Leidsch Dagblad A94 Lubbers staat op top Corfu alleen Oranje geïrriteerd door kritiek Olie op de vlerken 'Experiment met stier Herman moet doorgaan' Noodwet tegen Leidse reageerbuis UFO blijkt disco te Noordwijk BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ZATERDAG 25 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40499 LOSSE NUMMERS 1,80 Romario de Souza Faria houdt voorlopig woord. Hij beloofde Brazilië de wereldtitel en zorgde er gisteravond met zijn tweede WK-treffer voor dat de tweede horde op die weg (Kameroen) probleemloos werd genomen. De Brazilianen liepen uiteindelijk uit naar een zege van 3-0. Op de foto is de voormalige PSV'er (links) in duel met Hans Agbo van Kameroen. foto reuter De kritiek van het thuisfront op het Nederlands elftal heeft de spelers niet onberoerd gelaten. „De waarheid mag best gezegd worden, daar heb jk totaal geen problemen mee. Maar in Ne derland hebben ze er nog wel handje van om men sen belachelijk te maken", zo ergert Ronald Koeman zich. ,,Dat stoort me wel." De groep heeft zich de kritiek op de belabberde vertoning te gen Saudi-Arabië nochtans aan getrokken. Iedereen is er vol gens de captain van Oranje op iets recht te zetten. ,,Dat merkje aan allerlei kleine irritaties in de groep. Er is gis termiddag ook heel scherp ge traind. Maar makkelijk zal het t worden. België is een stuk moeilijker dan Saudi -Arabië." Oranje is het aan zijn stand ver plicht om vanavond in de uit verkochte Citrus Bowl van Or lando een stuk beter voor de dag te komen dan tegen de Saudi's. „We zullen er meteen in moeten vliegen en heel fel en fanatiek moeten spelen. Als je hier iets wilt bereiken", waar schuwt Koeman, „moeten we voluit gaan. Voor 100 procent. Anders kan het Nederlands elf tal van iedereen verliezen." Van de favorieten onder de 24 landen die in Amerika strijden om de wereldtitel maakte Oran je in de eerste ronde de minste indruk. Samen met Colombia. Het Walt Disney-voetbal van de Zuidamerikanen is niet effectief genoeg en stierf zowel tegen Roemenië als tegen het verras send sterke gastland in schoon heid. „Het is bekend", zo weet Advocaat, „dat Amerikanen zich altijd voor meer dan 100 pro cent geven. Kijk maar naar het ijshockey of het basketbal. Maar ze blijken nu ook nog goed te kunnen voetballen. Vergeleken met Italia'90 hebben de TV-kijkers in de eerste week van het vijftiende WK al meer leuke wedstrijden en doelpun ten gezien dan vier jaar geleden in het hele toernooi. Dat is de grootste winst en daarmee heeft de regel van drie punten voor een overwinning het nut in een toernooi bewezen. „Ik heb bijna geen land gezien", zegt Advo caat, „dat voor de eigen goal blijft hangeri en niet de intentie heeft om aan te vallen." De ver- MEER WK-NIEUWS 23: Oranje kan Wouters niet missen. 23: Mare Degryse kijkt kat uit de boom. 23: Supporter in cel. 23: Column Frank Snoeks. 24: Mexico stunt. 24: Maradona voelt zich thuis. 24: WK op tv. 24: WK uitslagen en standen. 25: Brazilië stoomt door. 25: Nigeria heeft het koud. 25: Lalaseen Soccer Rocker. rassingen vallen daardoor ook als rijpe appelen van de boom. Zie gisteravond weer Mexico- Ierland (2-1). Met welke elf spelers Advocaat aan de 'derby der lage landen' begint, wil de 'kleine generaal' per traditie niet kwijt. Afgaande op de laatste training brengt hij slechts één wijziging aan (Tau- ment voor Overmars), maar hij staat nog in dubio over een 'tweede bal-afpakker' naast Wouters. „Aan de bal hebben wij geen problemen, wel bij bal verlies. We hebben te weinig spelers die daarin gespeciali seerd zijn." Aron Winter mis schien? „We zullen zien. Tot morgen." De dienst Kijk- en Luisteronder zoek (KLO) van de NOS ver wacht vanavond ongeveer acht miljoen Nederlanders voor de buis bij de wedstrijd België-Ne- derland in Orlando. Een kijkers record zit er niet, verwacht een zegsman van deze dienst. Als reden voert hij aan de voorspel de tropische temperaturen in combinatie met het tijdstip van de aftrap. Het absolute kijkre- cord op de Nederlandse televi sie werd geboekt in de zomer van 1992, toen het Nederlands elftal op het Europees Kam pioenschap in de halve finale uitkwam tegen Denemarken. Andere landen kiezen voor Dehaene, maar premier geejt niet op peter de vries Premier Lubbers wordt geen voorzitter van de Europese Commissie. Tien van de twaalf EU-landen kozen afgelo- 1 pen nacht op het Griekse eiland Corfu voor de Belgische premier Jean-Luc Dehaene als opvolger van de Frans man Delors. Maar Lubbers weigert zich bij die nederlaag neer te leggen en wil het gevecht vandaag tot het bittere 1 einde voortzetten. raad op Corfu acht landen zich uit voor de kandidatuur van Dehaene, die naar voren is ge schoven door Duitsland en Frankrijk. Premier Lubbers kreeg slechts de steun van drie landen: vermoedelijk Neder land, Italië en Spanje. Poos maakte duidelijk dat de druk op Lubbers wordt opgevoerd om zich terug te trekken uit de race nu hij aan de verliezende hand is. Bij een tweede stemming zouden ook de Spaanse premier Gonzalez en de Italiaan Berlus coni zich van Lubbers hebben afgekeerd. De Britse premier John Major hield de hele avond vast aan de kandidatuur van de huidige Eu rocommissaris Sir Leon Brittan. Volgens diplomatieke bronnen zou Lubbers vandaag samen met de Engelsen de strijd tegen Dehaene tot het uiterste willen correspondent eu De EU-regeringsleiders probe ren het vanmorgen definitief eens te worden over He benoe ming van Dehaene. Lubbers trekt zich echter niet uit de race terug, zo kondigde vice-premier Kok afgelopen nacht aan. Volgens de Luxemburgse mi nister van buitenlandse* zaken Poos spraken bij een eerste ge heime stemming tijdens het be- Hulp bij zelfdoding is geoorloofd, vindt de Hoge Raad. „Stervenshulp en verzachting van lijden gaan soms hand in hand", zegt psychiater Chabot. Voor het Belgische stadje Dinant is niets te dol bij de herdenking van Aldolphe Sax. George Michael verloor het proces tegen Sony over de rechten van zijn teksten en muziek. Maar heeft Sony wel gewonnen? Jan Raas is over de eerste schrik heen na de gijzeling van zijn gezin. De ploegleider trekt de touwtjes aan. Denkwijzer over vertrouwen. Het verschijnsel 'anders boeren' rukt op in de weilanden in de regio. De Koerden in Noord - Irak zijn bevrijd van Saddam. Ze vliegen nu elkaar weer in de haren. Onze Taal over willekeurig. De openlijke pogingen van Helmut Kohl en Francois Mit terrand om de benoeming van Dehaene door te drukken, wek ten de afgelopen weken irritatie op bij de andere landen van de Europese Unie. Met name de nieuwe Italiaanse premier Silvio Berlusconi en de Brit John Ma jor stribbelden tegen. Nederlandse regeringskringen gaven Kohl openlijk de schuld van de dramatische ontkno ping. Indiplomatieke kringen werd gezegd dat de keiharde campagne tussen Lubbers en Dehaene een 'scheidslijn' door Europa heeft getrokken. kaapstad Het Zuidafrikaanse leger is begonnen met de evacuatie van 20.000 met olie besmeurde pinguïns bij het eiland Dassen, op h ste puntje van het Afrikaanse continent. Daar drijft een 800 bij 200 iheter grote olievlek waarvan de herkomst nog onbekend is. Door h weer kost het de reddingswerkers moeite de olievlek in bedwang te houden en de vogels in veiligheid te brengen. den haag/leiden Het experiment met de gene tisch aangepaste stier Herman moet doorgaan. Niet duidelijk is of andere methodes een even goed infectieremmend eiwit op leveren. Tot die conclusie komt de commissie-Kooreman in een rapport dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Eerste Kamer had om het rapport gevraagd nadat de Die renbescherming beweerde dat het experiment van het Leidse bedrijf Gene Pharming overbo dig is. Ook transgene schimmels zouden het eiwit lactoferrine produceren. Volgens de commissie leveren de twee methodes verschillende vormen van lactoferrine op, een eiwit dat ook in moedermelk voorkomt. Om vast te kunnen stellen welke vorm het beste re sultaat oplevert, is uitgebreid onderzoek nodig. Vandaar het pleidooi van de commissie om door te gaan met de proef tot de eerste gemanipuleerde koeien melk hebben gegeven, mèt lac toferrine. Overigens laat minister Buk man (landbouw) juist onder zoeken of hij het contract met Gene Pharming kan ontbinden, nu gebleken is dat het bedrijf ook een contract had met het voedingsmiddelenconcern Nutricia voor de ontwikkeling van moedermelk vervangende koemelk. En dus niet alleen uit was op medische toepassingen. Als het contract inderdaad wordt ontbonden, mag Gene Pharming niet langer samen werken met onderzoeksinstitu ten van het rijk. Ook moet het bedrijf de experimenten met Herman opnieuw laten toetsen. den haag/leiden gpd Het wordt particuliere klinieken als aan het Leidse Rapenburg verboden om nog langer rea geerbuisbevruchtingen (IVF) te doen. Via een speciale 'nood wet' eist het kabinet een ver gunning bij het uitvoeren van IVF en andere 'topzorg-behan- delingen', zoals nierdialyse, ra diotherapie en klinische geneti- Tot de maatregel werd giste ren besloten omdat het ge rechtshof in Den Haag onlangs nog bepaalde dat de privé-kli- niek IVF mocht blijven doen. De huidige wet Ziekenhuisvoorzie ningen zou het rijk geen hand vat bieden voor het gevraagde verbod. Op dit moment hebben twaalf reguliere ziekenhuizen een vergunning voor reageer buisbevruchting. Directeur W. Beekhuizen van de Leidse kliniek laat zijn jurist noordwuk/leiden paul v i IBM PC compleet 290,- i I 286, 1MB, 40 MB 650,- J i 286,2 MB, 40 MB 725.- 1 IBM 386 met VGA en HP 1 Deskjet 5201579,- 1 1 Prijzen cxcl. B.T.W. Op=Op 1 Overrun 18 2315 KA Lelden Zijn straat dacht UFO's te zien, maar Leidenaar Ferry van Schagen (24) pakte de auto en reed achter de lichtverschijnselen aan naarNoord- wijk. Daar, op een duintop in het centrum, vond hij de oplossing voor het raadsel dat de gemoede ren in zijn Jan Luykenlaan zo bezig hield. Wat het was? Een disco met een gigantische lamp op het dak. De lamp bescheen een draaiende bol met spiegeltjes en draaide van links en rechts. Met als gevolg: lichtgevende schijfjes die in een kring ronddraaiden en van links naar rechts langs de avondhemel bewogen. Met een wolkwitte kleur. En in één klap begreep de Leidenaar waarom zijn flat bij de Plesmanlaan vooral op bewolkte avon den UFO's dacht te zien: het wolkendek ving de stralen op. Op heldere avonden 'vervlogen' ze, op zo'n vijf tot zes kilometer hoogte. Tenminste, die hoogte noemt medewerker A. Sierings van Dans en Speelcafé Foetsie, de disco met de lamp op* het dak. Het apparaat kost 12.000 gulden, maar heeft vol gens Sierings al heel wat bezoekers naar de nieu we Noordwijkse uitgaansgelegenheid gelokt: „Men ziet onze 'skyrose' tot in Leiden aan toe, hebben we al eerder gemerkt." Het lijkt heel wat, maar volgens de medewerker zijn er plannen om een nog sterkere skyrose te kopen. Dan kan de hele streek meegenieten èn filosoferen. Alles opgelost? Niet helemaal. De schijfvormige UFO's die Lissese tennissers eerder deze maand zagen, waren fel rood. En die kleur heeft de Noordwijkse disco niet te bieden, meldt de. me dewerker: „Onze lamp is groen/blauw." Burgemeester J. W. van der Sluijs hoort ervan op dat de skyrose zoveel verwarring heeft gezaaid in de regio: „Het ding staat er al maanden." Een vergunning leek zijn gemeentebestuur niet nodig. Klachten heeft hij in die tijd amper gehad: „Bewoners wilden hem anders gericht zien, maar van de Rijksluchtvaartdienst heb ik nooit iets ge hoord." Hij gelooft dan ook niet dat de lamp vijf tot zes kilometer hoog kan schijnen, zoals de Foetsie medewerker meldt: „Het is heus niet zo dat je Noordwijk al van verre ziet door die lamp. Boven dien werkt-ie alleen tussen tien en twaalf uur 's avonds. En dan nog in het weekeinde, geloof ik." Leidenaar Van Schagen knikt. Het verhaal is rond. Maar hij betwijfelt of iedereen daar even blij mee is: „Men hoeft nu niet meer de hele dag voor het raam te staan. Een idee is uiteen ge spat." onderzoeken of stappen moge lijk zijn tegen de noodwet. De Tweede Kamer wil hij in ieder geval zien te winnen voor zijn argument dat de noodwet 'grootschalig fabriekswerk' van IVF gaat maken en de minister heeft ook de mogelijkheid om via de achterdeur over ethische zaken te beslissen. Het lijkt hem logisch wanneer zijn kliniek, die al acht jaar reageerbuisbevruch tingen verricht, dat tijdens de procedures mag blijven doen. Pubers (13,14 en 15) mishandelen oud echtpaar rotterdam gpd De politie heeft gistermiddag dankzij een attente getuige drie kinderen van 13, 14, en 15 jaar en een 22-jarige man aan gehouden die enige tijd daar voor een echtpaar van rond de tachtig jaar hadden beroofd en ernstig mishandeld. Het viertal probeerde de tas van het vrou welijk slachtoffer uit haar han den te rukken. Toen dat was gelukt, maar de echtgenoot daar een opmerking over maakte, werd hij tegen de grond gewerkt en geschopt en geslagen. De man is met een gebroken heup in het zieken huis opgenomen. Een getuige achtervolgde de vier daders waardoor de politie ze in de kraag kon vatten. De vrouw bleef ongedeerd. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Daniël Stern Een aalmoes is nog geen barm hartigheid. VANDAAG Binnenland - Buitenland Familieberichten Feiten en meningen - Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond Tropisch warm Eerst zonnig. In de middag van het zuidwesten uit toenemende be wolking en kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 25 graden aan de kust tot 32 in het oosten van het land. In de loop van de middag op het strand enige afkoeling door wind van zee. Zuidoostenwind, zwak tot matig, rond kracht 3, in het Waddenge bied eerst nog vrij krachtig, 5. In de loop van de dag wind draaiend naar zuidwest. "Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is." De Bijbel: 'Rhema' 1 -1 Oegstgeest Lcidsch®^ Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Adres; (I.v.in. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch J 29.30) Per kwartaal 1 nvi Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1