Leidsch Dagblad Lange files, maar geen verkeerschaos 14 Serie over beweging Paideia 0M0 GARANDEERT ZORGELOOS WASSEN MET 0M0 POWER. BEL: 071-128030 Bezem moet door openbaar ministerie 'Nooit meer van mijn leven met de trein Paardenmarkt Rijnsburg trekt veel bekijks GOED NIEUWS 'Toen zij er niet meer was, knapte er iets' WOENSDAG 8 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40484 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Asielzoekers Justitia et Pax is 'verbijsterd' over het advies van een ambte lijke werkgroep over het asielzoekersbeleid. I Parktheater <\r HetAlphense 1 JL Parktheater brengt het nieuwe seizoen bijna 80 voorstellingen. Met I veel kleinkunst en muziek. I Turnhal -y De Leidse gymnas- Z tiekverenigingen willen in de nieuwe sport hal in de Stevenshof een I grootturngedeelte Treinverkeer Randstad plat door wilde acties Enkele honderden actievoerende machinisten en con ducteurs hebben vanmorgen het treinverkeer in Noord- Holland efi de Randstad vrijwel helemaal stilgelegd. Tot het middaguur reden in de regio's Amsterdam, Rotter dam, Hoorn, Dordrecht, Den Haag en Alkmaar de trei nen niet of onregelmatig. Op het station in Leiden ston den tientallen mensen vanmorgen tevergeefs te wachten op de trein. chaos in de Randstad uit. „Niet méér files, maar wel langer", schetste een woordvoerder van de verkeersdienst in Driebergen de situatie. Zo stond er rond acht uur tien kilometer voor de Velsertunnel. „Mensen zijn vroeger van huis gegaan. Vóór zes uur was het al redelijk druk". In de regio Leiden zorgden de acties volgens de politie niet voor overmatige drukte op de weg. Weliswaar stond er van ochtend bij Roelofarendsveen een file van dertien kilometer, maar dit was te wijten aan een aanrijding in de Schipholtunnel. Volgens NS-personeel in Leiden viel de verwarring mee en heb ben veel mensen besloten met hun auto naar hun werk te gaan in plaats van met de trein. Het openbaar vervoer had geen ex tra bussen ingezet. De taxi's in Leiden waren vrijwel allemaal bezet voor ritten buiten de stad. De NS verwachtten vanmor gen dat de treinen aan het eind van de middag, nog voor de avondspits, weer normaal zou den rijden. Omdat de acties gisteren al dreigden, bleef een verkeers- Een andere ven, als alternatief voor een verziekte wereld. Met die instelling combineert de Haarlemse stichting Paideia religieuze en com merciële activiteiten. In spirerend middelpunt is 'mevrouw de meester' An na. Geld wordt ondermeer verdiend met de verkoop van natuurvoeding vanuit een eigen winkel in Over- veen. Gezonde voeding, meditatie en waarachtige liefde zijn de sleutelbegrip pen voor een ander en be ter leven. Voor de groeiende scha re volgelingen is Paideia het antwoord op een onze ker bestaan en een verlo ren samenleving. De aan hang van de beweging, waarvan de omvang zich moeilijk laat schatten, is in alle kringen te vinden. Tot de prominente supporters behoorden onder anderen leden van de familie Heijn. Hun enthousiasme voor Paideia heeft inmiddels plaats gemaakt voor scep sis en kritiek. Andere ex- leden noemen zich zelfs slachtoffer en verwijten de beweging sekte-achtig ge- In i i elf afleveringen besteedt hel Leidsch Dagblad aandacht aan Paideia. Alle partijen komen aan het woord. Vandaag op pagina 19 deel 1: Anna, meester. den h (OM) Het openbaar functioneert gebrekkig grondig worden gereorgani seerd. Een nieuw college van drie a vier leden moet zorgen voor beter personeel, betere sturing van de politie en betere resultaten bij de rechtshandha ving. De minister van justitie dient de rijksinstantie die ver antwoordelijk is voor de vervol ging van misdaden beter te controleren. De kosten van de reorganisatie worden op tachtig miljoen gulden geschat. Tot die conclusies komt een commissie onder leiding van mr. J.P.H Donner, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR). Ook stelt de commissie voot de ge organiseerde criminaliteit aan te pakken door een landelijk re chercheteam in te stellen, naast STOELENDANS OMO Po i OMO volle Met de wilde (niet door de vakbonden overgenomen) ac ties willen de NS'ers het overleg tussen de bonden en de NS-di- rectie, dat vanmorgen om tien uur begon, onder druk zetten. De machinisten en conducteurs zijn woedend over het besluit van NS dat 470 man rijdend personeel moet uitkijken naar ander werk. Ook het CAO-bod van de NS is in hun ogen onvol doende, omdat er niets wordt gedaan aan werkgelegenheid. hebben de stakers het a wen in hun baas, NS Reizigers directeur Hammer, opgezegd. Aan de raad van bestuur van NS wordt gevraagd Hammer te ver vangen door iemand in wie de stakers wel vertrouwen hebben en „die zorgt dat de NS een so ciaal bedrijf blijft". Pagina 3: Slechte timing nekt NS. NS-reizigers-directeur Ham men 'We kunnen wel kapot'. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Lau Tse Wie altijd op zijn tenen staat, zal niet overeind blijven. VANDAAG VANDAAG OOK Reizigers wachten op station Leiden mismoedig op aansluiting. FOTO HIELCO KUIPERS 'Landelijk rechercheteam naast IRT's' de bestaande Interregionale re chercheteams (IRT's). In het vandaag gepresenteer de rapport aan minister Kosto van justitie kraakt de commissie een aantal harde noten over het openbaar ministerie. Het OM blijkt niet opgewassen te zijn te gen de toegenomen criminali teit en bestuurlijke complexiteit. Het personeel is volgens de commissie onvoldoende capa bel om naast de strafrechtelijke afhandeling ook de politie be leidsmatig te sturen en overleg te plegen met het bestuur. On derling wordt slecht samenge werkt en een duidelijke hiërar chie ontbreekt. Officieren van justitie komen onvoloende uit de verf door het gebrek aan spe cialisatie. Lagere functionaris sen krijgen onvoldoende moge lijkheden de 'eenvoudige' zaken af te doen. Het werk wordt daarnaast onvoldoende gecon troleerd. Het OM onderschrijft in grote lijnen de conclusies van de e Donner. „Eikels, grote eikels!", scheldt een man met een aktentas. Vol walging wendt hij zich af van het loket in de Leidse stations hal. Driftig beent hij weg, de met zwem- badstem omgeroepen stakingsberichten uit de luidsprekers negerend. Geen enkel begrip kan hij opbrengen voor de wilde staking van het rijdend personeel van de NS. Tot 12.00 uur vanmiddag legden onte vreden conducteurs en machinisten het treinverkeer in de Randstad lam. Er moe ten 470 mensen uit bij de NS, mensen die destijds in hoge nood zijn aangenomen, en ja, dat pikt het rijdend personeel in de Randstad niet. Amsterdam valt nog wel te bereiken vanuit Leiden. Als de reizigers tenminste engelengeduld hebben. Maar naar Den Haag, Rotterdam, Breda of Brussel dat wordt moeilijker. Langzaam vormen zich lange rijen op de perrons. De meeste mensen hopen tegen beter weten in dat ze toch nog op een redelijke tijd op hun werk zullen zijn. „Nee", zegt een meneer die naar Rotter dam moet, „ik ben volkomen verrast door deze staking. De mensen zijn verschrikke lijk slecht op de hoogte gebracht. En dat is gewoon arrogant. Mijn auto is kapot. En uitgerekend op de enige dag dat mijn auto kapot is, rijden er geen treinen. Dat is ge luk hebben, vindt u niet? Ja, ja, we hebben een fraai openbaar vervoer. Nooit meer, nooit van mijn leven meer." Hé, daar komt een trein binnen. Ap plaus. De conducteur: „Ik heb wel begrip voor mijn collega's. En het publiek ook, denk ik, want er is weinig vijandigheid. De het algemeen vrij vrien- de goede richting mensen zijn i delijk. Als ze opgaan." De machinist, die uit de buurt van Lely stad komt en niet naar het werkoverleg is gegaan, hoort het met argwaan in zijn blik aan. „Ik vind deze staking wel terecht. Al leen is dit geen officiële staking omdat de vakbonden er niet achter staan. Onbegrij pelijk. Daarom ben ik ook gewoon gaan rijden. De bonden moeten samen één lijn trekken. Maar ik ga nu rijden. Wat ik u wel kan vertellen, is dat de NS-directie op een verschrikkelijke manier met het personeel loopt te sollen. Je wordt gewoon in de ma ling genomen." Pagina 13: 'Mensen weer massaal de au- SMAAK PAGINA 22 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Wisselend bewolkten later enkele I buien. Minimumtemperatuur 6 graden, middagtemperatuur 15 graden. Wind westelijk, matig, rond kracht 4, later aan de kust toenemend tot krachtig, 6. Pagina 3: 'OM verouderd, c werkt en te ambtelijk'. Lubbers: 'Keuze Dehaene slecht voor Europa' Demissionair premier Lubbers vindt het 'slecht voor Europa' als niet hij, maar zijn Belgische collega Dehaene de nieuwe voorzitter wordt van de Europe se Commissie. Volgens Lubbers zijn de problemen waarmee de Europese Unie (EU) kampt zo groot, dat het nodig is dat ie mand met een uitgesproken po litiek profiel aan het hoofd komt te staan van de Brusselse Euro bureaucratie. Lubbers lanceert deze harde aanval vandaag in een interview met deze krant. De twaalf regeringsleiders van de EU wijzen op 24 juni op het Griekse eiland Corfu de opvol ger aan van de Fransman Del- ors, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Dehaene is favoriet, maar Nederland eist de post op omdat ons land nog nooit de EC-voorzitter heeft ge leverd. De kansen van Lubbers lijken verkeken nu ook Spanje en Engeland hem niet meer vol mondig steunen. Maar Lubbers zegt de algelopen dagen tele foontjes van regeringsleiders te hebben gehad 'die zeiden te ho pen dat ik in de race blijf. Pagina 3: 'Het spel gespeeld? Zo gaat dat dus niet'. 't Joppe wordt mogelijk weer zandwinput runsburg» In een waterig zonnetje trok de Rijnsburgse paardenmarkt vanmorgen weer veel bezoekers. Jong en oud verdrongen zich rond de aangelijnde pony's. Dit jaar stonden er minder paarden op de markt dan in 1993. „Toen hadden we zo'n 130 dieren. Nu verwachten we er tachtig of negentig", aldus W. van Egmond van het Paardenmarktcomité vanmorgen. De oorzaak is het late tijdstip van dé markt, die normaal op de der de woensdag in mei wordt gehouden. FOTO DICK HOGEVZONING Het Voorschotense bedrijf Rijn- land BV hervat wellicht de zandwinning in het Warmondse Joppe. Het zand is nodig voor ondermeer de aanleg van rijks wegen in de Leidse regio. Bur gemeester en wethouders van Warmond willen tot ontzetting van Progressief Warmond in ge sprek blijven met de zandwin- De progressieven vrezen gro te schade voor het milieu en denken dat de oevers zullen verzakken. Woordvoerders van de collegepartijen CDA en VVD menen dat Warmond een fi nanciële oppepper kan gebrui ken. „Beter deze kans aangrij pen dan de lasten verhogen", aldus C. Saris van de WD. Volgens PW-fractievoorzitter G. Slingerland is uit eerdere on derzoeken reeds gebleken dat Warmond door de zandwinning te hervatten grote*risico's loopt, 't Joppe is door de zandwinning in de jaren tachtig op sommige punten al 30 tot 35 meter diep geworden, stelt hij vast. Pagina 15: Weg naar puinstort 't Joppe open. Marathon-bijlage Nog vier nachtjes slapen en Lei den is weer één dag marathon- stad. Zondag nemen duizenden hardlopers de stad in bezit, om nog maar niet te spreken van de massa's toeschouwers die van heinde en verre op het evene ment afkomen. Het Leidsch Dagblad is e eerder bij. Vandaag pakken uit met een 24 pagina's tellende bijlage, die geheel is gewijd de vierde 3M marathon. Me voorbeschouwingen, interviews foto's, een gedetailleerde par cours-kaart, een lange lijst deelnemers en de laatste mara thon-nieuwtjes. Kortom, een krant die overloopt van infor matie. En een krant die mee gaat lot zondagmiddag om een uur of vijf, als de laatste loper de marathon van Leiden heeft be ëindigd. I cicfsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. De eenzame strijd van een Voorschotenaar OORSCI101 C.\ )UDV Ml IHl: Het was maar een klein berichtje in de krant van gisteren. Over een inmid dels overleden Voorschotenaar, die tijdens een verbouwing voor bijna 19.000 gulden schade had aangericht in zijn gemeentelijke woning aan de Tol straat. Het bericht heeft Jaap, Karin en Mark Zuyderduin enorm gekrenkt. Want het ging over hun vader, die bepaald geen doe-het-zelver van het a-sociale soort was, maar een ongeneeslijk zieke man, geestelijk en lichamelijk. Voor wie. het leven zo ondraaglijk werd, dat hij er een eind aan maakte. Vader Zuyderduin was altijd een actieve en handige man, die hield van klussen en tuinieren. Maar toen zijn vrouw overleed, ging het al snel bergafwaarts. „Mijn moe der was thuis het 'stuur'. Niet dat ze de broek aan had, helemaal niet. Maar ma re gelde veel, was degene die mijn vader sti muleerde". aldus Jaap (32). „Toen zij er niet meer was, knapte er iets bij pa. Ver moedelijk kwam in die tijd ook zijn oor logstrauma boven. De vreselijke dingen die hij heeft meegemaakt, heek hij waar- groot schijnlijk nooit goed verwerkt." Hij begon merkwaardig gedrag te verto nen. „Alle herinneringen aan mijn moeder moesten weg, het trouwalbum. alles. En het huis moest ook anders: hij zou het gaan verbouwen", aldus Karin (24). De verbouwing werd echter drama. Pa Zuyderduin haalde muren naar beneden, verfde wanden in de meest vreemde kleuren, was eigenlijk alleen maar bezig met slopen. Als zijn kinderen hem daarop wezen, begreep hij hen niet. Er viel niet meer met hem te praten. Stop pen met de verbouwing kon hij niet. „Hij was er 24 uur per dag mee bezig. Zonder dat hij at." Dat pa met het nachtelijke breekwerk overlast bezorgde, besefte hij meestal niet. Jaap: „Soms had hij een helder moment en ging hij naar de buren met een paar bossen bloemen of ladingen gebak om het goed te maken. Dan kwam er weer een stukje van zijn eigen karakter boven. Hij was altijd zo royaal." De kinderen maakten zich intussen steeds meer zorgen. Diverse keren moest het crisisteam van de Riagg eraan te pas komen. Karin: „Maar ze konden hem niet opnemen, omdat hij dat zelf niet wilde. Hij wilde niks met psychiaters te maken hebben. Want dat betekende voor hem dat je gek was." En omdat hij volgens de Riagg geen gevaar was voor zichzelf of voor anderen, gebeurde er niets. Na de hyperactieve periode werd vader Zuyderduin depressief. „Hij was gevoels- dood. Staarde met een hele vreemde blik mijlen ver weg. Met het lood in mijn schoenen ging ik altijd naar hem toe. Het was altijd weer de vraag of hij nog zou le ven", aldus Karin. Uiteindelijk liet pa zich vrijwillig opnemen in Endegeest. Daar maakte hij een einde aan zijn leven. Nu, anderhalf jaar later, hebben de kin deren de draad inmiddels weer redelijk opgepakt. Met Jaap, die zwaar overspan nen werd tijdens de ziekte van zijn vader, gaat het inmiddels ook weer vrij goed. Maar toen hij gisteren de krant opensloeg, raakte hij weer helemaal van de kaart. Vindt dat hij de vele misverstanden over zijn vader nu maar eens uit de wereld moet helpen. „Al kun je het nooit goed op iemand overbrengen. Ook niet hoe het je heeft aangegrepen. Dat gevoel slijt nooit, maar je leert ermee leven." Tel:. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1