Leidsch Dagblad Presidenten tekenen akkoord Beeldhouwen in de sneeuw 51 Ontslag dreigt voor 120 man bij Hoogovens Minder rechts geweld tegen buitenlanders in Duitsland MINDER DAN DE HELFT BESTOL Voor 2,3 miljard aan misdaadgeld opgespoord BEL: 071-128030 GOED NIEUWS VRIJDAG 14 JANUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40363 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 LEIDEN «LETTY STAM De Leidenaars Tineke Jacobs en Antoon Ruig- rok, de Vlaardingse Beaty Czeto en Ineke Ot- ten uit Goes hakken, beitelen, vijlen en raspen zich een week lang door 30 kubieke meter ge perste sneeuw in een gooi naar de wereld kampioenstitel ijsbeeldhouwen in de Ameri kaanse staat Colorado. De 4 kunstenaars zijn de Nederlandse afvaardiging voor de wed strijd waaraan teams uit 16 landen meedoen. De start is volgende week maandag. Het winnende beeld wordt zaterdag 22 januari be kendgemaakt. De deelnemers krijgen stan daard een emmer, schop, ladder en houweel. Steigers zijn te huur en als ze dat wensen, kunnen de teams ook sneeuwruimers gebrui ken. Naast dit gereedschap werken de deelne mers alleen met sneeuw, ijs en water. Kleuren zijn verboden en ook mogen de deelnemers geen gebruik maken van constructies om hun beeld overeind te houden. Jacobs is de enige die eerder in sneeuw heeft gebeeldhouwd. Vier jaar geleden won ze met de toenmalige Nederlandse ploeg de we reldtitel in Finland. Sindsdien kreeg ze jaar lijks een uitnodiging om mee te doen. Spon sors financierden de reis en de speciale kle ding. Hard nodig, want het Nederlandse team werkt bij temperaturen van 5 tot 20 graden Celsius onder nul. Pagina 21: 'Sneeuw in Colorado plakt niet'. Steunpilaar 3 Haar onverzettelijkheid maakte len Dales soms „knap lastig", maar tege lijk was zij de steunpilaar van het kabinet. Dode arend Korfbalderby Fluiten De inwoners van Da- /i q Korfballer Van der yt I -/ Zaag aan de voor- 2 I avond van de derby tegen I een beetje mee." 'Toots' Mindanao, treuren om de I De Algemene: 'Eerste klas- Thielemans speelde giste- dood van de arend Diola. se te laag voorTOP'. ren in de Leidse Jazzweek. vao, de grootste stad op het Filipijnse eiland UMUIDEN FRANS V Voor 120 'boventallige' perso neelsleden van Hoogovens in IJmuiden dreigt ontslag oijidat er voor hen dit jaar waarschijn lijk geen ander werk wordt ge vonden. Van de in totaal 410 boventalligen zijn er inmiddels 230 wel elders aan de slag. Waarschijnlijk wordt voor nog 60 anderen s baan gevonden. Het afgelopen jaar heeft het staalbedrijf voor 350 miljoen gulden bezuinigd. Daarbij zijn 2300 arbeidsplaatsen geschrapt. De meeste mensen konden ge bruik maken van de ouderenre- geling. Om ontslagen te voorko men zou voor 410 mensen een baan bij een ander bedrijf wor den gezocht. Zij werden het af gelopen jaar op non-actief ge steld, maar kregen wel hun sala- Volgens FNV-v Schalloc hadden de zogeheten outplacementbureaus een score van 90 procent voorspeld. Di recteur Heusdens houdt het op 80 tot 85 procent. Schalkx vindt het een grote tegenvaller dat vermoedelijk 120 der werk blijven. Dat procent van de werk is gevonden, noem teur Heusdens echter ee score gezien de huidige mische WÈKM direc- i hoge Wethouder wil SKIL-bestuur afzetten Alle kernwapens in Oekraïne binnen 3 jaar ontmanteld De Leidse CDA-wethouder A. van Bochove gaat onderzoeken of hij het bestuur van SKIL, de stichting voor het club- en buurthuiswerk, kan afzetten. Het SKIL-bestuur blokkeert vol gens de wethouder de fusie met de Leidse Vrijwilligerscentrale en de Stichting Welzijn 'op ab normale wijze'. „Voor mij is het bestuur geen gesprekspartner meer. Verder praten heeft geen zin. Ik denk dat het het beste is als de gemeente de bestuurlijke taken overneemt en SKIL verder de fusie inloodst." Het SKIL-bestuur maakte woensdagavond bekend dat het de onderhandelingen over de nieuw te vormen welzijnsinstel- ling heeft opgeschort uit onvre de over de financiële afwikke ling van de fusie en de daaruit voortvloeiende vacaturestop. Van Bochove noemt dit 'een zu re verrassing'. Het SKIL-bestuur zoekt steun bij de Leidse raad voor zijn standpunten. Van Bochove nöemt dit ver spilde moeite. „De gemeente raad heeft zich al twee keer uit gesproken over de fusie. Ik doe niet meer en niet minder dan een raadsbesluit uitvoeren. Al zou ik de problemen van het SKIL-bestuur oplossen wat absoluut onmogelijk is dan komt het toch weer met i blokkades." Alarmlichten van Blauwpoortsbrug slaan op hol Door nog onbekende oorzaak zijn de afgelopen nacht de rode alarmlichten van onlangs gron dig gerestaureerde Blauw poortsbrug in Leiden diverse keren aan en uit gegaan. Zonder dat de brug openging, knipper den de lichtjes in de beweegba re stalen hekken en de stoplich ten. Daardoor stonden regelma tig automobilisten voor niets te wachten. De gemeente was vanochtend vast van plan het foutje snel te verhelpen. De presidenten van Rus land, Oekraïne en de Vere nigde Staten hebben van ochtend in het Kremlin een akkoord ondertekend, dat beoogt binnen 3 jaar alle Oekraïnse kernwapens te ontmantelen. Bovendien parafeerden Jeltsin en Glin- ton een overeenkomst die bepaalt dat de Russische en Amerikaanse kernwa pens op andere doelen worden gericht. MOSKOU HANS GELEUNSE CORRESPONDENT In Oekraïne bestaat veel oppo sitie tegen de opruiming van de in totaal 1.440 kernkoppen op 176 lange-afstandsraketten en enkele honderden op kruisra ketten aan boord van strategi sche bommenwerpers. Alle par tijen, van gematigde nationalis ten tot communisten zijn woe dend op Kravtsjoek omdat deze het parlement totaal niet heeft ingelicht over het akkoord. Volgens Kravtsjoek echter zal 'het gezonde verstand' in de volksvertegenwoordiging zege vieren en het akkoord worden uitgevoerd. De betrekkingen tussen Rus land en' Oekraïne zijn uiterst ge spannen. Er is ruzie over de ver deling van de voormalige Sovjet Zwarte-Zeevloot en over het be zit van het (Oekraïnse) schierei land De Krim. De situatie daar is explosief. Zondag worden er presidentsverkiezingen gehou den. Van de 6 kandidaten ijve ren er vijf voor aansluiting bij Rusland of onafhankelijkheid van De Krim. De overeenkomst over het 'Rust' voor De Wolf, boete voor Van Hanegem de oude Sovjet-kernwapens is (voorlopig) bezwo- 'herrichten' van de Russische en Amerikaanse steden en militaire Amerikaanse kernwapens heeft installaties worden gericht, voornamelijk symbolische maar op de oceanen. Controle waarde. Volgens militaire des- op deze computergestuurde kundigen zullen de kernraket- manoeuvre is echter vrijwel on- ten niet langer op Russische of mogelijk. Bovendien kunnen de Wij gaan verbouwen.' NU HONDERDEN KASTEN, EETTAFELS, COMMODES, SECRETAIRES, ETC., ETC. TEGEN SCHERPE PRIJZEN antiek interieur Hoge Rijndijk 260 Leiden tel 071-410608 Zowel bondscoach Dick Advo caat als de tuchtcommissie de KNVB gunt John de Wolf alle tijd tot rust te komen na de commotie rond zijn persoon in de voorbije weken. Advocaat nam de Feyenoorder niet op in zijn selectie voor de oefeninter land tegen Tunesië en de tucht commissie voegde daar gister avond een schorsing voor 3 wedstrijden aan toe. Aanleiding was de rode kaart, die de verde diger zondag ontving na een charge op Dordrecht'90-aanval- ler Virgil Breetveld. De Wolf gaat tegen de straf in beroep. Wim van Hanegem moet 500 gulden boete betalen, omdat hij scheidsrechter Luinge na de verloren uitwedstrijd tegen Roda JC 'een arrogante kwal' heeft genoemd. Niet bewezen werd geacht, dat Feyenoords trainer de arbiter van dronken schap heeft beschuldigd. raketten binnen een kwartier op se collega beloofd dat er geen andere doelen worden gericht. wijzigingen komen in de her- De ondertekening vond plaats vormingspolitiek. Clinton op op de 2de dag van Clintons be- zijn beurt beloofde dat Amerika zoek aan Moskou. Op de 1ste alles in het werk zal stellen om dag had Jeltsin zijn Amerikaan- Rusland 'snelle en substantiële' I De laatste kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Verkoop morgen vanaf 11.00 uur Stadsgehoorzaal Leiden Zaterdag 15 januari 1994, 20.00-03.00 uur. In 1993 zijn in Duitsland min der aanslagen gepleegd op bui tenlanders dan het jaar ervoor. De rechts-extremistische aan- en het afgelopen jaar vaker dan daarvoor gericht te gen daklozen en gehandicap ten. Dat blijkt uit voorlopige cij fers die de Bundesverfassungs- schutz, de overheidsfnstantie die waakt voor extremistische tendenzen, bekend heeft ge maakt. Het bureau telde in 1993 8 Mocassin loafer in zwart en bordo. Maten 40 - 46. Normaal 39.95 LEIDEN. Langegracht 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond Leidse meisjes voor korte tijd ontvoerd Twee 14-jarige meisjes uit Lei den zijn gistermiddag op de Oegstgeesterweg van hun fiets getrokken en ontvoerd door een paar mannen. Het tweetal is met een auto meegenomen. Na 4 uur zijn de meisjes weer los gelaten op de Plesmanlaan ter hoogte van het Plesmanviaduct. Zij zijn vermoedelijk bedwelmd en weten niet wat er zich tussen half drie 's middags en half acht 's avonds heeft afgespeeld. Zij zijn na het voorval wandelend naar het centrum gegaan. De politie zoekt getuigen die heb ben gezien dat de meisjes in een witte auto, vermoedelijk een bestelauto, zijn meegeno- AMSTERDAM >-fVPA De Centrale Recherche Infor matiedienst (CRI) heeft de af gelopen twee jaar voor een bedrag van 2,3 miljard aan 'misdaadgeld' opgespoord, dankzij ruim 4000 door ban ken gemelde ongebruikelijke transacties. Volgens de CRI was met 59 procent van de meldingen iets aan de hand. In de afgelopen jaren was er nog sprake van een vrijwillige meldingsplicht. Met ingang van 1 februari dit jaar zijn alle financiële instellingen in Ne derland volgens de wet Mel ding Ongebruikelijke Trans acties (MOT) verplicht onge bruikelijke transacties met een waarde van minimaal 25.000 gulden te rapporteren bij een centraal meldpunt. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwacht door de nieuwe wet een ex plosieve groei van het aantal meldingen. Volgens de ver eniging lopen de ramingen uiteen van 100.000 tot 300.000 per jaar. De belan genvereniging gaat er wel van uit dat het percentage werke lijk verdachte transacties 'aanmerkelijk' onder de 59 procent zal liggen. De wet dreigt zo aan zijn ei gen succes ten onder te gaan. De banken verwachten dat het meldpunt bij de CRI over spoeld zal worden. De NVB pleit er dan ook voor de crite ria in de wet zo snel mogelijk aan te passen. doden door rechts-extremis- tisch geweld, vergeleken met 17 in 1993. Het totale aantal ge weldsdelicten door neo-nazi's bedroeg 1.814 aanzienlijk minder dan de 2.584 die in 1992 werden geregistreerd, maar meer dan de 1.483 in 1990, het eerste jaar na de Duitse hereni ging- Hoewel commentatoren de bron van het rechts-extremisme doorgaans zoeken in de uit zichtloze situatie van kansarme Oostduitse jongeren, werden re latief gezien meer aanslagen door 'Wessies' dan door 'Ossies' gepleegd, zo blijkt uit de cijfers. De Bundesverfassungsschutz zei dat het aantal aanslagen op buitenlanders was gezakt tot 1.322, vergeleken met 2.283 in 1992. Aanvallen op joden daal den van 63 in 1992 tot 46 in 1993. Het aantal aanvallen op daklozen en gehandicapten werd in 1993 daarentegen meer NZH sponsor HFC Haarlem HAARLEM KAREL JANSEN NZH Travel is de nieuwe shirtsponsor van de voetbalclub HFC Haarlem. De naam van het regionale vervoerbedrijf prijkt met ingang van morgen (Haar- lem-RBC) tot aan het einde van dit voetbalseizoen op de voor kant van het shirt van de spe lers. Beide partijen onderhan delen nog over een optie voor volgend seizoen. De Noord- Zuid-Hollandse Vervoer Maat schappij NV van moedercon cern NZH (jaaromzet: 360 mil- Nog geen abonnee? ,',lk ga nu fluiten en mijn gitaar doet ook HET WOORD IS AAN Godfried Bomans Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Over leven Programma' Randstad Regio Religie VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 20 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht opklaringen en mi nimumtemperatuur om streeks 2 graden. Overdag perioden met zon en droog Middagtemperatuur onge veer 6 graden Wind uit zuid west tot zuid, matig, rond kracht 3. Vanaf morgen in de boekhandel liet inzien van dan verdubbeld, van 145 in 1992 tot 324. Neo-nazi's zoeken kennelijk de zwakste en meest geïsoleerde groepen uit voor hun aanvallen, nu de politie maatregelen heeft genomen om de buitenlanders beter te be schermen. Het jongste voorbeeld waarbij neo-nazi's het gemunt hadden op een hulpeloos slachtoffer was de aanval maandag op een invalide scholiere in Halle. Een van de aanvallers kerfde haar een hakenkruis in de wang. Een protestmars die scholieren naar aanleiding van de aanval had den georganiseerd trok gisteren zeker 10.000 deelnemers. De demonstranten, voor het me rendeel jongeren, pleitten er voor dat in de grondwet een ar tikel tegen discriminatie wordt opgenomen, zodat de daders van fascistische aanslagen beter kunnen worden vervolgd. Lcidsch XX Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Postcode: Plaats: (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bankygiro: joen gulden, 3600 werknemers) treedt ook op als shirtsponsor wanneer Haarlem de nacompe- titie mocht bereiken. Het bedrag dat NZH Travel voor de komende maanden gaat betalen werd niet bekend gemaakt. Penningmeester Rob Swaab van Haarlem spreekt in ieder geval van een 'super-vol treffer. Sinds het begin van dit sei zoen speelde Haarlem, na het afhaken van O'Lacy's en Rotring zonder reclame op het shirt. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1