Leidsch Dagblad Buurt waakt mee tegen inbraak 2E PAASDAG ■EOPENDU Reeks 'affaires' in Zuid-Limburg MEUBELPLEIN LEIDERDORP Paaseieren en Praagse folklore Neem je leukste ei mee naar IKEA. Storm breekt 135 jaar oud record ZATERDAG 2 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40430 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 VANDAAG IN PAASBIJLAGE Kassucces in de klassieke muziek. De Matthaus Passion. De kerk en het geloof. 'Bij Pasen draait het om de boodschap'. 'Met open ogen'. Een paasoverpeinzing van LennaertNijgh. Het chocolade gehalte van de paasdagen. Smaakmakers en de uitdaging. Vlöggeln verbroedert. Een oeroud paasgebruik te Ootmarsum. Een vroege of een late Pasen? Strenge regels bepalen de datum. 'Makkers in liefde, in lach en lied'. Terug naar de Paasheuvel. Eeuwig zoeken naar het graf. Jeruzalem als doel. Toeristische Pasen, de opstanding van I attractie in de Ierse Republiek. 1 Vogelenzang. De tulpshow Puzzelen met Pasen. van Roozen. Doden bij busongeluk Andes Bij een busongeluk in het zuiden van het Andes-gebergte in Peru zijn zeker 32 passagiers om het leven gekomen; 28 anderen raakten gewond. Het ongeluk deed zich voor in de afgelegen plaats Iz- cuchaca, op 225 kilometer van Lima. Na een botsing met een vrachtwagen tuimelde de bus een 300 meter diep ravijn in. Systeem in Vianen combineert elektronica en sociale controle Vianen beleefde gisteren als eerste gemeente de primeur van een uniek inbraakpreven tie-systeem, waar nu al in verschillende Nederlandse steden grote belangstelling voor bestaat. De kabel van het centraal antennesysteem fungeert als doorgeefluik van een signaal, dat de hele buurt alarmeert. Het systeem waarschuwt voor inbraken, overval len en brand. De filosofie achter het systeem is volgens ontwerper Niek Mer- tens uit Vianen simpel, het is een combinatie van techniek en sociale controle. Een woning wordt met snufjes als infrarood - detector en elektromagnetische uitgerust, maar het succes van het systeem staat of valt met de medewerking van de buurtbewoners. Als een inbreker een 'Mer- tens-woning' binnendringt, loeit niet alleen daar een sirene, maar ook in andere woningen in de buurt gaan alarmsignalen af. Buurtbewoners kunnen op een apparaatje aflezen uit welke woning de inbraakmelding komt en wat het telefoonnum mer van het huis is. Het is de bedoeling dat ze even telefoneren naar die wo ning om te checken of de bewo ners thuis zijn. Is dit niet het ge val, dan moet men ogen en oren de kost geven en de politie alarmeren. Sinds gistermiddag zijn tien woningen in een Vianense nieuwbouwwijk beveiligd vol gens het systeem-Mertens. De tien fungeren als proefkonijn. Als kinderziekten uit het sys teem zijn verwijderd, komen nog eens minstens honderd wo ningen in de wijk aan bod. Eindhoven en omliggende ge meenten. Hilversum en Pur- merend hebben ook al belang stelling getoond voor het pro ject. Deelnemers betalen een huurprijs van 17,50 gulden per maand. Uit een enquête bleek dat met name ouderen dit be drag aan de hoge kant vinden. Mertens wil de financiële drem pel verlagen en denkt daarbij onder meer aan fiscale voorde len voor de deelnemers. „Bedrijven die zich beveiligen kunnen dat aftrekken van de belasting, waarom particulieren dan niet. als blijkt dat het om een goed beveiligingssysteem gaat?". Belgische laat zich kruisigen op Filipijnen san pedro cutud Een vroegere non uit België heeft gisteren, op Goede Vrij dag, op de Filipijnen haar hgn- den met tien centimeter lange spijkers aan een houten kruis laten slaan. De 54-jarige Gode- lieve Rombaut uit Vlaanderen was een van de katholieken die op deze wijze boete deden. Het was de eerste maal dat een buitenlander deelnam aan deze bloederige traditie op Goe de Vrijdag op de overwegend rooms-katholieke Filipijnen. In het plaatsje San Pedro Cutud ten noorden van de hoofdstad Manilla zagen zo'n 1500 be langstellenden, inclusief toeris ten uit Japan en Amerika, hoe Rombaut en de anderen aan het kruis werden geslagen. Op veel plaatsen in de Filipij nen bewerken rooms-katholie- ken zich op de dag waarop Christus werd* gekruisigd, tot bloedens toe met zwepen. De bisschoppen zeggen deze prak tijken af te keuren. „Ik moet het doen. Het is mijn plicht", zei Rombaut, die tegenwoordig verzekeringsagente is. Ze hield het vijf kruis. praag» Mevrouw Frantiska Polackova, geflankeerd door haar kleindochters Zdenka en Katka, beschilderen in het hartje van Praag paaseieren met in de plaatselijke folklore-geliefde motieven. foto Reu De aanhouding van het voltalli ge college van B en W van de gemeente Brunssum vormt het voorlopige dieptepunt in een reeks van affaires in de provin cie Limburg. De afgelopen twee jaar zijn een tiental Limburgse bestuurders en ambtenaren in opspraak geraakt. In november 1993 werd de CDA-burgemeester W. Vossen van Gulpen veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf en een boete we gens het aannemen van steek penningen van aannemers, valsheid in geschrifte en belas tingontduiking. Op 1 december '93 kreeg hij door minister Da- les oneervol ontslag. Vossen is tegen het ontslag en de veroor deling in beroep gegaan. De Maastrichtse wethouder J. in den Braekt, een partijgenoot van Vossen, werd in februari '93 door de politie aangehouden. Ook hij wordt verdacht van het aannemen van smeergeld en valsheid in geschrifte. Het on derzoek naar Ten Braekt liep vast. In april '93 werd de WD'er P. Neus, wethouder van Maas tricht, ondervraagd door de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en 2e PAASDAG GEOPEND 11.00 t/m 17.00 uur Zoekt u Een Geloogd Grenen.. Hein Chrispijn 4000m: antiek interieur 'Moord Colosio niet zo bedoeld' De dader van de moordaanslag op de Mexicaanse presidents kandidaat Luis Donaldo Colosio heeft gezegd dat hij met zijn ac tie de aandacht wilde vestigen op de indianen-opstand in Chi apas. De Amerikaanse krant Union- Tribune schreef gisteren dat Mario Aburto Martinez tijdens verhoren heeft verklaard niet de bedoeling te hebben gehad Co losio te doden. Hij verzekerde hem slechts te hebben willen verwonden. Maar op het mo ment dat hij zijn pistool richtte zou iemand hem een duw heb ben gegeven. Verder schreef de Union-Tri bune dat Martinez reeds in ja nuari, kort na het begin van de opstand van de indianen in Chiapas, van plan was een aan slag te plegen op president Car los Salinas de Gortari. 5 t i orgai «cc-V gesl< Op 2e Paasdag zijn we geopend van 10.00 tot 17.00 uur en is er de hele dag van alles te doen: zo hebben we een leuke beloning voor degene die het meest origineel beschilderde ei meeneemt en organiseren we tal van verrassende aktiviteiten. Kom dus op 2e Paasdag naar IKEA. Je bent van harte welkom in de vestigingen Amsterdam, Delft, Sliedrecht en Eindhoven. estiging Duiven is gesloten. Vakantiehuisjes en tenten in Katwijk storten in katwijk daphne lammers De storm die gisteren woedde, bezorgde de voornamelijk Duitse vakantiegangers veel overlast. Tenten werden uiteen gerukt, vakantiehuisjes stortten in en windschermen braken af. In het hele land werden zo'n hangwagens van de weg gebla zen. Circus Royal moest de voorstelling in Den Haag afge lasten, omdat de tent op in storten stond. En het trein- en luchtverkeer werden zwaar ge hinderd door de storm, waar van de windstoten een maxi mumsnelheid van 124 kilome ter per uur haalden. Op Schiphol liepen de ver tragingen op tot veertig minu ten. Door omgewaaide bomen en kapotte bovenleidingen werd het treinverkeer op enke le plaatsen gestremd. Door deze storm, zo deelde het KNMI in De Bilt mee, sneuvel de een 135 jaar oud record. Er werd een luchtdruk met een waarde van 977 hectopascal gemeten. Dat is gelijk aan het record uit het jaar 1859. Dat de storm hevig was. werd ook op de campings in Katwijk vastgesteld. De beheerder van De Zuidduinen. „Dit is de eer ste keer dat een vakantiehuisje instort. We krijgen ook afzeg gingen. Ik bedoel, mensen dur ven de straat niet op met een De storm verraste de Leidse familie Ju gisteren Met vereende krach ten probeerden ze de voortent van hun caravan in de Katwijkse Noordduinen te behouden. Op De Noordduinen, eveneens in Katwijk, moesten de vakan tiekrachten verscheidene keren uitrukken om de troep van een omgewaaide voortent te ver wijderen. „Veel mensen zetten van alles in die tenten. Koel kasten, fietsen, aanrechten, het maakt niet uit. Die staan nu dus allemaal in het water", zegt vakantiehulp Michel Rudolfs. Toeristen met vaste stand plaatsen. die besloten hadden toch maar thuis te blijven, wer den ruw in hun vrije dag ge stoord door een telefoontje dat tent of vakantiehuisje cp in storten stond. „Of we maar met spoed konden komen om erger te voorkomen." vertelt een Alphense weekendtoeriste. foto hifi co kuipfrs De voortent van haar was echter niet meer te red den Volgens de beheerder van dt Katwijkse camping is nog nie mand vertrokken vanwege he weer. „Eigenlijk komen ei steeds meer mensen binnen.' De camping staat dan ook bij na vol. Een man die in Zand voort aan het kamperen was besloot zelfs naar Katwijk komen nadat hij tijde douchen bijna was wegge waaid. De Katwijkse voorzie ningen waren volgens hen stukken beter. 11: Vuil waait door het Opsporingsdienst) over een on betaalde aannemersrekening voor werkzaamheden aan zijn huis. Hoewel Neus verklaarde dat hij op dit punt niets te ver bergen had, trad hij af als wet houder. In april 1993 startte de Maast richtse justitie een onderzoek naar de hoge ambtenaar W. van Vlijmen uit Sittard. Ook deze man wordt verdacht van het aannemen van giften. De voor malige chef van deze man was midden jaren tachtig al veroor deeld wegens corruptie. Ook de Landgraafse wethou ders W. Heinrichs en N. Ode- kerken raakten in opspraak op verdenking van corruptie. Het duo zou op kosten van een we genbouwer in Ierland zijn gaan vissen. Tot een veroordeling van de twee is het niet gekomen. Burgemeester Riem van Bruns sum is tot nu toe de eerste PvdA'er in Limburg die van cor ruptie wordt verdacht. Pagina 3: Een college in de cel. Geen krant ontvangen HET WOORD IS AAN ProfeetJesaja Hij werd als een lam ter slachting geleid. Hij deed zijn mond niet open. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programrr Regio Religie VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Weersverwachting van het KNMI BUIEN Wisselend bewolkt en enkele bui en, sommige met hagel en on weer. Middagtemperatuur onge veer 8 graden. Westelijke wind, matig, kracht 4, aan de kust en op het Usselmeer krachtig, 6, eerst nog af en toe hard, 7. mmsr hUn deP39'"3^ 5,881'orerend goed - (10.00 -17.00 uur) Franse fotograaf Doisneau overleden die op 1 april 1950 werd ge maakt. Vorig jaar probeerden twee stelletjes, inmiddels ruim in de zestig, voor de rechtbank compensatie te krijgen. Ze zei den dat zij op de internationaal bekendgeworden prent stonden afgebeeld. De rechter stelde echter dat de senioren niet kon den bewijzen dat zij destijds vereeuwigd werden. Voor tie rechter onthulde Doisneau toen dat de twee ge liefden eigenlijk twee debute rende toneelspelers waren en 500 francs hadden gekregen om te poseren. De Franse fotograaf Robert Doisneau is gisteren op 81 -jari ge leeftijd in een ziekenhuis in Parijs overleden aan de gevol gen van een infectie die zich na een hartoperatie voordeed. Doisneau werd vooral bekend om zijn romantische zwartwit - foto van een kussend paartje voor het Parijse gemeentehuis Restaurant 144000 ofwel een gros met drie nullen Chooriammercteeg 1D 2311 EP Leiden Belde Paasdagen gevlote

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1