Leidsch Dagblad Resultaat ANC ïlijft achter bij verwachtingen IJSBERGSLA, KOMKOMMER EN CORDON BLEU. 'Meneer Brinkman, redden we het'? TE voert harges uit >p Ajaxfeest 'Oranjedag' in Katwijk Warmond 120 jaar terug in de tijd Dode op Caribisch feest in Leiden BEL: 071-128030 KNAKENMARKT GOED NIEUWS AANDAC2 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40454 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 'Sociale ramp' A O Het 'odusfriepast0" I V/ raat DISK voorspel- imils terug I Het kabinet wil probe- 3 ren zo'n vijftienduizend imil-vluchtelingen te i de op 1 mei politici, vak ten terugkeren naar Sri j bonden en kerken een 'so- inka. Icialeramp'. et ANC stevent in de eerste democratische verkiezingen Zuid-Afrika af op een grote overwinning. Hoewel de tslagen zeer traag binnendruppelen in de verkiezings- ntrale in Johannesburg, zag het er vanochtend naar uit it de partij van Nelson Mandela 58 procent van de naar hatting 22 a 23 miljoen uitgebrachte stemmen zal krij- HANNESBURG P. VAN NUIJSENBURG iRRESPONDENT it tellen van de stemmen )rdt net als de verkiezingen teisterd door organisatorische anders. Vanochtend was zo'n procent van de stemmen ge el. De Onafhankelijke Verkie- ïgscommissie (OVC), die de rkiezingen heeft georgani- erd, verwacht vanavond laat voorlopige einduitslag te esenteren, maar waarnemers iden dat rijkelijk optimistisch, i uitslag zal waarschijnlijk pas de loop van morgen of zelfs is woensdag bekend zijn. Tijdens een persconferentie i een ANC-woordvoerder dat i ervan uitgaat, dat zijn partij instens 58 procent zal halen, 'logelijk nog een paar procent eer". Maar hij ieek zich er bij ;er te hebben gelegd dat hét 4C geen tweederde meerder- •id in de 400 zetels tellende itionale Assemblée zal krij- )ok CD'er Otto it Leidse raad Otto van de Centrumdemo- aten (CD) zal vandaag zijn lid- aatschap van de gemeente- ad van Leiden opzeggen. Dat ;eft hij bekendgemaakt op de kale radio Freewave. Otto ver- Ide zijn beslissing te hebben nomen na de commotie die is ïtstaan door de televisie-uit- nding over het reilen en zei- i binnen de Amsterdamse af- ■ling. ,,lk ben geen misdadiger en 1 niet bij een partij horen rar misdadigers in zitten", zei :to op de radio. Overigens wil- Otto vanochtend geen nade- mededelingen over zijn be- ssing doen. Een woordvoer- r van de Leidse CD-afdeling eldde officieel niet op de iogte te zijn van Otto's besluit. In de gemeenteraad van Lei- in zijn nu beide CD-zetels on- •zet. Eerder nam de lijsttrek- r J. ter Haar ontslag. Dat deed j precies drie uur na zijn in- illatie als raadslid op 12 april ngstleden. Ter Haar nam zijn isluit omdat zijn huis een aan- I keren doelwit was geweest n gewelddadige acties. De opvolging van Ter Haar jrdt momenteel geregeld. De loofsbrieven van F. Hoog- een, nummer drie op de Leid- CD-lijst, worden thans on- irzocht. \sterdam anp-gpd mobiele eenheid heeft gis- ravond in Amsterdam charges tgevoerd tegen een groep jon- ren die op het Leidseplein fij ns het kampioensfeest van ax stenen naar de politie gooi- en vernielingen aanrichtte. :n politieman raakte gewond. De ongeregeldheden begon- in rond half negen. De politie rrichte een aanhouding, maar eeg daardoor het nog feestvie- nde publiek tegen zich. Volgens politiewoordvoerder Wilting is er traangas nodig weest om de groep, zo'n 250 an groot, in bedwang te krij- n. Er is vooral schade aange- :ht aan meubilair van terras- n aan het Leidseplein. Een 24-jarige voetbalfan oest zijn euforie over Ajax met dood bekopen. De man hing et zijn bovenlichaam uit het am van een rijdende auto, akte op de Amstelveenseweg n boom en viel uit de wagen, j overleed later in een zieken- gen. Bij een tweederde meer derheid zou het ANC de inhoud van de definitieve Grondwet kunnen dicteren. Het ANC was vanochtend op weg in zes van de negen provin cies een duidelijke tot zeer grote meerderheid te verwerven. Al leen de Westkaap, de Noord kaap en KwaZulu/Natal weken van deze trend af. In de West kaap, waar de kleurlingen de grootste bevolkingsgroep zijn, zal de Nationale Partij (NP) van president De Klerk een zeer ro yale overwinning behalen. In de Noordkaap had de NP ook winstkansen. De Zulu-partij In- katha lag in KwaZulu/Natal ver voorop het ANC. De NP deed het landelijk veel beter dan verwacht. De partij stond vanochtend op ruim 28 procent. Pagina 5: Provincie Westkaap moet Zuid-Afrika's Zwitserland v worden. katwijk» Het was zaterdag in Katwijk een dag die met recht een Oranjedag mocht wor den genoemd. Op 30 april vierde de w Katwijk de prolongatie van de titel in de eerste klasse. Door een 3-0-overwinning op Marken kon de vlag uit op sportpark De Krom. Even later werd het gemeentehuis in de kustplaats bezet door de oranjehemden. Op de foto toont Henri Pouw de kampioensbeker. Duizenden supporters huldigden de kam pioenen en gaven de spelers even hetzelfde gevoel dat de Ajacieden een dag later zou den hebben op het Leidseplein in Amsterdam. foto henkbouwman Chaos en paniek in Stadsgehoorzaal leiden aad rietveld In de chaos en paniek die uit brak op een Caribisch feest in de Leidse Stadsgehoorzaal is in de nacht van zaterdag op zon dag een 41-jarige vrouw uit Zoetermeer om het leven geko men. De 69-jarige garderobejuf frouw, die drommen mensen op zich zag afkomen, schrok he vig, kreeg een hartinfarct en moest in het Academisch Zie kenhuis worden geopereerd. Vechtpartijtjes waren de oor zaak van de commotie. Het organiserende bureau Pleasure belde om 2.50 uur 's nachts de politie, omdat de or dedienst de vechtersbazen niet meer de baas kon. Alle man schappen die de politie zo diep in de nacht op de been kon krij gen, negen agenten, ging naar de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat. Twee vrouwen hadden in het gedrang last van hyperventilatie gekregen. Een derde - de 41-ja rige Zoetermeerse - lag bewus teloos op de grond. Een vrien din schreeuwde om hulp en probeerde haar te reanimeren, maar de agenten constateerden dat de vrouw was overleden. Het paniekerige publiek ging in drommen op zijn jassen af, waardoor de gardarobejuffrouw zich letterlijk een ongeluk schrok. Zij kreeg een hartinfarct. Volgens Pleasure waren er 1.700 bezoekers op het feest, veel meer dan in de Stadsge hoorzaal is toegestaan. Aanhou dingen zijn niet verricht. In de verwarring raakten dertig men sen hun, naar eigen zeggen du re, jassen kwijt. ,,Maar of die ge stolen zijn, of in de paniek per ongeluk door anderen meege nomen, dat weten wij niet", al dus politiewoordvoerder T Stuifbergen. Dodenherdenking Woensdag 4 mei a s. Ie 19.00 uur in de Mnrekerk. Aansluitend Stille Tocht om 19.45 uur. Om 20.00 uur twee minuten-stille hij het monument bij molen De Valk. warmond Geflankeerd door zijn hofhouding zwaait Koning Willem III naar het volk. Warmond ging op Koninginnedag 120 jaar terug in de tijd. De historische optocht waarop veel publiek afkwam, was een getrouwe kopie van de stoet die in 1874 door het dorp trok. Allerlei aspecten die te maken hadden met rijk en gemeente werden erin uitgebeeld. De Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten werkte meer dan een jaar aan de voorbereidingen. Verenigingen en vrijwilligers bouwden de wagens. Pagina 9: Optocht verbluffende kopie. foto loek zuyderduin Ijsbergsla, per krop Komkommer, per stuk Deze week al onze cordon bleu extra voordelig geprijst, oa: Cordon bleusticks, 1 1 100 gram Ml.IJ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 7 mei ai 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. den haag gpd Hij wandelde gistermiddag door Utrecht en was net nog zijn collega Rabbae van Groen Links tegengekomen, toen een ge handicapte in een autootje hem aansprak. „Meneer Brinkman, we redden het toch wel?". En met dat ene zinnetje van dat ene CDA-lid kwam de lijsttrekker van het CDA tot bezinning. Want het Christen-Demo cratisch Appèl had toch altijd voor zeker heid gestaan? Daarover moest hij bij de KRO spreken. En dus belde Brinkmans woordvoerder Frits Wester snel naar Brandpunt, de KRO-actualiteitenrubriek waarin hij die avond juist niét had willen verschijnen. En zo verscheen CDA-lijsttrekker Elco Brink man na een reportage over de zwevende kiezers gisteravond alsnog op de buis. No ta bene tóch tegenover Fons de Poel, de man door wie hij zich niet wenste te laten ondervragen omdat deze medeverant woordelijk was voor de recente KRO-uit- zending waarin werd bericht over Brink mans commissariaat bij een van fraude verdacht familiebedrijfje. Nee, zegt Brinkman even na half tien op vragen van De Poel, hij zit er niet vanwege de slechte peilingen, de wanhopige cam pagne of het grote voorspelde verlies van zijn partij. Hij is gekomen omdat mensen zich zorgen maken over hun zekerheden. Omdat er meer mensen aan het werk moeten worden geholpen om die zekerhe den overeind te houden. „Geen pappen en nathouden. Een houdbaar, schoon en rechtvaardig sociaal stelsel, daar strijden wij voor". Brinkman wil niet meer praten over per sonen, conflicten, ruzies of gekissebis. „Ik zet er een streep onder". Vragen als 'voelt u zich verlaten door Lubbers?' of 'hoeveel mag een politiek leider verliezen, voor hij de eer aan zichzelf houdt?' worden om zeild. „Wij hebben er altijd voor gestaan. Wij zijn bezig het land veilig te maken, meer zekerheid te bieden", is het ant woord dat eigenlijk op alle vragen in Brinkmans betoog doorklinkt. Het is nog geen 3 mei, zegt de CDA-lijst- trekker. En voor die tijd zullen de mensen zich gerealiseerd hebben dat het CDA een pracht partij is. Dat die paarse coalitie zonder het CDA „minder dan 50 pro cent kans" buitengewoon te betreuren zou zijn. Het CDA staat voor zekerheid, degelijkheid, een koers in het midden, rust, een rechte rug. Dat is de boodschap die Brinkman wil brengen. Daarom is hij naar Brandpunt gekomen. Om al die andere mensen die zich bezorgd afvragen of 'we het toch wel redden' gerust te stellen. Niet om te ver tellen of hij nu wel of niet met de PvdA een coalitie zou willen vormen. Niet om te gokken over het aantal zetels dat zijn par tij dinsdag haalt. En niet om De Poel te vertellen waarom hij zijn commissariaat bij Arscop niet heeft neergelegd. Want dat is zijn privézaak. Nog geen abonnee? ABONNEE: ■-SERVICE HET WOORD IS AAN Nederlands spreekwoord Het is een wenk, reeds lang ver jaard, 't vriest even vaak in mei als in maart. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's- Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 29 HET WEER Perioden met zon Heldere nacht en minimumtempe ratuur 5 graden. Overdag perio den met zon. Later meer bewol king en mogelijk een bui. Tmpera- tuur 20 graden. Wind uit zuidoost, toenemend tot vrij krachtig. Brazilië rouwt om Ayrton Senna sao paulo afp De Braziliaanse president Ita- mar Franco heeft wegens de dood van de autocoureur Ayr ton Senna drie dagen van natio nale rouw afgekondigd. „Brazi lië heeft een groot sportman verloren", verldaarde Franco. „Ik treur net als het hele land om de dood van een moedig man. We zijn een held kwijtge raakt." De formule 1 -race op het cir cuit van Imola zal als een inkt zwarte bladzijde in de auto- sport-annalen worden opgeno men. In iets meer dan een et maal vielen twee doden te be treuren. Tijdens de kwalificatie training op zaterdag veronge lukte de Oostenrijker Roland Ratzenberger, een dag later kwam tijdens de Grand Prix zelf drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna om het leven. NIEUWE ABONNEES Morgen op het 5 Mei plein van 8.00 - 13.00 uur LckischjQt Dagblad ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Adres: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch (ƒ2930) Per kwartaal via acceptgiro i85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1