Leidsch Dagblad Arafat naar Jericho USA94 God is twee armlengtes dichtbij. Advocaat gooit roer radicaal om Nieuwe super-bus voor lange afstanden Nieuw Nieuw Nieuw Marcidonci VANR0YC.S. GOED NIEUWS ZATERDAG 2 JULI 1994 y=>i OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40505 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ■HMBM orlando albert geesing gpd-verslaggever Dick Advocaat is van zijn geloof gevallen. In de rustieke omge ving van Lake Nona heeft het realisme het voor één keer ge wonnen van de schoonheid. Oranje gaat maandagavond in de achtste finales tegen Ierland op resultaat voetballen. Met vier verdedigers. „Daar doe ik ont zettend veel mensen een plezier mee", was de ietwat cynische uitleg van de 'kleine generaal'. Met die radicale koerswijziging handelt Advocaat in de geest van de spelers. Van Ronald Koe man bijvoorbeeld. „Als de spe lers in vorm zijn, is een concept met vleugelspitsen een perfect systeem. Maar hier hebben we nog niet gespeeld naar onze mogelijkheden. Daardoor zijn we achterin kwetsbaar. Dan is het verstandig om wat meer ze kerheden in te bouwen. Inder daad, dat is realisme", zei de li bero van Oranje en Barcelona. „Het concept is goed, er werden alleen te veel individuele fouten gemaakt", oordeelde Rinus Mi- chels, de peetvader van Dick Advocaat. „Als je voetbal op topniveau speelt", verklaarde Advocaat de ommezwaai, „staat het resultaat centraal. Als dat gepaard kan gaan met mooi voetbal is dat meegenomen. Maar als het door de o PLO-leider besluit ook naar Westelijke Jordaanoeyer te gaan Luchthavens in de concurrentieslag. Het Engelse Heathrow bruist van de projecten en investeert miljarden. Anton Heyboer: 'Een echte vent is een man waar je als vrouw geen last van hebt'. Het succes van Mr. Piet Doedens, strafpleiter met een overvolle agenda. Blik in het Kattenkabinet. Een expositie over het leven in reclame. Een bijzondere verjaardag: Suske en Wiske 50 jaar. Outplacementbureaus houden volop werk. 'Alleen: we moeten er wat harder aan trekken'. Denkwijzen De werkelijkheid van Oranje. Grote Vraag in Zweden: lid worden van de Europese Unie, ja of nee?! Een tussenbalans. Onze Taal: Een dagje zeilen. Dat shirt wordt nooit meer gewassen, op het textiel van een fan. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegstgees t Neem uw zaktelefoon mee op de vakantie G.S.M. is in Ned. v.a. 1-7-94 operationeel G.S.M. Europese dekking met Ned. kaart v.a. 53,- p.m. en 0,70 p.m. ATF 3 Ned. dekking v.a. 25,- p.m. G.S.M. en A.T.F. 3 zaktelefoons Motorola - Ericsson - Nokia - FTT Telecom. Geopend ma. t/m zaterdag De Telefoonspecialist BV Industrieterrein Merenwijk Leiden 071-213024 Yasser Arafat zal een van de komende dagen ook een be zoek brengen aan Jericho, de stad op de Westelijke Jor- daanoever onder beperkt Palestijns zelfbestuur. „Tijdens zijn verblijf in Palestina zal hij ook een dag lang Jericho bezoeken", aldus Arafats adviseur Nabil Shaath gisteren, enkele uren nadat de PLO-leider in de Gazastrook was aangekomen. gaza Rtr-aphad twee ooggetuigen aange haald die hadden gezegd dat een kale man die een in een ca mera verborgen pistool op Arafat richtte, was overmeesterd door mensen uit de menigte die naar Arafats toespraak luisterde. De politie kwam daarna in actie en pakte de man op. Brigadegeneraal Ahmed Sik sik van de Palestijnse politie zei dat een dergelijke poging tot een aanslag zich niet had voor gedaan. „Het is niet gebeurd", zei Siksik. Een andere functio naris noemde het bericht onge grond. De journalist Shlomi Eldar van de Israëlische televisie zei dat het bericht van de leger- radio onjuist was en te haastig digheden niet kan, is dat jam- De brandende zon in Orlando heeft de speelwijze van Oranje doen smelten. Advocaat kent de kritiek die is losgebarsten na de schrale opvoering tegen Marok ko. „Ik heb alleen het idee dat Na de voorzitter van de Argen tijnse voetbalbond, Julio Hum- berto Grondona, heeft nu ook de advocaat van Diego Mara- dona diens begeleider Cerrini aangewezen als de schuldige in de dopingzaak. „Die gaf hem de medicijnen." Zie het Zaterdags Bijvoegsel. niet iedereen begrijpt wat het betekent als je in een tempera tuur van 46 graden het spel moet maken en ook nog eens de wedstrijd moet dicteren. Dat is ontzettend moeilijk." Om niet door de Ierse hardlopers verrast te worden, trainde Advocaat gisteren op Lake Nona met een viermans-verdediging (Blind, Koeman, Valckx, De Boer), met vier man op het middenveld (Winter, Jonk, Rijkaard, Witsch- ge) en met twee spitsen: Berg kamp en Van Vossen. Blind en De Boer moeten via de vleugels voor de opbouw zor gen, Valckx heeft als taak om de enige Ierse spits (Staunton) aan banden te leggen. De druk ligt vooral op het middenveld. Ad vocaat: „Ierland heeft een vrij stugge ploeg, die met veel men sen achter de bal speelt. Ze spe len heel fanatiek en loeren op de fouten die de tegenstander maakt." Shaath zei niet wanneer Arafat zijn voorgenomen bezoek aan Jericho zal brengen. Evenmin gaf hij duidelijkheid over de ter mijn waarop de PLO-leider zich wil vestigen in een van de twee Palestijnse enclaves. Arafat heeft wel laten weten dat hij dinsdag doorreist naar Parijs voor besprekingen met de Is raëlische premier Rabin en mi nister Peres (buitenlandse za ken). Palestijnse veiligheidsfunctio narissen ontkennen dat een man gisteren in Gaza-stad een pistool heeft gericht op'de PLO- leider. De Israëlische iegerradio de wereld in was gestuurd. Extreem-rechtse joodse orga nisaties slaagden er gisteren niet in de feestvreugde onder de Palestij nen te verstoren. Een oproep om in de Gazastrook te demonstreren, vond weinig ge hoor. Wèl slaagden inwoners van nederzettingen erin wegen te blokkeren en Palestijnen te gen te houden die op weg wa ren naar Gaza-stad. Buiten Jeri cho en in Jeruzalem werd door Israëli's gedemonstreerd. Maar pas vandaag worden de protes ten massaal als gehoor wordt gegeven aan een oproep voor een gebedsbijeenkomst bij de Westelijke Muur en een demon stratie in de avonduren in de binnenstad van Jeruzalem. De spanning in de zowel door jo den als moslims opgeëiste stad, is sinds de aankondiging van Arafats bezoek opgelopen. Pagina 15: Interim-voorzitter gaat 'eerst met heel veel men sen praten'. MEER WK-NIEUWS 21: Aron Winter wil ba sisplaats nooit meer afstaan. 21: Belgische spitsen le ven op voet van oor lóg met elkaar. 21: Pat Bonner hoopt op kwartfinale Ierland- Brazilië. 22: Vader Stewart ape trots op zoon Emie. 22: Zubizarreta bloeit op in nationale ploeg. 22: WK op TV. 22: WK uitslagen en standen. Rechter geeft Vrede voogd tijdelijk qatweer vr,i voorzitter universiteit OFF DEALER LEIDEN Q NISSAN R0EL0FARENDSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12966 haarlem arthur maandag Handel in en gebruik van het licht stimulerende middel qat zijn weer vrij. Het openbaar mi nisterie in Haarlem gaat er ten onrechte van uit dat qat (miraa- planten) sinds kort onder de Opiumwet valt. Dit heeft de Haarlemse rechter mr. F.C. Bak ker gistermiddag vastgesteld. Volgens de rechter is de Ko ninklijke Marechaussee op Schiphol op 22 juni in de fout gegaan door een partij miraa- planten in beslag te nemen. Qat wordt gekauwd en vindt vooral aftrek onder Somalische vluchtelingen. In Somalië hoort het bij de cultuur zoals koffie in Nederland. Advocaat Bruggink bestreed de visie van het open baar ministerie en wees er op dat WVC, de eerstverantwoor delijke voor de Opiumwet, qat wel toegelaten acht. Rechter Bakker, die al na twintig minu ten uitspraak deed, deelde die visie. Volgens hem deugt de uit leg van het openbaar ministerie niet. Verschillende (delen van) andere planten, zoals cocablad, staan immers nadrukkelijk in de Opiumwet genoemd. leiden caroline van overbeeke De collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Limburg, drs. L. Vredevoogd, gaat tijdelijk dezelfde taak vervullen in Lei den. Vredevoogd (55) neemt het stokje over van mr. C. Oomen die zijn functie dinsdag heeft neergelegd. Dat maakte staatssecretaris Cohen (onder wijs) gisteren bekend. Oomen is vorige week door Co- hen gewaagd op te stappen omdat hij geen vertrouwen meer genoot binnen de Leidse universiteit. Hij wordt door de universiteitsraad verantwoorde lijk gehouden voor de Annex- bouwfraude waarbij miljoenen guldens zijn verdwenen. Vredevoogd is sinds 1987 voorzitter van het college van bestuur in Maastricht, waar Co- hen tot vorig jaar rector-magni- ficus was. Vredevoogds functie aan de Limburgse universiteit wordt tijdelijk waargenomen door de andere collegeleden. Hij denkt 6 tot 9 maanden in Leiden te blijven en gaat zolang in de buurt van de Sleutelstad Om de bestuurscrisis op de Leidse universiteit op te lossen, heeft Cohen ook tijdelijk een raad van toezicht benoemd. Voorzitter hiervan is de oud- bankier mr. R. Hazelhoff. De andere vier leden zijn VNO- voorzitter dr. A. Rirmooy Kan, mr. T. Koopmans, advocaat-ge neraal van de Hoge Raad, prof. dr. H. van der Laan, hoogleraar astronomie aan de Rijksuniver siteit Utrecht en prof. dr. D. de Wied, emeritus-hoogleraar far macologie aan de Rijksuniversi teit Utrecht en oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De raad van toezicht neemt de controlerende taken van de universiteitsraad over. De maatregelen, die dinsdag de steun kregen van de Tweede Kamer, blijven van kracht tot de bestuurlijke verhoudingen weer zijn genormaliseerd. Pagina 11: Interim-voorzitter gaat 'eerst met heel veel n sen praten'. leiden/haarlem» adv Het zijn niet alleen de afmetingen die opzien baren bij toevallige voorbijgangers. Het is ook de bestemming die de wenkbrauwen doet fronsen. Stockholm staat er voor op de 15 meter lange bus en dat zaait, zo midden in Katwijk op vrij dagmiddag, de nodige verwar ring. Te meer omdat achterop toch het bekende logo van de NZH prijkt. Maar die verwonde ring van nu zal straks wel weer omslaan in .gewenning. Als de Interliner in november deel gaat uitmaken van het normale straatbeeld en er Leiden, Haar lem of Alphen van de mega-bus valt af te lezen. De proefrit tussen Leiden en Haarlem met de net uit Zweden overgekomen 'intercity' onder de bussen is in elk geval ge slaagd. Zelfs de mini-rotonde op de Hoorneslaan wordt door chauffeur Brons niet als een on overkomelijke hindernis erva ren. „Je moet alleen wat hoger inzetten", praat de Haarlemmer in vakjargon. „Kijk, anders neem je hier dat paaltje mee of duik je daar over de stoeprand." Hij heeft 15 jaar ervaring als buschauffeur bij de NZH en zegt geen noemenswaardige verschillen op te merken in het besturen van deze super-bus of de drie meter kortere stadsbus. „De eerste 10 kilometer is het wennen aan die extra meters. Na 15 kilometer heb je het door en na 20 kilometer gaat de ach terkant voor je gevoel gewoon vanzelf mee. Nee, ook in de stad heb ik geen problemen onder vonden met het draaien. Dat hebben we in Leiden net uitge probeerd." Nu is het absoluut niet de be doeling dat de Interliner veel in de stad te bewonderen zal zijn. De bus wordt vanaf 6 november door de NZH in samenwerking m^t Westnederland namelijk ingezet op de langere buiten trajecten. Hier in de regio tus sen Leiden-Katwijk-Noordwijk- Haarlem, Alphen-Schiphol-Am- r De 15 meter lange Interliner passeert de Blauwpoortsbrug in Leiden. Chauffeur Brons heeft er weinig moeite n het sterdam en Haarlem-Wasse naar-Den Haag (mei '95). Snel heid, sendee en comfort zijn daarbij de uitgangspunten. Van binnen oogt de Interliner dan ook als een touringcar, compleet met airconditioning, luxe stoelen en meer beenruim te voor de maximaal 57 passa giers. De Interliner, met drie as sen, heeft op de snelweg ont heffing tot 100 kilometer per uur en stopt slechts op enkele plaatsen. Bij de haltes komen standaard een .telefooncel en een fietsenstalling. Gelijk op een station wordt daar informatie verschaft over de vertrektijd en eventuele vertraging. Er zijn trouwens meer over eenkomsten met de (intercity- )trein. De aparte kaartjes voor de lange-afstand-bus zullen iets duurder zijn dan de gewone strippenkaart, ongeveer verge lijkbaar met het NS-tarief twee de klasse. Ze zijn te koop op het station. Projectleider Aberson van de NZH: „Wil je bijvoor beeld van Alphen naar Noord- wijk, dan koop je één kaartje. Deel 1 van de reis gaat per spoor naar Leiden en deel 2 per Interliner naar Noordwijk. Óp- nieuw sendee én tijdsbesparing. Daar draait het allemaal om. Met als achterliggende gedachte natuurlijk om het openbaar ver voer verder te verbeteren en de bestuurder uit de auto in de bus en de trein te krijgen." HOUTWERK KEUKENS ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAM Gabriel Vahanian Godsdiensten hebben door senti mentele en zoete onzin voor een diepe kloof tussen God en de i gezorgd. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag- Info Programma's Randstad Regio11,13,15 Religie Sport21 t/m 25 HET WEER Verwachting voor vandaag Warm zomerweer Flinke perioden met zon en later ir het zuiden kans op lokaal onweer. Middagtemperatuur ongeveer 30 graden, maar aan de Hol- landse- en Zeeuwse kust aanzienlijk lager. Oostelijke wind, matig, kracht 3. In de middag aan de Hollandse-1 Zeeuwse kust wind van zee Smogvorming Komend weekeinde wordt in het zuiden en midden van het land ernstige smog verwacht. Het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieuhygiëne (RI VM) heeft daar gisteren voorge- waarschuwd. Ruwweg boven de grens Amsterdam-IJsselmeer- polders-Twente is de smogvor ming naar verwachting matig. Het duurt enkele uren voor dat ozon zich vormt door de combinatie van felle zor luchtverontreiniging. De centratie van het schadelijke ozon is dan ook het hoogst aan het eind van de middag en i vroege avond. Tijdens matige of ernstige zomersmog is het beter om geen zware lichamelijke in spanningen in de buitenlucht te verrichten. Dat geldt voora! voor mensen met aandoenin gen aan de luchtwegen, zoal: cara-patiënten. Het inademen van lucht met veel ozon kan lei den tot benauwdheid, hoofd pijn en een droge keel. Lcidsclvë& Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Het project met de Interliner krijgt zijn beslag op nationaal niveau. Alle streekvervoersbe- drijven in den lande doen mee. „In Zweden en Duitsland rijden al Interliners en het werkt daar. Amerika heeft al jaren zijn Greyhounds die dwars door het land rijden. De langste afstand in Nederland is tussen Alkmaar en Drachten. Waarom daar? Omdat er geen trein over de Af sluitdijk rijdt, je moet nu met de trein helemaal om via Zwolle. We hebben berekend dat je straks vanuit de Randstad naar Friesland kunt met een tijdsbe sparing van een uur. Plus je zit nog eens net zo comfortabel als in je auto. Dat moet toch aan spreken bij de I l jTek j (I.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal j via acceptgiro 85,55) j I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1