Leidsch Dagblad Koopgrens woningen onder vuur 'Dit maken we in een heel mensenleven niet meer mee' Van Poppel houdt het voor gezien BEL: 071-128030 GOED NIEUWS j Leidsch Dagblad Cholera onder Rwandese vluchtelingen SPO(R)T KOOPJF BRISTOL Akkerbouw boycot GFT-afval Op weg naar record -DONDERDAG 21 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40521 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 val thorens cpd Niet meer in de Tour: Jean-Paul van Pop- pel, die 'op' was, en tegen de klim van de Madeleine de bezemwagen prefereerde. Van Poppel heeft een aanbieding om nog een jaar bij Festina te blijven, maar hij kijkt nog rond of er van elders een betere prijs komt. Marco Pantani heeft nog steeds geen Touretappe gewonnen. Maar de 24-jarige Italiaan was gisteren opnieuw de smaakma ker in de tamme koninginnerit naar Val Thorens, ondanks een val op de eerste col, die hem belette het peloton eerder in brand te steken. Van twee vroege vluchters was de Colom biaan Nelson Rodriguez een slimmere sprinter dan de Let Oegromov. Achter hen mkte Pantani in één rush op naar de derde plaats van het klassement. Voorbij Leblanc. Diens ploegmaat Virenque moet vrezen voor 'het zilver'. Miguel Indurain keek tevreden toe bij het gevecht om de troostprijzen. Hij heeft met Festina een verbond gesloten, dat voor een keurige verdeling zorgt van de hoofdprij zen: hijzelf het geel, Virenque de bergtrui, Festina het ploegenklassement. De Tourdirectie moest er persoonlijk aan te pas komen om de groene trui van Ab- doesjaparov zeker te stellen. Abdoe maakte deel uit van een groep van 68 laatkomers, die officieel wegens tijdsoverschrijding uit koers hadden moeten worden gezet. Maar omdat er dan maar 58 renners waren over gebleven, en de jury een Frans reglement vond, dat een generaal pardon van de 'bus' toestond, mochten de 68 blijven. mmmmm Europarlement 5 Het Europarlement werkt de installatie van Jaques Santer als voorzitter van de Europese Commis sie tegen. Musical-zomer 7'Cyrano' en 'The Phantom' zijn de enige helden in de eerste echte Nederlandse musical-zo mer. Zuydtwijck /t Als er geen geld I I vooreen nieuwe motor komt, komt er een eind aan de vaartochtjes met het schip Zuydtwijck. Nog geen abonnee Monteur overleeft zagen in kabel met 10.000 volt monnickendam gpd Een medewerker van een Am sterdams installatiebedrijf is gisterochtend aan de dood ont snapt, toen hij bij werkzaamhe den in Monnickendam per on geluk een elektriciteitsleiding inzaagde. Daar stond op dat moment 10.000 volt spanning op. Het incident zorgde niet al leen voor een steekvlam, wat knallen en rook, maar ook voor stroomuitval bij 31 gebouwen met hoogspanning, ruim vijf duizend woningen en een aan tal bedrijven in Monnickendam en Volendam. Ook werd een deel van Monnickendam, waar onder het politiebureau, telefo nisch onbereikbaar. De mon teur kwam met de schrik vrij. HET WOORD IS AAN Mary Pettibone Poole Cultuur is wat de slager zou bezit ten als hij een chirurg was. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 13 HET WEER Verwachting tot morgenavond Aanhoudend zomers Zonnig en middagtemperatuur van 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het binnenland. Weinig wind, kracht 3 of minder uit uiteenlopende richtingen. Mini-schapen maaien gras wassenaar Te huiir: zwarte Bretonse mini atuurschaapjes als grasmaaier. De kleinste schaapjes ter wereld worden aangeboden door de Wassenaarse stoeterij In 't Groene Hout als 'decoratieve, gemakkelijke en lieve gras- maaiertjes'. De dieren zijn te huur voor drie seizoenen a rai- son van 500 gulden en brengen •dan de winter door in de stoete rij. Wie het schaapje geen dag kan missen, kan er ook een ko pen. De 'grasmaaier' kost 350 gulden. Pagina 17: Miniatuurschaap als grasmaaier. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DEJEERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters: Adres: I I Postcode: I J Plaats: j Tel: _J I (I.v.m. controle bezorging) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) ec-service. Annvoordnr. 10050, Of bel 071-128030 t- Iedereen moet een woning kunnen kopen als de prijs bo ven de 156.000 gulden ligt. Beperkende maatregelen die door gemeenten in bijvoorbeeld de Duin- en Bollen streek en de Rijn- en Veenstreek zijn genomen, worden door staatssecretaris E. Heerma (Volkshuisvesting) afge wezen. Heerma vertelt dat de verorde ning van Alphen aan den Rijn met de te hoge koopprijsgrens als eerste zal worden aangepakt. Officieel moet Heerma de ver ordening voor schorsing voor dragen bij het ministerie van binnenlandse zaken, die daar over beslist. Overigens richt het bezwaar van Heerma zich vooral tegen regionale afspraken, zoals in de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek zijn ge maakt. De woordvoerder van Heerma: „Regionale afspraken zijn in principe in strijd met de Huisvestingswet. Dat betekent niet dat alle gemeenten naar een koopprijsgrens van 156.000 gulden moeten. Ik kan met voorstellen dat met een ge meente als Warmond - waar 30 woningen per jaar mogen wor den gebouwd, waarvan 20 be stemd voor de opvang van asielzoekers - een nader ge sprek zal worden gevoerd." Provinciebestuurder Stolker was onbereikbaar voor com mentaar. Een woordvoerder noemde de mededeling van Heerma 'een grote klap'. „In een groot deel van de provincie hanteren we de grens van 250.000 gulden." hennyvan egmond Heerma heeft een en ander gis termiddag in een 'streng ge sprek' aan provinciaal bestuur der L. Stolker (ruimtelijke orde ning) meegedeeld. Hij kondigde aan als eerste de beperkende maatregelen in Alphen aan den Rijn voor schorsing voor te dra gen bij de Kroon. Alle gemeenten in de Duin en Bollenstreek en in de Rijn en Veenstreek proberen hun koopwoningen vooral voor de eigen inwoners te behouden. Daarom Rebben zij - na toe stemming van de provincie Zuid-Holland - een koopprijs grens vastgesteld: alle woningen tot 250.000 gulden mogen al leen aan inwoners uit de eigen gemeente of uit de eigen regio worden verkocht. Deze verkoopbeperking gaat Heerma veel te ver, zo blijkt uit een brief die hij onlangs aan de gemeentebesturen verzond. Hij wil de grens op 156.000 gulden leggen, zoals in Leiden, Leider dorp, Voorschoten en Oegst- geest. En hij maakte gistermid dag in het gesprek met Stolker duidelijk ook maatregelen te nemen. Een woordvoerder van Nijmegen» Met zijn vierendertigen slapen ze in één grote vijftig kilometer, hun ploeggenoten de dertig en de veertig tent, ze hebben een eigen kookploeg en .een flink aantal kilometer. Ze maken, 's morgen tegen elven, een wat ge- loopt op doodgewone gympen. Valkenburger P. Vis (33) en haaste indruk. „We willen ons eigen record breken. We zijn diens vriend T. de Frankrijker uit Langeraar(38) doen de uren eerder dan vorig jaar, dus het gaat goed". Een snelle slok, de veters weer vast en weg zijn ze, nog voor het pelo ton uit. Pagina 19: Vierdaagse in beeld. FOTO LOEK ZUYDERDUIN lym zaterdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond GOMA-KAMPALA Rtr-ANP-AFP Cholera is uitgebroken onder de bijna twee miljoen Rwandese vluchtelingen in Goma. Het hoofd van de Nederlandse afde ling vanArtsen zonder Grenzen, De Milliano, zei gisteren dat zijn team? al tientallen gevallen van deze gevreesde, zeer besmette lijke ziekte hebben geconsta teerd. „Alle symptonen zijn er: mensen brakenen lijden aan ernstige diarree. Ze verliezen in korte tijd veel vocht." Volgens De Milliano vormen de slechte hygiënische omstan digheden waarin de honderd duizenden vluchtelingen zijn samengebracht een ideale voe dingsbodem. De formele beves tiging van de aanwezigheid van cholera wordt binnen drie da gen verwacht. Op grond van statistieken wordt er van uitge gaan dat de ziekte ten minste 5.000 a 10.000 levens zal eisen. De situatie in de kampen ver slechterde gisteren met de mi nuut. Honderden, zo niet dui zenden vluchtelingen zijn de af gelopen dagen gestorven. Hulp verleners reageerden moede loos. De Milliano: „Dit gaat al het voorstellingsvermogen te boven. We kunnen slechts de schade beperken. Er zitten te veel mensen op elkaar en als er een epidemie uitbreekt, gaat het heel snel." Het Hoge Commissariaat voor 'de Vluchtelingen van de VN (UNHGR) heeft inmiddels de coördinatie van de luchtbrug voor de circa 2,5 miljoen ge vluchte Rwandezen op zich ge nomen. Het vliegveld van Goma speelt daarin een centrale rol. Minister Pronk (ontwikke lingssamenwerking), die in gis teren vanuit Goma in het Ugan- dese Kampala aankwam, ver wacht dat de NAVO vandaag Nederland vraagt militairen te leveren voor een humanitaire missie in Goma. Volgens de mi nister moet de vluchtelingenel- lende in die plaats met groot, militair, materieel worden aan gepakt. „Net als destijd met de Koerdische vluchtelingen in Irak," aldus Pronk. Of er daad werkelijk militairen naar Zaïre afreizen, liet Pronk in het mid den. „Dat moeten mijn collega's beslissen," zei hij, doelend op de ministers Kooijmans (buitenlandse zaken) en Ter Beek (defensie). De minister raad buigt zich morgen over het verzoek. Om negen uur staan ze al met veldkijkers naar buiten te kijken. Op zoek naar Jupiter, want van het spektakel mag niets gemist worden. Twee maal zal deze woensdagavond de planeet worden getroffen door enorme brokken van de komeet Shoemaker-Levy 9. De grootste inslagen tot nu toe. De amateur-sterrenkundigen van de Leidse Weer en Sterrenkundige Kring staat een - voor spellen ze zelf - opwindend schouwspel te wach ten. Zo vroeg op de avond, de zon is nog niet onder, is het een hele klus om Jupiter, bijna 800 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, in beeld te krijgen. Op een rij staan de sterrenkundigen naar buiten te turen. Maar met het blote oog is de pla neet nog niet te zien en ook met de kijkers is het moeilijk zoeken. De tijd dringt, even over half tien moet de eerste inslag plaatshebben. De spanning is te snijden. Kwart over negen, Lex Blommers draait de koe pel van de 25 centimeter lenzenkijker dicht. In het donker geeft hij aanwijzingen. „347 graden en 44 minuten", geeft hij de hoek aan waarin de kij ker moet staan. „Op dertien uur." „Ik zie niets", meldt Ingeborg Bildcers wanneer de koepel weer is opengedraaid. Even later, na een beetje bijstu ren, kan ze dan eindelijk de heuglijke mededeling doen: Gevonden. „En nu gelijk vastzetten", is het devies. „Wat mooi", verzucht Blommers even later, als hij de planeet scherp in beeld heeft. „Je kunt alle details al zien. De ringen, en daar... Twee flinke vlekken." Leo van Noort: „En de grote klap moet nu nog komen. Dit is fantastisch, dit maken we in een heel mensenleven niet meer mee." „Het wordt echt geniaal", voorspelt Coen Pegels. „De lucht is heel stil." Heel even lijkt de enige wolk aan de hemel roet in het eten te gooien. Vijf minuten na half tien kruipt hij voor Jupiter. Maar het is een dun wolk je, het is net mogelijk om er door te kijken. „Een lichtflits", meldt Leo van Noort om zeven minu ten over half tien. „Dat moet de eerste inslag zijn." Hij is de enige die het ziet. Maar twintig rpi- nuten later - wanneer Jupiter is bijgedraaid - krij gen de anderen waar voor hun geld. Een nieuwe vlek in het wolkendek van Jupiter wordt lang zaam zichtbaar. „Een gedenkwaardig moment", verzucht Leo Oudshoom. „Net deze nacht om, half vier is het 25 jaar geleden dat Armstrong zijn eerste stap op de maan zette." „De brokstukken die hij toen wegschopte, komen nu op Jupiter terecht", grapt Leo van Noort. Erik Bakker heeft niets meege maakt van de zoektocht naar de planeet; stond buiten foto's te nemen van het gezelschap. „Jon gens, jullie hebben net een schitterende zonson dergang gemist." Pagina 15: 'Einstein heeft hier ook staan kijken'. Zie Pagina 16 4* m m vm ^exe krant. BOS5 071-214421 Big Boss leiden tussen Groenoordhollen en vioduct LEEUWARDEN GPD Ontevredenheid over het graan beleid van de Nederlandse overheid heeft er toe geleid dat de akkerbouwers oproepen tot een boycot van het gebruik van groente-, fruit- en tuinafval als compost. De Nederlandse Ak kerbouw Vakbond heeft samen met de voormannen van de standsorganisaties de actie op touw gezet. Vanmorgen is er bij de VAM in Wijster gedemon streerd. De bouwboeren vinden dat er structureel wat aan hun positie moet worden verbeterd. De prijs van het graan moet om hoog. Daar zijn alle verschillen de plannen voor uitgedacht, maar 'de Nederlandse overheid trekt er zich tot nu toe niets van aan', aldus de bouwboeren. De overheid doet niets voor ons en dus doen wij niets voor de overheid, aldus een commu niqué. „Als we met z'n allen geen korrel GFT-compost afne men heeft de overheid een pro bleem. Dan staat ze in haar hemd. Honderden miljoenen geïnvesteerd in de gescheiden inzameling van huisvuil, maar geen afzet. Daar ligt onze kans", zo stellen zij. Wellicht McDrive in Leiden voerder van de gemeente. Ook McDonald's heeft nog geen locatie in gedachten. „Wij zijn geïnteresseerd in een vesti ging in Leiden. Maar een pre cieze plaats is nog niet bekend", meldt een woordvoerster. Vorig jaar is gesproken over een vesti ging van McDrive aan de Wil lem de Zwijgerlaan, maar dat idee ketste af. De verkeersveilig heid zou door de toestroom van hamburger-etende automobi listen in het geding komen. Leiden krijgt wellicht een Mc Drive. De gemeente en ham burgergigant McDonald's voe ren momenteel oriënterende gesprekken over de komst van een drive-in-restaurant. Daarbij zijn nog geen locaties aangewe zen. „McDonald's praat met bij na elke gemeente over een Mc Drive. Leiden wijst het idee niet af, maar het moet wel kunnen qua bereikbaarhéid en voor de omgeving", aldus een woord-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1