Leidsch Dagblad Parijs paraat voor terreur Algerijns FIS SPERZIEBONEN EN RUNDERSOSIJSJES. BEL: 071-128030 In de rij voor reddingsdemonstratie In één nacht afgeperst, ontvoerd en bestolen Rijnsburgs corso in Leiden weinig in trek Opbrengst actie Rwanda voorlopig 41,5 miljoen Geolied spektakel tegen onmacht GOED NIEUWS MAANDAG 8 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40536 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? AIDS-congres 5 Wereldwijd zijn vorig jaar drie miljoen men- Henri Cassiers /t A Het Katwijks Muse- I I um toont in een sen besmet met het AIDS- I overzichtstentoonstelling virus, zo bleek op het AIDS-congres in Japan J werk van Henri Cassiers, de prins van het aquarel. Moslims eisen vrijlating 17 aanhangers Politie en geheime dienst van Frankrijk zijn in opperste staat van paraatheid gebracht. De maatregel volgt op het dreigement van Algerijnse moslim-fundamentalisten dat ze terreuraanslagen zullen plegen als de Franse overheid een aantal fundamentalistische arrestanten niet vrijlaat. katwijk* De reddingsdemonstratie op het strand en voor de kust van Katwijk heeft afgelopen zaterdag duizenden belangstellenden getrokken. Vanuit de helikopter van de Marine Luchtvaart Dienst is goed te zien hoe rijen mensen het plein naast strandpaviljoen Zee en Zonnebad omzomen. Vanaf die plaats hadden de toeschouwers goed zicht op de stunts die de helikopterpiloten vlak voor hun neus uithaalden. De Belgische en Nederlandse marine ondersteunden de reddingsoperaties op zee, die werden uitgevoerd door de Katwijkse Reddingsbrigade en de KNRM. FOTO DICK HOCEWONINC CORRESPONDENT Overheidsgebouwen en andere mogelijke doelwitten worden momenteel zwaar bewaakt. Op tal van wegen houdt de politie controles. Het AIS, de gewapende arm vèn het in Algerije verboden Is lamitisch Reddingsfront (FIS), dreigde in het weekeinde met vergeldingsacties als de Franse autoriteiten niet onmiddellijk de zeventien FIS-aanhangers vrijlaat die onder huisarrest zijn geplaatst. Het AIS beschouwt de arres tatie van de zeventien moslim fundamentalisten als 'een .oor logsverklaring' die om een ant woord waagt. De zeventien werden aangehouden na de moord in Algerije, afgelopen een tankstation stond en waarin nog een wouw, een kind en een andere man zaten. De maq wekte de indruk een wapen bij zich te hébben. Het pinnen wilde aan de Von dellaan niet lukken. Vervolgens is het gezelschap naar een tank station in Oegstgeest gereden, nabij de rijksweg. Hier moest de jongeman zijn pas inleveren en zijn pincode onthullen. Hij mocht de auto niet uit. Het tan ken lukte dit keer wel. De autorit, zonder duidelijke bestemming, voerde vervolgens naar Sassenheim. Ergens in de dorpskern woeg de Leidenaar om een sanitaire noodstop. Hij liep het struikgewas in, wekte de indruk dat hij ging hurken maar nam vervolgens de benen. De Leidenaar was uiteindelijk zo laat thuis dat hij pas gister middag gelegenheid had om aangifte te doen. Hij heeft de politie niet aan het kenteken kunnen helpen van de auto. Een 19-jarige Leidenaar is in de nacht van zaterdag op zondag in een paar uur tijd mishandeld, bestolen, afgeperst en ontvoerd. En dat allemaal omdat een on bekende man die platzak was met de giromaatpas van de Lei denaar wilde tanken. De jongeman verliet op zijn fiets rond 03.00 uur een disco theek aan de Stationsweg. Op de Vondellaan werd hij door een man, die met twee mensen stond te praten, in zijn gezicht gestompt. De Leidenaar viel van zijn fiets. De twee rolden vech tend over straat, terwijl de twee andere mannen gewoon weglie pen. De discoganger vormde geen partij en werd in een wurggreep genomen. Vervolgens bood hij zijn por temonnee aan, maar daar zat slechts 7,50 gulden in plus zijn giromaatpas. De aanvaller nam hem mee naar een auto, die bij Het Rijnsburgs Bloemencorso 1994 was er een van tegenstel lingen. Het publiek stond rijen dik langs de Rijnsburgse, Kat wijkse en Noordwijkse wegen. In de Leidse wijk Stevenshof daarentegen, waar de stoet dit jaar voor de eerste keer doortrok, was de belangstelling 3 en de Belgische radio onder steunden de actie met een ei gen programma. De TV-uitzen- ding kwam gedeeltelijk vanaf het Museumplein in Amster dam, waar tal van artiesten op traden, van Ruth Jacott tot de Belgische popster van Rwande se afkomst, Kid Safari. Bijna 40.000 mensen woonden het evenement bij. In de voorlopige eindstand van de TV-actie zijn de 55-gul- den machtigingskaarten die sinds donderdag op de brieven bus zijn gedaan, nog niet mee gerekend. De hulporganisaties hopen de definitieve opbrengst eind deze week bekend te ma ken. Giro 555 blijft, voorlopig open voor giften. De gezamen lijke publieke omroepen zullen de kosten van de TV-uitzending (zo'n 780.000 gulden) zelf op brengen. De donatie van vijftien grote bedrijven voor deze finan ciering, gaat nu ook naar de hulporganisaties. In het hele land werden tal van activiteiten gehouden om de actie te ondersteunen. Zo vond in Haarlem een benefiet wedstrijd tussen Ajax en Haar lem plaats, die een ton op bracht. In Groningen deden obers hun fooi in een collecte bus en ook taxichauffeurs reden rond met een geldinzamelings busje. Ook de komende dagen volgen nog diverse acties. In Stevenshof was alleen ter hoogte van het winkelcentrum Stevensbloem belangstelling voor de stoet. Verder hoefde het publiek nergens te dringen om een glimp van het corso op te vangen. Langs de Haagweg richting het Leidse centrum stonden slechts enkele mensen. Tussen de praalwagens vielen enorme 'gaten'. Aan het begin van de Breestraat, op de hoek van het Noordeinde, werd het wat drukker op het moment dat de stoet daar langstrok. Ter hoogte van het Leidse stadhuis in de Breestraat was er weer veel bekijks. N. Hemmes, secretaris van de Stichting Rijnsburgs Bloemen corso, is desondanks 'best te- weden' met de tocht door Lei den. „Gezien het mooie weer, de vakantieperiode en het vroe ge tijdstip, kun je niet al te veel mensen verwachten. Wat mij betreft trekt het corso volgend jaar weer door de Stevenshof. Maar dat beslissen de winke liers samen met de andere sponsors. Zij betalen uiteinde lijk de kosten van de rondrit door Leiden." Hemmes wijst er op dat het Rijnsburgs Bloemencorso ook dit jaar 'enkele honderdduizen den bezoekers' heeft getrokken. Die stonden wel voornamelijk langs de route in Rijnsburg, Kat wijk en Noordwijk. Alleen het ontbreken van muziek tijdens de tocht door de Katwijkse wijk Hoornes leidde tot wat gemop- De Samenwerkende Hulporga nisaties zijn „bijzonder ver heugd" over de voorlopige op brengst van 41,5 miljoen gulden van de TV-actie voor Rwanda die zaterdagavond is gehouden. „Aan de sfeer kon je wel zien dat Nederland ervan doordron gen was dat het om een enorme ramp gaat", aldus woordvoer-, der j. Bulthuis van Novib. „Een groot succes", noemt hij de TV- actie, die gemiddeld 1.640.000 kijkers trok, en de vele lokale activiteiten. In deze voorlopige eindstand zit ook een bedrag van 15 mil joen gulden verwerkt dat tot af gelopen donderdag al binnen was op giro 555. Verder maakte minister Pronk van ontwikke lingssamenwerking bekend dat hij nog eens 15 miljoen gulden zal uittrekken voor de Rwande se vluchtelingen. Nederland had eerder al 40 miljoen gulden beschikbaar ge steld voor de humanitaire hulp verlening aan de slachtoffers van het conflict in Rwanda. Pronk stelde in de uitzending dat het niet alleen bij hulpverle ning moet blijven, maar dat er voldoende politieke bemoeienis op moet volgen. De TV-actie werd gelijktijdig uitgezonden op alle drie de Ne derlandse netten, RTL 4 en 5, en de BRT, iets dat uniek is. Radio AMSTERDAM CPD Jean Vijdt, 40 jaar oud, werd ooit zelf als Rwan dese dreumes door zijn moeder bij hulpverle ners ingeleverd. Zes jaar was hij toen. Pas een jaar geleden kreeg Jean zijn moeders afstands verklaring onder ogen: „Ze wilde me bescher men, stond er, ze wilde me een beter leven ge ven. Met een vingerafdruk heeft ze het stuk on dertekend." Jean ging naar België en echt rustig is het in zijn geboorteland sindsdien nooit ge worden. Hij zag zijn vader, moeder, broer en zusjes nimmer terug. „Een halfbloed, zoals ik, zoon van een Tutsi-moeder en een blanke vader, dat was wel het minste dat je in Rwanda kon zijn. Erger nog dan een blanke. Teruggaan was niet veilig." Als Belg werd Jean Vijdt uiteindelijk bekend ten en het Museumplein. „De cholera is over z'n hoogtepunt heen," klinkt het tijdens de uit zending, gevolgd door nieuwe narigheid: „Maar de dysenterie steekt nu de kop op." Cijfers komen als onbegrijpelijke grootheden ter sprake. In Goma wachten 850.000 vluchte lingen op hulp, 21 Museumpleinen gevuld met mensonterende ellende. Duizelingwekkende getallen. Terwijl in de Bijenkorf één snikkend kind dat zijn moeder zoekt "al medeleven Op roept, zwerven in Zaïre en Rwanda volgens de somberste schattingen 200.000 ontouderde kin - deren rond. „Maar adopteren heeft geen zin, daarover zijn de hulpverleners het eens", zo kregen de kijkers te horen. Acht dagen zaten er tussen Joop van de En- des eerste telefoontje met de omroepbazen en de daadwerkelijke hulpactie van afgelopen za terdag. De bordjes 'applaus' waarmee hij door gaans rondrent, bleven thuis. Zijn commerciële onder de artiestennaam Kid Safari. Hij trad terdag op tijdens de televisie-uitzending vanaf jolijt-machine diende als effectief vliegwiel voor het Museumplein in Amsterdam, 40.000 mensen zich hadden verzameld om de Rwanda-show bij te wonen. „Dit kun je zien als een grote demonstratie tegen.de onmacht, met een hartverwarmende gloed van solidariteit", zegt Jean. „Het is heel bijzonder voor mij om hier te spelen. Als kleine sterveling is het alles wat ik kan doen. Maar ik zal alles geven wat ik heb." Belgen en Nederlanders, commerciële of pu blieke omroep, gedurende drie uren werden doorgaans niet te slechten barrières opgeheven. De aangrijpende beelden uit de Zaïrese vluch telingenkampen gingen over zeven televisienet hulpverlening. Van den Endes andere kant? „Ach, wat maakt het uit? Natuurlijk heb ik een gewoon bedrijf. Maar op de achterkant van roe rende verhalen in kranten staan toch ook seks- advertenties? Daar moet je niet moeilijk over doen." Op het Museumplein verdringen de eerste ringen zich voor een blik op het Franse idool, Patrick Bruel, die zijn hit 'Casser la volx' ten ge hore brengt. Een vrouw met twee dochters geeft tussen het gillen door besmuikt toe dat het vooral Patrick was die haar naar het plein lokte. Maar natuurlijk zijn haar 55 gulden al on derweg, daar niet van. per van teleurgestelde kijkers. Volgens Hfemmes stond dat in het draaiboek 'om de kosten van het corso in de hand te houden'. Pagina 10: Corso trotseert war- Zoekactie naar pastor Hopman Opnieuw gaat in Italië een zoekactie van start naar de ver dwenen Overveense pastor Jan Hopman. Op initiatief van de familie van de pastor vertrekt aanstaande zondag een groep van vijftig familieleden, vrien den en parochianen naar Folig- no, in de buurt van Assisi. Daar zullen zij onder leiding van de Italiaanse politie het gebied uit kammen, waar de pastor het laatst is gezien. HET WOORD IS AAN Agatha Christie Een vrouw kan maar het best met een archeoloog getrouwd zijn. Hoe ouder ze wordt, hoe meer hij zich voor haar gaat interesseren. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur- RTV Show - Sport woensdag, op vijf Fransen. Deze aanslag was het werk van de ra dicale Gewapende Islamitische Groep (GIA), die los van het FIS opereert. De Franse autoriteiten nemen de dreigementen bijzonder seri eus. „We zullen alles op alles zetten om aanslagen in Frank rijk te voorkomen", aldus mi nister van binnenlandse zaken Pasqüa. Zaterdagavond, luttele uren nadat het dreigement van het AIS was ontvangen, had Pa rijs veel weg van een zwaar be waakte vesting. De politie ver richtte op tientallen plaatsen identiteitscontroles en door zocht auto's. Ook in diverse an dere Franse steden vonden massale politiecontroles plaats. Tijdens de controles zijn tiental len illegale vreemdelingen aan gehouden. De dreigementen van het AIS en het FIS worden in Frankrijk des te serieuzer genomen om dat er in Algerije van een duide lijke escalatie van het geweld sprake is. Onder de invloed van de GIA lijken ook het tot nu toe als gematigder beschouwde FIS en zijn gewapende arm, het AIS, te kiezen voor blinde terreur en aanslagen op buitenlanders. Frankrijk wil de zeventien ge arresteerde FIS-aanhangers het land uitzetten, maar weet niet welk land hen zou willen opne men. Parijs wil de fundamenta listen onder geen beding naar Algerije terugsturen, omdat hen daar een zekere dood wacht. Castro erkent ontevredenheid onder Cubanen BOGOTA/HAVANA Rtr/AFP De Cubaanse leider Fidel Castro heeft toegegeven dat een deel van de Cubaanse bevolking on tevreden is. Hij gaf daarvan de Verenigde Staten de schuld en dreigde de emigratiebeperkin gen te zullen opheffen, zodat de VS overspoeld kunnen worden met Cubaanse asielzoekers. Castro reageerde op de onlus ten van afgelopen vrijdag, de ergste sinds de revolutie van 1959. De Cubaanse leider deed zijn uitlatingen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar hij de inauguratie bijwoonde van pre sident Samper. De rellen braken vrijdagmid dag uit in Havana, waar een menigte zich had verzameld bij het vertrekpunt van het veer. Bij de onlusten kwam volgens de Cubaanse televisie een poli tieman om het leven. Ooggetui gen meldden telefonisch dat ge richt is geschoten en de demon stranten plunderend de binnen stad introkken. Honderduizen den Cubanen betuigden giste ren hun steun aan Fidel Castro. Pagina 2: VS kunnen Cuba-in- vasie missen als kiespijn. VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Droog. In de nacht weinig bewol king en minimumtemperatuur 13 graden. Prioden met zon en 21 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuidoosten land. Noordoosten wind, zwak tot Snorfietser schudt politie van zich af HILLEGOM PETER VAN DER HULST Een jeugdige snorfietser uit Beinsdorp schudde gisteravond bij een achtervolging de politie van zich af door met een vaartje van zo'n 70 kilometer per uur door Hillegom te scheuren. Agenten gingen achter de 17-ja- rige jongen aan nadat hij op de Van den Endelaan door het ro de licht was gereden. Tijdens zijn vlucht lapte de snorfietser nagenoeg alle ver keersregels aan zijn laars. Om dat de jongen niet alleen zich zelf, maar ook het overige ver keer met zijn rijgedrag in gevaar bracht, staakten de agenten de achtervolging. Met behulp van het verzekeringsplaatje heeft de politie de identiteit van de be stuurder achterhaald. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieu Dus neem ik nu een abonnemen I Voorletters:. Adres: I Postcode: I Plaats: j (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch 29,30) 0 Per kwartaal 0 via acceptgiro 85,5 automatisch 84,55 j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1