Leidsch Dagblad Inburgeren allochtoon verplicht ANDIJVIE EN GEHAKT. Noordwijk krijgt vertrek van corso Tientallen zien zeldzaam heldere meteoriet Pinochet in en weer uit Amstelhotel Ontwikkeling HIV- vaccin stap vooruit Brug verplettert auto De eerste vioolles BEL:071-128030 GOED NIEUWS Maandag 30 mei 1994 opgericht 1 maart 1860 nr. 40476 losse nummers ƒ1,60 Amerikaanse kraker op Roland Garros PARIJS ROB V Specialisten 5 Duitse hartspecialisten hebben de ziekenfond sen mogelijk voor miljar den bedrogen met handel in hartkleppen. Popmuziek in kerk 8 De liturgische gebrui ken in popmuziek zou den volgens predikant dr. J. te Winkel veel kerkgan gers moeten aanspreken. Pete Sampras-Jim Courier wordt de Amerikaanse kraker in de kwartfinales van Roland Garros. Het duo, dat in juli de strijd aanbindt met Nederland voor de Davis Cup, kwam gis teren met de nodige zweet druppels bij de laatste acht. De twee Amerikanen spelen de Wimbledonfinale van vorig jaar over in Parijs. In de ande re kwartfinale in de sterke bo venste helft moet Medvedev, die de laatste Nederlander Jac- :o Eltingh uitschakelde, het jpnemen tegen titelverdediger 3ruguera. Sampras moest alle zeilen bijzetten tegen Mikael Till- itröm, de brutale Zweed die in je derde ronde Richard Kraji- :ek de deur wees. Na de eerste wee' sets met 6-4 te hebben jewonnen, moest de nummer ién van de wereld de derde in- everen (1-6). De 'qualifier' nimmer 226 van de ATP-lijst - was in de vierde opnieuw astig, maar verprutste op 4-4 jjn servicegame: 6-4, 6-4, 1-6, 4. Courier, vorig jaar verlie- :end finalist, had op het cen- ire-court niet alleen de Frans- nan Olivier Delaitre tegenover :ich, maar ook een vol stadion litzinnige Fransen, die hun aatste troef bij de mannen cwamen uitzwaaien. De 26-ja- ige thuisspeler won de twee- Ie set in de tiebreak en Stade loland Garros ging er eens joed voor zitten. De Amerikaan, in 1991 en 992 winnaar op het Parijse ruis, zette echter een tandje en hoefde alleen in de slot- ase nog even door te bijten: 6- 6-7 (7-9), 6-1, 7-6 (8-6). )ourier mag nu als eerste het pel op de wagen zetten en ampras proberen af te hou- len van zijn vierde opeenvol- ende Grand-Slamtitel op rij. Bij de vrouwen begint de ïoeizaam op gang gekomen (effi Graf (ze stond al een set eindelijk acceptabele cijfers overleggen. Tegen Irina Ipirlea uit Roemenië werd het 0, 6-1. Ze treft nu Ines Gor- ochategui uit Argentinië. De ndere kwartfinale-wedstrij- en zijn Ritter-Pierce, Hack- /lartinez, Halard-Sanchez- 'icario. Elke immigrant die niet zelfstandig in de Nederlandse sa menleving functioneert, moet drie jaar verplicht inburge ren. Hij moet lessen volgen in de Nederlandse taal, socia le vaardigheden aanleren en een beroepsopleiding vol gen. Als de immigrant genoeg punten scoort, komt hij in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zakt hij voor dit 'inburger-examen', dan wordt hij het land uitgezet. den haag gpd Dit staat in een voorlopig advies dat onlangs is aangeboden aan de inmiddels afgetreden minis ter Van Thijn van binnenlandse zaken. Het defintieve rapport is nog niet gepubliceerd. Het ad vies is opgesteld door prof. dr. A. van der Zwan' en prof. dr. H. Entzinger. Gedurende het driejarige 'in burger-examen' moet de uitke ring van de immigrant omlaag tot de helft van het minimum voor alleenstaanden. Het mini mumloon zou voor hen moeten worden afgeschaft, aldus het rapport.*-Het uiteindelijke doel is pm de 'onzelfstandige' werk loze immigrant aan een baan te helpen. Ondernemers die mee werken aan het inburger-exa men, kunnen tegen een mini mum aan arbeidskosten een immigrant in dienst nemen. Tweede-Kamerlid Moham med Rabbae (Groen Links) vindt het prima dat allochtone nieuwkomers verplicht inspan ningen moeten leveren om zich te handhaven in de Nederland se samenleving. Maar als de deelnemer van het inburge- ringsprogramma te weinig pun ten haalt, kan hij niet zo maar het land worden uitgezet, meent Rabbae. „Stel: een Marokkaanse vrouw komt hier in het kader van de gezinshereniging. Zij krijgt een verblijfsvergunning. Vervolgens doorloopt ze het 'in burger-examen' en ze zakt. Het is juridisch onmogelijk om zo'n vrouw het land uit te zetten", aldus Rabbae. De uitkering stopzetten vindt hij een betere sanctie. Verder benadrukt het kamerlid dat zo'n plan pas kan slagen als het taal onderwijs voor immigranten wordt uitgebreid. Dansen in het gras /t Zelfs in het water I van het Alphense park Rijnstroom zijn ko mend weekeinde dans voorstellingen te zien. amsterdam anp-afp Het voormalige Chileense staatshoofd generaal Pinochet heeft in de nacht van donder dag op vrijdag gelogeerd in het Amstelhotel in Amsterdam. Hij heeft zich onder een valse naam in het hotel laten registreren en werd vrijdagochtend door per soneel herkend. De directie van het hotel is daarop met Pinochet en zijn ge volg gaan praten, zegt de direc teur van het Amstelhotel, F. van der Post. „Nadat wij hadden ge verifieerd dat het om Pinochet ging, hebben wij hem benaderd met de mededeling dat wij zijn veiligheid en die van anderen in het hotel niet konden garande ren. Zijn security-mensen heb ben toen besloten op te stap pen." Onbekend is waarheen. De ex-dictator maakt deze week een rondreis door Europa. Hij leidt een handelsdelegatie van de afdeling aankopen van het landleger. Hij wordt in de Tsjechische hoofdstad Praag verwacht, waar hij door een wa penfabriek is uitgenodigd. De Tsjechische president Ha- vel erkende dat hij 'niet erg blij' is met het bezoek. Volgens zijn premier Klaus is het echter geen officieel bezoek. „De regering heeft er niets mee te maken." De Chileense generaal regeer de zijn land vanaf 1973 op dic tatoriale wijze, totdat hij in 1990 de macht aan een burgerrege ring overdroeg. Daarbij bedong hij dat hij aan zou blijven als le gerleider. Aanhouding wekt Noordwijker niet rotterdam gpd )ood Honecker lat meeste )uitsers koud rlijn hans hoogenduk «respondent |et overlijden, gistermorgen op -jarige leeftijd in Chili, van :-DDR-leider Erich Honecker, at de meeste Duitsers koud. lij is dood? Eindelijk, God zij ink" en „Prima, hij heeft ge- eg onheil aangericht". „Hij n nu in de hemel met Marx, figels en Lenin overdenken 5 at er mis is gegaan", aldus een woner van Oost-Berlijn. Honecker, die achttien jaar de DDR leidde, werd in ten val gebracht. Hij ver- )k begin vorig jaar naar Chili ïdat de Duitse justitie het pro- s tegen hem had stopgezet, t medische onderzoeken was bleken dat de ex-DDR-leider, e aan leverkanker leed, het innis hoogstwaarschijnlijk niet eer zou beleven. Na een en- ousiaste ontvangst door Chi- nse communisten en socia- ten leidde de verbitterde onecker een uiterst terugge- )kken bestaan in een klein rij- ishuis. Zijn gezondheidstoestand rd steeds slechter. Eind vorig ir kreeg hij nog een nieuwe icemaker. Honecker weigerde n nieuwe leveroperatie. Sinds ie maanden werd hij kunst- atig gevoed. De laatste twee ;ken lag hij in coma. tgina 2: Erich Honecker, tot atste snik een stalinist. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieuhygiëne (RI VM) zijn hoopvol gestemd over de ontwikkeling van een vaccin tegen HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. De wetenschap pers zijn erin geslaagd een nieu we stof te maken, die binnen een jaar wordt ge'test op vrijwil ligers in het AMC. Volgens de hoogleraar virolo gie A. Osterhaus is het vaccin in eerste instantie bedoeld ter pre ventie van besmetting met HIV. „Het probleem met het AIDS- virus is dat de eiwitten in het membraam steeds van samen stelling veranderen", zegt hij. „Het preparaat dat wij hebben gemaakt bevat eiwitten die niet afkoiristig zijn van het virus. Die hebben wij samengebracht met eiwitcomponenten uit het in wendige van het AIDS-virus". Het is de bedoeling dat het vaccin het immuunsysteem sti muleert en het lichaam ertoe aanzet specifieke T^cellen tegen het virus te maken. Het vaccin is in de eerste plaats bedoeld om infectie te voorkomen, maar de onderzoekers zullen het middel ook testen op mensen die seropositief zijn. „Mogelijk werkt het vaccin ook bij reeds geïnfecteerden". Osterhaus tempert te hoog gespannen verwachtingen. We reldwijd lopen tal van onder zoeken naar een HIV-vaccin. „Waar het ons om gaat is te kij ken of het principe werkt. Als dat het geval blijkt te zijn, is dit vaccin zeker geen universeel middel tegen alle stammen van HIV. In de eerste plaats mikken wij op de stammen die in Euro pa voorkomen". De proef met de vrijwilligers in het AMC zal minimaal vijfjaar duren. AALSMEERDERBRUG KEES VAN DER LINDENVoor de ogen van de beduusde eige naar is zaterdagavond een auto door de brug over de Ringvaart bij Aalsmeerderbrug verpletterd. Het ongeluk kon gebeuren doordat de brugwachter niet had gezien dat er een file op de brug stond toen hij de brug opende. De oeverver binding wordt via camera's be diend door de brugwachter van de brug bij Leimuiden. Op het moment dat de slagbo men naar beneden kwamen ston den er drie auto's op de brug. Twee slaagden erin om weg te komen, maar voor een 32-jarige Amsterdammer restte er te weinig tijd. Wel slaagde hij erin om uit zijn auto, die op het randje van de brug stond, te komen. Vervolgens zag hij hoe zijn wagen een stuk de lucht in werd getild. Bij het sluiten van de brug kwam de auto tussen brug en wallekant en werd volle dig plat gedrukt. Daarbij explo deerde de benzinetank en vloog de motor in brand. Politie en brandweer zijn enige uren bezig geweest om de ravage op te ruimen. Later op de avond kon het verkeer weer gebruik ma ken van de brug. Het is de politie nog niet duidelijk hoe de brug wachter in Leimuiden de file op de brug over het hoofd heeft kunnen zien. Vandaag wordt een onder zoek gestart. Inmiddels is besloten niet langer met camera's te wer ken, maar in Aalsmeerderbrug weer een brugwachter aan te stel len. fotohielco kuipers De aanhouding van een 27-jari- ge inbreker is volledig aan de aandacht van een Noordwijkse bewoner van een zomerhuisje voorbijgegaan. De man werd door agenten in zijn woning uit zijn dromen gewekt. Een pas sant zag dat de inbreker zijn slag sloeg in de woning aan de Ludolf Berkemeierstraat. De ge waarschuwde agenten konden de inbreker daarop in de wo ning aanhouden. leiden-regio» Een gespannen violist in de dop probeert zijn instrument uit in de Leidse muziekschool. Het was één van de vele activiteiten in de regio tijdens de Nationale Dag van de Muziek, afgelopen zaterdag. Dit festival, dat tot doel heeft belangstelling te wekken voor amateurmuziek, trok landelijk ruim 900.000 bezoe kers. Op 700 plaatsen gaven in totaal 76.000 amateurmuzikanten concerten. In Amsterdam vestigden 186 saxofonisten een wereldrecord door samen een uitvoering te geven. foto hielco kuipers noordwijk wim wegman maruke den hollander Noordwijk is de finish van het Bloemencorso van de Bollen streek de komende vijfjaar defi nitief kwijf aan Haarlem. Voor zitter J. Pennings van het corso- bestuur heeft dit bevestigd. De badplaats blijft echter niet hele maal met lege handen achter. Ze mag de eerstvolgende jaren dienstdoen als vertrekpunt van de praalwagens, zo verklaren verscheidene betrokkenen in Noordwijk. Pennings wilde hierover van ochtend nog geen uitsluitsel ge ven. Hij wacht op een schrifte lijke bevestiging van de afspra ken met de Noordwijkers. Volgens directeur J. Broekmeulen van de Noord wijkse VW heeft het er even naar uitgezien dat het bloemen corso de kustplaats helemaal niet meer zou aandoen. Na nieuwe onderhandelingen heeft het corsobestuur deze gemeen te alsnog in de route opgeno- ndijvie, QQ JOgram <J-J ehakt half-om-half, lo JL03ST 6.99 Q QQ 30 gram J5Ö9" O»ZJZJ ïbledlngen gelden t/m zaterdag 4 juni a.s. Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ijmuiden anp Boven de Noordzee is gisterochtend omstreeks 11.20 uur een extreem helde re meteoriet gezien. Het Kustwachtcen trum in IJmuiden en het KNMI in De Bilt ontvingen vele tientallen meldin gen. In Zuid-Engeland belden zo'n vijf honderd mensen het alarmnummer om de kustwacht te waarschuwen. De vuurbol vloog enkele honderden kilometers door de atmosfeer. De me teoriet is langs de hele kust van Noord en Zuid-Holland en Zeeland en in Fries land en de Flevopolder zichtbaar ge weest. Talrijke ooggetuigen hebben de extreem heldere 'vallende ster' gemeld, evenals piloten van militaire en civiele vliegtuigen boven de Noordzee. Ooggetuigen beschreven het ver schijnsel als een grote vuurbol, die lang zaam uit elkaar viel in een regen van witte, rode en blauwe lichtpuntjes. De meteoor schoot op grote hoogte van noord naar zuid over de Noordzee. Ge zien de lengte en de helderheid van het verschijnsel moet het volgens deskundi gen gaan om een relatief grote meteoor steen. Ooggetuigen omschreven de helder heid als „minder dan de zon, maar veel helderder dan de volle maan". Bij dag licht zijn alleen zeer heldere meteorie ten zichtbaar. Velen meenden dat een in problemen geraakt schip vuurpijlen had afgeschoten en waarschuwden de politie of de kustwacht. De regiopolitie Noord-Holland-noord in Alkmaar ontving enkele meldingen van mogelijke inslagen in weilanden tussen Alkmaar en Egmond. Een onder zoek heeft niets opgeleverd. Er zullen vrij zeker geen restanten van de me teoor worden gevonden. Als die er al zijn geweest, zijn ze waarschijnlijk in de Noordzee of Het Kanaal terecht geko men. Het verschijnsel, dat in de volksmond vallende ster heet, wordt veroorzaakt door een brok ijzer of steen, dat vanuit de ruimte met snelheden van tientallen kilometers per seconde de aardse dampkring binnenvliegt. De wrijving met steeds dikkere luchtlagen brengt de meteoor aan het gloeien. Meestal ver branden meteoorstenen hoog boven het aardoppervlak. Alleen grote meteoorste nen verbranden niet volledig en hun restanten kunnen inslaan. Volgens de Dutch Meteor Society, die bestaat uit amateur-astronomen en me teoorwaarnemers, is de meteoor van gisteren niet afkomstig van een komeet. Volgens de woordvoerder gaat het om een afzonderlijk brok steen of ijzer, waarschijnlijk afkomstig uit de gordel ruimtepuin tussen de planeetbanen van Mars en Jupiter. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Mark Twain Toen ik veertien was, vond ik mijn vader ontzettend dom, maar toen ik volwassen werd, stond ik er verbaasd over hoeveel de oude heer in die paar jaar had bijge leerd. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur RTV Show - Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 14 HET WEER Verwachting tot morgenavond Meer zon Droog en flinke perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Wind noord tot noord west, zwak tot matig, rond kracht 3. Inbrekers bederven feest gehandicapten leiden wim koevoet Twee weken voor de viering van het 25-jarig bestaan heeft ma nege Moedig Voorwaarts aan de Leidse Wassenaarseweg een fik se tegenslag te verwerken ge kregen: in de nacht van zater dag op zondag hebben inbre kers voor zo'n dertig mille aan zadels en andere spullen gesto len. Ook is er veel schade aan gericht. Hekken zijn openge knipt en hang- en sluitwerk is met koevoeten opengebroken. Met het oog op het jubileum feest was juist zatermiddag het complex opgeknapt. Volgens voorzitter W. Inne- mee van de Stichting Paar- desport voor Gehandicapten Leiden en omstreken wijst alles er op dat de inbrekers puur op de inhoud van de zadelkamer uit zijn geweest. „Daar bevin den zich dan ook de meest waardevolle spullen. men. Om het vertrek in huis te halen heeft Noordwijk wel een extra financiële bijdrage moeten toezeggen van 'enkele tiendui zenden guldens'. Noordwijk raakte de finish kwijt omdat het corsobestuur teleurgesteld was over financië le bijdragen uit het dorp. De VW verwijt dit de onderne mers. Eigenaar A. Balk van het Alexander Hotel meent juist dat de VW steken heeft laten val len. „Er waren nogal wat wrijvin gen ontstaan tussen de VW en het corsobestuur." Balk meent bovendien dat de VW-directeur Broekmeulen de zaak heeft on derschat. De VW-directeur wil niet reageren op die opmerkin gen. „Dit laat ik voor de reke ningvan de heer Balk." Pagina 9: Noordwijk blij met troostprijs corso. Leidsch T Dagblad m NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement, i I Voorletters:— Adres: Tel:_ I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch j 29,30) J Per'kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Deze bon in een envelop, zonder postzegel sturen naar: Leidsch Dagblad. ib Ofbel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1