Leidsch Dagblad Arafat zaterdag al naar Gazastrook Verdachte moord dood gevonden GOED NIEUWS 'Een beetje woningbouw regelt dat' Melk in pak van anderhalve liter Diego Maradona betrapt op doping DONDERDAG 30 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40503 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Geen krant ontvangen? QCI 071-143241 DEL. 071-128030 terdag 10 00-12 00 uur^^j I ABONNEE L SERVICE HET WOORD IS AAN Pythagoras Wie met bitterheid redetwist, be kent ongelijk. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Regio17,19,20,21,22 Religie18 Sport25 t/m 30 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 15 HET WEER Verwachting woor morgen ZONNIG EN WARM Vannacht weinig bewolking en mi nimumtemperatuur omstreeks 12 graden. Overdag vrij zonnig en warm. Middagtemperatuuronge veer 27 graden. Oostenwind, toe nemend tot matig, rond kracht 4. Rechter wettigt ouderschap van Britse lesbiennes MANCHESTER AFP Twee lesbische vrouwen, die met elkaar samenwonen, zijn door een rechtbank in Man chester erkend als de wettige ouders van een kind van 22 maanden. Dit is gisteren verno men uit gerechtelijke bron. Een van de twee vrouwen, beide in de twintig, is de natuurlijke moeder van het kind. Deskun digen -verwachten dat de uit spraak een precedent schept voor andere homo-paren. Homoseksuele paren hadden in Groot-Brittannië al het recht op voogdij over een kind, maar de advocaten van de jonge vrouwen in Manchester hebben verklaard dat het voor het eerst is dat aan de homoseksuele re latie van een natuurlijke ouder een gelijkwaardige status ver leend wordt. Leidse moet nieuw bankstel dag op de stoep laten staan LEIDEN AAD RIETVELD De Leidse W. Nagtegaal uit de De Genes- tetstraat is woest op haar huisbaas, wo ningbouwvereniging De Sleutels. Haar splinternieuwe leren driezitsbank, 's mor gens bezorgd door de meubelzaak, bleef gisteren de hele middag in de brandende zon op de stoep staan. ,,Hij kan de trap niet op, dus hij moet achter door het raam. Maar de woning bouw wil niet helpen om die ruit er effe uit te halen. Een beetje woningbouw regelt zoiets toch", moppert zij. Ze had speciaal opgelet dat ze niet een te grote bank kocht, vertelt mevrouw Nagtegaal. Wel wetend dat het een heel karwei zou wor den een nieuw bankstel in haar bovenwo ning te hijsen. ,,En kleiner als zo'n bank heb je niet. Ja, dan krijg je een lilliputter- bank. Maar hij kon er van geen kant in. De bezorgers zijn er een uur mee bezigge- weest. Ik heb ze maar een fooitje gegeven, want ik vond het zo lullig voor die jon gens." Het wordt druk op de stoep. De buurt stroomt toe op de buurvrouw op haar keurig in plastic verpakte driezits, en de snackbar van de overkant zet er-een tafel tje en een potje koffie bij. ,,Komt de Tele graaf nou langs Wil? En kom je nou op RTL", lachen ze. „Doe effe normaal", zegt de vrouw op de bank. „Ik zie d'r niet uit zeg." Allemaal hebben ze wel wat te zeggen over woningbouwvereniging De Sleutels, „'t Zijn zulke fijne huizen en ze hebben zo'n correcte service", schampert een buurtbewoonster. „Als je effe belt staan ze zo voor de deur... Zes maanden later." Ze leven mee met de buurvrouw, die toch echt een schappelijk bankje heeft uitge zocht. „Als het nou zo'n onwijs zwaar klassiek model was geweest dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen: bekijk het maar. Maar 't is een heel gewoon bankje. Maar de raampjes zijn hier zo smal, je krijgt niks normaal naar binnen.'1' Mevrouw Nagtegaal bivakkeert de hele middag op de nieuwe bank. „Want ja", zegt de Leidse, „ik kan die bank toch ook niet zomaar hier laten staan. Ik moet erbij blijven. Maar ik vind het geen manier van die woningbouw. Bel je op en dan zeggen ze: belt u Van Muiden maar. Wij zijn geen verhuisbedrijf. En wat dat gaat kosten, we ten we niet. Nou, ik weet het wel. Dat kost 240 gulden en dat heb ik niet." Zelf het raam uit de sponningen halen, ziet zij niet zitten. „Moet je dan als vrouw alleen de ladder op om een raam van twee bij twee meter weg te halen? En de manier waarop ze dat dan zeggen: wij zijn geen verhuizers. Ik dacht nog: misschien mo gen ze me niet, want ik heb een keer een rechtszaakje van ze gewonnen ov§r een oude verwarmingsketel. E. van Kaam, hoofd bewonerszaken van De Sleutels, zegt dat de zaak iets anders ligt dan mevrouw Nagtegaal beweert. „Die mevrouw heeft gebeld en onze mensen hebben gezegd dat dat raam er wel uit kan, en dat we het ook wel willen doen, maar dan wel tegen kostprijs. Nou, en daar is ze boos om geworden." De bewoonster van de De Genestet- straat ontkent de lezing die De Sleutels van het verhaal geeft. „Dan moet u Van Muiden bellen, zeiden ze. Want wij zijn geen verhuizers. Ik sta hier toch zeker niet te liegen?" Gisteravond schoot de buurt te hulp en werd de bank alsnog door het achterraam naar binnen gehesen. „De buurman heeft een paar jongens uit de buurt opgehaald en samen hebben ze het raam eruit ge haald en de bank naar binnen gehesen. Mevrouw Nagtegaal is opgelucht. „Ik ben zo blij dat 'ie eindelijk staat. 'Ik heb er hoofdpijn van gekregen." De Leidse W. Nachtegaal (mid den) met dochter Carola en buur vrouw op de driezits. foto hiel- c o kuipers Gym en leuker werk halveren ziekteverzuim DEN HAAG GPD NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws ~i Dus neem ik i nu een abonnement, i Voortdurende stimulering van werknemers van Brabantia in Valkenswaard heeft het ziekte verzuim daar bijna gehalveerd van 15 procent in 1989 tot iets onder 8 procent vorig jaar. Het project heet 'Gezond werken' en werd opgezet door WVC en Sociale Zaken. Bij de Brabantia-fabriek kwa men meer variaties op het me nu in de kantine, volgden chefs trainingen in sociale vaardighe den en kregen werknemers be- drijfsgymnastiek en adviezen over gezond leven. Verder werd het werk afwisselender gemaakt en de organisatie ervan verbe terd. De werknemers kregen bo vendien meer verantwoordelijk heid. De werknemers zijn vier jaar lang met elkaar vergeleken op het gebied van werk, leefge woonten, gezondheid, stressre acties en ziekteverzuim. Al na een jaar bleek de gemiddelde gezondheid te verbeteren en namen de stressreacties af, vooral als gevolg van de li chaamsbeweging. Voorletters:. I Adres: I Postcode: j Plaats: Tel: j (Lv.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84;55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 Na de frisdrankenindustfie gaat ook de zuivelsec tor het pad van de mega-verpakking op. Terwijl de frisdrankenfirma's al proefdraaien met de twee-literfles, gaan de melkfabrieken beginnen met het anderhalve-literpak voor halfvolle melk. In september staan de nieuwe pakken in de su permarkt. Voorlopig alleen halfvolle melk, omdat dat zuivelprodukt het meest wordt verkocht. Voor de minder gulzige melkdrinker blijft overi gens het literpak gewoon bestaan. Als voordeel voert de zuivelindustrie aan dat met de nieuwe verpakking, die overigens ook gewoon in de keu kenkoelkast past, tien procent meer melk in de winkelschappen gaat. Verder is de verpakking volgens de industrie goed voor het milieu. Door pakken van anderhal ve liter te maken, wordt efficiënter met verpak kingsmateriaal omgesprongen. Israëlische extremisten roepen op Jeruzalem 'te verdedigen PLO-voorzitter Jasser Arafat wil zaterdag een driedaags bezoek beginnen aan de Gazastrook. Hij zal waarschijn lijk ook naar Jericho reizen, maar niet naar Jeruzalem. De Israëlische regering is akkoord gegaan en leger en politie zijn een grootscheepse beveiligingsoperatie begonnen. TEL AVIV AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT Het tijdstip van Arafats bezoek komt als een verrassing. Ver wacht werd dat Arafat pas naar de autonome gebieden zou rei zen na 6 juli, als hij in Parijs een ontmoeting heeft met premier Rabin en minister van buiten landse zaken Shimon Peres. Jeruzalem is het middelpunt van demonstraties tegen het be zoek, ook al zal Arafat de stad zelf niet aandoen. Extremisten roepen op de stad massaal te 'verdedigen', in het geval dat de PLO-leider zatermiddag, met toestemming van de regering, toch naar Jeruzalem zal gaan. In de Israëlische dagbladen staan vandaag grote advertenties van de Raad van Kolonisten, de or ganisatie van bewoners van ne derzettingen in de bezette ge bieden, waarin de bevolking wordt opgeroepen al vanavond naar Jeruzalem te komen en daar tot zondag te blijven voor een reeks demonstratieve ac ties. Dat kan tot chaotische situa ties leiden, vooral omdat wordt verwacht dat veel Palestijnen uit de bezette gebieden naar die plaatsen willen om de aan komst van hun leider te vieren. De Israëlische legerleiding is bovendien bang voor aanslagen op Arafats leven door Israëli sche of Palestijnse extremisten. In de Israëlische politiek heeft de aankondiging van Arafats bezoek grote opschudding ver wekt. Oppositieleider Benjamin Netanyahu van de Likud om schreef de gebeurtenis als „het toppunt van nationale vernede ring". De Nationaal Religieuze Partij heeft een motie van wan trouwen ingediend. Ze meent dat de regering voor de rechter moet worden gebracht „wegens het openen van de poorten van het land Israël voor Arafat". Intussen heeft premier Rabin gedreigd dat Israël mogelijk nog 27 jaar op de Golan-hoogvlakte zal blijven, als Syrië niet bereid is een vredesregeling te sluiten. „Ik wil vrede sluiten met de Sy- riërs als zij bewijzen hetzelfde te doen. Wij ontkennen niet dat wij pijnlijke compromissen moeten sluiten, maar zij moe ten weten dat wij al 27 jaar de Golan-hoogvakte in handen hebben en dat wij ons er naar volle tevredenheid nog 27 jaar kunnen handhaven", aldus Ra bin gisteren in een interview met het weekblad Jeruzalem Re port. Giftige stoffen in lichaam Een 35-jarige verdachte van de schietpartij op de Leidse C. van Esch is enkele dagen geleden dood gevonden in zijn woning in Rijswijk. Hoe de man precies om'het leven is gekomen, is nog niet bekend. Sectie heeft uitge wezen dat de man niet door ge weld is omgekomen. Wel zijn in het lichaam van het slachtoffer sporen van giftige stoffen gevonden. Het onder zoek is nog in volle gang. De 35-jarige Leidenaar werd in oktober vorig jaar opgepakt door de Leidse politie. Hij werd verdacht van de moord op Van Esch die eind september van dat jaar op een parkeerplaats bij Leiderdorp door het hoofd werd geschoten. De verdachte man moest echter na enkele dagen weer worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Niet uitgesloten is dat hij daar na in de flat in Rijswijk is onder gedoken. Volgens officier van justitie F. Slits was de man nog steeds ver dacht. Niet uitgesloten was dat hij alsnog had moeten voorko men. Een andere verdachte van de moord, een inwoner uit De Lier, werd enkele weken geleden door de rechtbank vrijgespro ken. Stevige prijs 'mooie mossel' YERSEKE GPD 'Zeer stevig' en 'boven verwach ting hoog'. Zo noemt S. Zoete- weij, voorzitter van de Zeeuwse mosselhandel, de bedragen die werden neergeteld voor de eer ste ladingen mosselen van het Wad die woensdagochtend op de Yersekse veiling werden ver handeld. Die prijzen varieerden van 150 tot 400 gulden per mos- selton. „Iedereen is het erover eens dat de prijs flink hoog is", zei Zoetewij gisteren. De vier ladingen Zeeuwse mosselen die gistermiddag wer den geveild, brachten rond de 150 gulden per ton (honderd ki lo) op. „Een redelijke prijs voor mooie mosselen zonder pok ken", aldus veilingmeester J. Kosten. Honderdvijftig gulden is ongeveer dezelfde prijs als vorig jaar. 0 Gonsalves moet weg 2Kosto zet parlement op verkeerde been: de procureur-generaal mr. Gonsalves kan wel degelijk aan de dijk worden gezet. Rel in FNV 3 In de FNV is een rel uitgebroken. De indus triebond verwierp een voorstel over de toekomst van de vakcentrale. Superinsekten 9 Een meterslange wan delende tak, slurpende rupsen, mooie en lelijke in- sekten zijn vanaf morgen te zien in het Pesthuis. Diego Armando Maradona wil de van het WK in Amerika zijn laatste hoogtepunt maken. Het lijkt nu weer een van zijn diep tepunten te worden. De 33-jari- ge aanvoerder van Argentinië op het WK voetbal in de Vere nigde Staten, is betrapt op do ping. Na de wedstrijd Argenti- nië-Nigeria (2-1), afgelopen za terdag in Boston, wees het lot Maradona aan als de Argentijn se speler die na de wedstrijd een plasje moest doen. In de urine van één van de bes te spelers ter wereld zijn sporen aangetroffen van efedrine, een stof die op de lijst van verboden middelen staat. In de loop van vandaag wordt de uitslag ver wacht van een contra-expertise, die verricht wordt op een twee de urinestaal. Als ook deze posi tief uitvalt, is het wereldkam pioenschap over en uit voor de Argentijnse vedette. De voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, Julio Grondona, heeft bevestigd dat Maradona in opspraak is. Maar hij wees erop dat als de contra-exper tise verkeerd uitvalt voor Mara dona alleen hij gestraft wordt. In dat geval krijgt het Ar gentijnse elftal geen (verdere) straf, aldus Grondona die ver wees naar het reglement van de FIFA. Maradona is eerder in opspraak geweest wegens het gebruik van verboden middelen. Nadat hij enige jaren geleden positief was bevonden in de Italiaanse com petitie, waarin hij diverse sei zoenen gespeeld heeft voor Na- poli, stond hij 15 maanden ge dwongen op non-actief. Toen Argentinië zich eenmaal geplaatst had voor het WK in Amerika, sloeg Maradona fana tiek aan het trainen. In de zeven weken voor het toernooi viel de 33-jarige middenvelder 12 kilo af en stoomde hij zichzelf men taal klaar voor wat de kroon op zijn werk had moeten worden. „Ik kots van hen die zeggen dat ik dik ben, dat ik mijn reflexen kwijt ben en dat ik geen vorm heb. Zij zullen op het WK de grote Diego aan het werk zien", zo pepte Maradona zichzelf op. Oranje Oranje heeft de 'hel van Orlan do' overleefd, maar vraag niet hoe. Op het randje balanceren tegen Marokko, met hangen en wurgen winnen met 2-1 en zo waar nog als eerste eindigen in de poule ook. Het toernooi in Amerika is inderdaad niet te voorspellen. Het Nederlands elftal mag blij- De ban gebroken, zo lijkt het. Dennis Bergkamp uit zijn vreugde nadat hij het Nederlands elftal op 1 -0 heeft gezet. foto anp ven in de broeikas die de Citrus Bowl van Florida is. Ierland, waarvan de ploeg ruim een maand geleden in Tilburg nog verloor, is maandag in de acht ste finale de volgende tegen stander (aanvang 18.00 uur Ne derlandse tijd). Daarna lonkt Brazilië. Of het gunstig is kan men zich afvragen. Oranje was gisteren echter niet in de gelegenheid te rekenen, moest gewoon tot het uiterste gaan om het aangesla gen lijf te redden. Het lukte ter nauwernood. Slachtoffers zijn er al gevallen in het kamp van Lake Nona. Rijk aard, de laatste van het grote trio dat ooit in Milaan de dienst uitmaakte, kwam in de laatste wedstrijd van de poule al niet meer in aanmerking voor een basisplaats. Winter kwam en deed het goed. Wat dat voor consequenties heeft voor Rijkaards interland-loopbaan is onduidelijk. Dennis Bergkamp lijkt nu ook zijn draai gevonden te hebben, hoewel het opvallend blijft dat de spits veelvuldig over zijn ei gen benen struikelt en ballen van zijn voet aflaat schieten. Hij zorgde er gisteren wel voor dat Oranje door een knappe stiftbal op 1-0 kwam. Ook bij de 2-1 (Roy) was hij betrokken als de man die de pass gaf. MEER WK-NIEUWS 25: Bergkamp houdt woord. 25: Geluk lacht Oranje toe. 25: Zes arbiters naar huis. 25: Alleen resultaat telt voor legioen. 26: WKopTV. 26: WK uitslagen en standen. 27: Maradona schokt voetbalwereld. 27: Het groene leger van Charlton. 27: Column Piet Buter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1