AH Wasbon 0ftr7aak onduideUjk Dagblad Leidsch 'Toen was het boef, een doffe klap' Katwijkers zetten Duinrell op stelten Tuinpostorderbedrijf in de as GOED NIEUWS Jeugd pakt 'paas-traditieop Ongeveer zeventig Katwijkers zijn gisteren massaal op de vuist gegaan met bezoekers van het iWassenaarse attractiepark jDuinrell. Zo'n twintig politie mannen uit Wassenaar en Den Haag moesten er aan te pas ko men om de gemoederen tot be daren te brengen. Daarbij wer den twee honden ingezet. De politie arresteerde acht mannen in de leeftijd van 17 tot 21 jaar, allen uit Katwijk. Het achttal wordt openlijke geweld pleging en verzet bij hun aan houding ten laste gelegd. Van morgen zaten allen nog vast, in afwachting van overleg tussen de politie en de officier van jus titie. Bij het politie-optreden raakte één agent licht gewond aan het gezicht. De Katwijkers die niet werden gearresteerd, zijn onder politiebegeleiding op de bus ge zet naar hun woonplaats. Daar werden ze opgevangen door de Katwijkse politie. Terug in het dorp verspreidde de groep zich. Volgens de politie is het een Katwijkse 'traditie' om met Pa sen en Pinksteren op Duinrell te gaan vechten. Alleen de laatste paar jaar bleef het rustig in het Wassenaarse attractiepark. De politie vreest dat de jongeren hun oude gewoonte weer heb ben opgepakt. i snel ter plaatse om gewonden uit het toestel te halen. De werkzaamheden werden op de doorweekte klei ernstig bemoeilijkt. JtlllAff I Drie doden en 21 gewonden bij vliegtuigcrash Schiphol I Ak ii hii nns 'n nak Persil MppanerK i pak Persil Megaperls <an Megaperls voor f 16.85 1 De luchtvaartautoriteiten tasten nog volledig in het duis- een za voor gaa j oorzaak van het ongeval met de Saab 340 B ;open. knip dan even deze j van Cityhopper gistermiddag bij Schiphol. Bij het advertentie uit en lever 'm ongevaj vielen drie doden, onder wie de gezagvoerder en in bij onze kassa. Dan krijgt j een grjtSe vrouw, dertien zwaar en acht licht gewonden, u van ons f 5.-* terug. i Het toestel crashte bij een poging om met één motor te Deze aanbieding is geldig landen en kwam in een weiland langs de Aalsmeerder- t/m zaterdag 9 april a.s. J weg terecht. Zolang de voorraad strekt. 1 Bij de crash is een wiel van het 1 bon. ^^1 J hoofdlandingstel afgebroken, maar dat had volgens een 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. woordvoerder niets te maken met het ongeluk. Wat er wel is misgegaan is niet duidelijk. Vol gens deskundigen kan motor storing alleen niet de oorzaak zijn. Ook directeur A. Leijer van KLM Cityhopper had gister avond geen verklaring voor de crash. De weersomstandighe den tijdens de fatale landing waren volgens hem normaal. Woordvoerder Knook van de Luchtverkeersbeveiliging (LVB) meldt dat de landing in eerste De helpende hand van de familie Hoogmoed HOOFDDORP JOHN SCHOORL EN ALLARD BESSE Terwijl het langzaam maar ze ker schemerig wordt en de harde regen de polderklei nog zompiger maakt, rijden Joop en John Hoogmoed met de trekker af en aan. Van het neergestorte vliegtuig in hun akkerland naar de weg. Van de weg weer terug naar de brok stukken. Net Zoals ze direct na de crash van de Saab 340 van KLM Cityhopper deden. Nu, aan het einde van de middag, vervoeren ze lampen en aggre- gaten. Enkele uren eerder la gen de doden en gewonden op de kar achter de trekker, j Voordat Joop Hoogmoed I weer het land intrekt, staat hij nog even stil voor de schuur. Hij kijkt alsof alle ellende die deze middag aan zijn ogen is voorbijgetrokken, nu pas goed tot hem begint door te drin gen. „Nu komt het pas." Hij steekt zijn handen uit zijn mouwen. De verweerde, eelti ge vingers, gevormd door het jarenlange boerenbestaan, tril len. Eerst licht. Dan heviger. Hij kijkt naar zijn handen. Ach ter zijn bijna verontschuldi gende ogen passeren nog maals de beelden van gewon den en doden. „Nu besef ik ei genlijk wat er gebeurd is. Als je bezig bent, heb je geen tijd om na te denken." Hij trekt zijn bemodderde laarzen aan en volgt zijn zoon naar de trekker. Het is tijd voor de tweede tocht naar de akker van ellende. De emotie wordt verdrongen door de roep om hulp. Zijn vrouw Ellie zat in de hoek van de kamer van de boerderij aan de Aalsmeerder- weg een puzzeltje te maken toen het allemaal gebeurde. Joop stond zich in de keuken te scheren en zoon John pro beerde huiswerk in zijn hoofd te stampen. Ellie Hoogmoed hoorde een geluid alsof de mo tor van het vliegtuig werd afge zet, of het geluid van een valse start. „En toen was het boef. Een doffe klap. Een dreun. Ik schreeuwde naar m'n man, rende naar 'm toe. 'Joop, hoor de je dat... Joop, heb jij wat ge zien....' En voordat we buiten konden kijken wat er aan de hand was, belde onze oudste zoon die even verderop aan de Aalsmeerderweg woont, op. 'Er ligt een vliegtuig bij jullie in het land'. „Eerst dacht ik: 'ik moet 06- 11 bellen'. Maar voordat ik goed en wel bij de telefoon was, zag ik auto's met loeiende sirenes al voor de boerderij staan. John liep onmiddellijk naar buiten. 'Ik ga er op af. Misschien kan ik helpen'. Ge lijk, meteen. Een-twee-drie... en weg. Het vliegtuig rookte Omdat ambulances door de modder niet bij het wrak konden komen, werden doden en gewonden met e boerenkar achter een tractor afgevoerd. foto a een klein beetje. Ik zei hem nog: 'kijk uit. Zo meteen ont ploft de boel.' Maar weg was- ie. Hij liep naar het vliegtuig. Later vertelde-ie dat hij een dode achter het ruitje zag lig gen. Hij ramde en ramde. Maar er zat geen beweging in het raam. Ook zag hij iemand stuiptrekkingen maken. Spot ters die van de Aalsmeerder- werg het land opgegaan waren, sloegen op het dak van het vliegtuig. Probeerden te doen wat ze kunnen. Proberen men sen eruit te halen." „Ik ging ook naar buiten. Eerst kijken vanaf het erf. De politie was erbij. De brand weer. Iedereen, alles. Een com plete chaos. Eerst mocht ik he lemaal niet bij het vliegtuig ko men. 'Wat doe je hier', zei een agent. 'Man, ik heb de schrik van m'n leVen. Ik woon hier. Het is ons land. Dat vliegtuig had wel op ons dak kunnen storten'. Toen mocht ik er bij en die agent bood z'n veront schuldigingen aan." „Het was een verschrikkelijk gezicht. En de hulp ging moei lijk, omdat iedereen in de de blubber en modder wegzakte. Het land was vol pap. Ik kreeg 'n idee. 'We moeten de trekker pakken en de grote wagen d'r achter zetten', zei ik. John en Joop zijn daarna door het land met de trekker gereden. Naar het vliegtuig. Naar de gewon den en die werden achterop de kar gelegd en naar de ambu lances gebracht. Mensen lagen op elkaar. Zo reden John af en aan. Een nsen waren licht ge liepen langs de boer- het erf. Ik stond daar vroeg of ik iets voor ze kon doen. Ze waren helemaal be duusd, bebloed en met scheu ren in hun kleren. Konden bij» na niet meer praten. Ze had den geen idee wat er gebeurd was. Maar wie wel. Verschrik kelijk." instantie mislukte. De gezag voerder, die te hoog boven de baan zat, wilde een doorstart maken. Het vliegtuig maakte echter een overklaarbare zwen king naar rechts en verloor plot seling hoogte. De KLM wil de uitspraak bevestigen noch ont kennen. Het toestel had 21 passagiers aan boord en drie beman ningsleden: gezagvoerder G. Lievaart, eerste officier P. Stas- sen en steward M. Leidsman. De KL 433 was om 14.20 uur van Schiphol vertrokken met bestemming Cardiff. Na acht tien minuten meldde gezag voerder Lievaart boven de Noordzee problemen' met de rechtermotor. Die werd uitge schakeld. Besloten werd terug te keren naar Schiphol om daar een voorzorgslanding te maken. De luchthavenbrandweer, die langs de baan was geposteerd, zag hoe de landing mislukte. Volgens officier van dienst B. Voigt was er tot kort voor de crash niets bijzonders aan de hand. „Er was niet gevraagd om een noodlanding. Normaal moet zo'n toestel op een motor kunnen landen. Het ging mis toen het toestel ongeveer 25 Pagina 3: Vliegtuigspotters ontsnappen aan de dood. Vraagtekens bij landing op Schiphol. 'Hoe ik uit het toestel ben gekomen, weet ik niet meer'. Bijlmerramp juist herdacht. Onderzoeken Uitspraken van Maij voorbarig. 'Toestel maakte een mislukte doorstart'. meter boven de baan was." Politie en brandweer van Haarlemmermeer en ambulan- 'ces uit Amsterdam werden in gezet bij de hulpverlening. De politie zette rijstroken van de snelweg A4 (Amsterdam-Den Haag) af om de hulpverleners vrij baan te^bieden. De Saab *340, die sinds begin 1990 bij de KLM in dienst is, kwam op de linkerzij terecht. Aan de rechterkant van het toe stel zat een groot gat. Twaalf in zittenden konden op eigen kracht het wrak verlaten. Een aantal slachtoffers werd met een tractor met boerenwagen naar de ambulances gebracht, omdat de hulpverleners niet met hun voertuigen tot bij het wrak konden komen. De achttien gewonden wer den naar zeven verschillende ziekenhuizen in de regio ver voerd: vijf ziekenhuizen in Am sterdam, het Academisch Zie kenhuis in Leiden en het Jven- nemer Gasthuis in Haarlem. Veertien gewonden bevinden zich nog in ziekenhuizen, maar zijn buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de toe dracht van het ongeval is gister middag direct van start gegaan. De 'black box', met vluchtgege- vens en de gesprekken tussen cockpit en verkeerstoren, is ge borgen. Vanmorgen is begon nen met de voorbereidingen voor de berging van het wrak. HET WOORD IS AAN De brandweer bestrijdt het v rokende puinhoop. Het tuinpostorderbedrijf P. Bakker Hillegom b.v. is zaterdagmorgen vroeg uitgebrand. Slechts één loods ontsnapte aan de vuurzee die in minder dan twee uur het bedrijf aan de Heereweg in Lisse veranderde in een smeulende schroothoop. De schade wordt geschat tussen de tien en vijftien miljoen gulden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De technische recherche denkt van daag het onderzoek af te ronden. Het vuur brak tegen twee uur op zaterdagmor gen uit bij een hoek van een opslagruimte. Door de felle wind breidde het vuur, dat door een voor bijganger werd ontdekt, zich snel uit. De hele voorraadloods ging in vlammen op. De uit de wij- Wolff en Deken Het zijn de besten die zich bete- VANDAAG Programma's Randstad Regio Religie Sport HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen, opgemaakt van daag om 08.30 uur: Buien Half tot zwaar bewolkt en buien. Minimumtemperatuur omstreeks 2, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Zuidwestenwind, matig, kracht 4, langs de kust nu en dan krachtig, 6. Ex-medewerkers Biosphere 2 plegen inbraak Twee voormalige beman ningsleden van Biosphere 2 worden ervan beschuldigd gis teren te hebben ingebroken in de van de buitenwereld afgeslo ten kunstmatige wereld in de Amerikaanse staat Arizona. De politie van Pinal County is op zoek te zijn naar de Belg Mark van Thillo en de Newyorkse biologe Abigail Ailing. De twee. die vorige week om onduidelij ke redenen op non-actief wer den gesteld, zouden de verant woordelijkheid voor de inbraak telefonisch hebben opgeëist. Hun beweegredenen bleven on duidelijk. Vier van de vijf deuren van Biosphere 2, een enorme glazen koepel in de woestijn, werden bij de inbraak opengezet, waar door er een kwartier lang lucht van buiten binnenkwam. de omgeving massaal opgeroepen brandweer, die eerder in de week nog een oefening op het Bak kerterrein had gehouden, kon niet verhinderen dat ook de nabijgelegen schuur afbrandde. Wel kon een nabijgelegen woning en het bedrijf van Beelen Verpakkingen voor het brand worden ge spaard. Volgens M. Noordervliet, brandweercomman dant van Lisse verspreidde de brand zich snel door de harde wind maar ook door de constructie van het bedrijf. „Er is veel staal in het pand ge bruikt. Dat gaat door de hitte vloeien en dan wordt alles meegetrokken." Pagina 11: Overwerk in ploegen, want zomer- spul moet de deur uit. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dal Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch l2930) Per kwartaal O vla acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr* bank/giro: 712141 400114 INK. *+u<4: LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Geen krant ontvangen1 071-143241 071-128030 ABONNEE L SERVICE Te modern o Te modern kreeg I J Charlotte van Pal- landt als kritiek te horen op haar beeld zonder ge- zicht'van Wilhelmina. Bikkelen y« De terugkeer van I trainer Eelman le verde Noordwijk een punt op. Er moest wel worden gebikkeld tegen Ajax. DINSDAG 5 APRIL 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1