Leidsch Dagblad NS-personeel dreigt met Vilde' staking Busongeval Polen eist drie levens 21 Pink staat voor haar troepen Opstootje over duur bioscoopkaartje Bedrijven verlaten provincie Herdenking D-Day zonder incidenten Dalai Lama kondigt mars aan BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Actie tegen Noorse walvisvangst verboden! DINSDAG 7 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40483 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Miljard voor politie 3 Politie, justitie en korpsbeheerders willen één miljard gulden extra j om meer politie op straat te krijgen. Waakzaam en nuchter KNVB-beker A Critici vuurden gis- I Z teren hun pijlen af op het boek 'Waakzaam en nuchter' van de Leidse prof. dr. G.G. de Kruijf. FC Lisse moet een extra ronde spelen om de KNVB-beker. Quick Boys werd daarvan vrijge loot. Vakbonden uitgenodigd voor gesprek utrecht cpd Boze machinisten en conducteurs willen morgenochtend het treinverkeer in de Randstad platleggen. Zij willen bij de aanvang van hun dienst vergaderen, waardoor er van half vijf tot negen geen treinen zullen uitrijden. Het gaat om een wilde staking. De NS-directie heeft inmiddels de spoorwegvakbonden uitgenodigd morgen langs te ko men voor spoedoverleg. Zij hebben hen tevens af te zien van 'acties die de klant kunnen schaden.' conducteurs, willen ze komen de maandag 's ochtends het werk neerleggen. Als de bonden direct zouden oproepen tot ac ties, zonder een poging tot overleg met NS te hebben ge daan, zouden ze door de rechter worden teruggefloten. Na de aankondiging van de FSV vrijdag hebben gisteren ook de Vervoersbonden FNV en CNV de Nederlandse Spoorwe gen gedreigd met acties op 13 juni. Zij eisen spoedoverleg om het onverwachte banenverlies bij het rijdend personeel onge daan te maken. Wordt er geen oplossing gevonden, dan voe ren de drie bonden aanstaande maandag actie. Er zal dan tot negen uur 's ochtends geen en kele trein rijden. Ook de ondernemingsraad van NS Reizigers in de Randstad Twee actiecomités hebben gis teren hun collega's via pamflet ten opgeroepen deel te nemen aan een 'groot werkoverleg'. Zij zijn woedend over het besluit van NS dat 470 man rijdend personeel moet uitkijken naar ander werk. Ook het cao-bod van NS is in hun ogen onvol doende, omdat 'er niets wordt gedaan aan werkgelegenheid'. De oproep komt van erkende 'haviken' uit Rotterdam en Am sterdam, die er al eerder in slaagden het treinverkeer te ontregelen. De NS-bonden doen niet mee aan de werkonderbreking. Zij hebben de NS-directie een ul timatum gesteld. Als er voor het einde van deze week geen op lossing ligt voor de boventallige laat zich inmiddels niet onbe tuigd. In een pamflet aan het personeel roept de onderne mingsraad het personeel op zich weerbaar op te stellen. „Een keihard nee! is wat rest. Er ligt een taak voor de vakbon den", schrijft OR-voorzitter G. Wold. De woede van het rijdend personeel slaat inmiddels ook over op andere NS-onderdelen. De 45 man van de onderhouds dienst Randstad (schilders, tim merlui) zijn vanochtend niet aan het werk gegaan. Zij protes teren tegen de mededeling dat vijftien van hen ander werk moeten zoeken, ook al wordt de afdeling tot 60 personen uitge breid. De onderhoudsploeg heeft vanochtend een petitie aangeboden bij het hoofdge bouw van de Spoorwegen. De bonden zoeken de oplos sing voor de boventalligheid bij het rijdend personeel vooral in een vierdaagse werkweek voor werknemers van 50 jaar en ou der. FNV-bestuurder Korteweg denkt dat dat op zichzelf niet voldoende is en wil ook de tijd- compensatie-regeling verrui- hoofddorp» Nodig de Amsterdamse kunstenares Pink uit en ze zorgt voor opschudding. Zo bouwde ze al eens een knibbel-knabbel-huisje op de Grote Markt. In de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch vult Pink deze week dat deel van de Liniedijk aan, wat de tand des tijds heeft weggeknaagd. Het Nationaal Territoir Commando stelde haar voor haar project gis termiddag manschappen van de 428e infanterie-beveiligingscom- pagnie uit Oirschot ter beschikking, omdat de Liniedijk onderdeel uit maakt van de Stelling van Amsterdam. Het honderdjarig bestaan van dit militaire monument wordt vanaf komend weekeinde gevierd met de grote beeldende kunstmanifestatie Doorbroken Lijn, die uit negen verschillende projecten bestaat. De manschappen van Pink zullen deze week 22.000 zandzakken vul len en een tijdelijke verlenging van de Liniedijk bouwen, zodat ieder een kan zien hoe fors deze stelling was. Tussen de steil opgestapelde zandzakken zullen langs de Liniedijk nauwe doorgangen uitgespaard worden voor auto-fiets- en voetgangersverkeer. De manifestatie loopt door tot en met 25 september en wordt omge ven door muziek- en theatervoorstellingen. Generaal-majoor E.N. Westerhuis verricht vrijdag de openingshandeling. Het Historisch Museum Haarlemmermeer blikt terug op dit stukje Nederlandse krijgsgeschiedenis. united photos de boer rob hendriks Tijdens een controle aan boord van het Russische zeeschip 'Labrador' heeft de douane van IJmuiden giste ren het diepgevroren stoffe lijk overschot van een 54-ja- rig bemanningslid aange troffen. Het schip had een reis naar de Falklands ge maakt en was onderweg naar Rusland. Volgens de kapitein had de matroos op 27 april van dit jaar zelfmoord gepleegd. De kapitein had vervolgens het stoffelijk overschot in de diepvriescel van het schip laten deponeren, teneinde het in zo goed mogelijke staat over te brengen naar Rusland. Hij had een en an der echter bij binnenkomst in Nederland verzuimd te melden, met als gevolg dat de douanebeambte bij de controle onverwacht een dode aantrof. Het lichaam is nu in be slag genomen om te kunnen vaststellen of de man inder daad door zelfmoord om het leven is gekomen. Wan neer er geen misdrijf in het spel blijkt te zijn, zal het li chaam alsnog worden over gebracht naar Rusland. UMUiDEN/osLQ» In een laatste poging om Noorwegen op andere gedachten te brengen, voerde Greenpeace gistermiddag in Umuiden actie tegen de walvisvangst. De eerste afvaart van Scandinavian Seaways naar Kris- tiansand werd door de milieugroep gebruikt om te protesteren. Het spandoek, de opblaasbare walvis en pam fletten voor de 900 passagiers mochten niet baten. De Noorse regering kondigde gisteravond aan dat dit jaar opnieuw toch walvissen worden gevangen, ondanks het internationale verbod. Dit jaar worden bij de walvisvaart 301 dwergvinvissen gedood en dat is zelfs 29 meer dan vorig jaar. Het Noorse nieuwsagentschap NTB meldde dat 189 dwergvinvissen worden gedood door de commerciële vloot en 112 voor onderzoeksdoeleinden. Noorse walvisjagers hadden gehoopt op een quota van 500 voor de commerciële vangst. Greenpeace reageerde vanmorgen zwaar teleurgesteld, maar zet de acties tegen Noor wegen voort. Pagina 14: Pamfletten Greenpeace voor bezoekers Noorwegen, foto united photos de boer TVM wil stoppen met wielerploeg hoogeveen gpd Hoewel niemand op het hoofd kantoor in Hoogeveen het wil bevestigen, zal TVM-directeur drs. Ad Bos na de Tour de Fran ce bekendmaken dat zijn verze keringsbedrijf stopt met het sponsoren van een professione le wielerploeg. Bos wil eventu eel nog wel verder als co-spon- leiden» paulvan derkoou meldde de lokettist, na overleg Stichting Marketing en Com municatie voor het Bioscoop wezen, betreurt die 'mis-infor- matie' buitengewoon. „Dit is juist zoals het niet hoort. We wilden met de actie de mensen de bioscoop in lokken. En waar om gaat men precies op deze dag verbouwen?" De eigenaar van het Luxor was vanmorgen niet bereikbaar v taar. I TVM heeft er nu acht jaar een profploeg gefinancierd en in die tijd er zo'n veertig miljoen gul- idi den aan besteed. Het is de enige wielersponsor die uit de 'welva- H rende' jaren tachtig is overge bleven van de vijf ploegen, die i toen in het peloton actief wa- _j ren. Voor TVM rijden dit sei- zoen renners als Gert-Jan Theu- 0i nisse, Steven Rooks, Maarten de Bakker, Rob Harmeling, Johan Capiot en Jesper Skibby. =j Als het Hoogeveense bedrijf inderdaad afhaakt, wil ploeglei- Ider Priem doorgaan met een sterk verjongde ploeg onder de vlag van de huidige co-sponsor Bison, die momenteel anderhalf miljoen in Priem's ploeg stopt. Ook Vredestein is in Priems ai nieuwe opzet geïnteresseerd. Het Leidse Luxortheater was gisteravond het toneel van een opstootje. Een kleine twintig filmliefhebbers ontstaken in woede toen ze hoorden dat ze donderdag niet voor een rijks daalder naar de film 'Schind- ler's List' kunnen. De dag dat je overal in het land voor die lage prijs films kunt zien, gaat de bioscoop aan de Stationsweg verbouwen. Tenminste, dat meldde de lokettist, na overleg met zijn chef. Het publiek, dat gisteren de goedkope kaartjes moest kopen, geloofde er niets van. Waarom had Luxor dat niet van tevoren gemeld in kranten, via de tele foon of bij de kassa? En waarom kon men nu net niet naar de duurste film, die normaal twin tig gulden kost? De politie moest de gemoederen sussen. Ook de organisator van de ac tie, R. van der Putte van de kaar vooraan zaten zijn op el kaar terecht gekomen. Daar zijn ook de drie doden gevallen." De Poolse politie deelde gis teravond mee dat de bus rond de 100 kilometer per uur heeft gereden. Volgens Van Etten klopt dat niet. „De chauffeur reed nog geen 60, hij reed abso luut niet te hard. Op de een of andere manier moeten we in een slip zijn terechtgekomen." De chauffeur is ingesloten voor verhoor. De drie slachtoffers waren al len leden van Los Geinos, dat vooral Zuidamerikaanse muziek speelt. Alle leden van deze band, die al 21 jaar bestaat, wo nen in dezelfde straat in Breu- gel. In het Novotel van Katowice, waar de lichtgewonden en on- gedeerden zijn ondergebracht, werd in de nacht van maandag op dinsdag weinig geslapen. In èen van de kamers, die direct is omgedoopt tot 'de huiskamer', zat men tot diep in de nacht te praten over de schokkende er varing. „Iedere keer als ik mijn ogen dicht doe, zie ik het weer voor me", aldus één van hen. De Stichting Mensen voor Mensen uit Son en Breugel heeft al enkele jaren banden met steden Wroclaw en Krakow. „Minstens twee keer per jaar verzorgen wij een transport voor kinderen die aan de stof wisselingsziekte PKU lijden", zegt voorzitter Henriëtte Ge vers, die bij het ongeval haar kaak heeft gebroken. „Die kin deren mogen geen eiwitten hebben anders krijgen ze her- senaandoeningen, maar dieet- produkten zijn in Polen nauwe lijks te krijgen. Daarom voeren wij maizenameel en bindmid del in." de gisteroch tend in Polen verongelukte bus zullen waarschijnlijk vandaag nog terugkeren naar Nederland. Dat heeft een medewerker van de alarmcentrale SOS Interna tional vanmorgen meegedeeld in de Poolse stad Katowice. Di verse Nederlandse luchtvaart maatschappijen zouden heb ben aangeboden om het gezel schap terug te vliegen naar Ne derland. Van de 31 passagiers in de bus zijn drie mensen om het le ven gekomen en veertien men sen gewond geraakt. De toe dracht van het ongeluk is niet precies duidelijk. Volgens enke le passagiers is het voertuig in een slip geraakt, van de weg af gereden en gekanteld. In de bus zaten 31 mensen onder wie ruim twintig leden van het feestorkest Los Geinos. Zij maakten een rondreis door Polen op uitnodiging van de humanitaire stichting Mensen voor Mensen. De touringcar reed volgens de passagiers niet te hard. „Het re gende, we daalden net een heu vel af en ik voelde dat de bus aan de achterkant begon te zwaaien. Aquaplaning, dacht ik. Anderen zeiden dat er spoor vorming was in het asfalt. Ik zag de chauffeur in de spiegel, ik hoorde hem 'shit' roepen, we raakten de middenberm en pal daarna was het gebeurd", aldus één van de overlevenden. „Toen de bus slipte, zag ik het asfalt echt onder mij doorschui ven," zegt H. van Etten uit Son en Breugel, die sinds het onge luk last heeft van zijn rug. Zijn vrouw heeft haar heup gebro ken. „Wij hebben enorm geluk gehad. De mensen die naast el- Veel bedrijven verlaten de pro vincie Zuid-Holland om zich in Gelderland, Flevoland, Noord- Brabant of Noord-Holland te vestigen waar de grond goedko per is. Als gevolg hiervan ver trekken ook veel werkende randstedelingen naar elders. Voor hen in de plaats komen studenten, lager-betaalden en minder draagkrachtige al lochtonen. De provincie vreest dat dit vertrek van de welgestel- den leidt tot verloedering en verpaupering in de grotere ste den. Niet alleen werkenden verla ten de provincie, zo blijkt uit onderzoek. Ook veel ouderen die geld achter de hand hebben, vertrekken naar elders om zich te vestigen in een ruime woning met een lapje grond. In het zui den van de provincie gaan nogal wat werknemers van be drijven in aangrenzende pro vincies wonen omdat daar be taalbare huizen voorhanden zijn. Ook het aantal files in het westen van het land is voor be drijven een argument om zich in rustiger delen van het land te vestigen. Vorig jaar vertrokken in het totaal 45.000 mensen uit Zuid- Holland, de toeloop was aan merkelijk minder. Zuid-Holland is inmiddels een twee jaar durend onderzoek gestart waaruit duidelijk moet worden hoe deze migratie kan worden gestopt. Dat kan onder meer door de komende jaren voldoende nieuwe huizen te bouwen. Vooralsnog zijn pro vincie en Rijk het daar nog niet caen hans gertsen correspondent De Franse autoriteiten hebben vanmorgen met een zucht van verlichting de balans opge maakt van de vijftigste herdenking van D- Day. Tijdens de twee dagen durende reeks of ficiële ceremonies, bijgewoond door ruim veertigduizend veteranen, meer dan honderd duizend toeschouwers en negentien staats hoofden en regeringsleiders, heeft zich geen enkel incident van betekenis voorgedaan. De Franse autoriteiten waren op het ergste voorbereid en hadden een indrukwekkende hoeveelheid politieagenten, militairen en EH- BO-ers ingezet. De zevenduizend agenten en negenduizend militairen hadden hun handen twee dagen lang vol aan de bescherming van de honderden hoge gasten en aan het regelen van het verkeer, maar de ruim achttienhon derd EHBO'ers kregen vrijwel niets te doen. In totaal hoefden slechts drie veteranen die tijdens ceremonies onwel waren geworden per helikopter te worden afgevoerd. Tevoren was rekening gehouden met ruim tweehon derd interventies van de EHBO. Voor zover bekend hebben twee Britse vete ranen de afgelopen dagen het leven gelaten in Normandië. Ze overleden beiden na een hart aanval. Enkele tientallen andere veteranen werden onwel, maar konden na een medische controle weer naar huis. Zie verder pagina 2. den haag jan peter versteege Als het jongste diplomatieke of fensief richting China opnieuw vruchteloos blijkt, willen tien duizenden Tibetanen volgend voorjaar een lange vredesmars houden van het Indiaase stadje Dharmsala naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Volgens mi nister Tashi Wangdi van de Ti betaanse regering in balling schap zal, als zijn volk daarom vraagt, de Dalai Lama meelo pen om vervolgens geheel in de stijl van wijlen Mahatma Gand hi (1869-1948) ter plaatse een campagne van geweldloze bur gerlijke ongehoorzaamheid in te luiden. De Dalai Lama was de afgelo pen drie dagen in Nederland. De officiële reden was zaterdag het in ontvangst nemen van de Roosevelt Four Freedoms Award, hem toegekend voor zijn niet aflatende geweldloze strijd voor een vrij Tibet. Daar naast maakte de 59-jarige gees telijk leider gretig gebruik van de mogelijkheid om gesprekken te voeren met enkele ministers en kamerleden. Na afloop giste ren stond de 'godkoning', zoals veel Tibetanen hun leider zien, de Nederlandse pers te woord. Hij had weliswaar geen concre te toezeggingen gekregen, maar toch wel degelijk hoop geput uit vele 'bemoedigende' contacten. De Dalai Lama, de veertiende reïncarnatie van de oorspronke- Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Yvonne Keuls Je moet jezelf een belang toeken nen, anders kun je niet van belang zijn voor anderen. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur 18 Natuur en milieu19 Programma's9 Randstad16 Regio11,13,14,15 Religie - Sport 12 20,21 VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Regen Perioden met regen, mogelijk ook onweer. Later op de dag in het westen enkele opklaringen. Mini mumtemperatuur 12, middagtem- peratuur 16 graden. Eerst weinig wind, later noord tot noordwest en toenemend tot matig. Enschedé/Sdu klaar voor nieuw paspoort haarlem/den haag »cor boos Bij Joh. Enschedé in Haarlem en Sdu Den Haag staan de druk kers klaar voor de massapro- duktie van het nieuwe Neder landse paspoort. Demissionair minister van binnenlandse za ken mevrouw De Graaff-Nauta zal het omstreden document naar verwachting op 28 juni presenteren. Tegelijk toont zij dan de Europese reiskaart. Die zal eveneens door de combina tie Enschedé/Sdu (Sédas BV) worden vervaardigd. Het nieuwe, door speciale inkt en een plastic omhulsel (la minaat) meer fraudebestendige paspoort gaat circa tachtig gul den kosten. De prijs van de Eu ropese reiskaart wordt 35 gul den. Lcidsch v"4 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. i Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I I29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) lijke Dalai Lama die in 1351 de Tibetaanse troon besteeg, is be gonnen aan zijn zoveelste di plomatieke offensief. Onver moeibaar vraagt hij de wereld aandacht voor het trieste ver haal van Tibet dat in 1949 door de Chinezen werd 'bevrijd' en vertelt hij dat sindsdien 1,2 mil joen Tibetanen, die dat anders zagen, zijn vermoord. Volgens Peking is Tibet een provincie van Tibet. Volgens de Tibetanen is dat onzin en gaat hun ge schiedenis als zelfstandig volk duizenden jaren terug. Pagina 5: 'Tibetaan tweede rangsburger in eigen land' IBSSÜMSBt _.;:m urn itKwafflBsS "»rc H'i1111 WALVIS JACHT S\ t I 7 W eACf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1