Leidsch ch Dagblad Twee maanden cel voor drugrunners Katwijk slaat gat BOSPEEN EN UNDERTARTAAR. Oekraïne massaal naar stembus Drie Nederlanders sn Jemen ontvoerd 1.69 1.09 11 Tankstation in Rijnsburg aan een ramp ontsnapt Verkoop sigaretten ti '93 fors gedaald Doden door wervelwinden in zuiden van VS BEI:071-128030 GOED NIEUWS BAANDAG 28 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40425 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 supporter op sportpark Ter Specke in Lisse laat er geen misver over bestaan: het oranje van Katwijk overheerst in de eerste A. FOTO HENK BOUWMAN {^afwijk heeft in de eerste klas je A van het zaterdagvoetbal il>en gat geslagen. De koploper cwon zelfbij FC Lisse (0-2), ter- Jrijl Quick Boys in eigen huis jitgleed tegen hekkesluiter j'olendam. 1-2. Katwijk staat )u drie punten vóór op Lisse (n Quick Boys. Op sportpark Ter Specke ras Lisse-Katwijk voor 3.500 oeschouwers bepaald niet de die het zou moeten zijn. Beide ploegen bikkelden, maar kwamen zelden tot oogstrelend voetbal. Pim Lan- geveld en Marco de Ridder maakten de goals voor de landskampioen. Noordwijk kreeg billekoek op Marken. De Noordwijkers werden met 5-1 afgedroogd en staan nu derde van onderen. Rijnsburgse Boys kwam met een puntje terug van Kozak ken Boys (1-1) en ARC zette thuis dezelfde score neer tegen Ajax. l^ie medewerkers van TNO in ?lft zijn verleden week vrijdag e" Jemen ontvoerd. Volgens een bordvoerder van het ministe- van buitenlandse zaken in ?n Haag worden ze vermoe vastgehouden door een gh de stammen in Jemen die conflict zijn met de regering land. ie;pwee van de drie Nederlan- jr.lrs werken voor TNO aan een k.|nkwaterproject in de buurt n Sana, de hoofdstad van le en. De derde was toevallig iritjjdag voor een inspectie aan- ig,|zig. Toen de drie 's avonds neet terugkeerden, sloegen col- neja's alarm bij de Nederlandse in Sana. Nederlandse ambassadeur president Saleh van Jemen de hoogte gebracht van de rdwijning van de drie TNO- edewerkers. De ontvoerders bben nog geen eisen gesteld. sigarettenverkoop in ons d is vorig jaar met 8,4 pro- it teruggelopen tot 16.1 mil- I stuks, ofwel 60 miljoen jjes van 25 sigaretten. De af- van kerftabakprodukten ag) daalde van 16,2 naar 14,5 joen kilo. wat een daling van li 10 procent betekende. Dit ft het Voorlichtingsbureau jretten en shag bekendge- akt. Ie teruglopende~binnenland- lerkopen zijn volgens het bu il opmerkelijk, omdat uit on- poek van NSS-Marktonder- k is gebleken dat het aantal Brs nauwelijks is afgenomen, rijl ook het verbruik per con beht nagenoeg gelijk bleef. .992 rookte 41,9 procent van bevolking tussen 15 en 65 en in 1993 was dat 41,1 pent. e daling van de verkopen dt door de sigarettenindus- vooral toegeschreven aan peen, bos dertartaar, gram»». 085" lingen gelden t/m zaterdag 2 april as 13.28 94 inds grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Joodse angst 2 De vrijdag aangesto ken brand in een syna goge heeft Duitse joden bang gemaakt: „Het ge beurt opnieuw 3 Er gaan steeds meer stemmen op om toch koppen te laten rollen in deIRT-zaak. Compromis EU 5 De Europese Unie heeft in het Griekse lo- annina een cryptisch com promis geformuleerd voor zijn interne machtsstrijd. Oude Vestkerk 8 De Leidse Binnenstads gemeente was waar- schijnlijk voor het laatst bij- i een in de Bethlehemkerk en de Oude Vestkerk. Poëziegolf Een poëziegolf waart door Neder land. Wellicht door de Boekenweek vliegen de I dichtbundels de deur uit. Rotterdamse rechtbank volgt snelrechtprocedure ROTTERDAM. GPD/ANP De ontvoerde mannen zijn W. Elderhorst, G. Jeurissen en J. van der Gun. De eerste twee werken aan het drinkwaterpro ject Sources of Sanaa Water Supplie, dat o.a. wordt gesteund met ontwikkelingsgeld uit Ne derland. Van der Gun was op bezoek voor een periodieke controle. De afgelopen jaren zijn tien tallen buitenlanders om uiteen lopende redenen gegijzeld in Je men; zij keerden binnen veer tien dagen veilig terug. In de cember verdween de cultureel attaché van de ambassade van de Verenigde Staten. De man werd na enige tijd ongedeerd vrijgelaten. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat deze gijzelingen over het algemeen niet gewelddadig zijn. ,,Ze die nen als pressiemiddel". Pagina 5: Jemenieten gebruiken ontvoeringen. De drugrunners die het afgelopen weekeinde in de om geving van Rotterdam zijn opgepakt, moeten rekenen op celstraffen van één tot twee maanden. De rechtbank in de Maasstad hanteerde die strafmaat vanmorgen tegen de eerste verdachten. De arrestanten worden in een snel rechtprocedure voorgeleid. De rechtbank krijgt vandaag zo'n vijftig verdachten voorgeleid. eerste gezamenlijk optreden op de Nederlandse snelwegen te gen het drugtoerisme. De poli tie verwacht dat een grote pre ventieve werking van deze actie uitgaat. Op de snelweg A16 tussen de grenspost Hazeldonk en Rotter dam patrouilleerde vrijdagnacht een groot aantal politiewagens. Zeventig drugrunners werden aangehouden, van wie er vijftig een proces-verbaal kregen. Zij staan vandaag al voor de rech ter. De twintig anderen, over het algemeen 'bijrijders', kregen wel een proces-verbaal, maar zullen later moeten voorkomen. Twintig auto's werden in beslag genomen. De Belgische politie en doua ne controleerde 761 auto's en Rechtbankpresidente mr. R. Lensink-Bosman legde de eer ste verdachte drugsrunner bij verstek binnen vijf minuten twee maanden celstraf op. De tweede, een man die zegt in België te wonen en dit weekein de door een administratieve fout op vrije voeten was gesteld, werd tot een maand veroor deeld. In beide gevallen had het openbaar ministerie drie maan den cel geëist. In een gezamenlijke actie van de Franse, Belgische en Neder landse politie werden in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen drugrunners en drug toeristen opgepakt ten zuiden van Rotterdam. Het was het 1.066 mensen. Het ging vooral om verkeer vanuit Nederland. Hierbij werden enkele kilo's softdrugs, ongeveer dertig gram harddrugs, een kilo springstof en een vuurwapen in beslag ge nomen. Negen verdachten zijn aangehouden. In Frankrijk tenslotte zijn 120 auto's en 400 mensen door de politie gecontroleerd. De 'buit' bestond uit een paar kilo soft drugs en enkele grammen hard drugs. Hoeveel arrestaties daar verricht zijn is nog niet bekend. Drugrunners benaderen po tentiële kopers meestal op agressieve wijze. Ze zien gaan ervan uit dat bestuurders van auto's met een Belgisch of Frans kenteken mogelijke klanten zijn. Via gebarentaal of nadat ze brutaal van de weg zijn gedrukt, wordt deze automobilisten ge vraagd of ze geïnteresseerd zijn in drugs. Is dat het geval, dan worden ze naar verkoopadres sen in Rotterdamse drugpanden geëscorteerd. Daarbij hinderen of intimideren de drugrunners niet zelden argeloze reizigers. runsburg irene nieuwenhuuse Het Avia-tankstation aan de Floralaan in Rijnsburg is van ochtend rond negen uur aan een ramp ontsnapt nadat een vrachtwagen op drift raakte. Volgens omstanders raakte de chauffeur van de vrachtwagen een 54-jarige Rijnsburger onwel, waarna het gevaarte langzaam het benzinestation binnenreed. Een chauffeur van een andere vrachtauto zag wat er gebeurde, sprong uit zijn wa gen en slaagde er in de auto van zijn collega net op tijd tot stil stand te brengen. Volgens bedrijfsleider E. Heins van het tankstation mag Rijnsburg de alerte vrachtwa genchauffeur dankbaar zijn. ,,Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de wagen op een van de tanks zou zijn ge reden. Daar zit 90.000 liter brandstof in. Als dat explodeert heb je een behoorlijke fik. Volgens de politie verloor de Rijnsburgse chauffeur de macht over het stuur na een hersen bloeding. De man is overge bracht naar het AZL en maakt het volgens de politie inmiddels redelijk. Op Goede Vrijdag (1 april 1994) zullen onze kanto ren tot 16.00 uur geopend zijn. Voor het plaatsen van advertenties in onze edities van zaterdag 2 april en dinsdag 5 april zijn de sluitingstijden voor de adver tenties als volgt: Zaterdag 2 april: gewone advertenties familieberichten Dinsdag 5 april: gewone advertenties familieberichten - vrijdag 1 april 12.00 uur - vrijdag 1 april 16.00 uur - vrijdag 1 april 15.00 uur - dinsdag 5 april 08.00 uur Directie Leidsch Dagblad. Verbruik nauwelijks afgenomenmaar: haag «anp de toegenomen smokkel. De il legale verkoop van sigaretten zou hand over hand toenemen. Het hoge absolute prijsniveau van sigaretten in Nederland, de nog steeds toenemende prijs verschillen tussen de Europese lidstaten en het wegvallen van de binnengrenzen werken deze ontwikkeling in de hand, aldus het voorlichtingsbureau. De terugval in de verkoop van shag wordt door de bedrijfstak vooral geweten aan de sterk ge stegen accijns, ook ten opzichte van sigaretten. Ook de export van sigaretten is vorig jaar be hoorlijk gedaald, waardoor de positie van Nederland als groot ste sigarettenexporteur in de Europese Unie een forse deuk heeftopgelopen. Als deze tendenzen zich voortzetten, dan heeft dat nega tieve gevolgen voor de werkge legenheid in de gehele branche, zo meent het voorlichtingsbu reau. Minister schiet te hulp hij ongeluk Minister Pronk is vrijdagavond rond kwart voor negen te hulp geschoten bij een ongeluk op rijksweg A44 ter hoogte van Oegstgeest. Een 27-jarige vrouw uit Amsterdam moest plotseling hard remmen voor haar voor ganger. Daarbij raakte ze de macht over het stuur kwijt en kwam tegen de vangrail terecht. De minister van ontwikke lingssamenwerking zag het ge beuren. Hij waarschuwde via zijn autotelefoon de politie en verleende de vrouw eerste hulp. De vrouw raakte niet gewond. Haar auto moest worden weg- getakeld. Atlanta-piedmont Wervelwinden hebben gis- woest tijdens een dienst (foto). Er vielen ten teren in de Amerikaanse staten Alabama en minste zeventien doden en ongeveer negentig Georgia aan minstens 38 mensen het leven ge- mensen raakten gewond. Kort voor het mid- kost. De tornado's richtten grote schade aan in daguur rukte een tornado het dak van het kerk- een ruim 300 kilometer lange strook. In het gebouw, waarna de brokstukken neervielen op noordoosten van Alabama werd een kerk ver- de naar schatting 140 gelovigen in de metho distische kerk van Piedmont, 220 kilometer ten noordoosten van Montgomery, de hoofdstad van de staat. In Alabama overleden nog twee andere mensen als gevolg van de storm, de overige negen slachtoffers vielen in de buur staat Georgia. FOTO Reuter Politici juichen over onverwacht grote opkomst in verdeeld land MOSKOU HANS GELEIJNSE correspondent Oekraïnse politici juichten gisteravond over de onverwacht grote opkomst bij de eerste vrije parlementsverkiezingen. Tegen de ze ventig procent van de 32 miljoen kiezers is naar de stembus gegaan. Vooraf was voor speld dat het electoraat de verkiezingen zou negeren uit frustratie over de diepe econo mische en politieke crisis die Oekraïne na twee jaar onafhankelijkheid in de greep heeft. Dit bescheiden succes minder dan vijf tig procent opkomst had de verkiezingen ongeldig gemaakt verzekert allerminst een politiek stabiele toekomst. In het Don- bass-kolenbekken in Oost-Oekraïne, waar de meerderheid van de twaalf miljoen etni sche Russen woont, brachten kiezers ook hun stem uit voor een 'opiniepeiling' die beoogt deze regio onafhankelijker van Kiev te maken. Datzelfde gebeurde op de Krim. Beide peilingen officieel mogen ze de titel referendum niet dragen worden ge zien als een poging tot toekomstige aanslui ting bij Rusland. Een onder leiding van Krim-president Mesjkov gepropageerde boycot van de verkiezingen mislukte echter. Ook op het schiereiland was de opkomst boven de vijftig procent. De Oekraïnse president Kravtsjoek zei gisteren te rekenen op een nieuw, krachtig parlement, dat de 52 miljoen Oekraïners vastbesloten de weg wijst naar democratie en vrije markt. Veel geloof wordt aan die woorden niet gehecht. Kravtsjoek had voor de verkiezingen een krachteloos parlement voorspeld, omdat hij verwachtte dat een groot aantal parlementszetels onbezet zou blijven. Om geen machtsvacuüm te laten ontstaan, stelde hij voor de presidentsver kiezingen in juli niet door te laten gaan. Kravtsjoeks tegenstanders, onder wie par lementsvoorzitter Pljoesjtsj en oud-premier Koetsjma, hebben die houding toegeschre ven aan Kravtsjoeks angst dat hij bij verkie zingen wordt weggestemd. Niettemin lijkt de kans groot dat de presidentiële voorspel ling uitkomt. Het nieuwe parlement is namelijk nog lang niet gevormd. De 450 parlementszetels worden in 450 kiesdistricten betwist. De kandidaat die meer dan vijftig procent van de stemmen binnen weet te slepen, vrint. Maar omdat er dankzij een soepele kieswet bijna 6.000 kandidaten waren geregistreerd, staat het vast dat er op zondag 10 april een tweede ronde komt. Daarin moeten de twee kandidaten die in een district de meeste stemmén kregen het tegen elkaar opne men. Volgens de opiniepeilers levert de stem busgang slechts in twintig districten meteen een winnaar op. De mogelijkheid blijft aanwezig dat na de tweede ronde, die een geldige uitslag oplevert als meer dan de helft van de kiezers deelneemt, het nieuwe parlement een flink aantal lege zetels heeft. Nog geen abonnee het woord is aan H L. Mencken De liefde is een geurende roos, maar in menig huwelijk kookt men er soep van. vandaag Binnenland - Buitenland - Cultuur het weer Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regenachtig Veel bewolking en nu en dan wat regen of motregen Minimumtem peratuur omstreeks 7, middagtem- peratuur rond 12 graden Wind zuidwest, matig kracht 3 a 4. aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. 6 In de loop van de dag iets afnemend Ongeval op A15 leidt tot chaos ROTTERDAM ANP Een ernstig ongeval op rijksweg A15 bij Rotterdam heeft van morgen geleid tot een verkeers chaos in de ochtendspits. Om ongeveer 7 uur botsten zes au to's, waaronder een vrachtwa gencombinatie, op elkaar ter hoogte van het (Groene Kruis plein. Drie tnensën raakten ge wond en zijn in Rotterdamse ziekenhuizen opgenomen. Volgens de Rotterdamse poli tie is de oorzaak van het onge val nog niet bekend. Door de aanrijding ontstonden in beide richtingen op de A15 kilometer slange files. Om ongeveer 10 uur was de situatie weer nor maal. Somaliërs laten gijzelaars vrij voor zak rijst BRISBANE AP Twee ontvoerde medewerkers van een Australisch cateringbe drijf dat de VN-legers in Soma lië bevoorraadt, zijn vrijgelaten in ruil voor een zak rijst, bakolie en corned beef. Waterdeskundige Wayne Hargreaves, een Australiër, en de Kenyaanse kok John Warjui werden op 12 maart door gewa pende Somaliërs ontvoerd. Gis teren werden de twee onge deerd vrijgelaten in de hoofd stad Mogadishu. De ontvoer ders waren tieners, die aanvan kelijk een losgeld van 1 miljoen dollar hadden geëist. De Australiërs werken voor Morris Catering Co., dat wordt geleid door Dave Morris. De 21 - jarige zoon van Morris werd vo rig jaar oktoher door een sluip schutter gedood, kort nadat hij zich bij zijn oüders in Somalië had gevoegd. Twee andere werknemers van Morris Cate ring Co. vonden vorige week de dood toen zij door bandieten bij een wegversperring werden te gengehouden. Samenwerking Robeco en Rabo ROTTERDAM GPD De samenwerking tussen de Ra bobank en de Robeco Groep wordt uitgebreid. De Robeco Groep zal voor eenderde deel nemen in de effectenbank Schretlen Co van de Rabo bank. Deze bank in Amsterdam zal worden omgevormd tot een private bank, die naast effecten- dienstverlening ook diensten biedt op het gebied van vermo gensbeheer en financiële plan ning. De bank richt zich vooral op vermogende particulieren. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem Ik nu een abonnement, i Postcode. Plaats: Tel: (l.v.m controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1