gemorreld. De startmo tor schakelt (dan automatisch uit. Mocht de auto toch gaan rijden, dan kan de meldkamer de auto blijven volgen op de landkaart in het scherm en eventueel de brandstoftoevoer afsluiten. Tegelijk gaat er een telefoontje naar de politie in het gebied waar de auto op dat moment rijdt. Het systeem kent nog veel meer toepassingen, zo verze keren Van der Velden en Groos. Bedrijven met veel voertuigen (transportbedrij ven, taxi-ondernemingen, brandweer) kunnen razendsnel zien welk voertuig het dichtst bij een klant of rampplaats is. Het kastje kan ook camera beelden doorsturen. Zo ziet de meldkamer precies wie er ach ter het stuur van het voertuig zit. Carangel zal spoedig in meer Europese landen opere ren, zo zeggen de twee be drijfsvoerders. Van der Velden: „De Italiaanse fabrikant heeft met ons een contract gete kend, waarin staat dat al zijn kastjes op ons systeem moeten aansluiten." Pagina 11Sceptische reacties op auto-beveiliging. |ngle Commando i Legende Het Jungle Commando /i Centre Pompidou is weer actief. De ex- I zet Duitse vernieu- jders willen met de Suri- I wer Joseph Beuys, in leven amse regering over een I al een legende, in de fuw akkoord praten. I schijnwerpers. VD-bureau uit kritiek op kabinet t t wetenschappelijk bureau van de WD, de Telders- J phting, gaat in een vandaag gepresenteerde publikatie Ihtaal in de aanval tegen de hoger-onderwijsplannen het kabinet. Deze plannen leiden onherroepelijk tot der kwaliteitsverlies, vindt de stichting. Het kabinets- ndpunt is volgens haar te veel ingegeven door bezui- ingen. Het eerste bord dat horizontaal gaat is het vijf-kilometerbord bij de oprit van Spanbeton. Dat begint goed. De eerste van de 21 betonnen balken van veertig meter lang heeft het bedrijfsterrein aan de Koudekerkse Hoogewaard nog maar half verlaten, of de bocht is al te krap. „Dat vinden we dus helemaal niet erg", vertelt een medewerker van het beton bedrijf. Dus leggen de chauffeurs van het. bijzondere transport het bord even plat, terwijl onder het toeziend oog van een motoragent de automobilisten door de berm het fietspad oprijden om de enor me vrachtwagen te passeren. De vrachtwagens hebben een lengte van een goede vijftig meter en een ge wicht van bijna 140 ton. Transporteur Van Seumeren uit De Meern heeft er speciaal in Duitsland twee nieuwe ach terwagens (dolly's) voor laten bouwen. Kosten: één miljoen gulden. Vlak voor de wagens om zeven uur 's avonds vertrek ken, worden ze op het terrein van Span beton nog even gekeurd door een mede werker van de Rijksdienst voor het weg verkeer. Het transport van zulke zware, lange balken is 'uniek, in ieder geval in Euro pa', we^t chauffeur Henk de Rijk. Geeft zo'n vervoer hem nou nog een speciale kick? „Aaaaach, het is geen routine want je komt altijd wel weer iets onverwachts tegen. Maar we kijken er ook niet echt van op." De medeweggebruikers die de chauffeurs op hun weg naar Amsterdam tegenkomen, doen dat wel. Stapvoets rijden de wagens met de eerste twee balken over de Gnephoek in Alphen. De dolly's worden het eerste stuk continu bemand door een tweede chauffeur die de twintig achterwielen onafhankelijk van de andere chauffeur kan sturen. Bij de bochten naar de Chur- chilllaan en vervolgens naar de Burge meester Bruins Slotsingel en de Eisenho- werlaan bewijst die tweede stuurman zijn onmisbaarheid. Alleen bij het in draaien van die laatste weg wordt een bord een beetje gevouwen, verder kan alles heel blijven. „Dat kan vannacht nog wel anders worden", verwacht begelei der Gerd van Wijnkoop, die met een groot bord 'Transport excèptionneï ach ter de twee wagens aanrijdt. „Dan zijn ze hier aan het asfalteren en dan moeten we via de Oudshoornseweg en de Oranje Nassausingel rijden. Dat wordt pas echt sensationeel." Zo gauw de wagens Alphen achter zich hebben, gaat het transport vrij soepel. Op de snelweg houden Van Wijnkoop en de twee motoragenten die de boel bege leiden af en toe even al het verkeer te gen. De vrachtwagens met de balken zijn zo zwaar dat bruggen en viaducten al leen genomen mogen worden als er geen ander verkeer in de buurt is. Op de zui delijke rondweg rond Amsterdam houdt de colonne nog één keer halt om een mankement aan een van de dolly's te verhelpen. Tegen half tien zijn de wa gens op hun bestemming bij het Amster damse verkeersknooppunt Nieuwe Meer. Twee vijfhonderd-tons hijskranen en een ploeg ploeg bouwvakkers staan daar klaar om de balken op hun plek te hijsen in het nieuwe metro-viaduct direct aan het verkeersplein. De overspanning is onderdeel van de ruim tien kilometer lange lijn die vanaf begin 1997 de sta tions Sloterdijk en Duivendrecht moet gaan verbinden. Binnen drie kwartier liggen beide bal ken tot op de milimeter nauwkeurig op hun plaats en zet de wagen die het eerst is gelost snel weer koers richting Koude kerk om de derde en laatste balk van de ze nacht te halen. Op weg door Alphen verkent de chauffeur al vast het parcours voor zijn tweede lading. „Oei, die bomen kunnen nog wel eens een probleem wor den." ddelmaat zal in het hoger lerwijs zegevieren' meent de hting. Zij noemt het onaan- rdbaar dat studenten drie moeten wachten voor zij cifïek onderwijs kunnen vol- In het regeerakkoord van D66 en WD is sprake van driejarige bachelor-oplei- waarna alleen de beste denten nog eens twee tot jaar kunnen doorstuderen ir een master-titel. let wetenschappelijk bureau vvijt het kabinet die eerste jaar louter de nadruk te leg- op kwantiteit, om pas daar voor een deel van de studen- kwalitatief goed onderwijs deden. ongen nagelt chzelf ast aan vloer 14-jarige jongen uit Lei- heeft het geweten dat hij kruisboog heeft gekocht, het spelen met de boog in woning in de De Meij van eefkerkstraat schoot "hij de dwars door zijn voet en een van de vloer, waardoor hij d vastgenageld. Om hem te vrijden, heeft de brandweer 1 stuk hout uit de vloer ïten zagen. Met de pijl en stuk hout aan zijn voet is voor verdere behandeling het Academisch Zieken- |s Leiden overgebracht. btenaren bang or bezuiniging kunsten btenaren van Volksgezond- Welzijn en Sport vrezen de sector kunst de komende zo'n 75 miljoen gulden it inleveren. Van dat bedrag it vijftig miljoen door de nnen van het nieuwe kabinet Is neergelegd in het regeer- oord. De rest bestaat uit ou- bezuinigingen die de vorige nister, d'Ancona, niet heeft |evuld. ;e cultuur is in het nieuwe inet verhuist van het vroege- pVC naar het ministerie van tarwijs. D66-staatssecretaris is wordt daar met deze sec belast. GENEVE/SARAJEVO DPA/AFP/Rtr Echtgenote Liljana van de Bosnisch-Servische leider Rado van Karadzic blijkt al ruim twee jaar voorzitter te zijn van het Bosnisch-Servische Rode Kruis. Dat bevestigde het Internatio nale Rode Kruis (CICR) gisteren in Genève. „Voor ons is dat alles verre van wenselijk. Het werpt een schaduw op onze organisatie", aldus een woordvoerder van het CICR. Het Rode Kruis in Pale zou tegen betaling vluchtelin gen en gedetineerden hebben geëvacueerd. Ook zou de groep rond de echtgenote van Karad zic moslinft hebben gedwongen afstand te doen van hun bezit tingen. Desondanks werkt het Rode Kruis met Karadzic 'om wille van de tienduizenden oor logsslachtoffers'. Radovan Karadzic, van be roep psychiater, staat onder verdenking van oorlogsmisda den. Ook Liljana is arts. Ten noorden van Sarajevo zijn vanmorgen zware gevech ten uitgebroken tussen moslim troepen en Servische milities. De strijd zou volgens de Bosni sche radio een gevolg zijn van een Servische aanval op de moslimstellingen. De moslims verwijten de VN-vredesmacht werkloos toe te zien hoe de Ser viërs hun wapens binnen de verboden zone hebben ge bracht en daar gebruiken. Internationale bemiddelaars hebben met de Bosnische auto riteiten overeenstemming be reikt over een gebied binnen de moslimenclave Bihac, waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen die nu in Kroatië verblijven. De Verenigde Naties zouden het centrum moeten gaan beheren. ALBERT HEIJN MEDEDELING AH knakworst, 400 gr. 10 stuks tijdelijk uit het assortiment te halen. Reden voor de maatregel is dat als gevolg van een produktiestoring bij de producent, aan een aantal van deze blikken geen of onvoldoende voent is toegevoegd. Daardoor bestaat de kans op bederf. Consumptie van de desbetreffende worst kan leiden tot gezondheidsklachten. Op de bewuste blikken staat aan de onderzijde met inkt een code afge drukt die begint met linksboven 'R166' en eindigt met de vermelding van de houdbaarheidsdatum 'jan97'. Wij verzoeken consumenten vriendelijk bovengenoemd produkt zo spoedig mogelijk terug te brengen naar onze winkels waar u gebruik kunt maken van onze onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie. Dit bete kent dat u zonder enig probleem uw aankoopbedrag krijgt terug betaald. Voor nadere inlichtingen kunnen consumenten gebruik maken van de gratis servicelijn van Albert Heijn, 06-0305. Wij bieden u onze verontschuldiging aan voor het ongemak. Zaandam, 29 augustus 1994 ALBERT HEIJN BV De stichling'tot Behoud van het Koninklijk Militair Invaliden huis heeft zo'n tweeduizend handtekeningen binnen voor de referendumaanvraag. Vanavond levert ze daarvan tijdens de ge meenteraadsvergadering de vereiste vijftienhonderd stuks in. De resterende vijfhonderd vormen een 'mooi begin', aldus bestuurslid mevrouw E. Bies heuvel, van de nog eens drie duizend benodigde handteke ningen. De kans is groot dat de stich ting vanavond haar eerste suc ces gaat boeken. In de gemeen teraad lijkt inmiddels voldoende steun te zijn voor uitstel van be handeling van het bestem mingsplan Hoge Rijndijk 25. In dat bestemmingsplan zit het omstreden bouwplan verpakt waarbij een deel van het Invali denhuis en een monumentale bomengroep moeten wijken voor twee flats met daarin 28 appartementen. Met uitstel van een besluit hierover is het referendum nog geen feit. De stichting moet nog eens drieduizend handtekenin gen in de wacht zien te slepen en als dat is gebeurd blijft de mogelijkheid bestaan dat de raad de referendumaanvraag af wijst. Inmiddels heeft D66 al laten weten dat de partij wel een refe rendum wil over de vraag of Leiden moet doorgaan met het volbouwen van de resterende open ruimten in bestaande wij ken, maar niet over het Militair Invalidenhuis. Daarmee neemt de fractie hetzelfde standpunt is als PvdA-wethouder T. van Rij eerder deed. PvdA en D66 zijn samen goed voor zestien zetels. Voor een referendum is de steun van minstens eenderde deel van de raad nodig, oftewel dertien raadsleden. Bressot is nu nog lekkerder. Nog romiger. En dat is een mooie reden om te trakteren. Te trakteren metgratis Bressot Bressot 1 QQ kuipje 62,5 gram Nu met gratis kuipje (62,5 gram). Bressot, O QO kuipje 150 gram Nu met gratis kuipje (62,5 gram). Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 september a s bij Albert Heijn. Cfl Vandaag is het rapport in Den Haag aangeboden aan voorzit ter Rinriooy Kan van het Ver bond van Nederlandse Onder nemingen. Drs. P. van Schie heeft na mens de stichting een voorstel geschreven voor een radicaal andere aanpak van het hoger onderwijs, onder de titel Keur van kennis. Daarin bepleit hij vanaf het begin studenten te se lecteren. De selectiecriteria kunnen de scholen zelf opstel len. Selectie blijft ook tijdens de opleiding van belang; studenten die onvoldoende resultaat boe ken, moeten worden verwijderd van school. Naast het wetenschappelijk onderwijs, dat opleidt tot on derzoeker, zouden er zoge noemde topscholen moeten ko men, die opleiden voor 'maat schappelijke functies van hoog academisch niveau'. Naast het hoger beroepsonderwijs, dat opleidt voor specifieke beroe pen, zouden algemene hogere opleidingen moeten komen, die wèl voorbereiden op de ar beidsmarkt, maar niet op één bepaald beroep. 1 Een al te soepel selectiebeleid kan worden voorkomen door de instellingen financieel minder afhankelijk te maken van het aantal ingeschreven studenten. Ook docenten moeten strenger worden geselecteerd en zullen proefcolleges moeten geven voor zij een baan krijgen. Behoedzaam draait een chauffeur zijn wagen de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1