Aardschok California zware slag Leidsch Dagblad SENSATIONEEL BELEGGINGSNIEUWS Nieuwe plannen voor artiestenmuseum 950 RETOUR Bedrijfsverenigingen weigeren rlCl cXliddlJC aanvulling WAO te korten op WW V3fl UflOX. GOED NIEUWS 1 BEL: 071-128030 Jan Siemerink is klaar voor Edberg MELBOURNE ROB VAN DER ZANDEN Jan Siemerink voelt zich goed, speelt lekker en ziet de zaken zonnig in op de Australian Open. Ook al is zijn volgende tegenstander Stefan Edberg. ,,lk ben niet kansloos en ga er voor. Wat heb ik te verliezen," aldus de 23-jarige linkshander uit Rijnsburg die vanochtend afre kende met de Duitse qualifier Markus Zoecke in vier sets, 6-3, 7-6 (7-4), 4-6, 6-3. Met Siemerink voegde Jacco Eltingh zich' bij de laatste 64. De Heerdenaar was in drie sets klaar met een andere speler uit het kwalificatietoernooi, Chris Garner. Het werd 6-4, 6-4, 6-4. Garner, een 25-jarige Ameri kaan, haalde vorig jaar nog de vierde ronde in Melbourne. El tingh (23) treft in de tweede ronde het Australische talent Patrick Rafter. Dat kan een plaatsje op het centre-court be tekenen. Siemerink stond in Flinders Park als enkelspeler nog nooit op het centre-court. Wel stond hij in het ultramoderne stadion als dubbelaar, met Edberg.... Siemerink speelde drie keer te gen hem: twee keer verlies, een keer winst (in Rotterdam). 'Supermarkt' voor softdrugs in Morsstraat Beving eist zeker 30 dodenschade enorm Een zware aardbeving in het zuiden van California heeft gisteren het leven gekost aan minstens 30 mensen. De schade wordt geraamd op miljarden dollars. Ongeveer 15.000 mensen zijn dakloos geworden. De schok, die zich voordeed in het noordwesten van Los Angeles om half vijf plaatselijke tijd (half twee 's middags Nederlandse tijd) had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. In de Leidse Morsstraat is sinds gistermiddag een stuffmarket gevestigd. De supermarkt voor softdrugs is gevestigd in de voormalige köffïeshop Kimo no's. Klachten van omwonen den leidden tot de veranderin gen bij het hasj-verkooppunt. Buurtbewoners klaagden over verkeerd geparkeerde fietsen, geluidsoverlast en rondhangen de klanten. Door de kopers nu geen mogelijkheid meer te ge ven de hasj ter plekke op te ro ken, hoopt de eigenaar de over last voor de buurt te beperken. Overigens zijn de klachten uit de buurt niet alleen de oorzaak voor de verbouwing. Ook het beleid van de gemeente om het aantal koffieshops te beperken, speelde een rol. In Leiden zijn nu 23 koffieshops en dat moe ten er 15 worden. Volgens de ei genaar heeft hij nu geen koffie shop meer: „Je moet het een stuffmarketnoemen. Pagina 11: 'Misschien ben ik wel baanbrekend bezig'. Voetje voor voetje verlaten bewoners v r getroffen huis in de Californische stad Malibu de plaats des onheils. LOS ANGELES/WASHINGTON HANS DE BRUUN CORRESPONDENT Het 'epicentrum' lag negen ki lometer diep onder Northridge, een dichtbevolkte gemeenschap in de San Fernando Valley die drie miljoen inwoners telt. Dui zenden in hun slaap verraste mensen liepen verwondingen op. Op tientallen plaatsen in Los Angeles brak brand uit. Gas- en waterleidingen braken, wegen scheurden open, viaduc ten stortten in, tientallen huizen en gebouwen werden verwoest; 700.000 mensen zaten gister avond nog zonder elektriciteit en 200.000 zonder water. Presi dent Clinton heeft de getroffen regio tot rampgebied verklaard, waardoor de weg is vrijgemaakt voor hulp van de federale rege ring. Gedurende de hele dag wer den gisteren nog bijna 200 na schokken gevoeld, waarvan er een 5,5 op de schaal van Richter haalde en opnieuw duizenden mensen in paniek de straten op deed vluchten. Honderden mensen brachten de afgelopen nacht door in parken. De burge meester van Los Angeles stelde een avondklok in om plunde ringen te voorkomen. Clinton zei dat het herstel van drie snelwegen de 'hoogste prioriteit' heeft. Japan heeft hulp aangeboden. Doordat veel snelwegen en bruggen vernield zijn, is het openbaar leven voor langere tijd ernstig ontregeld. De meeste scholen blijven van daag gesloten. Omdat het nog vroeg was, was het stil op de weg. Boven dien was het maandag Martin Luther King Day, een vrije dag voor veel Amerikanen. Enkele uren later op een normale werk dag, zou de schade en het aan tal slachtoffers ongetwijfeld veel epicentrum San Fernando vallei (Overmorgen wordt zijn studiekamer De voorverpakte snij-verse vleeswaren van Jac.Hermans komen voortaan van Stegeman. Dat betekent voor u hoge kwaliteit van Stegeman en de u al vertrouwde lage prijzen van Jac.Hermans. Stegeman Vers* Pak Achterham Het Nederlandse Artiesten Museum is dood, leve het Nederlandse Artiesten Muse um! Nu het museum in Lisse zo plotsklaps de deuren heeft gesloten, onderzoekt Radio Noordzee Nationaal of het initiatieven voor een nieuw onderkomen kan ondersteunen. Geld moet niet worden verwacht van de zender, die 24 uur per dag 'nationaal pro- dukt' afstuurt op 4,5 miljoen kabelhuishou dens. Wèl het nodige voorwerk. „We heb ben veel contacten met allerlei organisaties waar artiesten bij aangesloten zijn", vertelt assistent-manager Jemey Kaagman van 'Noordzee'. „Via die organisaties kan mate riaal worden aangetrokken en kunnen we ook op zoek naar een locatie." Zangeres Kaagman denkt dat het museum in Hilversum thuishoort ei chet' moet krijgen. Geen keldertje i: dorp, zoals in hotel De Duif in Lisse. moet goed gebeuren. Niet dat je iedereen warm maakt, drukwerk rondstuurt en sloten bent als het er op aankomt", zegt verwijzend naar f de bijna samenvallende opkomst èn ondergang van het Lissese mu- Volgens J. de Mol sr. van Conamus, een stichting die lichte muziek promoot, moet voor een goede start 'een bedrag met zes nullen' op tafel komen: „Zo heb je wanden nodig en een enorme verlichting om delen van de collectie eruit te lichten." Ook huur en beheer slokken volgens hem tonnen per jaar op: „Zo'n 1000 vierkante meter exposi tieruimte moetje toch wel hebben, plus een kantoortje." In Lisse moest museumdirecteur A. Molt- maker zich behelpen met een 250 vierkante meter grote kelder, waarin ook nog een gro te keuken zat. Op 1 november opende hij de deuren van zijn museum, met oudjaar was het plotseling afgelopen, omdat Molt- maker de huur niet kon betalen. Pagina 13: 'Goed artiestenmuseum schetst tijdsbeeld'. groter zijn geweest, aldus aard bevingsdeskundigen van het California Institute of Techno logy in Los Angeles. In Los Angeles en wijde om geving wonen volgens het mi nisterie van buitenlandse zaken in Den Haag zeker 20.000 Ne derlanders. Er was gisteravond niets bekend over eventuele slachtoffers onder hen. Pagina 2: Dit is een goede reden om te vertrekken. Zuid-California is permanent rampgebied. Bouwers houden rekening met aardbevingen. Schuldige gezocht tussen de breuklijnen. Leidse oogarts wil stichting tegen vuurwerk LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE De Leidse oogarts dr. W. Swart wil een stichting oprichten te gen het gebruik van vuurwerk door particulieren. De ooggarts is werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) en er gert zich elk jaar enorm aan de vele rotjes en vuurpijlen die in december worden afgestoken. „Ik zie hier in het ziekenhuis aardig wat letsel door dat vuur werk. Het heeft eind vorig jaar in de Leidse regio vier handen en een oog gekost en een ander oog is zwaar beschadigd. En dan heb ik het nog niet eens over de ernstige brandwonden. Als er geen stichting bestaat die tegen het afsteken van vuur werk ten strijde trekt, zal ik er zelf een oprichten. Pagina 16: 'De echte sufferds bereik je er niet mee'. WÊÊÊ H 0.80 PORTOKOSTEN Jac.Hermans Federatie negeert besluit van kabinet II ^J. <xb\ A De bedrijfsverenigingen zijn niet van plan om de aanvulling die vrijwel alle nieuwe gedeelte lijk arbeidsongeschikten krijgen op hun WAO-uitkering, af te trekken van hun WW-uitkering. Met dat voornemen gaat de Federatie van Bedrijfsverenigin gen in tegen de opvatting van Sociale Zaken, dat uitkeringen op grond van de dekking van het WAO-gat wel degelijk moe ten worden gekort op de WW. Een jaar geleden besloot het kabinet tot ingrepen in de WAO, waardoor veel werknemers bij arbeidsongeschiktheid lijk minder uitkering zouden krijgen. Dat 'gat' werd voor de meeste werknemers, veelal via de CAO's, gedekt door een aan vullende verzekering bij een particuliere verzekeraar. Wie slechts gedeeltelijk ar beidsongeschikt wordt ver klaard, krijgt als hij niet (gedeel telijk) aan de slag kan blijven ook nog een WW-uitkering. Het ministerie van sociale zaken stelt nu dat een aanvullende uitkering van een particuliere verzekeraar moet worden ge kort op die WW-uitkering, om dat zo'n uitkering wordt gezien als inkomen uit arbeid. Dat stond al in de kabinetsplannen van vorig jaar, maar werd toen door iedereen over het hoofd gezien. De bedrijfsverenigingen zijn echter van plan zich daar niet aan te storen. Het is nog niet duidelijk wat minister De Vries nu &aat doen. Hij kan de be drijfsverenigingen verplichten tot het verrekenen van een aan vullende WAO-verzekering met een WW-uitkering. Behalve op verzet van de vakbeweging mag hij dan echter ook op tegen stand in het parlement rekenen. De drie heerlijke smoorsauzen van Unox, waarmee u uw kipmaaltijd In no time nog lekkerder maakt nu voor no price, oftewel: extra voordelig. En het stukje kip dat u nodig hebt doen we er voordelig bij. Aanbiedingen gelden t/m Unox Chicken Tonight Kerrie, Hawaï of Groenten-room, O QQ pot 500 gram JU?C-.ZJZJ CU Kipfilet kilo -1*50" 14.90 7QC 500 gram -925 /.Ï70 CU Klppebouten, kilo A99" 4.99 O QQ 500 gram L-.UZJ Deze week alleen bij Albert Heijn. HET WOORD IS AAN Fliegende Blatter Nu ik opgehouden ben jong te zijn zeggen de mensen: je bent de oude niet meer. VANDAAG Aardgeving VS- Binnenland Buitenland Economie/Beurs6 Familieberichten4 Info18 Programma's9 11,13,14,15 VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond af en toe regen Overwegend veel bewolking en vooral overdag af en toe regen. Minimumtemperatuur 2 graden. Maximumtemperatuur 7 graden. Zuidwestenwind, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6, eerst nog hard, 7. l.eidsch;V< Dagblad 'fH - NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dal Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. DINSDAG 18 JANUARI 1994 'Borstenposter' 3 De 'borstenposter' van de Dierenbescherming is bedoeld om de discussie over biotechnologie nieuw leven in te blazen. 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40366 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Samen op Weg? I Oude luister Afscheiden of mee- -j De gevel van muse- I Z gaan in de toekom- I i Nog geen abonnee gaan in de toekom- I urn De Lakenhal stige Samen op Weg- wordt in oude luister her- I ABONNEE: kerk? Een dilemma voor steld. De oorspronkelijke LservkE hervormd Katwijk aan Zee. kleuren komen terug. Koffie morgen 15 cent duurder UTRECHT NPA Een pak koffie kost vanaf mor gen 15 cent meer. Douwe Eg berts verhoogt met ingang van morgen de prijs, Albert Heijn volgt volgende week maandag. Als reden voor de prijsverhoging wordt de duurdere dollar gege ven. De Amerikaanse munt is in een paar maanden met meer dan een dubbeltje gestegen, ter wijl de koffieprijzen constant zijn gebleven. Een pak Roodmerk-koffie van Douwe Egberts, Van Nelle en Kanis Gunnink kost morgen gemiddeld 2,85 gulden. De prijs van Albert Heijns meest ver kochte merk, Perla Mild, komt op 2,69 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1