Leidsch Dagblad 'Paars' heeft de begroting rond 'Snelwegseks is pure oplichterij' Actiegeld voor water, eten en medicijnen WÊÊÈBp^ÉHt 'Vissen' in de prijzen Ramp in Rwanda breekt alle records Hardere campagnes tegen rijden onder invloed BEL: 071-128030 ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40535 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Vele locaties in regio blijken leeg leiden/regio. hennyv „Snelwegseks is pure oplichterij. Het gaat die heren alleen maar om de tele foonminuten", reageert een boze Max Worms, general manager van het Leid- se Holiday Inn. De parkeerplaats van dit hotel langs de A44 zou een van de zes locaties zijn waar campers met prosti- tuées bivakkeren. „Maar wij hebben er nog nooit een aangetroffen. Terwijl yve geregeld controles laten uitvoeren door onze eigen bewakingsdienst." Twee ex-verpleegsters uit het AZL, Ca- rolien en Sandra, zeggen elke werkdag op de parkeerplaats te staan in een kampeerwageh. Maar drie controles van verslaggevers leveren niets op. Ook .vier andere locaties in de regio blijken leeg te zijn. De Laan van Oud Raadwijk in Zoeterwoude-Dorp, een doodlopen de weg, blijkt niet eens een parkeer plaats te bevatten. Aan de Weddeloop, op het grote parkeerterrein bij het Voorschotense sportpark Adegeest, staat slechts een auto van een tennisser. En ook in Wassenaar op de parkeerter rein bij de renbaan Duindigt en nabij de Wassenaarse Slag wordt niets aange troffen. De politie zegt desgevraagd ook nooit een kampeerwagen te hebben aangetroffen. „Alleen aan de Wedde loop in Voorschoten hebben we wei eens twee zedenzaken gehad, maar dat was een man die zijn geslachtsdeel liet zien", zegt woordvoerder Robert Blom. Al deze plaatsen worden genoemd op de 06-Seks langs de Snelweglijn van het Overveense bedrijf Dutch Telegroup van Menno Buch, dat een filiaal heeft in Rotterdam. De exploitant, marktleider op het gebied van 06-lijnen voor erotiek en ontspanning, heeft weinig bood schap aan het niet-aanwezig zijn van de campers. „Wij hebben meer dan 5.000 plekken: campers, boten en huizen. Ik kan moeilijk controlen of alle plekken ook bezet zijn. In deze branche wordt geregeld van plek gewisseld. Bovendien Stel ik de 06-lijn alleen maar ter be schikking. Aan de boodschap heb ik geen boodschap." Dat bellers meer dan twintig minuten aan de lijn hangen (kosten een gulden per minuut), ook daaraan heeft Buch geen boodschap. „Dat is spijtig. Maar ik ben altijd blij als mensen bellen." Inmiddels heeft Max Worms van Holiday Inn besloten actie te onderne men. „Wij komen graag in de publici teit, maar liever niet met dit soort za ken. Ik zal de exploitant meedelen dat hij onze parkeerplaats van de bandjes verwijdert." Pagina 11: Vergeefse zoektocht naar sekscampers. Geweld Zuid-Afrika 2 In het nieuwe Zuid- Afrika tiert de crimina liteit welig. Vooral politie agenten moeten het ont gelden. Stroomstoot 3 Het Energiebedrijf van Rijswijk liet gisteren zijn J klanten schrikken: zuiniger J aan doen of helemaal geen stroom meer. Rijkaard niet meer in Oranje amsterdam In navolging van Ronald Koe man en lan Wouters, heeft ook Frank Rijkaard besloten om zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elf tal. Volgens de 31-jarige mid denvelder van Ajax is dat niet meer dan een logische stap. „Ik begin aan mijn laatste seizoen als profvoetballer. De kwalifica tiereeks voor het EK in Enge land duurt nog twee jaar, dus is het niet zinvol om bij Oranje door te gaan", lichtte Rijkaard zijn beslissing kort toe. Rijkaard maakte zijn Oranje- debuut op 1 september 1981 in de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland die met 2-1 verloren ging. In totaal kwam de Amsterdammer 74 keer uit voor het nationale team. De laatste keer dat hij zich in het oranje shirt hulde, was onlangs op het WK tegen Brazilië. Onderhandelaars optimistisch na vergadermarathon De drie paarse onderhandelaars Wallage (PvdA), Bolke- stein (WD) en Van Mierlo (D66) zijn elkaar gisteren in drie bijeenkomsten 'zeer dicht' genaderd. Formateur Kok zal vandaag en morgen de bereikte compromissen for muleren. „Het is nu aan de inventiviteit van de heer Kok," aldus Bolkestein rond middernacht na afloop van de laatste onderhandelingssessie. De begroting voor 1995 is volgens formateur Kok rond. Jongen op slot tijdens spel den haag gpd De brandweer van Den Haag moest er gistermid dag aan te pas komen om een jongen van acht jaar te bevrijden van een slot om zijn nek. Het ventje was het politiebureau komen bin nenwandelen met de vraag of een stalen U-vormige slot, dat wordt gebruikt om brommers te beveiligen, kon worden verbroken. De politie riep hierop de hulp van de brandweer in, die echter merkte dat het staal sterker was dan de schaar. Vervolgens werd de GGD er bijgehaald, die vond dat er een dokter moest wor den ingeschakeld. Hierop ging het complete gezel schap naar het Juliana Kin derziekenhuis. Daar werd de jongen eeyr kalmerings middel toegediend. Tevens werd zijn hoofd in een de ken gewikkeld. Een slijp- schijf maakte uiteindelijk een einde aan het drama. Waarschijnlijk is het slot tij dens het spelen om de nek van de jongen geraakt. De drie onderhandelaars toon den zich opvallend optimistisch over de goede aflobp van de paarse onderhandelingen. Bol kestein: „Wallage en ik hadden het er net over dat het een his torisch moment is. De polarisa tieoverwegingen die zo lang een rol gespeeld hebben tussen on ze partijen, zijn voorbij." Wel hield Bolkestein nog een slagje om de arm: „We zijn goeddeels op weg, maar nog niet helemaal." Hij wees er ook op dat er „nogal wat problemen over zijn." Die zijn .overigens lang niet allemaal van politieke aard, maar ook vaak technisch. „Het opstellen van een regeer programma voor vier jaar is ge woon een heidens karwei", al dus Bolkestein. Kok laat dit weekeinde de ge maakte afspraken over de be groting voor volgend jaar op pa pier uitwerken. De onderhande laars kijken dan maandag of ze zich daarin kunnen vinden. Is dat het geval, dan krijgen ook de kamerfracties ze voorgelegd. Algemeen wordt het vinden van overeenstemming over de begroting beschouwd als de las tigste klus voor paars. Eerder deze week zei een WD-zegs man: „Als ze daar uitkomen, is de rest relatief eenvoudig." Ook Kok heeft nu het gevoel dat de belangrijkste horde is genomen. Maandag wordt verder ge sproken over de jaren na 1995. Net name de lastenverlichting voor burgers en bedrijven, de bezuinigingen en de ruimte en inhoud van nieuw beleid ko men dan ter sprake. Ook de ge zondheidszorg staat dan ter dis- runsburg» De praalwagen Vissen is gisteren met de hoogste eer van het 48-ste Rijnsburgs Bloemencorso gaan strijken. Deze wagen van de arran geur Dorien van den Berg uit Noordwijkerhout werd als mooiste praalwagen gekozen. De mooiste personenwagen werd opgemaakt door Kees de Koning uit Leiden. Diezelfde De Koning kreeg ook het Gouden Boeket - de prijs voor de beste bloementoef- voor een andere personenwagen. Het zilveren boeket was voor Joke Weisz uit Amsterdam die de praalwagen Strandver- maak van de VVV en de gemeente Katwijk maakte. De Grote Gouden medaille ging naar het arrangeursduo Joke van der Meel en Astrid Lankhui- zen met de praalwagen Reddingsbrigade. De twaalf praalwagens en 35 personenwagens, die met meer dan 300.000 bloemen zijn opgestoken, waren gisteravond al te zien in Schevenin- gen. De praalwagens trekken vanmorgen door Leiden. Vanmiddag rijdt het corso door Rijnsburg en Katwijk en vanavond door Noordwijk. Daar staan de wagens de hele zondag op de Wilhelminaboulevard. foto dickhogewonin* nairobi frans v Meezinger als ultieme wraak na burenruzie nieuw-vennep mieke preude-meijer Jakob Sietsema, directeur van kunsthandel Art Simus in Nieuw Vennep, heeft gisteren opnamen gemaakt voor zijn on vervalste meezinger 'Oei, mijn pijp zit in de weg De vier coupletten tellende carnavals kraker refereert aan een knette rende burenruzie over de plaat sing van een pijpje aan een wa- semkap in zijn Amsterdamse grachtenhuis. De rechter stelde Sietsema uiteindelijk in het ongelijk. De affaire had ondertussen al keer op keer zowel de roddelbladen als de VPRO-TV gehaald, omdat de betrokkenen behoorden tot de nouveau riclie van de Grach tengordel. De kosten van de ge rechtelijke procedure beliepen uiteindelijk bijna 50.000 gulden, die Sietsema uiteindelijk mor rend betaalde. Hij sprak keer op keer van klassejustitie. Met het uitbrengen van het plaatje wil de kunsthandelaar zijn buren alsnog flink voor aap zetten. Omdat de onderhandelingen voor de muzikale begeleiding nog niet zijn afgerond blijft de naam van het grote Nederland se mannenkoor dat meezingt op de CD, nog even geheim. Sietsema wint zijn actie niet kleinzielig. „Ik heb het proces wel verloren, maar moreel heb ik gewonnen. De luchtafvoer- pijp heb ik vorig jaar op cere moniële wijze begraven, maar met dit lied is het pas echt af." correspondent Cambodja is het enige land dat een vergelijkbare, met bloed doordrenkte recente geschiede nis heeft. Maar Rwanda breekt alle records: wat betreft het aan tal in zeer korte tijd omgebrach te burgers, wat betreft het aan tal vluchtelingen en hongerdo den en wat betreft de schaal van de Hulpoperaties. De Verenigde Naties hopen dat nu ook de fi nanciële steun van westerse do nors alle records zal breken, maar dat dusver valt dat bitter tegen. De moordpartijen in Rwanda begonnen vrijwel onmiddellijk nadat het vliegtuig met de lei ders van Burundi en Rwanda was neergehaald door wie is nog steeds een raadsel. Het was woensdag 6 april en slechts en kele dagen later werd al mel ding gemaakt van duizenden doden. Al snel bleek ook dat er niet zomaar in het wilde weg werd gemoord. De meeste do den waren Tutsi's en gematigde Hutu's, mensen die het niet eens waren met de politiek van het door radicale Hutu's gedo mineerde Habyarimana-regi- Zij werden systematisch en op beestachtige wijze omge bracht door Hutu-milities, door het Rwandese leger getraind en bewapend: door de regering voorzien van dodenlijsten. De snelheid waarmee de milities de volkerenmoord uitvoerden, is ongeëvenaard in de recente we reldgeschiedenis; in drie maan den tijd werden ruim 500.000 mensen afgeslacht. Dat getal is uiteraard niet meer dan een globale schatting, het werkelijke aantal doden is ongetwijfeld veel hogér. Als gevolg van de in het hele land door milities- aangerichte slachtpartijen trachtten veel Tutsi's naar veiliger oorden te komen. Tienduizenden slaag den erin Tanzania, Burundi en Zaïre te bereiken, even zovelen vonden bescherming in de door het Patriottisch Front (RPF) ge controleerde gebieden. Ande ren, vooral in het zuidwesten, konden niet meteen het land uit, groepten samen aan de grens en bevinden zich nu in de door Frankrijk ingestelde veilig heidszone. De kleine pretparken hebben hun eigen kracht. In de schaduw van koning Efteling. Zielszorg tussen aanbidding en verkettering. Pater Sarto en zijn botsingen met de Kerk. Woodstock is Woodstock niet meer. De mislukte herdenking van een legendarisch festival. Denkwijzen Hitte-stress. 'Italië is in handen gevallen van een Peronist'. 'Revolutie'leiderMario Segni over premier Silvio Berlusconi. Bestemming Corsica. Scharrelvee als charme. Onze Taal: Dramatisch. den haag gpd Veilig Verkeer Nederland (WN) wil een nieuw elan in de strijd tegen dronken rijden. Harde te levisiespots, gecombineerd met een directe benadering van risi cogroepen, zijn de laatste jaren succesvol gebleken. Maar het effect lijkt nu weg te ebben. WN-directeur Goos zint op een nieuwe aanpak. Alvorens de campagne tegen rijden onder invloed nieuwe impulsen te geven, wil WN ver zekerd zijn van de medewerking van politiecommissarissen en officieren van justitie. Op lande lijk niveau vindt daarover bin nenkort overleg plaats. Volgens Goos is het zinloos burgers te mobiliseren wanneer de politie het toezicht niet Onder invloed van de WN- campagnes en de verscherpte wetgeving, verminderde het aantal alcohol-ongelukken in vijftien jaar tijd met de helft. De aantallen doden en gewonden daalden zelfs met tweederde. Maar aan die trend kwam vorig jaar een eind. Er gebeurden toen weer meer ongelukken, en er vielen meer doden en gewon den. De oorzaak wordt gezocht in de perikelen rond de reorgani satie bij de politie, waardoor het toezicht in de helft van de ge- vaak fors verminder de. AUTCEHEEMSKER nu i iiiiftü—1B OEF DEALER LEIDEN Q NISSAN IROELOFARENOSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan I Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866 De bulk van de 25 miljoen gulden die de Samenwerkende Hulporganisaties vandaag bijeen hopen te brengen voor Rwanda, wordt besteed aan noodhulp: schoon drinkwater, voedsel en medi cijnen. Ook de hulp die bedoeld is om het onttakelde land weer bewoonbaar te maken, blijft in die sfeer.. De hulporganisaties - die achteraf niet blij zijn dat er een streefbedrag is genoemd omdat dat immers tot te leurstelling kan leiden - hameren erop dat de Rwandese vluchtelingen er hoe dan ook van overtuigd moeten wor den dat terugkeer naar hun land het beste alternatief is. Langer in de vluchtelingenkampen blijven is zin loos. Sterker nog, de terugkeer van de boeren is hard nodig. De oogst in Rwanda, die wrang genoeg dit jaar ta melijk overvloedig is, moet worden binnengehaald en da^r zijn vele han den voor nodig. „Er is alleen perspectief als de men sen teruggaan", aldus woordvoerder Evert de Groot van de gezamenlijke hulporganisaties. De organisaties die actief zijn in Zaïre en Tanzania probe ren de vluchtelingen al weken het ver trouwen te geven dat er in Rwanda nieuw leven mogelijk is. Terugkeer naar het vaderland betekent niet lan ger terugkeer naar de bloedige hel die zij ontvluchtten. Maar het kost veel moeite 'de vluchtelingen daarvan te overtuigen. „De terugkeer gaat veel te langzaam", aldus De Groot. Voor een deel wordt dat geweten aan de ophitsende taal die Hutu-extre- misten nog steeds uitslaan via hun ra diostation Mille Colinnes (Duizend Heuveltjes). De sfeer van bedreiging en angst die zij oproepen - „Er zijn nog graven leeg..." - verlamt de vluch telingen. Ze blijven het liefst in de kampen om betere tijden af te wach ten. Maar volgens de hulporganisaties lost dat niets op. De negen Samenwerkende Hulpor ganisaties krijgen ieder volgens een vaste verdeelsleutel een deel van de opbrengst. Deze keer echter leveren ze naar rato in om gelegenheidspartner de Stichting Vluchteling, die ook actief is in Rwanda, aan geld te helpen. De verdeelsleutel - 16,5 procent voor het Rode Kruis en 4 procent voor Tear- fund - is echter geen keihard cijfer. Af hankelijk van de projecten die een or ganisatie heeft, wordt het aangepast, aldus woordvoerder De Groot. Hoe veel geld er de afgelopen week is bijge schreven op giro 555 is niet bijgehou den. „We hebben nu onze mankracht nodig voor andere dingen." Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Gerhard Hauptmann Religie is iemands persoonlijke r latie met God en die blijft bijna a tijd een geheim. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Info VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Perioden met zon Perioden met zon en droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 25 gra den. Zwakke tot matige noordelij ke wind, rond kracht 3. VN hebben geen geld om Koerden Irak te helpen De Verenigde Naties zien zich genoodzaakt uit geldgebrek het mes te zetten in de bescher ming van de Koerden in het noorden van Irak. Behalve be wakingspersoneel omvat het programma voedsel, water, sa nitaire voorziening en gezond heidszorg voor 750.000 Koer den. Het oorspronkelijke contin gent' van 300 beschermers moest vorig jaar ook al wegens geldgebrek worden terugge draaid. Na de nieuwe reductie van deze maand zullen er onge veer 150 overblijven, die bijna twee miljoen gulden per maand zullen kosten. De VN verwachten dat de voedselvoorziening in het noor den van Irak dit jaar toereikend zal zijn. Politie treedt hard op tegen blote navels Zuid-Korea beleeft zijn heetste zomer sinds tijden. Korte dames T-shirts, die de navel bloot la ten, zijn dan ook immens popu lair. Behalve dan bij de politie van Kwangju. Deze zuidelijke stad staat be kend als aartsconservatief en vorige maand pakte de politie dan ook twee vrouwen op die op straat met hun navel liepen te pronken. Veel Zuidkoreanen vinden het op zijn minst onkies om dat lichaamsdeel te onthul len. De rechtbank moest er aan te pas komen om te bepalen dat het gewraakte T-shirt niet tegen de wet is. Maar de politie be roept zich op een plaatselijke verordening, die stelt dat onze delijk gedrag in het openbaar niet is toegestaan. Omdat de ongeruste telefoontjes uit de burgerij aanhouden, zal de strijd tegen de T-shirts onver minderd worden voortgezet, zo meldde de politie. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN" GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Tel:. (I.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 12141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1