Leidsch Dagblad l 94 Crisis in EU na mislukte top op Corfu BLOEMKOOL EN KIPDRUMSTICKS. Cruijjf'Sterren nemen geen initiatief' In Orlando kan alles Telefooncel explodeert Glimmend chroom 'Bierdopen' eist een dode bij TT-races 'Actie Major ten koste van Europa' GOED NIEUWS MAANDAG 27 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40500 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 „Nederlandse stervoetballers als Rijkaard, Wouters en Bergkamp moeten meer initiatieven ne men en het spel meer naar zich toetrekken." Johan Cruijff steekt zijn mening over het Neder lands elftal niet onder stoelen of banken in zijn dagelijkse co lumn in het Barcelonese dag blad El Periodico. Gisteren rea geerde hij op z'n geheel eigen wijze op de nederlaag tegen België (1-0). „De angsten en twijfels over de Nederlandse se lectie, die al voor het begin van het WK naar buiten kwamen, 'Getverdemme, getverdemme'. Z'n angstkreten komen niet als een verrassing. Een oranje overall, geitewollen sokken en een paar klompen, het kan niet anders, deze Oranje-fan voelt zich meer in z'n element op een trekker dan in een vlieg tuig. Het is vrijdagmiddag en de Boeing 767 met bestem ming Orlando is ready voor ta ke-off. Deze supporter duidelijk niet. Het zweet staat op z'n voorhoofd, met verkrampte handen houdt hij de leuning vast. Maar hij zet door. Want voor Oranje wijkt alles, ook vliegangst. 'We gaan met z'n allen naar Amerika', schalt er uit de luid sprekers, voor het geval we het nog niet wisten. Oranje-zonne brillen woren uitgereikt, via een video-boodschap wenst de ge neraal buitendienst Rinus Mi- chels ons een prettige vlucht. En verder veel Oranje-liedjes met prachtige teksten als 'Ame rika, we komen naar je toe, ja, ja'. En wisten we al dat Advo caatje rijmt op USA'tje? De Oranje-stemming zit er al heel snel in. Het vliegtuig raakt schrikba rend snel door z'n biervoorraad heen. Tijd voor een stichtelijk praatje van gezagvoerder Van der Meer. 'De immigratiedienst kan dronken mensen de toe gang tot het land weigeren', houdt hij z'n gehoor dreigend voor. De koffie vindt vervolgens gretig aftrek. Niemand wil het risico lopen om Nederland-Bel- gië te missen. De verhalen kloppen. Het is vies heet in Orlando, de stad die van pretparken aan elkaar hangt. Ontbijten met Donald Duck, een robbertje vechten met King Kong, zwemmen tus sen de haaien, met ET voorop je fiets het heelal in... In Orlan do kan alles. zijn op een negatieve manier bevestigd in de twee eerste ont moetingen van Oranje", aldus Cruijff in zijn rubriek. „Neder land had het zeer moeilijk tegen Saudi-Arabië en tegen België kwamen nog eens duidelijk de enorme gebreken aan het licht op het gebied van de individue le verantwoordelijkheid." Volgens Cruijff was het grote verschil tussen beide teams „dat Belgische spelers als Scifo en Van der Eist nadrukkelijk de leiding namen en daarmee hun medespelers de weg wezen naar de overwinning. Rijkaard, Wou ters en Bergkamp deden dat niet, met als resulaat dat de Ne derlandse ploeg niet rendeer de." Cruijff schuift de schuld voor de nederlaag tegen de Belgen niet in de schoenen van eerder ge noemd drietal. „Maar de indivi duele bijdrage van spelers als Scifo en Van der Eist was door slaggevend. Als het in een elftal aan zulke spelers ontbreekt, is het erg moeilijk om verder te komen in het toernooi." Rekenen Het wordt voor het Nederlands elftal Dallas, Chicago, Boston of Amsterdam. Bij een overwin ning woensdagavond in Orlan do op Marokko eindigt Oranje vrijwel zeker als tweede achter groepswinnaar België. De Bel gen hebben in Washington al genoeg aan een gelijkspel om als eerste in poule F te eindigen. In dat geval komen de Saudi's op vier punten en moet Neder land van Marokko winnen om niet als derde te eindigen. Bij verlies wordt het Amsterdam. De Belgen waanden zich zater dagavond in de zevende hemel. Door de overwinning op Neder land is België verzekerd van een plaats in de achtste finales. Maar bij verlies tegen de Saudi's en bij winst van Nederland ko men beide landen op zes pun ten en zou de eerste plaats van België toch nog in gevaar kun nen komen. In dat geval beslist het doelsaldo, het aantal ge scoorde doelpunten en op de derde plaats het onderlinge re sultaat. De groepswinnaar speelt maan dag 4 juli in Orlando tegen de nummer twee van groep E (Ier land, Noorwegen, Italië of Mexi co), een dag eerder speelt de nummer twee in Dallas tegen MEER WK-NIEUWS 15: Nederland denkt nog niet aan terugreis. 15: Oranje-gevoel wordt danig op de proef ge steld. 16: Westerhof onder vuur. 16: WK op tv. 16: WK uitslagen en standen. 17: Belgisch collectief deelt mokerslag uit. 17: De Goey ontsnapt. 17: Saudi-Arabië dolge lukkig. 18: Zuinige zege Roeme nië. 18: Zwitsers fluitend naar tweede ronde. 18: Charlton verbannen. Duizenden Belgische voetbalfans kwamen, na de 1-0 overwinning van de Rode Duivels op Nederland, samen op de Grote Markt in Brussel om een feestje te vieren. foto reuter HET WEER de nummer twee van groep B. Dat is vrijwel zeker Zweden. De winnaar van de achtste finale in Orlando ontmoet op 9 juli in Dallas mogelijk Brazilië. De winnaar van 'Dallas' speelt een dag later in San Francisco tegen een op papier wat minder ster ke tegenstander. Die bespiegelingen zijn aan Dick Advocaat niet besteed. „Laten we nu eerst maar eens zorgen dat we van Marokko winnen en ons kwalificeren voor de achtste finales." Daarna kijkt de bondscoach wel verder. Als Oranje die wedstrijd zou verliezen, gaat de ploeg vrijdag terug naar Amsterdam. Bij een gelijkspel is het Nederlands elf tal afhankelijk van het resultaat bij België-Saudi-Arabië en kan het, net als vier jaar geleden, als derde eindigen. Dan wordt Duitsland (in Chicago) of Ar gentinië (Boston) de tegenstan der. Bij Italia'90 werd Oranje in de achtste finales uitgeschakeld door de Duitsers. Rellen Na de wedstrijd Mexico-Ierland zijn vrijdag in Los Angeles de eerste WK-rellen uitgebroken. Ruim 5000 Mexicaanse suppor ters trokken door de stad en voorschoten De politie in Voorschoten heeft zaterdagavond vier jongens van veertien en vijftien jaar aange houden die in hun woonplaats een telefooncel hebben laten exploderen. Daartoe hadden ze een zelfgemaakte vuurwerkbom gebruikt. De ontploffing was zo krachtig, dat de cel geheel uit haar voegen werd gedrukt. Iemand die vlak bij de cel op de hoek van de Chopinlaan en Beethovenlaan woont, was ge tuige van de ontploffing. Hij is achter de vier aangerend en kreeg één van hen te pakken. Kort na het verhoor van deze vandaal konden de andere drie worden aangehouden. De PTT zal op kosten van de Voorscho tenaren een nieuwe cel plaat- Een 27-jarige wouw uit Duits land is zaterdagavond tijdens de TT-races bij Assen overleden doordat ze werd aangereden door een motor. Ze zat in de berm bij een TT-camping tus sen Witten en Bovensmilde naar het traditionele 'bierdo pen' te kijken. Ongeveer honderdvijftig mensen stonden daar op de weg om motoren en berijders met bier te besprenkelen nadat deze stunts hadden uitgevoerd. Een 25-jarige Britse motorrijder schrok zo van de menigte op de weg dat hij in de berm terecht kwam en evenals zijn 21-jarige duopassagier van het voertuig viel. De motor reed door en raakte de in de berm zittende vrouw. Zij was op slag dood. warmond Glimmend chroom en ronkende uitlaten, tatoeages en heel wat overgewicht. Op de Harley Davidson-dag van de Warmondse jonge- rensociëteit Ut Sloepie was het afgelopen zondagmiddag allemaal aanwezig. Harley-rijders uit alle windstreken luisterden op het plein bij Het Meetpunt naar de stevige muziek van de band Wicked Ways en keken naar eikaars motoren. De Harley-dag werd voor het eerst in tien jaar weer georganiseerd door Ut Sloepie en de Harleyclub Voorschoten. De dag vormt één van de evenementen van de Warmondse Kaagweek, die het dorp vooral het afgelopen weekeinde volledig op zijn kop zette. Afgelopen zaterdag waren bij een grote barbecue in het park Groot Reelust zo'n twee duizend bezoekers aanwezig. foto hielco kuipers België en Groot-Brittannië ruziën voort brussel peter de vries correspondent Het Britse veto tegen Jean-Luc Dehaene als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Bloemkool, 1 QQ per stuk ±w3Zt Kipdrumsticks gekruid, kilo 1-2.99 10.90 1 HO 100 gram X.V/%7 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 2 juli a.s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. heeft gisteren tot een flinke woordenwisseling tussen België en Groot-Brittannië geleid. Vol gens de Belgische premier is het verzet van Londen een gevolg van het tanende prestige van premier Major in eigen land. „Major heeft getracht zijn eigen blazoen op te poetsen ten koste van Europa", aldus Dehaene. De Britse minister van bui tenlandse zaken Douglas Hurd liet weten dat de conservatieve - regering in Londen tegen de be noeming van de Belg op de Eu ropese topbaan zal blijven. Dehaene geldt als 'federalist', een scheldwoord binnen de -conservatieve partij van Major, die over Europa tot op het bot is verdeeld. Major vreesde een nieuwe partijrevolte en ergerde zich bovendien aan de hard handige manier waarop Duits land en Frankrijk Dehaene naar voren schoven. Volgens de Britten hebben ze achter de schermen duidelijk genoeg te verstaan gegeven dat ze niet zouden meewerken aan de benoeming van Dehaene tot chef van de Brusselse Europa bureaucratie. Dehaene ontken de evenwel gisteren dat Londen tijdig had gewaarschuwd het veto-wapen te zullen inzetten en noemde de opmerkingen van Hurd 'grandioos belache lijk'. De Duitse minister van bui tenlandse zaken Klaus Kinkel begint vandaag aan een rondreis langs de Europese hoofdsteden om een uitweg uit de crisis te zoeken. Kinkel be zoekt eerst de vaste bondgenoot Parijs en reist daarna door naar Rome. De Italiaanse positie ten aanzien van Europa is op Corfu niet duidelijker geworden. De Italiaanse pers spreekt unaniem van de 'Italiaanse wals', doelend op het feit dat premier Berlus coni in 24 uur drie keer van kandidaat wisselde (aanvanke lijk de Britse kandidaat Sir Leon gooiden stenen en flessen naar de politie. Die arresteerde een 18-jarige Mexicaan. „De situatie dreigde uit de hand te lopen", zei een politiewoord voerder. „De fans gooiden win kelruiten in en onze mensen stonden anderhalf uur bloot aan een regen van stenen en flessen." In de directe omgeving van Los Angeles leven meer dan twee miljoen Mexicanen. Ze vormen de grootste populatie niet-blan- ke Amerikanen in de Californi- sche metropool. Alleen in Mexi- co-Stad wonen meer Mexica nen. Opnieuw overleg op 15 juli De Europese Unie is in een ongekende politieke crisis ge stort. Dat is het gevolg van het feit dat premier Lubbers zich zaterdag weliswaar uit de race om het voorzitter schap van de Europese Commissie terugtrok, maar Enge land een veto uitsprak over de Belg Dehaene. Brittan, toen Lubbers en vervol gens Dehaene). Berlusconi toonde zich het af gelopen weekeinde echter 'zeer tevreden' over zijn eerste Euro top. Zijn belangrijkste doel was dat Italië voor vol wordt aange zien en daar is hij naar eigen zeggen in geslaagd. Het idee om een Italiaanse kandidaat (in Ita lië valt de naam van ex-premier Amato) naar voren te schuiven als opvolger van Delors, noem de Berlusconi 'interessant'. Maar Klaus Kinkel zegt van daag in een interview met het dagblad Bild van geen compro miskandidaat te willen weten en vast te houden aan Dehaene. Ook de Franse president Mitter rand heeft inmiddels zijn steun voor Dehaene herhaald. Frank rijk acht het niet uitgesloten dat de Belg tijdens de speciale extra top van 15 juli in Brussel alsnog tot de opvolger van Jacques Delors wordt gekozen. corfu aly knol en peter de vries correspondenten De regeringsleiders van de EU wagen op 15 juli een nieuwe poging om het eens te worden over de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van de Brusselse Europa-bureaucratie. De Duitse minister van buiten landse zaken Kinkel wilde giste ren echter niets weten van mo gelijke compromiskandidaten. Jean-Luc Dehaene erkende dat zijn kansen op de topbaan 'vrij klein' zijn na het Britse veto. Volgens de Engelse minister van buitenlandse zaken Hurd zal Londen zijn verzet tegen de door Frankrijk en Duitsland sterk naar voren geschoven Dehaene niet opgeven. Mogelijke compromiskandi daten zijn de voormalige Euro commissarissen Peter Suther land uit Ierland, Etienne Davig- non uit België en de Nederlan der Frans Andriessen. Ook de naam van de huidige socialisti sche premier van Spanje Felipe Gonzalez wordt genoemd. Gon zalez heeft echter al laten weten niet beschikbaar te zijn. De gro te politieke partijen in Den Haag vinden dat Nederland ze ker op zoek moet gaan naar een eigen nieuwe kandidaat, nu Lubbers is gesneuveld. Ook Ita lië heeft inmiddels belangstel ling getoond voor de post. Lubbers trok zich zaterdag morgen terug uit de race toen bleek dat hij niet langer kon re kenen op de steun van Italië en Spanje. Die twee landen waren de enige die het tijdens een middernachtelijk diner voor hem hadden opgenomen. Vrij dagnacht had de Nederlandse regering eerst nog tot woede van de Belgen tegen de afspra ken in aangekondigd het ge vecht met Dehaene tot het ui terste te willen voortzetten. Maar Lubbers kwam daar 'na een nachtje slapen' op terug, om 'geen schade te berokkenen aan de Nederlandse belangen'. De Britse premier Major hield zaterdag vol dat hij de federalist Dehaene onaanvaardbaar vindt, en noemde hem zelfs 'niet ge kwalificeerd'. De Franse presi dent Mitterrand omschreef de impasse als 'een aanzienlijke crisis'. Europees commissaris Van den Broek heeft vanochtend zijn pleidooi herhaald om het Europees parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te laten kiezen. Pagina 2: Meer nieuws, achter gronden en opinies. Verwachting voor morgen VEEL ZON Zonnig. Maximumtemperatuur ongeveer 29 graden, in de middag in de kustprovincies koeler. Mini mumtemperatuur omstreeks 14 graden. Wind, zwak veranderlijk, kracht 2. In de middag aan de kust een matige westelijke wind, kracht Dollar blijft vallen in Tokyo tokyo «AFP-ANP-Rtr De koersval van de Amerikaan se dollar lijkt niet te stuiten. Na dat vrijdag zeventien centrale banken vergeefs probeerden met steunaankopen de dollar koers op te krikken, ging van daag in Tokyo de koersdaling gewoon door. De dollar eindig de daar op precies 100,00 yen na de 100,40 yen afgelopen vrij- dag. De Japanse centrale bank kocht opnieuw vele dollars om de koers omhoog te brenge, maar slaagde daarin andermaal niet. Voor de zich net herstel lende Japanse economie is de lage dollarkoers een kleine ramp, want daardoor is de yen duur en dat bemoeilijkt de ex port. Ook op de Europese markten zate de dollar verder. Vanmor gen vroeg stond de dollar 1,7675 gulden na na de 1,7950 gulden vrijdag. Het was vanmorgen nog onduidelijk of behalve de Japanse centrale bank ook de andere centrale banken de dol lar zouden steunen. Leidsch 1 Dagblad Marjan Olyslager heeft onbe doeld haar stempel gedrukt op de atletiekwedstrijden om de Gouden Spike. De gewezen Ne derlandse kampioene op de 100 meter horden kende zaterdag in Leiden de hoofdprijs, een gou den schoenvormige trofee plus 1500 gulden, toe aan haar op volgster, Ine Langenhuizen. Als lid van de commissie die de winnaar van Gouden Spike aanwijst, kon Olyslager, die de wedstrijd van AV Holland in NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Langenhuizen: Gouden Spike 1985 op haar naam schreef, de prestatie van de Eindhovense specialiste als geen ander naar waarde schatten. De tijd van Langenhuizen (13,25) was knap, haar overmacht groot, maar zij had pech dat er een zuchtje te veel wind was. Daarom voldeed zij officieel nog niet aan de B-li miet (13,30) voor de Europese kampioenschappen in Helsinki. Met haar geslaagde hordenrace hield Langenhuizen nationale atletiekcoryfeeën als Emiel Mel- laard en Jacqueline Goormach- tigh van de hoofdprijs af. (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch if 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) I I I Nr. bank/giro: velop. ronder postzegel Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1