Leidsch Dagblad Woede in CDA over Lubbers GRATIS apparaten Mmmmmmm r? 1.99 jp r 6.90 Museumweekeinde razend druk Servische tanks weer uit centrum Gorazde BEL: 071-128030 Stigter nationaal kampioen in schaduw van Rousseau In grote stad 46 keer meer geweldsmisdrijven SPERZIEBONEN -EN HAMBURGERS. Jongen (17) verongelukt Moeder verkoopt haar baby kind om voedsel te kopen GOED NIEUWS 44 MAANDAG 18 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40442 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? De dominee en de premier In de Grote Kerk in Haarlem vond anderhalf jaar geleden een vrolijke bijeenkomst plaats ter ere van de Amerikaanse televi siedominee Robert Schuller, bekend bij een miljoenenpubliek door zijn Hour of Power en nog nooit beschuldigd van het spekken van zijn privé-vermogen met geld uit de kerkkas. Onder het gehoor bevonden zich die avond Dries van Agt die zich een persoonlijke vriend van Schuller noemt en Elco Brinkman. Aan het eind van zijn preek zocht de dominee in het publiek naar het hoofd van Brinkman en hij sprak hem toe op plechtige toon. ,,Ik bedank de toekomstige eerste minister voor zijn aanwezigheid hier." Hoe kwam Schuller er bij dat Brinkman de volgende premier van Nederland zou zijn? Was hij soms een ziener, of een ken ner van de Nederlandse politiek? Na afloop van de bijeenkomst kon de dominee hartelijk lachen om die vragen. „Welnee, ik in teresseer mij helemaal niet voor politiek. Dat is mij hier ver teld. Vanochtend heb ik in Den Haag premier Ruud Lubbers ontmoet, en die heeft mij dat gezegd. Dries van Agt was de vo rige, hij de huidige en Brinkman de toekomstige premier." Af gelopen vrijdagavond zei diezelfde Lubbers: „Ik heb nooit ge zegd: hier staat de nieuwe premier". Dat was niet zo fraai van Lubbers, want hij heeft het wél gezegd. Wellicht meer dan eens, maar in elk geval één keer tegen Schuller. CDA-voorman Brinkman stond zaterdag, samen met zijn vrouw Janneke, a Poolster, op weg naar Terschelling. Brinkman: Afscheid nemen van politiek doet premier kennelijk pijn Aart Stigter heeft voor het eerst in zijn loopbaan de Nederland se marathontitel veroverd. De 37-jarige atleet uit Wijk bij Duurstede rekende gisteren in Rotterdam af met Marti ten Ka- te en kwalificeerde zich met een eindtijd van 2.15.38 voor de Eu ropese titelstrijd, in augustus in Helsinki. Stigter, als sportdocent werkzaam bij de politiekorps Hollands Midden, viel vanmid dag een huldiging ten deel op het hoofdkantoor in Leiderdorp. Als beste Nederlander bleef Stigter in Rotterdam overigens ver verwijderd van de beste Belg. Favoriet Vincent Rousseau baarde opzien met een onor thodoxe race, waarin hij de tweede helft (zonder 'hazen') aanzienlijk sneller aflegde dan het eerste gedeelte. De eindtijd van de 31-jarige Rousseau (2 uur 7 minuten 51 seconden) be tekende een nieuw Belgisch re cord en de beste wereldseizoen - prestatie. Een kwartet lopers van de Amerikaanse atletiekclub Santa Monica verbeterde gisteren in Walnut het wereldrecord op een geheel ander atletiekonderdeel, de 4 x 200 meter. Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard en Carl Lewis liepen een tijd van 1 minuut en 18,68 seconden. Het oude record stond sinds 25 april 1992 te Philadelphia met 1.19,11 op naam van dezelfde ploeg. Premier Lubbers heeft vanmorgen fel van zich afgebeten over zijn vermeende aanval op CDA-lijsttrekker Brink- n. In het dagblad Trouw noemt hij die interpretatie van zijn uitspraak dat hij Brinkman nooit heeft aangewe zen als kandidaat-premier zelfs 'malicieus' (kwaadwil lend). „Men heeft gehoord wat men wil horen maar ik zeg u: het is een goocheltruc. Het papegaaiencircuit heeft zijn werk weer eens In het CDA heerste dit weekein de woede over Lubbers' uitspra- in zijn laatste gesprek-met- de-minister-president in de ac tualiteitenrubriek Nova. Kamer leden verweten de premier 'be moeizucht' en 'zeer onverstan dig gedrag'. Brinkman zelf ver klaarde de opmerkingen met de afgemeten uitspraak dat 'af scheid nemen van de politiek kennelijk een pijnlijk proces is'. DENH In de steden met meer dan 100.000 inwoners worden 46 keer meer geweldsdelicten ge- I pleegd dan in kleinere plaatsen. I Staatssecretaris Kosto van justi- I tie heeft dit vanmorgen gezegd op een internationaal congres in Den Haag over misdaadbe- j strijding in stedelijke gebieden. Oorzaken zijn volgens Kosto te vinden in de culturele ver- I scheidenheid van 3e bevol- kingssamenstelling en in de toe nemende inkomensverschillen. Zakkenrollers zijn in de stad elf keer actiever dan op het platte land. Fietsdiefstallen komen er vijf maal zoveel voor. Kosto zei dat de oplossing van het misdaadprobleem niet al leen moet worden gezocht in meer politieagenten en een gro ter aantal cellen. Hij hield zijn buitenlandse gehoor voor dat Nederland veel succes boekt met ongewapende, maar geüni formeerde stadswachten, met controleurs in het openbaar vervoer en met huismeesters in grote flatgebouwen. Sieraden met babbeltruc gestolen twee, gevolgd door een derde vrouw die van de bovenverdie ping kwam. Deze heeft waarschijnlijk de sieraden gestolen tijdens de babbeltruc. De Alphense politie hield even later twee mannen en twee vrouwen aan die zich ophielden in de omgeving van de Dennenlaan. De politie sluit niet uit dat dit viertal iets met de diefstal te maken heeft. In een woning aan de Dennen- [■JgjjJj laan in Alphen is het afgelopen weekeinde voor 25.000 gulden aan gouden sieraden gestolen. at Twee vrouwen belden aan en w I wisten zich bij het daar wonen- wjjtj de echtpaar naar binnen te pra- I ten. Toen de vrouw des huizes J argwaan kreeg en dreigde de rhou- te bellen, vertrokken de chter- richte i 1 veel Sperziebonen, 500 gram Hamburgers, gepaneerd, 8 stuks c 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Vrijdag zei Lubbers dat hij Brinlunan nooit als de nieuwe premier heeft aangewezen en dat PvdA-leider Kok zeker niet minder geschikt is voor die functie. Een dag eerder ver klaarde hij dat Brinkmans ge dram om een straffer kabinets beleid mede oorzaak is van de electorale malaise van het CDA. De premier heeft daar 'slapelo ze nachten' van gehad. WD-lijsttrekker Bolkestein concludeerde dat 'Lubbers Brinkman laat vallen als een baksteen'. WD-coryfee Wiegel, die Brinkman zaterdag ont- Een 17-jarige Zoeterwoudenaar is vanochtend verongelukt op de Dr. Lelylaan in Leiden. Het slachtoffer is vermoedelijk door het rode licht gereden en daar na geraakt door een NZH-bus. Het ongeval gebeurde om streeks kwart voor acht. De Zoe terwoudenaar reed op de Dr. Lelylaan, komende vanaf de Haagweg. De 49-jarige Leidse buschauffeur passeerde een busslois op de Diamantlaan, richting Damlaan. De Zoeter woudenaar overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hirsch Ballin wilde inzake IRT opstappen Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft er serieus over gedacht af te treden naar aanleiding van de IRT-zaak. Hij heeft daar echter van af gezien omdat hij dat 'te gemakkelijk vond'. De CDA-mi- nistér wilde het politieke debat aangaan. Hij heeft dat vanmor gen voor de NCRV-radio ge zegd. De minister noemde het IRT- debat in de Kamer 'fair' waarbij hij met name de opstelling van de coalitiepartijen CDA en PvdA, alsmede de kleine chris telijke partijen roemde. Minder te spreken was hij over de rol van de WD, die volgens hem geen enkele interesse had voor de feiten. Hirsch Ballin erkende dat er in de IRT-zaak fouten zijn gemaakt, ook door hemzelf. Het feit dat een ruzie, „want dat was het", tussen twee politiekorpsen zo uit de hand kon lopen moet gevolgen hebben, aldus de mi nister. moette, noemde de uitlatingen van de premier 'niet chic'. PvdA-leider Kok zegt zich aan het gehakketak in het CDA te ergeren. Net als Groen Links meent Kok dat het geruzie een goede verkiezingscampagne in de weg staat. Van Mierlo (D66) wil niet reageren op de proble men bij de christendemocraten. In Trouw nuanceert Lubbers zijn gewraakte opmerkingen. Dat hij Brinkman nooit heeft aangewezen als premier be hoort volgens hem „tot het poli tieke ABC. Het idee dat je ie mand als premier zou kunnen bij- aanwijzen, alsof daar hoort het boeken van goede verkiezingsresultaten". Brink man, stelt hij, is 'vanzelfspre kend voor ons ook kandidaat premier'. Lubbers vindt overigens niet dat hij voorzichtiger had moe ten zijn in Nova. „Men heeft met oogjes op stelten zitten kij ken. Er is een plot gesloten dat Lubbers wel boze bedoelingen gehad zal hebben met zijn op merkingen." Pagina 2: Lubbers houdt alle opties open. Een arme vrouw in Bangladesh heeft haar baby verkocht om voor zichzelf en drie andere kin deren voedsel te kunnen kopen, heeft de krant Banglabazar Pa- trika vanmorgen bericht. Rebeya Begum, die geen mid delen van bestaan meer heeft sinds haar man haar drie maan den geleden verliet, ontving van een kinderloos echtpaar 150 taka (ongeveer 7,50 gulden) voor het acht maanden oude meisje. Daarmee kan zij 18 kilo rijst kopen, nauwelijks voldoen de om vier personen drie weken lang te voeden. De helft van de 120 miljoen Bengalezen verdient niet ge noeg om drie maaltijden per dag te bekostigen, maar het ge beurt niet vaak dat mensen hun kinderen verkopen om aan de kost te komen, schreef de krant. Belangstelling voor een Airbrush-demonstratie in het Verfmuseum v zien hoe vroeger auto's werden gespoten. LEIDEN Het Nationaal Museumweek einde is een succes gebleken. Zo'n 950.000 mensen bezoch ten de afgelopen twee dagen één van de 400 deelnemende musea. Dat is meer dan in 1993. Toen registreerde de Stichting Museumjaarkaart rond de 900.000 bezoekers. In Leiden en omgeving be zochten in totaal bijna 15.000 de musea. Opvallend was, aldus Mia van Iterson van de Stichting Leiden Museum- stad, dat de bezoekersaantallen op zondag drie keer zo hoog la gen als op de zonnige zaterdag. Toppers waren molenmuseum De Valk (1.300 bezoekers op zondag) en het Nationaal Na tuurhistorisch Museum, waar in totaal 5.600 mensen op bezoek kwamen. Volgens directeur los van Veen van de Stichting Museum jaarkaart was de grote belang stelling voor het thema van het weekeinde opvallend: de res tauratie, het beheer en behoud van het culturele erfgoed. Dat toch moeilijke onderwerp slaat volgens Van Veen bij het pu bliek enorm aan. Het Nationaal Museumweekeinde is bedoeld voor mensen die doorgaans niet zo snel een museum bezoeken. Door de entreeprijs sterk te ver- Pagina 11: Terug Pagina 13: Mottenballen, ijs- co's en de dramatische rol van de tulp. S tnenm. mm ALPHEN A/D RIJN: GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 GOUDA: JOUBERTSTRAAT 34 - 01820-25077 Veiligheidsraad laat het bij veroordeling actie BOEDAPEST-GORAZDE GPD-R Servische tanks die gisteren de belegerde stad Gorazde binnentrokken, zouden zich in de loop van de avond weer hebben teruggetrokken. Maar de verdedigingsli nies van de moslim-enclave zijn ingestort. Volgens de VN-vredesmacht voor Bosnië (Unprofor) «kunnen de Serviërs de stad zo binnentrekken. In antwoord op het offensief van gisteren vroeg gene raal Rose, de commandant van de VN-vredesmacht, opnieuw om luchtaanvallen op Servische tanks bij Go razde. De speciale VN-afgezant voor Bosnië, Yasushi Akashi, wees dit naar verluidt tot woede van Rose af. Terwijl de Bosnisch-Servische leider Karadzic nog aan de onderhandelingstafel tegenover Akashi zei dat de Serviërs bereid waren tot een wapenstilstand, trok ken zijn troepen het tot 'veilig gebied' uitgeroepen Go razde binnen. De VN-Veiligheidsraad veroordeelde af gelopen nacht de actie van de Serviërs, maar verbond aan die verklaring verder geen dreigementen. De Ame rikaanse president Clinton zei gisteren dat nieuwe luchtaanvallen niet waarschijnlijk zijn. Met de huidige situatie, waarbij de Servische troepen echt aan de stadsgrenzen staan, wordt ingrijpen vanuit de lucht zonder ook burgers te treffen, heel moeilijk. De Serviërs leken gisteravond hun verdere opmars te hebben opgeschort, nadat volgens sommige berichten tien tot twaalf tanks de stad waren binnengetrokken. Een tank stond op honderd meter afstand van het zie kenhuis, terwijl andere het gebouw van de VN-vluchte lingenorganisatie Unhcr tot op vijfhonderd meter wa ren genaderd. Bij de beschietingen van gisteren zouden 21 doden zijn gevallen. Zaterdag werd een Brits gevechtsvliegtuig boven de HET WOORD IS AAN Albert Einstein Doe nooit iets tegen uw geweten. zelfs niet als de staat het v vraagt. VANDAAG Buitenland Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's Regio RTV Show HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Af en toe zon en overwegend droog Middagtemperatuur onge veer 9 graden Wind uit noordelij ke nchtingen, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer krach tig, 6, geleidelijk afnemend. Fokker 50 landt op één motor SCHIPHOL BILL MEYER Een Fokker 50 van KLM City hopper, vlucht KL 177, maakte zaterdag een geslaagde voor zorgslanding op de Kaagbaan op Schiphol. Het vliegtuig was onderweg naar Stavanger in Noorwegen. Onderweg consta teerde de bemanning een sto ring in de linkermotor. Die werd afgezet. Het vliegtuig keerde na een half uur vliegen terug naar Schiphol en landde op de Kaag baan. De brandweer van Schip hol stond langs de baan paraat. Het vliegtuig taxiede op eigen kracht naar de terminal. Aan boord waren negen passagiers en drie bemanningleden. Die konden later met een andere Fokker 50 hun reis hervatten. Op Tweede Paasdag veronge lukte een Saab 340 van KLM Ci tyhopper na een soortgelijke storing. Toen ging het om de rechtermotor die na een man kement was afgezet. Het toestel wilde eveneens een voorzorgs landing op de Kaagbaan maken. Die mislukte. Daarbij kwamen drie inzittenden, onder wie de gezagvoerder, om het leven. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. lagen hoopt de Stichting Muse umjaarkaart die mensen toch over de drempel te krijgen. „Eenmaal binnen kun je ze dan een shot geven, zodat ze eraan verslaafd raken" aldus Van Veen. de i controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal lk mt|n abonnement: Per maand automatLsch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro: stad neergeschoten, toen het samen met een ander toe stel bezig was met de voorbereiding van een luchtaan val. De piloot kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen en kwam ongedeerd in Bosnisch territorium terecht. In de buurt van dc Bosnische hoofdstad Saraje vo kwam gistermorgen een Britse eenheid van het Coldstream-bataljon onder Servisch vuur te liggen. De eenheid beantwoordde het vuur. Een Britse soldaat werd gisteren in Sarajevo door de politie doodgescho ten. Volgens verklaringen van de VN was hij in burger en op de terugweg van een feestje. De sinds vorige week maandag in Bosnië vermiste Nederlandse VN- waamemer majoor Van Baal, verblijft in een Servisch hotel. Hij maakt het goed. De chef van de VN-waarne- mers in Zagreb, generaal Bastiaans, heeft dat zaterdag meegedeeld. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1