Leidsch Dagblad Weer aanslagen in Zuid-Afrika PREI EN RUNDERTARTAAR. Bestand Gorazde lijkt te houden G-7 optimistisch over economie Kuip 'loopt over' na zeldzame regenbui Tiener verandert naam in Forel Vissen In Amerika 'Ergste werkloosheid is nu achter de rug' Oostduitsers vallen flauw tijdens corso 'Een juweel van een corso' 'Grapje' met fatale afloop BEL: 071-128030 GOED NIEUWS BAANDAG 25 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40448 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De Zweed Henrik Larsson kwam nog e ondergelopen Kuip. Bijna 25.000 toeschouwers wa ren gisteren getuige van een boven De Kuip zelden geziene regenbui. Nog geen drie kwar- aanvang van Feye- noord-PSV brak het onweer en half uur later stond ld vrijwel blank. 3 Mei is datum voor het du- ïummer twee tegen drie. Voor de vorm liet scheids rechter Jol zich nog even zien op het veld, maar hij hoefde tussen de plassen te laveren om tot afkeuring over gaan. Uitstel had geen zin. Doelman De Goey had zijn warming-up inmiddels ge staakt. Weinigen konden zich vergelijkbare plensbui herinneren. ,,Dit is nog nooit gebeurd", zei Feyenoord: manager Fred felankemeijer die toch al bijna een leven lang meeloopt rond De Kuip. Even later haalde hij een oefenpar tijtje tegen een Antilliaans team terug, ergens in het be gin van de jaren zestig. Flevig was de regenval op 22 oktober 1974, voor Feyenoord - Barcelona. Dat duel, met on der anderen Jansen en Van Hanegem bij Feyenoord, Cruijff en Neeskens bij Bar celona, ging gewoon door. Als waterballet. Twee wedstrijden in de Leid- se regio werden in de tweede helft gestaakt. Afdelingsploe- gen Kickers'69 en Leidsche Boys gingen in Leimuiden we gens onweer en regen van het veld af, Alkmania en ROAC'79 deden in de vierde klasse het zelfde. Ook DOSR kon de wed strijd in en tegen Gouda niet afmaken. sanla barbara. I Rechter Patrick McMahon vond eigenlijk dat er een luchtje zat 1 aan de naam 'Forel Vissen In Amerika', maar uiteindelijk te kende hij de papieren die de naamsverandering van de ze ventienjarige Peter Eastman jr. officieel bekrachtigden. „Dit kan wel eens een proble matische naam worden voor jou, knul," zei hij nog. Forel wil de zich vernoemen naar het ge ruchtmakende boek van Ri chard Brautigaji uit 1967, 'Trout Fishing In America'. „De mees te mensen vinden dit wel tof," zei hij. Zo tof zelfs, dat Forel er al zijn eerste voordeel mee heeft ge- Directeur Zalm van Centraal Planbureau: Directeur Zalm van het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid in ons land nog iets zal stijgen, maar dat het ergste achter de rug is. Hij vindt de economische prestatie van ons land in lijn met die van de andere Europese landen. Zalm zei dit vanmorgen voor de NCRV-radio. Volgend jaar zal de werkloos heid zich rond de 520.000 a 530.000 stabiliseren. In de loop dit jaar voorziet Zalm een lichte verbetering van de werk gelegenheidssituatie en daar mee een afvlakking van de stij ging van de werkloosheid. Hij vindt dat het wel meevalt met de kritiek van het IMF, het Internationale Monetaire Fonds, dat Nederland in tegen stelling tot andere landen een erg traag herstel doormaakt. Het CPB voorziet voor dit jaar een groei in ons land met een procent, het IMF zit daar maar tweetiende onder. Europees gezien liggen de Nederlandse prestaties volgens hem tegen het EG-gemiddelde. De EG zit op een dikke procent, wij op een ronde, zo zei hij. De 2,5 procent groei die voor vol gend jaar in het vat zit, noemde hij bepaald niet slecht. Volgens Zalm is de recessie in- ons land minder diep geweest dan om ons heen, wat ook blijkt uit het feit dat de groei in 1993 elders veel minder was dan bij daan. Hij zal zijn opwachting maken in het W-programma 'Goodmorning America', een uitgever van vistijdschriften heeft hem een jasje met een fo rel erop gestuurd en een coun try-band uit Arkansas heeft hem T-shirts en CD's geschonken. Ook die band heet 'Forel Vis sen In Amerika', Forel zei dat hij zijn nieuwe naam op zijn schooldiploma wilde zien prijken om zijn onaf hankelijkheid te tonen. Het be stuur van de Carpinteria High School wilde niet meewerken, dus ging Forel naar de rechter. Zijn vader, Peter Eastman sr., betaalde de 360 gulden proces kosten als cadeau voor Forels diploma. Richard Nixon 2 In de reacties op het overlijden van Richard Nixon overheerst bewon dering voor zijn buiten landse politiek. Bijstandswet 3 De Vereniging van Ne derlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de nieu we Bijstandswet niet I deugt. Coup Burundi mislukt 3 Eenheden van het le ger van Burundi heb ben vanmorgen gepro beerd een staatsgreep te plegen. De coup mislukte. I Pastorale werkers yi A Pastorale werkers I U kunnen naast pries ters, religieuzen en leken geen vierde stand in de RK Kerk worden. Aan de vooravond van de eerste algemene verkiezingen is Zuid-Afrika vandaag opnieuw opgeschrikt door een bomaanslag. In Germiston, een voorstad van Johannes burg, ontplofte een bom nabij een taxistandplaats. Vol gens politie en ooggetuigen zijn bij de aanslag zeker ze ven mensen omgekomen. Ook elders in Zuid-Afrika zijn vanmorgen aanslagen gepleegd. JOHANNESBURG GPD-Rtr-AP In totaal vielen in Zuid-Afrika gisteren dertien doden bij ver- kiezingsgeweld. Vier ANC-aan- hangers werden gedood, toen hun bus op weg naar een ver kiezingsbijeenkomst in de pro vincie Natal onder vuur werd genomen. Negentien anderen REGIO Door de drukte van het corso zijn in Lisse zeker 20 mensen flauwgevallen. In de loop van de middag zijn zij met ambulances overgebracht naar het AZL. Door deze hausse dreigde er even een tekort aan ambulan ces te ontstaan. Het ging voor namelijk om oudere mensen die allen na behandeling weer huiswaarts konden. Het hoofd van de meldkamer van de centrale ambulancepost in Leiden, L.A. Groeneveld, meldt dat het voornamelijk gaat om mensen uit het voormalige Oost-Duitsland. „Die stappen 's ochtends al om vier in de bus, worden even door Keukenhof gereden en staan vervolgens urenlang in de zon te wachten op het corso. Eten en drinken schieten er bij in, en dat wreekt zich. Wat dat betreft mogen de touroperators wel wat beter op hun mensen letten." De ambulancepost kon het vervoer van de flauwvallers nog net met ziekenwagens uit dit gebied regelen. „Daardoor ont stond een zekere krapte, maar tot problemen leidde dit niet. En in geval van nood hadden we altijd nog een beroep kun nen doen op onze onze colle ga's in Haarlem." Volgens Groe neveld gebeurt het wel vaker dat flinke aantallen mensen flauwvallen tijdens het corso. „Maar dit was toch wel een uit schieter." Leider verboden Libanese Front nog steeds vast De leider van de verboden mili tie Libanese Strijdkrachten (FL), Samir Geagea, is ook gisteren weer verhoord over de moord in 1990 op de christelijke leider Dani Chamoun en diens fami lie. Geagea was donderdag door Libanese militairen meegeno men uit zijn hoofdkwartier, om dat de autoriteiten hem aan de tand wilden voelen over een re cente aanslag op een kerk en de moord op Chamoun. Een rech ter heeft gisteren een arrestatie bevel uitgevaardigd tegen de leider van de verboden partij. raakten gewond. Vermoed wordt dat de aanslag is ge pleegd door Zulu's van Inkatha. Een bomaanslag in het cen trum van Johannesburg eiste gistermorgen het leven van ne gen mensen. Een van de slacht offers was een prominent ANC- lid. Zeker 92 mensen raakten gewond, van wie sommigen zeer ernstig. De aanslag vond plaats aan de vooravond van de verkiezingen, die woensdag en donderdag worden gehouden. De politie gaat er van uit dat ex- treem-rechts achter de aanslag zit. Ooggetuigen hebben blan ken uit de beige Audi zien ko men, waarin de explosieven verborgen zaten. Extreem rechtse elementen hebben on langs gedreigd de verkiezingen te ontwrichten, maar geen en kele organisatie heeft zich nog verantwoordelijkheid gesteld voor de aanslag. De belangrijkste politieke lei ders van Zuid-Afrika hebben de aanslag veroordeeld. Zowel pre sident De Klerk als ANC-leider Mandela verklaarden dat de aanslag niet zal leiden tot uitstel van de verkiezingen. Inkatha- leider Buthelezi zei dat de aan- stóg aantoont dat 'eerlijke en vrije verkiezingen onder de hui dige omstandigheden niet mo gelijk zijn'. De 70 tot 90 kilo zware auto bom, volgens de politie de krachtigste die ooit in de stad is ontploft, kwam kort voor tien uur niet ver van het hoofdkwar tier van het ANC tot ontploffing en richtte een geweldige ravage aan. De gevel van de winkel waarvoor de auto stond gepar keerd, werd volledig weggebla zen. In een straal van honder den meters werden auto's en winkelpuien vernield en spron gen de ruiten. Volgens een oog getuige leek het alsof er een luchtaanval was uitgevoerd. De commandant van politie in het district Johannesburg, ge neraal Koos Calitz, verordeelde de bomaanslag als 'een zinloze aanval, juist op het moment dat Zuid-Afrika een democratie wordt'. De politie heeft omgere kend 260.000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen die leiden tot de arrestatie van de daders. Pagina 5: Mandela onaan vaardbaar voor Inkatha-aan- hang. bollenstreek Nog nooit was de belangstel ling voor het Bloemencorso van de Bollen streek zo groot als afgelopen zaterdag: In Lisse op de Heereweg stonden de mensen twaald rijen dik. Vooral het aantal bussen, dat uit ge heel Europa naar zowel de Keukenhof als het corso was gekomen, was gigantisch. Op het parkeerterrein van de Keukenhof werden er al leen al 1279 bussen geteld. Naar schatting hebben in totaal ruim een miljoen mensen ge keken naar de feestelijke bloemenparade, dat dit jaar bestond uit 17 praalwagens en 26 met bloemen gedecoreerde personenauto's. Had het corso voorgaande jaren nog wel eens te maken met grote vertraging, de feeste lijk verlichte stoet draaide zaterdagavond om tien uur de Wilhelminaboulevard in Noordwijk op. Precies op tijd volgens het programma, on gekend vroeg volgens de organisatoren. Het succes van het corso was mede te dan ken aan het prachtige weer. De zon liet zich zich vrijwel de gehele dag zien. „Het was echt perfect, zoals we het ons allemaal hadden ge wenst. Zonder overdrijven een juweel van een corso, alles liep op rolletjes", aldus voorzitter van het corso-comité J. Pennings. Zie verder pagina 11foto dick hocewoninc Prei, kort afgesneden, kilo Spoor van vernieling bij terugtrekking Rundertartaar, 100 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 april 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Een gewaagde grap met fata le gevolgen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het leven gekost aan een 18-jarig meisje uit Groenlo (Achter hoek). Het meisje ging, sa men met haar uit Groenlo af komstige 17-jarige vriend, na een avondje stappen uit bal origheid op de drukke pro vinciale weg in Eibergen lig gen. Ze werd overreden door een onbekend gebleven au tomobilist. Het meisje was op slag dood. De jongen ligt in coma in een ziekenhuis in Enschede. Een derde jongen wist net op tijd te ontsnap pen. Voorspellingen van IMF zullen worden overtroffen WASHINGTON GPD 's Werelds zeven rijkste industrielanden zijn zeer optimistisch over hun economische ontwikkeling. Zonder uitzondering voor spelden de ministers van financiën van de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, Canada, Italië èn Groot-Brittannië gisteren dat hun economische groei komend jaar alle ver wachtingen te boven zal gaan. De toch al optimistische voorspellingen van het Inter nationaal Monetair Fonds (IMF) zullen vol gens de ministers worden overtroffen. Na het halfjaarlijkse overleg in Washing ton van de Groep van Zeven (G-7) zei de Amerikaanse minister van financiën Lloyd Bentsen 'dat we optimistischer zijn dan we in jaren zijn geweest'. Het IMF voorspelde eerder deze week een groei in de zeven lan den van gemiddeld 2,5 procent in 1994 en 1995, maar na zondag wordt met een groei van zeker 3 procent rekening gehouden. De Duitse minister Theo Waigel zei dat de groei van de Bondsrepubliek 1,5 procent zal bedragen en niet de 0,9 procent die het IMF verwacht. De Japanner Hirohisa Fujii voorspeelde 2,4 procent groei in plaats van de 0,7 procent van het IMF en ook de Fran se minister Alphandery ging uit van meer dan de door het IMF geschatte 1,4 procent groei, maar wilde geen concreet cijfer noe- De berekeningen van het IMF werden door de ministers als te somber van de hand gewezen. De Japanse minister Fujii beloofde zijn collega's voorts dat de nieuwe Japanse regering het economisch herstel zal versnellen en maatregelen bekend zal ma ken om het enorme handelsoverschot van Japan met de andere landen te verkleinen. Er hoefde door de andere ministers deze keer Llan ook geen bijzondere druk op Ja pan te worden uitgeoefend. Zorgen maakt de G-7 zich wel over Rus land, dat zijn schulden niet kan aflossen en waar de groei achterblijft. De Duitse minis ter Waigel zei dat Moskou toch zal moeten doorgaan met het aflossen van zijn schul den 'wil het geloofwaardig blijven als lener'. Minister Bentsen zei dat de G-7-landen be reid zijn met de Russen te praten over een herschikking van hun schulden. De Russische vice-premier Alexander Sjokhin, die de G-7-bijeenkomst als waar nemer bijwoonde, zei dat Rusland meer te gemoetkomingen verwacht dan het vorig jaar heeft gekregen. Hij waarschuwde dat Rusland niet bereid is zijn begrotingspro blemen te vergroten teneinde zijn schulden te kunnen aflossen. BOEDAPEST-SARAJEVO GPD-Rtr-AP Een onder druk van een NAVO- ultimatum tot stand gekomen wapenstilstand bij de belegerde Bosnische moslim-enclave Go razde lijkt succes te hebben. Op een enkele sluipschutter na werd er gisteren en vanochtend niet meer geschoten in de stad. Een groot deel van de Servische soldaten heeft de drie-kilome- ter-zone rond Gorazde verlaten. Bij hun terugtrekking hebben de Bosnische Serviërs een spoor van vernielingen achtergelaten. Ze staken huizen in brand en bliezen de waterzuiveringsin stallatie van Gorazde op, in een duidelijke laatste poging om de stad te reduceren tot een totaal onleefbare en van buitenlandse hulp afhankelijke enclave. Die hulp is inmiddels op gang gekomen. Het eerste voedsel konvooi met meel en bonen is uit Sarajevo gearriveerd en een konvooi met 300 ton voedsel en medicijnen is op weg uit Belgra do. Bovendien is een transport van gewonden op gang geko men. Tot vanochtend waren de eerste tachtig van de 600 zwaar gewonden per helikopter van Gorazde naar het Kosovo-zie- kenhuis in Sarajevo gebracht. Ondertussen komen de eerste verhalen over de verschrikkin gen van de laatste maanden naar buiten. „Het waren maan- één i het Nog geen abonnee Zeldzame reeks 3 m Anne-Wil Blankers J I hoort binnenkort bij een zeldzaam groepje ac trices dat is bekroond met de Theo Bouwmeesterring. HET WOORD IS AAN Dirk R. Camphuysen Ach, waren alle menschen wijs, En wilden daerbij wel! De Aerde wa re een paradijs; Nu is zij meest een hel. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's Randstad Regio Sport 17 t/m 29 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgen Enige tijd regen Wolkenvelden en enige tijd regen Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur ongeveer 16 graden Matige zuidwesten wind. kracht 4 Explosie op ruimtebasis van Chinezen Tenminste een persoon is om het leven gekomen bij een ex plosie op de Chinese ruimte vaartbasis bij de plaats Xichang. De explosie vond begin deze maand plaats maar is pas van daag bevestigd door de Chinese autoriteiten. De ontploffing ver nietigde een geavanceerde weersatellict' ter waarde van 150 miljoen gulden. De autoriteiten deelden mee dat er 20 werkne mers gewond zijn geraakt, maar gaven verder geen details. Volgens westerse bronnen in Peking veroorzaakte een brand- stoflek aan boord van de satel liet de explosie. Behalve de ra ket zelf zou ook een belangrijk onderzoekscentrum zijn ver woest. Het Amerikaanse week blad Newsweek meldde het on geluk vorige week. Het blad sprak van een grote terugslag voor het Chinese ruimtevaart programma. NIEUWE ABONNEES den van zinloze vernietiging", aldus Lien Visser, een Neder landse hulpverlener die tijdens het beleg in Gorazde verbleef, vanochtend tijdens een inter view op de Britse radio. Visser kon van pure emotie nauwelijks uit zijn woorden komen, toen hij vertelde wat het ergste was geweest: om collega's om hem heen te zien sterven, terwijl hij onmachtig was wat voor hen te doen. Tot op het laatste moment was onduidelijk of de Serviërs zich aan het NAVO-ultimatum zouden houden. Zaterdagmid dag startten ze nog een nieuw offensief. Pas zondagochtend l eidsch AQt Dagblad ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: op ze zich volgens het ultima tum drie kilometer van de stad hadden moeten terugtrekken, zwegen de meeste wapens. Het Servische offensief zorgde voor een aanvaring tussen NAVO en VN. De NAVO stond zaterdagmid dag startklaar om luchtaanval len uit te voeren, maar de VN- commandant in Zagreb gaf op temming. ifgezant Jakushi Akashi vooralsnog niet nodig'. Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1