Leidsch Dagblad Massale actie tegen drugkartel Suriname CAPI Hoera! Morgen is 't weer IKEA kinderdag! Hulpactie voor hongerend Rwanda Uit protest per kameel 1 Eindelijk! Nieuwe balkons Beethovenlaan gestut Enorm aantal reacties op groeiplannen Schiphol BEL: 071-128030 UUR A GOED NIEUWS Krasloterij, voor de klant die een knaak over heeft DINSDAG 10 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40461 LOSSE NUMMERS 1,60 Nieren proeven 3 Het is nog een beetje 'nieren proeven' bij de verkenningen rond een paarse coalitie. Zware wapens 5 De Serviërs hebben nog steeds zware wa pens binnen de twintig ki lometerzone rond de mos limenclave Gorazde. Vuurwerk /o Han Ebbelaar be- Z I looft Balletgala met vuurwerk. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Dansersfonds. Invallen op tientallen adressen in Nederland, Aruba en Suriname Met zo'n vijftig vrijwel gelijktijdige invallen in Nederland, Aruba, de VS, Suriname en Brazilië is gisteren een groot scheeps offensief tegen cocaïnehandel en criminele geld stromen tussen Suriname en Nederland begonnen. Er is beslag gelegd op een groot aantal bankrekeningen die wereldwijd voor het witwassen van druggeld zouden worden gebruikt. den Rijn, IJsselstein, Leeuwar den, Arnhem en Amstelveen. Op datzelfde tijdstip werden duizenden kilometers verderop ook invallen gedaan in bedrij ven en wisselkantoren op Aru ba, Curasao, Brazilië, Frans- Guyana, Togo, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Pa nama. De bedrijfjes zouden be trokken zijn bij het witwassen van honderden miljoenen drug geld, verdiend met de verkoop van coke in Nederland en de Het drugkartel heeft honderden miljoenen guldens verdiend. Doel van de actie is het te ont mantelen. Het openbaar minis terie in Den Haag wil inzage in bankrekeningen bij de ABN- AMRO, RABO en ING. Er zijn twee hoofdverdachten, een in Nederland wonende Hindoe- staanse zakenman die een ju welierszaak annex wisselkan toor in Rotterdam heeft en een in Paramaribo wonende Creool se handelaar. De bendeleden zouden grote hoeveelheden zwart geld hebben uitgewassen en de Opiumwet hebben over treden. In Nederland is op 25 adres sen huiszoeking gedaan in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Schiedam, Utrecht, Alphen aan VS. Het onderzoek is twee jaar geleden begonnnen. Er werd een speciaal politieteam opge richt, genaamd COPA (Colom bia-Paramaribo). Doel was de internationale drugmaffia tus sen Zuid-Amerika, inclusief het Caraïbisch gebied, en Neder land exact in "kaart te brengen DEN HAAG/KIGALI ANP/DPA/Rtr/AFP De Samenwerkende Hulporganisaties gaan van 14 tot 21 mei een nationale actie voor Rwanda 1 houden. Om geld in te zamelen voor de slachtof fers van het geweld in Rwanda is met onmiddel lijke ingang gironummer 555 in Den Haag open gesteld. De hulp van de organisaties richt zich grotendeels op de honderdduizenden vluchtelin gen die opgevangen worden in de buurlanden van Rwanda. Ook zal waar mogelijk hulp verleend worden in Rwanda zelf. De eerste steun bestaat uit medische verzor ging, voedsel, drinkwater en tenten. Bij de actie werken een groot aantal organisaties, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, Mensen in Nood, Novib, Unicef en Artsen zonder Grenzen, samen. ilgiza» Libische bedevaartgan gers, die op weg zijn naar Mekka, passeerden gisteren met hun ka melen de piramides van Giza. De karavaan bestaat uit driehonderd kamelen en evenzoveel pelgrims. Libië heeft de tocht georganiseerd uit protest tegen het VN-vliegem- bargo, dat is uitgevaardigd omdat Tripoli weigert de verdachten uit te leveren van de aanslag op een Amerikaanse Boeing, die in 1989 boven het Schotse Lockerbie neer stortte. foto ep a en te ontmantelen. Aan de actie doen wereldwijd zo'n 120 Ne derlandse politieagenten en re chercheurs van de Fiscale In lichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD) mee. ,,Een zeldzaam gecompliceer de operatie", aldus De Haagse persofficier N. Zandbergen. Hij ontkent dat de leiders van het Surinaamse drugkartel, zoals de voormalige legerleiders Bouter- se en Graanoogst, de volgenden zijn die worden opgepakt. In het verleden zijn Nederlandse onderzoeken naar met name de rol van Bouterse gestaakt omdat keiharde bewijzen voor hun drughandel ontbraken. De politieactie tegen de Suri naamse drugmaffia heeft zich volledig buiten de invloedssfeer van Paramaribo voltrokken. Jus titie en politie in Suriname zijn niet van de operatie op de hoogte gebracht. Surirfome kon volgens een Nederlandse jurist niet in de operatie worden be trokken, omdat de Surinaamse regering het rechtshulpverdrag met Nederland nog steeds niet heeft ondertekend. Bovendien mocht de actie niet voortijdig uitlekken. In Rwanda en Burundi dreigt volgens hulporga nisaties met name onder de talloze vluchtelingen een hongersnood te ontstaan van een ongekende omvang. Bovendien dreigt in de Rwandese hoofdstad Kigali en andere grote plaatsen van het land een cholera-epidemie. Dit komt doordat middelen ontbreken om het door drijvende lijken vervuilde water te zuiveren. De Tutsi-rebellen van het Rwandees Patriot tisch Front RPF bestookten gisteren de luchtha ven van Kigali en andere strategische punten in de hoofdstad. Het vliegveld wordt beheerst door Rwandese regeringstroepen en VN-soldaten. Het verzet zegt het aan te vallen omdat het voorna melijk uit Hutu's bestaande leger het terrein als basis voor aanvallen met helikopters gebruikt. LD-Cüp onder vuur 3 Voetbalclubs uit de J Duin- en Bollen streek dreigen zich terug te trekken uit het toernooi om Leidsch Dagblad Cup. Zuid-Afrika viert beëdiging van Mandela johannesburg p.v nuusenburg correspondent Nelson Mandela is vanmorgen in Pretoria rond 12.00 uur beëi- digd als de eerste zwarte presi dent van Zuid-Afrika. De cere monie werd bijgewoond door ongeveer vijfduizend hoogwaar digheidsbekleders, onder wie prins Willen Alexander. Het Zuid afrikaan se parlement wordt met bijna tweederde van de zetels door het ANC be heerst. Voormalige guerrilla strijders. fabrieksarbeiders, zo wel als de voormalige president Frederik de Klerk werden giste ren in groepen van tien inge zworen. De Klerk wees gisteren zes leden uit zijn afgetreden re gering aan voor posten in de nieuwe regering-Mandela waar de Nationale Partij 27 zetels zal bekleden. Onder hen zijn de voormalige minister Pik Botha (buitenlandse zaken) en Roelf Meyer, een van de belangrijkste onderhandelaars bij het over gangsproces naar een meerder heidsregering. Voor de belangrijke post van minister van buitenlandse za ken heeft Mandela gekozen voor de 68-jarige ANC-er Nzo. Die keuze werd door het ANC niet bepaald toegejuichd. Vol gens bronnen in het ANC is Nzo's nieuwe baan eerst aange boden aan ANC-secretaris-ge- neraal Ramaphosa, maar deze weigerde omdat hij zich gepas seerd voelde door de keus voor Thabo Mbeki als vice-president. kaapstad Zuidafrikanen in alle kleuren juichen de vandaag geïnstalleerde president Nelson Mandela toe tij dens een toespraak in Kaapstad. foto epa Pagina 7: Zuid-Afrika. leiden erna straatsma De constructie van dertig bal kons van nieuwe ouderenwo ningen aan de Beethovenlaan in Leiden is ondeugdelijk. Uit voorzorg heeft de eigenaar, wo ningbouwvereniging De Sleu tels, de balkons vandaag gestut. Na het treffen van deze 'acute noodmaatregelen' is de situatie voor bewoners 'absoluut veilig', zegt directeur van De Sleutels, A.P. Lepelaar. Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat de staalwapening van de balkons niet aan de normen voldoet. De staalwapening, die de balkons aan de woningen bevestigt, loopt slechts één me ter door in de woningen, in plaats van de vereiste drie me ter. Door deze constructiefout zijn de balkons enigszins ver zakt. De balkons zijn vandaag gestut met zogenaamde 'schrik- steigers'. Dat houdt in dat elk balkon is vastgezet met twee palen. Na het stutten kunnen de bewoners hun balkon weer ge bruiken. De constructiefout is gister middag definitief vastgesteld, waarna de directie van De Sleu tels onmiddellijk in actie kwam. Lepelaar: „Alle alarmbellen gin gen rinkelen. We hebben de be woners nog 's middags bericht gestuurd en direct maatregelen getroffen. Dat vond ik mijn al lereerste plicht. Pas daarna gaan wij bekijken waar het fout is gegaan en wie daar de verant woordelijkheid voor draagt. Daar hebben we ons nu nog niet mee beziggehouden." Woensdag 11 mei is het weer IKEA kinderdag. Met talloze aanbiedingen, aktiviteiten, spelletjes en wed strijden speciaal voor de kleintjes. Kom dus gezellig naar IKEA! AMSTERDAM DELFT DUIVEN/ARNHEM EINDHOVEN/EKKERSRIJT SLIEDRECHT Hillegommer met benzine overgoten De politie heeft vannacht een 28-jarige Hillegommer in zijn woon- ats gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. De een 47-jarige plaatsgenoot na een ruzie met benzine heb ben overgoten en vervolgens een brandende lap naar hem hebben gegooid. Toen de 47-jarige verhaal probeerde te halen bij de wo ning van de verdachte in de Leekstraat, rende deze het dak op, en begon het slachtoffer met dakpannen te bekogelen. Ook enkele omwonenden die op het kabaal naar buiten waren gekomen kre gen dakpannen naar hun hoofd. Hierdoor raakte overigens nie mand gewond. De aanleiding van de ruzie was het rijgedrag van de 28-jarige man. Hij zou geregeld met zijn motor hard door de stra ten rijden. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Martin Luther King Mijn droom is dat mijn kinderen eens zullen leven in een land waar zij niet naar hun huidskleur, maar naar het kaliber van hun karakter worden beoordeeld. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur 20 Natuur en milieu9 Programma's11 Randstad19 Regio13,15,16,17 Religie14 Sport23 VANDAAG OOK SCHRIJVENDE LEZERS HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnig en warm Vannacht opklaringen en minu- mumtemperatuur omstreeks 9 graden. Overdag zonnig en mid- dagtemperatuur ongeveer 22 gra den. Oostenwind toenemend tot matig, 4, aan de kust tot krachtig, FOTO SERVICE Winkelcentrum Schalkwijk. Haarlem den haag jan kuys leiden daphne lammers „Geef mij er maar elf. Nu wil ik het zien ook." Een klant van het Leidse sigaren magazijn Fielemon ziet de nieuwste ver leiding op de Nederlandse markt wel zit ten. Het kraslot. Ze heeft net uitgelegd gekregen dat de kans op een prijs 1 op 5,5 is. Met elf loten zou het dus twee keer raak moeten zijn. Op een speciaal tafeltje, met een me talen penning, krast ze de grijze substan tie van de vakjes af. Wanneer onder drie vakjes hetzelfde bedrag zit, is het prijs. Maximaal valt er 75 duizend gulden te „Niks... Weer niks...Nog steeds niks." De investering van 2,50 gulden per lot lijkt geen resultaat op te leveren. „Ze moeten er een bak water bij zetten", zegt de vrouw, wijzend op haar grijze vingers. Vrolijk krast ze verder. Bij het zesde lot zou het theoretisch raak moeten zijn, maar opnieuw, helemaal niets. En dan het achtste kraslot. Zowaar een tientje. Maar daar houdt het ook mee op. De vrouw zit er niet mee. „Ik heb toch een leuke demonstratie gegeven?" Aan de kassa moet ze haar verlies, 17,50 gul den, afrekenen. Sinds gisteren is het kraslot te koop. Het duurde even, zeven jaar om precies te zijn, voordat de regering haar fiat gaf, maar nu is het er dan. Een heel simpel spelletje met een grote kans op een prijs. En daarom verleidelijk. Zo verleidelijk zelfs dat voor gokverslaving wordt ge waarschuwd. J. van Gent, eigenaar van sigarenma gazijn 'Het wapen van Oegstgeest', vindt dat maar onzin. „Het is gewoon bedoeld voor de klant die binnenkomt en een knaak over heeft. Dat het verslavend is, vind ik zo overdreven. Het is gewoon een leuk produkt." Dat er bij hem nog geen lot over de toonbank is gegaan heeft een simpele reden. Het sigarenmagazijn is op maandag gesloten. Van Gent kent het kraslot al veel lan ger. Bij elk bezoek aan het buitenland krast hij een keertje. „In België, Duits land, zelfs-in Nieuw-Zeeland heb ik 't een keer gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat het in Nederland ook gaat lopen. Of ik wel eens wat heb gewonnen? Nou In het Centrum Verslavingszorg Zee straat verwachten ze geen grote toe stroom 'kraslotverslaafden'. Hoe\Vel het nooit honderd procent zeker is, denkt coördinator Stan van der Meel dat het wel meevalt met de kans op een gokver slaving. „Het is te vroeg om iets con creets hierover te zeggen, maar het lot mist de magie van een fruitautomaat. Je krast en je wint. Of niet natuurlijk. Al die toeters en bellen rondom een fruitauto maat die deze gokverslaving veroorza ken, ontbreken bij een kraslot. En daarbij komt natqurlijk ook dat je pas vanaf 18 jaar het lot kunt kopen, waarmee een grote groep al wordt uitgeschakeld", al dus Van der Meel. Ondertussen gaat in sigarenmagazijn Fielemon de verkoop gewoon door. De twee medewerkers verwachten er veel van. Hoewel het nu nog geen storm loopt, denkt Franck Fielemon dat dat wel gaat komen. Net als Lucky Ten heeft dit spel volgens hem ook een aanloopperio de nodig. Ondertussen verkoopt zijn col lega vier krasloten. De twee hebben zelf nog geen gokje gewaagd. Pure zelfbescherming wel te verstaan, want ze kennen zichzelf. „Als ik er één pak, dan blijf ik het spelen." En toch niet verslavend? Fielemon: „Mis schien dat ik 't wel elke dag ga spelen. Maar elke dag een lot vind ik geen ver slaving. Dat wordt het pas als je voor honderden guldens zulke loten gaat ko pen." haags redacteur Het Centraal Punt Inspraak Schiphol en Omgeving is op het laatste moment overstelpt met reacties op de uitbreidingsplan nen van de nationale luchtha ven. Postzakken vol zijn giste ren afgeleverd in Den Haag. De inspraaktermijn loopt officieel vandaag af. Gemeenten binnen de 35 KE-geluidszone hebben uitstel gekregen voor het geven Midden vorige week hadden bijna tweehonderd inspekers gereageerd. Pas gistermorgen ontving het inspraakpunt de bulk aan reacties. Daartoe be hoorden ook zeven pakketten voorgedrukte bezwaarschriften, die door milieu-organisaties zijn ingezameld. Het totaal aan tal bezwaarschriften tegen de uitbreiding van Schiphol komt daardoor naar schatting op twaalfduizend. Verder zijn er ongeveer zevenhonderd afzon derlijke reacties van burgers, bedrijven en organisaties. Volgens woordvoerder J. Ho ving van het Centraal Punt In spraak is het niet ongebruikelijk dat de inspraalcreacties op het laatste moment binnenstro men. Ook bij de inspraak de Betuwelijn was dat het geval. Voorletters: In omvang ontloopt het aantal reacties in beide procedures el kaar niet veel. Hij kwalificeerde de situatie bij het inspraakpunt gisteren als 'een gekkenhuis'. Vooral de standaard-be zwaarschriften van de milieu organisaties hebben de weeg schaal doen doorslaan in het voordeel van de tegenstanders. Naar schatting heeft zo'n tien procent van de insprekers een voorkeur vóór uitbreiding van Schiphol kenbaar gemaakt. Wat opvalt in de eerste serie van tweehonderd afzonderlijke reacties is de enorme twijfel Nr. bank/gii over het nut van inspraak. Teke- nend is voorts de kritische hou- j Handtekcni ding van gemeenten en semi- j overheidsinstellingen. Zij vra- gen scherpe aanvullende eisen over nachtvluchten, geluids- j overlast, veiligheid, woningiso- l XSonnw"Unrtc*. latie, efficiënte aanvliegroutes en het handhaven van regels. Voorstanders beklemtonen het belang van een snelle uitvoering van de plannen. Zij wijzen op het grote belang van de werkge legenheid en vragen aandacht voor de bereikbaarheid van Schiphol. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Teb (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ2930) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1