Leidsch USA94 Dagblad Gaza klaar voor Arafat De kletskop blijkt een Leids koekje Huilende Maradona ontkent £ware straffen geëist in fraudezaak Vuurwerk voor de jarige GOED NIEUWS ^IJDAG 1 JUL11994 M 331 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40504 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 .lus/leiden rtr/anp >b van den dobbelsteen ij was in tranen en ontkende, 'e hebben me gedwongen met tetballen te stoppen. Ik denk et dat ik nog een keer wraak il. Mijn ziel is gebroken. Maar heb me niet gedrogeerd." iego Maradona deed er giste- n alles aan om zich schoon te eiten voor de Argentijnse tele- sie. Volgens de Argentijnse ve- ;tte is hem groot onrecht aan- idaan, had hem geen speel- •rbod opgelegd moeten wor- in door de FIFA en heeft hij ;en stimulerende middelen in- •nomen voor het WK-duel te rn Nigeria. Althans niet be- ust. „Misschien waren we on- htzaam. Maar ik zweer dat ik :en middelen genomen heb n te kunnen spelen. Met mijn asse heb ik geen doping no- g", aldus Maradona. ij wenste het Argentijnse team 'luk bij de volgende wedstrij- :n. „Voor mij is het VQp.tbal nu ïfinitief gedaan." Voor Argen- lië niet, de ploeg plaatste zich steren ondanks een nederlaag in 2-0 tegen Bulgarije voor de htste finales. Zondag speelt 3 ploeg tegen Roemenië. ruijff blijft kritisch 'han Cruijff heeft gisteren op- euw hard uitgehaald naar het ederlands elftal. De trainer in FC Barcelona is van mening it „alle gebreken van de wed- rijden van Oranje tegen mdi-Arabië en België ook in 3t duel met Marokko naar bo rn zijn gekomen". In zijn da- .Tijkse column in het Barcelo- ;se dagblad El Periodico toon- 3 Cruijff zich evenmin positief rer het vervolg van het WK- Dtreden van Oranje: „Vier spe- rs die het WK in de basis be- MEER WK-NIEUWS 17: Levenslang dreigt voor Maradona. 17: Bulgarije profiteert van afwezigheid. 17: Oranje gevangene van eigen voetbal cultuur. 17: Portret Maradona. 18: Ploeg Westerhof groepswinnaar. 18: WK op TV. 18: WK uitslagen en standen. gonnen moesten tegen Marok ko hun plaats afstaan. Ik heb er een hard hoofd in." Mario van der Ende zal als scheidsrechter optreden bij de wedstrijd Spanje - Zwitserland. Het duel voor de achtste finales wordt morgen in Washington gespeeld. Jan Dolstra en de Hongaar Sandor Marton funge ren als grensrechters. Het is de derde wedstrijd voor Van der Ende op het WK. Speelschema Het speelschema voor de acht ste finales: zaterdag 2 juli: Duitsland - Bel gië, Spanje - Zwitserland. Zon- dag 3 juli: Saudi-Arabië - Zwe den, Roemenië - Argentinië. j 4 juli: Nederland - Ierland, Brazilië - Verenigde Staten. Dinsdag 5 juli: Nigeria - Italië, Mexico - Bulgarije. Minder fans op tribunes Het Nederlands voetbalelftal zal maandagavond in z'n vierde wedstrijd in het toernooi om het wereldkampioenschap voet bal tegen Ierland door hoog stens tienduizend landgenoten worden aangemoedigd. Dat is aanmerkelijk minder dan in de eerste drie duels. In de ontmoe tingen met België en Marokko zaten er naar schatting zelfs twintigduizend Oranjefans op de tribune. De verminderde interesse heeft niets te maken met een gebrek aan kaarten. Volgens Arend de Roever van Reisbureau Roever, een van de drie officiële ticket verkopers in Nederland, 'han gen er genoeg paketten boven de markt'. De Roever: „Vooral de Belgen, die dachten dat ze hun vierde wedstrijd eveneens in Orlando zouden spelen, zit ten met kaartjes in hun maag." Insiders vermoeden dat Neder landse supporters hun kruit droog houden voor het eventu ele duel met Brazilië op 9 juli. In Orlando zelf is de vlieg- tuigstoelencapaciteit voor de reis terug (op dinsdag) het grootste probleem. Ook al in verband met Amerika's natio nale feestdag, 4 juli (maandag), zitten alle vluchten mud-vol. drdrecht/warmond/leiden bedrijven de BTW die zogenaamd in Nederland was betaald volledig terugvragen. Omdat de be drijven nooit meer dan twintig tot dertig duizend gulden tegelijk terug vroegen, kon de oplichting een flinke tijd ongestoord doorgaan. Toen de belastingdienst begin 1993 bij één van de bedrijven de boeken eens door wilde nemen, bleek de BV niet meer te zijn dat een postadres. De administrateur van het bedrijf bleek ook al weinig coöperatief, wat de argwaan bij de belas ting alleen maar deed toenemen. Langzaam maar zeker wisten de FIOD en vervólgens justitie een heel net van bedrijven bloot te leggen die alle maal op dezelfde manier de fiscus benadeelden. Daarvoor werden eind 1993 en begin 1994 onder andere bij de verdachten de telefoongesprekken afgeluisterd. Het dossier over de zaak telt inmid dels ongeveer zevenduizend pagina's. Dor de rechtbank in Dordrecht is gisteren een ?vangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 38- rige Warmonder. De man wordt door justitie sschouwd als het brein achter een net van be- ïjven die uitsluitend bezig waren met het op aten van de belastingdienst. Via lege BV's wist man in twee jaar tijd ongeveer 1,4 miljoen gul- an aan niet betaalde BTW terug te vorderen. wee medeverdachten, een 27-jarige Leidenaar een 52-jarige inwoner van de Haarlemmer- leer, hoorden respectievelijk 3,5 en anderhalf ar cel tegen zich eisen. De tientallen bedrijven van de Warmondse op- :hter waren op papier gevestigd door het hele nd. Ze zouden zich bezighouden met de export in allerlei produkten naar landen binnen de Eu- ipese Unie. Door die (fictieve) handel konden de Pagina 11: Kratje bier voor lenen identiteit. Deze drie topmannenmode zaken zijn dealer van o.a. Hugo Boss, Corneliani, Brax, Polo Ralph Lauren, Allegri, Camel, Arrow, Di Maggio, Melka, Bleyle, Ciao, Baumier, Seventy, Bison, Mulberry, C.P. Company, René Lezard en State of Art. Haarlemmerstraat 179 Haarlemmerstraat 175 Leiden. Tel 071-142940 Breestraat 142-144 Leiden. Tel 071-133258 Veiligheidsdienst vreest aanslag op PLO-leider Yasser Arafat stond vanmiddag op het punt zijn triom fantelijke intocht te maken in de Gazastrook. Aanvanke lijk stond het bezoek van de PLO-leider voor morgen ge pland, maar hij wijzigde zijn reisschema op verzoek van het Israëlische opperrabbinaat wegens de sabbat. Arafat arriveerde vanmorgen vanuit Tunis in Cairo, waar hij sprak met de Egyptische president Mubarak. Daarna vloog hij door naar El-Arish, dicht bij de grens met de Gazastrook. jeruzalem/cairo ad bloemenpaal correspondent Arafat zou in de loop van de middag per auto naar Gaza-stad reizen. Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet duidelijk of het bezoek inder daad vandaag zou doorgaan. Zakaria Agha, toekomstig mi nister van huisvesting in de Pa lestijnse autonome gebieden, sprak van een „historische en gedenkwaardige dag voor het Palestijnse volk waarop het lang gewacht heeft. Vandaag blijft geen Palestijn thuis". Naar schatting een half miljoen Pa- lestijnen zullen Arafat verwelko men. Israëlische en Palestijnse een heden hebben een grootschali ge veiligheidsoperatie opgezet voor het bezoek van Arafat aan Gaza. Alom bestaat angst voor een moordaanslag op Arafat en voor rellen. Over het programma van Arafats bezoek is weinig be kend. Volgens PLO-vertegen- woordigers zal hij een menigte toespreken op het Palestina- plein in Gaza-stad en een zit ting leiden van de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA), het voorlopige bestuur in de auto nome gebieden. Het is niet ze ker dat hij ook naar Jericho zal gaan. Het bezoek is aangekon digd als driedaags, maar in de Gazastrook houdt men er reke ning mee dat Arafat al morgen avond of zondagochtend ver trekt. Volgens zijn medewerkers en volgens de Israëlische regering heeft Arafat toegegeven aan een verzoek van het Israëlische rab- binaat om niet op vrijdagavond of zaterdag, de joodse sabbat, te arriveren. Het leger en de politie zouden dan extra manschappen moeten inzetten, wat een ont heiliging van de sabbat zou in houden. Maar het is niet duidelijk of er werkelijk verband bestaat tus sen de vervroeging van de aan komst en het verzoek van het rabbinaat. Morgen zal er alleen al in Jeruzalem 4.000 man poli tie extra op de been zijn vanwe ge massale demonstraties tegen Arafats bezoek door rechtse po litieke groeperingen. Het rabbi naat heeft overigens ook laten weten dat het houden van beto gingen de schending van de sabbat niet rechtvaardigt. Het ziet er tot nu naar uit dat Arafat zijn bezoek beperkt tot de Gazastrook. Visites aan Jeri cho en Jeruzalem zouden bete- keneh dat Arafat via Israëlische wegen of via het Israëlische luchtruim moet reizen en daar voor zijn nog uitgebreidere vei ligheidsmaatregelen nodig. Premier Rabin heeft gisteren gezegd over informatie te be schikken dat rechtse groeperin gen van plan zijn zondag een aantal regeringsgebouwen te bezetten uit protest tegen de komst van Arafat. Oppositielei der Benjamin Netanyahu zei in antwoord op de beschuldiging van Rabin niets te Weten van een bezettingsactie. Oude grenspaal Voorschoten gestolen voorschoten aap rietveld Een 444 jaar oude grenspaal van de gemeente Voorschoten is verdwenen van de Leidseweg. Personeel van de gemeente ont dekte gisteren dat de antieke paal is vervangen door een re plica. De gemeente is verbijs terd over de diefstal. Dat iemand een meer dan ge middelde belangstelling had voor de hardstenen paal, met aan de ene kant het wapen schild van Voorschoten en aan de andere het gemeentewapen van Leiden, wist de gemeente al een tijdje. Toen een paar weken geleden de paal vanwege werk zaamheden even uit de grond was gehaald, kwam twee keer een ongeveer 50-jarige, grijzen de man langs, die de gemeente werkers vroeg of hij hem niet mocht hebben. De ambtenaren maakten duidelijk dat daar geen sprake van kon zijn en zetten de grenspaal terug. Maar naar gisteren bleek, is de grenspaal uitgegraven en vervangen door een knap ge maakte kopie. Voorschoten heeft nu nog één eeuwenoude grenspaal. Die staat op de Pa- penlaan-West, op de grens met Wassenaar. londen De Tower-bridge over de rivier de Theems in Londen was gisteren jarig. De brug bestond precies honderd jaar. De eeuweling werd om middernacht met een knallend vuurwerk in de schijnwerpers gezet. FOTO REUTER PAUL VICENTE SCOOR ZELF UW KORTING Hoge Rijndijk 260 leiden 071-410608 vraag bij on. leiden cees van hoore Leiden. Tel 071-122823 Den Haag heeft zijn hopjes, Arnhem zijn meisjes en Leiden heeft binnenkort zijn ei gen kletskop. Nu was dat koekje hier na tuurlijk al lang bekend, maar bij banketbak kerij Van Dam aan de Steenstraat in Leiden zijn ze er achter gekomen dat de kletskop van Leidse origine is. Zo'n vier eeuwen ge leden werd deze lekkernij, die aanvoelt als gebakken lucht, maar bestaat uit een meng sel van boter, suiker, bloem, amandelen en kaneel, hier voor het eerst gebakken. G.S. Nagtegaal, eigenaar van Banketbak kerij Van Dam, ziet in het koekje ongekende mogelijkheden voor het toerisme. „Einde lijk hebben we iets dat geheël en al Leids is. Dat is toch hartstikke leuk. We hebben aparte trommeltjes laten maken met daar op een afbeelding van het stadhuis met de Korenbeursbrug. En in dat trommeltje zit ten de echte, onvervalste, Leidse kletskop pen. Leuk om mee te nemen voor de toeris ten. Het is een erg licht koekje, dat in de handbagage bijna niets weegt." Het eerste trommeltje ging vandaag naar.burgemees ter C. Goekoop. De banketbakker deed zijn ontdekking tijdens het lezen van een artikel in het vak blad voor de banketbakkerij. Uit dat artikel blijkt dat de kletskop al in de zestiende eeuw een bekende culinaire specialiteit was in Leiden. Ene Zaccharias Heyns, een stu dent, beschreef het koekje in 1602 als volgt: 'Dat syn van die platte, ronde dingen; die ons de 'schorftenhoofden' noemt; Se syn met botter, suijker en caneel be- bloemt; Noyt beter cost en hebt ghy gegheten!" „Het recept klopt nog precies", zegt Nag tegaal. „Maar je ziet dat de kletskoppen in dit gedichtje 'schorftenhoofden' worden ge noemd, hoofden met schurft. Dat klinkt on smakelijk, maar als je het hobbelige koekje ziet, kun je je daar toch wel iets bij voorstel len. In de dikke Van Dale, het Gróót Woor denboek der Nederlandse Taal, staat over 'kletskop' vermeld dat het 'zeer hoofd' bete kent. En daarbij staat dan weer de verwij zing 'favus'. Kijkje bij 'favus', dan zie je dat dat een medische term is voor een soort huidziekte op het hoofd, een ziekte waarbij er putjes in de hoofdhuid achterbleven. In de zestiende eeuw was het nog niet best ge steld met de hygiëne en hadden veel men sen dat soort ziekten. Waarschijnlijk heb ben onze kletskoppen dus eerst schorften hoofden geheten." Directeur C.J.D. Kiebêrt van de Neder landse Banketbakkers Ondernemers Ver eniging beaamt dat de 'kletskop' een Leidse vinding is geweest. „Er zijn verschillende le zingen over de manier waarop de kletskop tot stand is gekomen. Een van de lezingen is dat Leidenaars door de eeuwen heen nogal veel hebben gekletst en dat die koek jes daarom zo zijn genoemd. Een andere le zing is dat de kletskop eigenlijk een misluk king is geweest. Een bakker in Leiden wilde koekjes maken. Hij gebruikte teveel suiker en die suiker vloeide bij het bakken uit. En toen kreeg hij zo'n plat geval." Geen krant ontvangen? Inri 071-143241 I DEL. 071-128030 I ABONNEE l-SERVICE HET WOORD IS AAN Chinees gezegde De liefde heeft haar getijden: vóór de eb invalt, moet je van de vloed profiteren. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Religie - VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 31 VANDAAG HET WEER Verwachting voor morgen KANS OP ONWEER Vannacht weinig bewolking en mi nimumtemperatuur omstreeks 16 graden. Overdag flinke perioden met zon en later in het zuiden klei ne kans op een regen- of onweers bui. Middagtemperatuur ongeveer 30 graden. Oostelijke wind, zwak tot matig, rond kracht 3. Vakantie-bijlage Vandaag brengen wij in deze krant een speciale Vakantiebijlage, boordevol tips en wetenswaardigheden voor iedereen die van plan is binnenkort met de auto, motor of fiets de wijde wereld in te trekken. Lcidsch Ti-Ti Dagblad 1NJ NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws ~i Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:- Adres: (I.v.m. con trole bezorging) Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: j sturen naar Leidsch Dagblad. 2300 VB Leiden Of bel 071-128030 'e hebben me gedwongen met voetballen te stoppen", jammert Maradona. FOTO REUTER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1