Leidsch Dagblad 94 'Formatie is laatste kans Brinkman' Op de vlucht voor de zeevlam IJSBERGSLA EN RUNDERSCHNITZEL. Colombia rouwt om dood international BEL: 071-128030 Bomen vol sappige kersen Dode en veel gewonden op popfestival Torhout GOED NIEUWS MAANDAG 4 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40506 LOSSE NUMMERS 1,60 I fJog geen abonnee? medeilin ap/anp Een treffer in eigen doel is de Colombiaanse voetballer An dres Escobar fataal geworden. Het WK in de Verenigde Staten verloor één van zijn favorieten; de 27-jarige verdediger zijn le ven. Eén misser in het duel met de Verenigde Staten leverde hem zes kogels op, gevuurd door twee aanhangers die het verlies van hun ploeg niet kon den verteren. De twee verdach ten hebben inmiddels bekend de moordpartij op hun geweten te hebben. Ze verklaarden in een dronken bui en niet met voorbedachte rade te hebben gehandeld. Volgens ooggetuigen had Esco bar ruzie met een groepje van vier personen, onder wie een vrouw. Hij werd geschopt en geslagen, waarbij één van de aanvallers uitriep dat hij zijn verdiende loon zou krijgen voor zijn eigen doelpunt. Op het mo ment dat hij in zijn auto wilde vluchten, opende één van de mannen het vuur. Colombia reageerde geschokt op de moord. Lange rijen rouwenden schuifelden, met tranen in de ogen, langs de kist die was opgesteld in het Ivan de Bedoute Stadion in Medellin. De pas aangetreden bonds coach Heman Gomez, die vier dagen geleden Francisco Matu- rana opvolgde, heeft naar aan leiding van de aanslag zijn func tie al weer neergelegd. Ook de Colombiaanse sterspeler Aspril- la bedankte na de moordpartij onmiddellijk voor de nationale selectie. „Mijn landgenoten schijnen niet te beseffen dat je in het voetbal kunt winnen en verliezen", verklaarde de vedet te van Parma ontdaan. Presi dent Gaviria sprak van een gro te nederlaag voor zijn land. „De dood van Escobar heeft heel Colombia in diepe rouw ge dompeld." Bloedgang in Tour De Tour de France 1994 is in dubbel opzicht met een bloed gang van start gegaan. Zaterdag MEER WK-N1EUWS 15: Advocaat speelt bluf poker. 16: Zwitsers verdoofd zonder Sutter. 16: Column Hans de Bruijn. 16: WK op TV. 16: WK uitslagen en standen. 17: Barre tijden voor Zuidamerikanen. 17: Cruijff denkt er weer anders over. 17: De Wolf keert terug in Orlando. 18: Saudis met tevreden gevoel naar huis. 18: Vuur ontbreekt bij Rode Duivels. de supersonische tijdrit van de Brit Chris Boardman, die de 'yellowjersey' greep met het snelste gemiddelde ooit in een Touretappe gerealiseerd. Giste ren de massale valpartij, op 75 meter van de finish in Armen- tières, waar een politieagent de foto's van zijn leven dacht te maken en dat bijna met de dood bekocht. De Belgische kampioen Wilfried Nelissen knalde op de fotogra ferende agent en nam een tien tal renners in zijn doodsmak mee. Drie renners moesten in razende vaart naar het CHU- ziekenhuis in Lille. Nelissen heeft niets gebroken, maar is vanmorgen niet meer gestart. Ook de Franse topsprinter Lau rent Jalabert, die diverse breu ken in het gezicht heeft opgelo pen, is al weer uit de Tour. Dat Djamodiline Abdoesjaparov uiteindelijk dagwinnaar werd, interesseerde weinigen meer. Hij hield er de groene trui aan Chris Boardman dus in het geel. Hij heeft de legende Tommy Simpson nu al verbeterd, want 'Major Tom' droeg het geel, tot dusver als enige Brit, in 1962 slechts één dag. 'Witte' kerk 8 Het bisdom Rotterdam maakt in het beleids- plan'Samen bewonen van het ene huis' plannen voor een minder 'witte' kerk. Oogletsel na ruzie over shoarmasaus Een negentienjarige Leidenaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag ernstig oogletsel op gelopen bij een vechtpartij in een shoarmazaak aan de Steen straat. Aanleiding voor de vechtpartij was een verschil van mening over het gebruik van verschillende sauzen bij een broodje shoarma. Twee bezoekers gingen om streeks drie uur met elkaar in discussie over de toepassing van witte en rode saus. Een van de mannen pakte daarop een kapot bierglas en duwde dat in het gezicht van de negentienja rige. Deze zou niets met de ru zie te maken hebben gehad. Het slachtoffer is met ernstig ooglet sel in het ziekenhuis opgeno men en inmiddels geopereerd. CDA-sencitoren voorlopig achter partijleider De kabinetsformatie wordt beslissend voor het aanblij ven van CDA-leider Brinkman. „Bij zijn beoordeling telt absoluut mee dat wij in een formatieronde terecht kun nen komen. Brinkman moet dat voluit kunnen doen", al dus voorzitter Van Leeuwen van de CDA-Eerste-Kamer- fractie in een reactie op het rapport-Gardeniers. Oplichter schrikt van politieman den haag gpd Oud-minister Gardeniers on derzocht op verzoek van het CDA de verkiezingsnederlaag van een paar maanden geleden. Ze presenteerde haar rapport, waarin Brinkman zware kritiek krijgt, afgelopen vrijdag. Een belangrijk kritiekpunt uit het rapport is dat Brinkman veel te solistisch bezig is ge weest. „Brinkman krijgt nu de kans te laten zien dat hij een goede coördinator is. Hij moet ervoor zorgen dat de communi catie binnen de partij goed loopt, dat de fractie in de Twee de Kamer betrokken blijft bij de onderhandelingen en dat de partij met hem kan blijven mee denken", aldus Van Leeuwen. De senator is niet blij met het mislukken van de paarse coali tie tussen WD, D66 en PvdA. „Met mij hebben veel mensen in het CDA gehoopt dat er een paarse coalitie zou komen, met als consequentie dat het CDA de oppositie zou ingaan. Wij waren van oordeel dat de partij het goed kan gebruiken een paar jaar te bouwen aan het ei gen bolwerk, nieuwe idealen weer eens goed in te kleuren en de partijorganisatie opnieuw tot ontwikkeling te zien komen." Informateur Tjeenk Willink wil D66-leider Van Mierlo snel dwingen tot een keuze voor een centrum-rechts of een centrum linkse combinatie. Hij legt van daag zijn concept-advies aan koningin Beatrix voor aan Van Mierlo. Daarin laat hij harde woorden vallen aan het adres van Van Mierlo. De WD heeft al laten weten dat er valt te praten over de ge ëiste ingrepen in de sociale ze kerheid waarop de paarse coali tie nu een week geleden stuk liep. CDA en PvdA hebben laten weten dat ze bereid zijn om in een coalitie met D66 een ander beleid te gaan voeren, zoals Van Mierlo heeft geëist. Tjeenk Wil link zou die concessies van WD, PvdA en CDA ook expliciet in zijn brief aan de koningin willen vermelden. Overigens liet Brinkman dit weekeinde nog eens weten dat een coalitie van CDA, WD en D66 zijn voorkeur heeft. De Groningse commissaris der ko ningin Vonhoff (WD) heeft een nieuwe overeenkomst WD-D66 bepleit. Beide partijen zouden samen een regeringspartner zoeken: CDA of PvdA. Pagina 2: Brinkman moet niet kniezen, maar kiezen. Pagina 3: Brinkman risico voor imago nieuw CDA. Pal onder de neus van de politie heeft een man zaterdagmiddag geprobeerd bij de Noordwijkse VW met valse girobetaalkaar ten geschenkbonnen te kopen. De politie was naar de VW gekomen om de baliemede werksters te waarschuwen voor een persoon die gestolen be taalkaarten wilde inwisselen. Terwijl de agent bij de ene balie uitlegde hoe de man te werk ging. probeerde de oplichter een balie verder zijn truc uit te halen. De man schrok van de agent en ging er als een haas vandoor. De politie was gewaar schuwd door de VW van Noordwijkerhout. Daar had de man even eerder geprobeerd met gestolen betaalkaarten voor 1.200 gulden geschenkbonnen te kopen. De baliemedewerkster kreeg argwaan en verzocht hem zich te legitimeren. Hij vertrok daarop. In Katwijk lukte het wel. Daar 'kocht' hij voor 300 gulden VW-bonnen. De man is nog spoorloos. Wel is inmiddels duidelijk dat kaar ten die hij gebruikt afkomstig zijn van een diefstal in Epe, eind. 1993. Vijf dagen te laat versturen brief kost gemeente half miljoen de ronde venen. gpd Omdat achteraf blijkt dat de ge meente vier jaar geleden vijf da gen te laat was met het sturen van een brief aan het ministerie van volkshuisvesting, moet de gemeente De Ronde Venen nu een half miljoen gulden subsi die terugstorten in de schatkist van het rijk. Het gaat om subsi die die was gekregen voor de re novatie van 37 huurwoningen. Met deze uitspraak van de Raad van State komt eindelijk duidelijkheid in het lang lopen de meningsverschil tussen de gemeente en het ministerie. Het besluit van het rijk om deze gemeente in de provincie Utrecht in aanmerking te laten komen voor de subsidie, dateert van 29 oktober 1987. Volgens de regeling had de gemeente daar om vóór 1 september 1990 de woningen gereed moeten mel den of voor die datum verlen ging van de termijn moeten aanvragen. Volgens de afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State is het daarbij niet van be lang of de gemeente geldige an gumenten had voor de ter mijnoverschrijding. De termij nen van deze regeling zijn bin dend en mogen dus niet over schreden worden. peil» Terwijl donderkoppen zich samenpakken boven het van hitte zinderende land, werken plukkers in de Betuwe koortsachtig aan het kersenoogst. Door de zachte winter en het mooie begin van de zomer hangen de takken boordevol sappig rood vruchtvlees. De oogst van 1994 is de beste sinds vele jaren. FOTO ANP RUUD HOFF torhout anptivalgangers medisch worden verzorgd. Enkele honderden hadden een zonnesteek opgelo pen. Zo'n vijftig kwamen in het ziekenhuis terecht met breuken, hersenschuddingen en wonden die gehecht moesten worden. Veel verwondingen waren het gevolg van het zogeheten 'skydiven', waarbij jongelui bo ven de hoofden van de golven de menigte worden voortbewo gen en uiteindelijk zelden zachtjes ter aarde worden ge kwakt. Naast bloedneuzen, open wonden en hersenschud dingen werd het Vlaamse Rode Kruis geconfronteerd met oogletsels, als gevolg van de stof op de weide en rook t tjes en met hooikoorts. leiden monica wesseling Het strand is ge huld in een grijze zeenevel. Vanaf de boulevard is de branding amper FOTO UNITED PHO TOS DE BOER POPPE DE BOER Een dagje bakken aan het strand is voor vele dui zenden gisteren letterlijk de mist ingegaan. Een dikke zeedamp maakte het strand tot een wat kil le plek. De mist trok overdag van zuid naar noord en bleef enkele uren hangen. Langs de hele kust was het effect gelijk: mensen die snel hun boeltje pakten en mopperend het achterland opzochten. Doordat niet iedereen tegelijkertijd vertrok, lever de dit in deze regio geen verkeersproblemen op. De zeevlam, zoals de mist ook wordt genoemd, was slechts twee tot drie kilometer breed. Het verschijnsel komt volgens een woordvoerder van het KNMI niet vaak voor. „Een heel warm strand en koud zeewater. De vochtige lucht koelt boven zee af en het water condenseert. Dan heb je dikke mist". Zaterdag was het voortreffeljk strandweer en de VW's van Katwijk en Noordwijk en de politie Rijn- en Braassem maken dan ook melding van vele tienduizenden zonaanbidders. De strandpo- litie had de handen vol. De oostenwind zorgde voor veel afgedreven luchtbedden en zwemmers die te ver zee op dreven. Carapatiënten hadden bepaald geen leuk week einde. Zaterdag en zondag was er sprake van zo mersmog. Het inademen van lucht met veel ozon kan leiden tot benauwdheid, hoofdpijn en een droge keel. Volgens het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) bereikten de ozonconcentraties maximale waarden van 236 microgram per kubieke meter. Het RIVM ver wacht dat de smog in de komende dagen minder zal zijn. Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelder land hadden het meest te stellen met de smog. De schadelijke ozon niet te verwarren met het gat in de ozonlaag wordt gevormd door een chemische reactie die optreedt als de zon fel schijnt op lucht die al is vervuild. De vervuiling van de lucht waaruit die ozon ontstaat, was dit weekeinde voor 90 procent afkomstig uit het bui tenland. De 28-jarige Mattheus Tesselaar uit Aalsmeer is zaterdagavond tijdens een rockconcert van de Amerikaanse heavy-metalgroep Aerosmith in het Belgische Tor hout tijdens het dansen in el kaar gezakt. Behandeling in het plaatselijke ziekenhuis mocht niet meer baten. Aanvankelijk werd door me dische hulpverleners aangeno men dat de jongeman tijdens het 'headbangen' (heftig bewe gen van het hoofd) met een an der in botsing was gekomen. Later werd vastgesteld dat het slachtoffer aan een hartaanval was overleden. Het jaarlijkse rockfestival in het Westvlaamse stadje Torhout trok 53.000 mensen. Als gevolg van de hitte moesten 1.500 fes- HET WOORD IS AAN Wertheimer Je kunt de mensen niet met mo spreuken verbeteren, maar wi voor elkaar waarschuwen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Onweersbuien Eerst perioden met zon en vooral in de middag en avond enkele re gen- of onweersbuien. Maximum temperatuur van 22 graden in het zuidwesten tot 30 in het oosten. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, uit uiteenlopende richtin gen. Morgen later op de dag wes telijk en in het Waddengebied toe nemend tot vrij krachtig, 5. Man steekt broer met schaar in achterhoofd alphen aan den run De politie heeft het afgelopen weekeinde een 21-jarige Alphe- naar opgepakt, omdat hij zijn één jaar jongere broer enkele malen met een schaar in het achterhoofd stak. De broers kre gen ruzie om een portemonnee. De oudste wond zich hier zo over op, dat hij naar de schaar greep en toestak. De wonden waren niet diep, maar het slachtoffer moest zich wel in een ziekenhuis laten be handelen. Daarna mocht hij naar huis. De dader wordt van daag voorgeleid aan de officier van justitie. En niet alleen voor de steekpartij, maar ook nog voor een ander delict. In zijn woning aan de Witte de With- straat trof de politie een hoe veelheid c Leidsch Dagblad ■Uviml mhi mivtiliir" „T NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: I Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch j 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Ijsbergsla, QQ per krop *7*7 Runderschnitzel, O OQ 100 gram 2AT5 £-*éLÖ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 9 juli a.s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten, 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1