Leidsch Dagblad X.. Nieuwe hulpactie voor Rwanda Actie tegen 'twee in een cel' Deallervoordeligste zitplaatsen. BEL: 071-128030 Tour sukkelt nacir einde GRATIS keuken apparaten tigd- Ravage na explosie vrachtwagen Gulle KLM teruggefloten 'Agent ging buiten boekje' NIEUWS WOENSDAG 20 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40520 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 3 Hitier \~y De bom ontplofte a maar Adolf bleef leven. Vijftig jaar geleden ging j het mis met de aanslag op 3de Führer, Adolf Hitler. Nog geen abonnee? l'alpe d'huez gpd De Tour 1994 sukkelt naar een onbevredigend einde. Wat de eerste slag in de Alpen had moeten worden, de rit naar de Alpe d'Huez, eindigde gisteren in betrekkelijke glorie vooreen Italiaan, Roberto Conti, maar in weinig spekta kel voor de liefhebbers die het graag spannend zien. Conti behaalde op de vooi malige Nederlandse berg nota bene zijn eerste zege in zijn negen jarige profcarriere. Het zegt genoeg over wat er achter hem gebeurde. Hij klom er door naar de zesde plaats. Miguel Indurain liet zijn ge volg rustig begaan in het ge vecht om de andere ereplaat sen. Richard Virenque kwam een halve minuut dichterbij, Marco Pantani demonstreer de zijn verlangen om na de Giro ook in de Tour op het erepodium te klimmen, Ar- mand de las Cuevas zakte een paar decimeter door het ijs. Er waren gisteren opvallend weinig Nederlanders op de 'Alpe I lollandaise'. Het was er milieuvriendelijker dan ooit. Maar wat zouden ze ook, met Breukink op een klein kwar tier van de winnaar over de streep. Dat hij desondanks een plaats klom in het klasse ment, lag aan het opgeven van Laudelino Cubino, een van de zeven uitvallers, giste- HET WOORD IS AAN OPENING 40e FILIAAL Alle Hans Verkerk Keuken Filialen in Nederland en België vieren een dubbel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat nu 30 jaar en opent zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filialen een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel - langs en profiteer NU var- deze waanzinnige actie. VA TER AAR WESTKANAALWEG 1 00 - 01 722-4441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 01 720-76672 HOOFTSTRAAT 225 - 01 720-20600 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 01820-25077 Nieuwe kandidaat 5 CD Leidse raad De Centrumdemocraten in Leij den hebben een kandidaat ge vonden voor de vacante zetel in de raad. De Rotterdammer DA. Meijer hij stond als lijstduwer op de kieslijst heeft zich be reid verklaard in de Leidse ge meenteraad te stappen. Zijn ge loofsbrieven worden tijdens de eerstvolgende raadsvergade ring, eind augustus, onderzocht. Het is nog niet bekend of Meijer, die als tweede man naast het CD-raadslid Hoog- eveen komt te zitten, inmiddels een woning in Leiden heeft ge vonden. Dat is een bindende voorwaarde voor raadsleden. M. Giesen, lid van het CD-kringbe- stuur, wenst daarover echter niets te zeggen. „Voordat alles in kannen en kruiken is. doen wij geen mededelingen." De Leidse CD-fractie kwam tijdens de installatie van de raadsleden al in'de problemen. Dezelfde avond bedankte frac tie-voorzitter A. ter Haar voor de 'eer', en kort daarna stapte ook H. Otto uit de raad, nadat actievoerders zijn huis als doel wit hadden uitgekozen. Hypotheekrente 0,4 pet omlaag Trams botsen: 19 gewonden Bij een botsing van twee trams zijn gistermiddag in Den Haag negentien passagiers gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Madurodam. Een tramstel van lijn 9, ook wel bekend als de Strand-express, stond te wachten voor een stop licht toen een achteroprijdende tram er tegenaan botste. Het merendeel van „de gewonden zat in voorste tram. Ook de be stuurder radkte gewond. Zes ge wonden konden ter plekke door de GGD worden behandeld. Ze ven mensen werden overge bracht naar het Bronovo Zie kenhuis, drie naar het zieken huis Leyenburg en drie naar het Rode Kruis Ziekenhuis. De grote vluchtelingenstroom vanuit Rwanda naar het buurland Zaïre houdt nog steeds aan. Zo'n twee miljoen mensen zouden op de vlucht zijn. De afgelopen dagen zijn tienduizenden vluchtelingen om het leven zijn gekomen door uitdroging en uitputting. Op het vliegveld van het Zaïrese Goma kwamen gisteren weer hulpvluchten aan, maar voorlopig is er nog aan alles gebrek. Pagina 5: Verslagen soldaten Rwanda willen wraak. foto reuter jackdabaghian De tien Samenwerkende Hulporganisaties hebben beslo ten vanaf zaterdag opnieuw actie te voeren voor de vluchtelingen uit Rwanda. De 'Nationale Actie Rwanda' is een vervolg op de actie 'Rwanda Bloedt'. Dat hebben woordvoerders van het Rode Kruis en van Unicef beves- opgeroepen als getuige van de volkerenmoord' foto's van zich zelf in te zenden. „Die actie loopt geweldig, er zijn al zeven duizend foto's binnen", aldus een woordvoerder van Unicef, dat daaraan met de Novib mee werkt. De acties bijten elkaar niet. Het is de bedoeling de fo- io's op 5 september op een gro te landkaart van Rwanda aan te den haag «anp De nieuwe actie, eveneens op giro 555, wordt weer in kranten en met spots op radio en televi sie gevoerd. Op het gironum mer kwam vorige week al meer dan 5,5 miljoen gulden binnen. Naast deze actie loopt ook nog de actie van Frits Spits op Radio 3. Spits heeft luisteraars bieden aan het Internationaal Gerechtshof. De hulporganisaties hopen dat de nieuwe geldinzameling niet te lijden heeft van de va kanties. Zij hopen ook de drie miljoen vakantiegangers te be reiken, onder meer via de we reldomroep en RTL4. „Er is nog heel veel geld nodig." De hulporganisatie Memisa stuurt begin volgende week een medisch team naar de Zaïrese grensplaats Goma, waar meer dan een miljoen vluchtelingen uit Rwanda zijn. Het team be staat uit een arts, twee verpleeg kundigen en een logistiek me schiphol «bill meyer Een surprise voor 75.000 klan ten van de jarige KLM gaat niet door. De luchtvaartmaatschap pij viert dit jaar haar 75ste ver jaardag. Om de klant in de feestvreugde te laten delen had de maatschappij het komende winterseizoen 75.000 tickets gratis of tegen 25 procent van de prijs van de hand willen doen. Dit idee schoot de onder nemingsraad echter in het ver- leiden Door het ontploffen van een vrachtwagen met bloemen ontstond gistermiddag een grote ravage op het Leidse industrieter rein de Waard. De chauffeur van de vrac'htwagen, een 26-jarige Leidenaar, liep brandwonden op aan zijn gezicht en benen. De be drijfsleider van een firma aan de Dorus Rijkersweg raakte licht ge wond door glassplinters. De vrachtwagen explodeerde vlak na het parkeren op de Mees Toxopeuslaan, omstreeks half vier. De technische recherche gaat er vanuit dat de explosie is ver oorzaakt door een lekkende jerry can met een kleine hoeveelheid benzine. De jerrycan is tijdens het rijden vermoedelijk omgevallen. De ontsnapte benzine is vervol gens door het warme weer ge deeltelijk verdampt en mogelijk in combinatie met een vonk van een koelgenerator geëxplodeerd. De wagen ontplofte op het moment dat de chauffeur uit zijn cabine stapte. Door de ontploffing raak ten twee personenauto's bescha digd. Een ruit van een bedrijfsge bouw ging aan diggelen: de man die achter net raam stond raakte licht gewond door glassplinters. De brandende vrachtwagen is door medewerkers van verschil lende bedrijven geblust. foto hielco kuipers amsterdam gpd amsterdam gpd Verzekeringsmaatschappij Zwolsche Algemeene heeft de rente op hypotheken verlaagd. Door een speciale relatie met een Duitse hypotheekbank kan de Zwolsche vanaf vandaag de rente voor een standaard-hypo theek vijf jaar vast fors la ten dalen met 0,4 procent tot 7,3 procent. De mee'Ste banken hanteren tarieven van tegen de acht procent. De grote vraag is wat de con currentie met deze omslag gaat doen. Tot nog toe steeg de rente heel langzaam. Postbank, ABN AMRO en RABO hadden van morgen nog geen besluit geno men. De kleinere hypotheek banken gaan wellicht overstag. De Nederlandse gevangenisdirecteuren weigeren vooralsnog twee gevangen in een cel te plaatsen. Zij vrezen agressie en ver storing van rust en orde binnen hun instel lingen. Volgens voorzitter C. Boeij van de Nederlandse Vereniging van Gevangenisdi recteuren is de beslissing van het ministerie van justitie om wegens het cellentekort twee gevangenen in een cel toe te staan, een „overval die strijdig is me't eerdere af spraken." Afgelopen vrijdag besliste het ministerie van justitie dat vanaf vandaag, voor een pe riode van drie jaar, twee gevangenen in één cel van huizen van bewaring mogen wor den geplaatst. Het moet om noodgevallen gaan en er mogen geen veroordeelden bij niet-veroordeelden worden geplaatst. Zo wil justitie een oplossing bieden voor een nijpend cellentekort dat ertoe leidt dat af en toe verdachten van zware feiten weer vrij komen in plaats van in voorarrest te gaan tot zij worden berecht. Als gevolg van de Haagse maatregel is binnen het Nederlandse gevangeniswezen beroering ontstaan. Donderdag is er spoed overleg tussen topambtenaren van het mi nisterie en de directeuren. Volgens Boeij en diens standpunt wordt door meer direc teuren gedeeld is het gevangeniswezen na een tweetal maatregelen van de laatste jaren aan de top van zijn kunnen qua opna memogelijkheden. „We hebben een capaci teitsuitbreiding naar honderd-en-drie pro cent met moeite weten te bereiken door provisorische maatregelen zoals het inruR men van zaaltjes. Verder zitten af en toe vreemdelingen of kort gestraften bij elkaar in een cel. Maar justitie probeert de af spraak van honderd-en-drie procent nu verder op te rekken. Daar zullen we niet aan meewerken." Probleem bij het plaatsen van twee ge vangenen in een cel is volgens Boeij en zijn dewerker. Het vliegtuig waar mee zij gaan, vervoert ook een lading hulpgoederen en medi cijnen ter waarde van vier ton. De hulp is bestemd voor Goma en Bukaru. Het Unicef-noodhulpkantoor in Rwanda heeft in overleg met het Rwandees Patriottisch Front besloten noodhulpgoederen te distribueren in ruil voor voed sel. Unicef wil met het project voorkomen dat de oogst in de door oorlog getroffen gebieden in Rwanda verloren gaat. De VN-organisatie hoopt met het aanbieden van hulpgoederen zoals zeep, plastic emmers, de kens en kookbenodigdheden aan terugkerende dorpelingen, te bewerkstelligen dat de oogst nog tijdig kan worden binnen- Het Hercules-transportvlieg tuig van de luchtmacht dat gis teren met elf ton hulpgoederen naar Uganda vertrok, wordt voor een langere periode inge zet voor hulpvluchten voor Rwanda. Het toestel gaat naar en in de regio goederen vervoe ren van organisaties die de gi gantische stroom vluchtelingen uit het Oostafrikaanse land pro beren op te vangen. Op hoge poten is men naar de directie gestapt. Die heeft in middels het plan teruggetrok ken. OR-voorzitter Jean Rasquin vindt het onbegrijpelijk dat „de KLM met onze centen mooi weer wil spelen." De werkne mers zijn de afgelopen jaren voortdurend met bezuinigingen geconfronteerd. Tal van mede werkers moesten het bedrijf verlaten. „En nu willen zij ons geld weggeven", aldus Rasquin. Overigens gaat het om precies één procent van de tickets die de KLM jaarlijks verkoopt. In het stille winterseizoen hoopte de KLM met deze 'stunt' lege stoelen te vullen. Voor het per soneel heeft de KLM een ca deau op het oog ter waarde van 600 gulden. De KLM' buigt zich nu over een nieuw voorstel. leiden/katwijk dorith ligtvoet henny van egmond Het Centraal Bureau Rijvaardig heidsbewijzen in Rijswijk stelt een nader onderzoek in naar de schermutseling maandag in het Leidse bureau aan de Smaragd laan. Daar zou een 38-jarige Katwijkse rijschoolhouder een examinator in zijn buik hebben getrapt, omdat hij woedend was dat zijn Katwijkse leerlinge was gezakt. Zowel de instructeur als de leerlinge, die een en ander zag gebeuren, ontkennen dat er is getrapt. Wel is er een duw- en trekpartij geweest, waarmee de examinator zou zijn begonnen. Vandaag volgen er gesprek- den haagvoorschoten Een Haagse politieman heeft zijn positie misbruikt in een pri- vékwestie, zo heeft de Nationale Ombudsman geoordeeld. De agent had een relatie met de ex- vrouw van een Voorschotenaar, die vermoedde dat de twee sa menwonen, terwijl hij voor het levensonderhoud van zijn ex betaalde. De Voorschotenaar ging posten bij de woning van de agent en dat schoot de dien der in het verkeerde keelgat. Eenmaal reed hij met twee collega's in een politiebusje de collega's in Zwaag (Hage) en Haarlem (Van Putten) dat de vrijwilligheid van de gedeti neerden ontbreekt. Tot dusver werden af en toe gedetineerden in een zaal van vier tot zeven personen geplaatst, maar dat gebeur de op basis van vrijwilligheid. Vanaf van daag moet gevangenispersoneel in korte tijd schatten welke van de reeds aanwezige gevangenen karakterologisch samen in een cel passen, mocht er plots een verdachte door justitie worden aangeboden. „Van een nieuwkomer weten we niets. Die moet ze ker alleen in een cel, anders kan je sowieso de grootste trammelant krijgen," aldus Boeij. Op het ministerie van justitie worden de problemen van de directeuren onderkend. „Het is ook heel lastig voor ze," zegt een woordvoerster. „Maar daarom zal het ook slechts gebeuren in noodgevallen. Het is voor de gevangenen en het personeel een probleem, we realiseren ons dat." EKSJÖ 2-zitsbank. Bekleding: Fastorp naturel. 152 x 86 x 75 cm. Zithoogte: 42, diepte 50 cm. Van 598 - voor Nu ZomerSALE met kortingen tot wel 50%. Joost van den Vondel d'Ouders telen 't kind en maken 't groot met smart. De kienen treën op 't kleed, de grooten treën op 't hart. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Zonnig en warm Heldere nacht en minimumtempe-j ratuur omstreeks 15 graden. Over-j dag zonnig en middagtemperatuun ongeveer27 graden Oostenwind, zwak tot matig, rond kracht 3. TOP SUMMER SALE KORTINGEN TOT 70% Onderzoek naar schermutseling examinator en rij-instructeur ken tussen de leiding van het rayon Leiden en een vertegen woordiger van het Rijswijkse hoofdkantoor en de rijschool houder. Gisteren was er al con tact tussen de Katwijkse leerlin ge Lydia Ploeg en het CBR. Tij dens dat gesprek kreeg Ploeg te horen dat ze snel opnieuw kon afrijden, omdat volgens de ver tegenwoordiger van het CBR 'rrien niet erg gelukkig is met de gang van zaken'. Na de gesprekken zal het CBR zich beraden over de vraag of er maatregelen worden genomen tegen de rijschoolhouder. Pagina 13: Toedracht incident bij CBR nog onduidelijk. stralende kleuren stof. Nu 2 zits n 995 Jencikova (Jent (international)- Kwaliteit, design, voordelig AMSTERDAM-C: Molsteeg 12, hoek Spuisl AMSTERDAM Gelderlandplein 46 ARNHEM 62 DEN HAAG Denneweg 4. GRONINGEt sterstraat 27. LEIDEN-C Haarlemmerstra ROTTERDAM Lynbaan 31-33. UTRECHT Gildenkwartier 173. (Hoog Caiharijne) VLAARDINGEN-C Korte Hoogstraat INFORMATIE telefoon: 030 - Voorschotenaar klem, een an dere keer liet hij collega's de man een alcoholtest afnemen omdat de Voorschotenaar dron ken achter het stuur zat. Dat bleek niet waar te zijn. Ook bel de de agent de werkgever van de Voorschotenaar op. Volgens de Ombudsman, die begrip heeft voor de irritaties over het handelen van de Voorschote naar, is de Haagse agent toch buiten zijn boekje gegaan. Pagina 15: Politieman buiten zijn boekje. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuw Dus neem ik i nu een abonnement I Voorletters:- I Adres: I (I.v.m. controle bezorging) I I 1 I Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55 automatisch 84.55) I Nr. bank/giro: I Handtekening:- Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1