Leidsch Dagblad Staking Amsterdamse haven lyasMI BLOEMKOOL ENGEHAKT. 't Is ALE bij IKEA! Frisse nieuwjaarsduik 'Beste wensen en dat je niet ontslagen wordt' NPA neemt plaats in van GPD 1.49 9.99 Oh Wim Jansen kon bij Feyenoord niet meer samenwerken GOED NIEUWS \AAANDAG 3 JANU/R11994 M aDi OPGERICHT 1 MAART 1S60 NR 40353 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Hulprampslachtofers 3 Een deel van doelas- tingmeevaller vn 4 miljard moet naarslchtof- fers van de watersmod, aldus VVD en D56. Geen Katwijters meer in raly Parijs - Da;ar Het Katwijkse dutNoI Eitens- /Henny den Toonis al uit de rally Parijs-Dakar.)p de snel weg bij Madrid agen zij 4 keerzij over de kc nadat een achterwiel was lqeraakt. Ei- tens en Den Toomvamen met de schrik vrij. Eitens is intusseweer terug gekeerd in Katwijklij probeert nu de sponsoringind te krij gen voor deelnamaan 5 WK- rallys. „Want ik schik over een splinternieuwiuto, als de schade aan de benbouw is gerepareerd." De Katwijker veekt morgen per vliegtuig naar kar om on derdelen op te haltdie vooruit waren gestuurd eieserve-on- derdelen voor ance Zuidhol landse deelnemere prepare ren. Leidenaar Jd van der Kooij handhaafdech op zijn motor bij de bes(70 deelne mers. Kees en MieTijsterman uit Waddinxveen an rond de 30ste plaats. )e hoogste nte van deVSB bnk. LEiDENÏraditiegetrouw begonnen honderden dapperen het nieuwe jaar afgelopen zaterdag met een frsse duik in de Noordzee. De jaarwisseling verliep hier en daar vrij rumoerig. In Amerongen kwam een 25-jarige inwoner van Vlaardingen om het leven bij het afsteken van een grote vuur pijl, die alleen door een deskundige had mogen worden afgestoken. De man had de pijl voorzien van een nieuwe lont, waarna het 70 centimeter lange en 10 centimeter dikke gevaarte op de grond explodeerde. Twee vrienden van de man raakten gewond aan handen en hoofd. In Rotter dam werd een 36-jarige zwerver doodgestoken. In Delft werden zaterdagmorgen 150 geëvacueerd omdat voor hun flat een tankauto in brand was gevlogen. Een 17-jarige jongen uit Halfweg raakte ernstig gewond toen een vuurpijl in zijn kruis ontplofte. In de Leidse regio verliep de jaarwisseling rustig. Zie verder de regiopagina's. FOTO UNITED PHOTO'S DE BOER NILS VAN HOUTS Euro Disney 5 Het noodlijdende amu sementspark Euro Dis ney gaat misschien dicht. Dat heeft een Frans week blad gemeld. Bitterheid in ziekenhuizen na aankondiging LEIDERDORP/ALPHEN A „De allerbeste nieuwe jaar. En dat je maar niet ontslagen mag worden." Dat wensen de medewerkers van het Leiderdorpse St. Elisabeth- ziekenhuis elkaar toe, nu de di rectie een dag voor oudjaar heeft aangekondigd dat er 105 arbeidsplaatsen weg moeten in Leiderdorp en het Alphense 'broertje' Rijnoord. Gedwongen ontslagen lijken daarbij onver mijdelijk, in beide vestigingen. Want de directie wil 'de pijn verdelen' over de twee Rijnland ziekenhuizen. In de nieuwjaarswens zitten alle emoties samengebald. On zekerheid, bitterheid en toch ook een beetje hypocrisie. Want, ook al wordt het niet hardop gezegd, iedereen hoopt dat juist de ander eruit moet en dat andere afdelingen harder worden aangepakt. Waar het op zal uitdraaien, durft geen perso neelslid te voorspellen tijdens de eerste zondagsdienst van het Vervoersbond FNV boos over werkgelegenheid jongeren Vanaf f25.000,- deVSB HoogRendemerekening. Op de Toprentekening 5,0% vanaf f D00,-. Volledige opnairrijheid. Variabele te. VSB»BNK Daar kom je \der mee. Zeker 500 werknemers in de Amsterdamse haven hebben vanmorgen gehoor gegeven aan de oproep van de Ver voersbond FNV om niet aan het werk te gaan. De staking is een protest tegen de weigering van de werkgevers om onderdelen van het sociaal akkoord na te komen. baan te geven. In plaats daarvan is hen een tijdelijk contract aan geboden. De instroom van jon geren is voor de havenwerkers een belangrijk onderdeel van het sociaal akkoord, dat onlangs De havenwerkgevers, verenigd in de Scheepvaart Vereniging Noord, hebben tot dusver ge weigerd 11 jongeren een vaste is afgesloten. Ook maken de werknemers zich zorgen om het ouderenbe leid. In het akkoord is afgspro- ken dat oudere havenarbeiders vernoegd kunnen uittreden. „Als de werkgevers nu al onder delen van het akkoord weigeren na te komen, geeft dat te vrezen voor de rest van de afspraken", aldus B. Duym van de Vervoers bond FNV. De stakingsoproep is gericht aan alle havenbedrijven, zowel in de stukgoed-, container- als massaoverslag. Volgens Duym staken er nu 250 mensen bij Combined Terminal Amster dam (CTA). Ook bij het graan - overslagbedrijf IGMA, het over slagbedrijf voor massagoed OBA en een reeks kleinere bedrijven besloten de arbeiders vanmor gen niet aan het werk te gaan. Tijdens een bijeenkomst bij de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven is vanmorgen een actiecomité van stakers op gericht. Vanmiddag om 14.00 uur begon in het zalencentrum Aristo een bijeenkomst over het vervolg van de acties de rest van de week. „Wat ons betreft wordt de staking voortgezet totdat het de werkgevers het onderhande lingsresultaat nakomen", aldus Duym. Bommeldingen en chaos en woede in Groenoordhallen .EIDEN WIM KOEVOET iloemkool, er stuk j..—r«y iehakt half o half, .5 kilo albert heijn nbiedlngen gelden t/m rdag 8 januari as. - Lands grootskruidenier blijft op de kleintjes letten. ANGE hoeank Hoekdeel 2s- en 3-zitsbank van 1.900,- vo> Met kongen tot wel |0/o. Bommeldingen en het afgelas ten van het optreden van een muziekgroep hebben zaterdag avond een groot hindoestaans feest in de Leidse Groenoord hallen in de war gestuurd. On tevreden feestgangers eisten te vergeefs hun geld terug. Ande ren gooiden uit frustratie enkele ruiten in. De ellende begon rond elf uur toen op het politiebureau een telefoontje binnenkwam dat er drie bommen in de Groenoord hallen waren geplaatst. Op dat moment woonden zo'n. 800 mensen 'Party 1994' bij. Een half uur later werd die bood schap herhaald. De beller voeg de eraan toe dat de bommen over een kwartier zouden af gaan. De politie arriveerde kort na dat de feestgangers was verteld dat de hoofdact van de avond niet kon doorgaan, omdat de muzikanten niet waren gearri veerd. Het bericht dat er bom meldingen waren binnengeko men bij de politie zaaide geen paniek, maar wekte nog meer woede op. „Een smoes om ons de hallen uit te krijgen." Toen de meesten de hallen uit waren, meldde de muziek groep zich. De bandleider ver klaarde dat hij het terrein niet opmocht in verband met de bommeldingen. Pagina 13: 'Geen betrokkenheid Verspreidingsgebied van bij de NPA aangesloten regionale dagbladen in Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) Aantal aangesloten bladen: abonnees Arnhemse Courant Brabants Nieuwsblad Dagblad Tubantia De Gooi- Eemlander Haarlems Dagblad Leeuwarder Courant Leidsch Dagblad Limburgs Dagblad Nieuwsblad van het Noorden Noordhollands Dagblad Provinciale Zeeuwse Courant Rotterdams Dagblad Utrechts Nieuwsblad 55.885 53 734 105 893 52.807 61.477 111 115 47 000 79 563 142 576 153.879 62.691 117.480 106 042 GPD-totaal 1.150 142 Bij de Stichting Pers Unie Aantal (SPU) aangesloten bladen abonnees Amersfoortse Courant (incl. Veluws dagblad) Apeldoornse Courant vs bagblad.Gelders Dagblad) Deventer Dagblad Combinatie 52 429 Drents-Groningse Pers (Assen/Winschoten). 66.490 Tijl's Dagbladen Combinatie (Zwolle) 69.610 Twentsche Courant 49.745 42.361 53.536 SPU-totaal: 481 665 NEDERLANDSE PERS ASSOCIATIE: 1.631.807 abonnees De Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) en de Stichting Pers Unie (SPU) gaan samen verder als de Nederlandse Pers Associatie (NPA). De fusie van de twee persdiensten betekent dat 19 regionale bla den, waaronder deze krant, gaan samenwerken. Samen hebben deze kranten een oplage van bijna an derhalf miljoen exemplaren in Nederland en van bijna 150.000 (De Gazet van Antwerpen) in België. De NPA-bladen bestrijken heel Nederland, met uitzondering van Amsterdam, Den Haag en omgeving en het gebied tussen Breda en Roermond. Wel heeft de NPA een eigen Amsterdamse redactie. De NPA beschikt in Den Haag onder meer over een parlementaire redactie, een verslaggeversploeg en redac ties binnen- en buitenland, economie, kunst en sport. De buitenlandredactie beschikt over een net aQiextrnenjirBuhtHlcn in 17 hoofdsteden in de wereld. Verder wisselen de aangesloten kranten eikaars kopij uTt. Woningraad vreest weer woningnood DEN HAAG ANP HENDRIK-IDO-AMBACHT DICK V Meer dietallen op Schiphol let aantal diefstallop Schip 10I is het afgelopjaar ver lubbeld. Bagagedia en zak .enrollers sloege f slag al: nsen de den aangifte van diefstal. De spoorwegpolitie wijt de toena me van de criminaliteit op Schiphol aan de veegacties van de Amsterdamse politie in de binnenstad. NPA-VERSLAGGEVER Geld was zeker niet de hoofdzaak. En het verlangen om als trainer weer aan de slag te gaan, speelde alleen op de achtergrond mee. Wim Jansen wilde weg bij Feye noord omdat de verhouding met trainer Wim van Hanegem en voorzitter Jorien van den Herik het afgelo pen jaar ernstig vertroebeld was. De irritatie van Jansen over het functioneren van het tweetal is de voornaamste reden geweest te kiezen voor een baan als assistent-coach van Leo Beenhakker van Saudi-Arabië op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Wim Jansen maakte er gisteren, net terug van vakan tie, geen geheim van dat er tussen hem en voorzitter Van den Herik een vertrouwenscrisis was ontstaan. De eerste aanleiding voor het conflict had voor de Europa cup-wedstrijd tegen Porto plaats. Van den Herik maak te in Portugal bekend dat Feyenoord bereid was om de contracten met Wim van Hanegem en Geert Meijer te verlengen. Die mededeling kwam voor de technisch di recteur als een volslagen verrassing. Kort daarna wekte Van den Herik opnieuw de erger nis op van zijn technisch directeur door een nieuwtje in de Feyenoord-krant. Nadat de landskampioen aanvan kelijk had ontkend dat het Spaanse Atletico Madrid Van Hanegem een aanbieding had gedaan, werd in de eigen uitgave van de stadionclub gemeld dat er naar aanlei- I Oud-internationals si q Oud-internationals I 2/ voelen weinig meer voor de wedstrijd tegen KHFC: „Ze spelen liever voor Lucky Ajax." Zonnecentrum Zoeterwoude Wenst u U een zonnig 1994'. -01715-3515 of 3616 nieuwe jaar. Er is nog het nodi ge overleg met ondernemings raad, vakbonden en de medi sche staf. „105 is een getal en wat moet je er verder mee", melden per soneelsleden, die hun zegje graag anoniem doen. „Wat kun je je er bij voorstellen? Hoeveel kunnen er met de VUT, hoeveel arbeidsplaatsen zijn eigenlijk al niet opgevuld bij de vacatu restop", klinkt het in de lege gangen. Maar ook: „Je hoopt dat het ver van je bed blijft. Ik heb dan ook maar gewoon champagne gedronken met oud e nog een In Nederland ontstaat voor het eerst na de oorlog weer woning nood als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen. Deze waarschuwing uitte direc teur B. Kempen van de Natio nale Woningraad (NWR) van daag in zijn nieuwjaarsrede. Hij vreest dat dit jaar de bouw van nieuwe woningen een laagtere cord zal bereiken. Kempen noemt als kernprobleem het te kort aan bouwlocaties voor grootschalige projecten. Volgens de NWR wordt de vraag naar woningen beïnvloed door de sterke instroom van mi granten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat die voor de komende 5 jaar op 50.000 personen per jaar. Kem pen stelt dat deze groep meteen behoefte heeft aan zelfstandige woonruimte. Ook kinderen, die met elkaar zorgen voor een jaarlijks ge boorte-overschot van 70.000 zullen zich op de langere ter mijn op de woningmarkt stor ten, aldus Kempen. „Dan wordt het weer dringen, ook al omdat de levensverwachtingen van mannen en vrouwen nog steeds toenemen en er derhalve min der woningen vrijkomen door overlijden dan eerder werd aan genomen." Kempen meent verder dat niet valt te ontkomen aan de sloop van grote aantallen naoorlogse woningen, zoals in Den Haag-zuidwest en enkele flats in de Bijlmer. Het CBS re kent volgens hem al op een te kort van ongeveer 250.000 wo ningen in 1995/1996. 116 Doden bij vliegtuigramp in Siberië MOSKOU HANS GELEUNSE CORRESPONDENT De 110 passagiers en de 6 be manningsleden van een Rus sisch verkeersvliegtuig zijn van morgen in Siberië om het leven gekomen toen het toestel neer stortte. Volgens het staatspers- bureau Tass explodeerde de Toepolev 154 van luchtvaart maatschappij Aeroflot kort na het opstijgen bij de stad Ir- koetsk. Over de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. Rusland wordt regelmatig op geschrikt door berichten over vliegtuigongelukken en bijna- ongelukkcn. Vaak hebben die te maken met de slechte staat van onderhoud en veroudering van vliegtuigen en vliegvelden. HET WOORD IS AAN E. Laurillard Bid, werk, geef, bemin, verdraag, blijf hopen. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's RTV Show - Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur om streeks 4,middagtemperatuur on geveer 7 graden. Zuidwestenwind, matig, 4, aan de kust en op het IJs- selmeer hard, 7. Later op de dag iets afnemend. "Iiinl limnnimiiii NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. i. controle bezoi Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: ding van de belangstelling van Atletico een gesprek tus sen Van den Herik en Van Hanegem was geweest. Waarin de voorzitter had gesteld dat de ICromme niet te koop was. Wim lansen: „Dat moest ik in de Feyenoord-krant le zen. Als er iets dergelijks speelt, licht je toch eerst je technisch directeur in en dan pas de krant. Tenzij je er zelf belang bij hebt." Dat Jansen zich soms mateloos ergerde aan de hou ding en het gedrag van 'de JCrommc' was een publiek geheim. Wat Jansen het meest stoorde was dat Van Hanegem het met de discipline niet zo nauw nam. Of bei 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1