Giro 100200 M I 1 MONUTA Van der Luit FAMILIEBERICHTEN Bert VRAAG NIET HOE HET KAN! ad sanctos dirigent (m/v) de bethlehemskerk F. B. Kruis, 't Verlies was er al voor het einde. OLfw, voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring bezit van haar gedachten nam. WO voelen meer haar stil verdriet vij. maar treuren niet. Nu Met verdriet maar ook met dankbaarheid ge ven wü hierbü kennis dat voorzien van het Sa crament der Zieken toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn zus. onze tante en oud-tante mevrouw ELISABETH ALBERTA NAGTEGAAL Zjj mocht 89 jaar worden. Uit aller naam: J.C.H. VAN DEN OORD- NAGTEGAAL 21 juni 1991, Verpleeghuis "Van Wjjckerslooth". Van Wijckersloothplein 1 -3. Oegstgeest. Corr.adres: Queridolaan 27. 2343 KK Oegstgeest De avondwake ter nagedachtenis wordt ge houden op maandag 24 juni om 18.30 uur in de kapel van het Beuaardencentrum "Rusten- borch" van Wijckersloothplein te Oegstgeest. Op dinsdag 25 juni zal er om 10.30 uur een Eu charistieviering zijn in bovengenoemde kapel, waarna de begrafenis plaatsvindt op het pa rochiekerkhof aldaar. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in "La France" (naast de begraafplaats). Hiermede willen wij u hartelijk danken i uw belangstelling en medeleven in de i ons zo moeilijke dagen tijdens de ziekte e, het overlijden van Wya Veenstra Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg on ze erkentelijkheid wilt aanvaarden. Mede uit naam van de naaste vrienden: Els G crttgens Eindhoven, juni 1991 Naast de troost die God ons alleen kan schen ken, en voor de vele bewijzen van hartelijk medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma Jannetje de Vries-van Iterson betuigen wij u onze oprechte dank. H. A. de Vries kinderen, klein- en achterkleinkinderen Bedroefd om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbü is. geven wü u kennis dat onze lieve schoonmoe der. oma. schoonzusteren tante is overleden. ANTOINETTE GROEN 14 augustus 1909 20juni 1991 weduwe van J.P. MULDER Hoogland: INEKE MULDER-DE NOOU DIRK JAN KIRSTEN SOPHIE JOSEPHINE Leiden: M.A. HAANTJES-MULDER en verdere familie Leiderdorp, Verpleeghuis Leythenrode Correspondentieadres: De Boskamp 58 3828 VT Hoogland De rouwdienst is bepaald op dinsdag 25 juni a.s. om 12.00 uur in de aula van de begraaf plaats "Rhijnhof" te Leiden, waarna de be grafenis op de begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Heel veel dank voor alle fijne en lieve reacties, zowel vóór als na het overlijden van mijn en onze zorgzame papa, schoonzoon, broer en zwager. Dat u zich zo betrokken voelde bij dit voor ons zo zware verlies heeft ons veel kracht en sterk te gegeven. Uit aller naam: José Koekenbier-Visser 1951 1956 1991 1991 VANDAAG VIEREN M. W. de Leeuw 3- L. de Leeuw-LAitKol hun 40-jarig huwelijksjubileum alsmede het 35- jarig bestaan van de firma M. W. de Leeuw en Zn. VAN HARTE GEFELICITEERD!!! De kinderen en kleinkinderen Opdrachten tot piaataing van rouwadvertenties kunnen van maandag t/nt vrijdag tót 08.00 uur worden aangeboden voor dezelfde dag; voor plaatsing op zaterdag vrijdagmiddag tot 17.00 uur, Witte Singel 1, Leiden. 'alternatief TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING ZONNEBANKEN - ZONNEHEMELS SAUNA'S 150 m2 showroom. Al 14 jaar, met dezelfde naam, een begrip in Zonneapparatuur. Ook aangesloten bij Favoriet Lease Plus Groothandel UV-Quick en Delight creme. 's Maandags gesloten. Van der Valk Boumanwea 184 (ingang Droststraat) Leiderdorp - tel. 071 -419038 b.g.g. 071 -892772 cuswsi Er is weer oorlog in Cambodja. Een terugkeer van de Rode Khmer dreigt, als de internationale politiek niet ingrijpt. Er mogen niet weer duizenden onschuldige slachtoffers vallen. Cambodja is een van de armste landen ter wereld. Om politieke redenen is het land van interna tionale hulp verstoken gebleven. Daarom sterft een op de vijf kinderen nog voordat het 5 jaar oud is. Novib/Gast aan Tafel werkt al jarenlang ter plaatse aan drinkwatervoorziening, aan land bouw- en visserijprojecten. Om de Cambodjaanse bevolking te helpen. Help alstublieft mee! Nu het nog kan. 1 PUBLICATIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-HERTOGENBOSCH INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET. Bij vonnissen van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 12 juni 1991 zijn de navolgende faillissementen UITGESPROKEN: AUTOTEMP B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te 5405 AK Uden, Frontstraat IA. (Corr. adres: Postbus 713, 5400 AS Uder AUTOTEMP DEN BOSCI 5222 BJ 's-Hertogenbosch. AUTOTEMP MILL, Langenboomseweg 64, 5451 JM Mill. NRF SERVICES TILBURG, Goirke Kanaaldijk 4, 5046 AT Tilburg. AUTOTEMP NIJMEGEN, Cargadoorweg 6-8, 6541 BT Nijmegen. AUTOTEMP MAASTRICHT, Molensingel 7 Ind. Terrein, 6229 PB Maastricht. AUTOTEMP ARNHEM, Pieter Calandweg 36, 6827 BK Arnhem. AUTOTEMP EINDHOVEN, Breitnerstiaat 2, 5611 TV Eindhoven. AUTOTEMP LEEUWARDEN, Uranusweg 14, 8938 AJ Leeuwarden. AUTOTEMP GRONINGEN, Koningsweg 38,9717 BW Groningen. AUTOTEMP EMMEN, Verlengde Spoorstraat 8, 7811 GA Emmen. AUTOTEMP MEPPEL, Pieter Mastebroekweg 2, 7942 JZ Meppel. AUTOTEMP HENGELO, Parelstraat 16, 7554 TM Hengelo. AUTOTEMP Alkmaar. AUTOTEMP ZAANSTAD, Sluispolderweg 16, 1505 HK Zaandam. AUTOTEMP AMSTERDAM, Anth. Fokkerweg 53-55, 1059 CP Amsterdam. AUTOTEMP AMERSFOORT, Koppelweg 118, 3813 SE Amersfoort. AUTOTEMP ROTTERDAM, Boterdiep 11, 3077 AW Rotterdam. AUTOTEMP DEN HAAG, Wegastraat 30-32, 2516 AP 's-Gravenhage. AUTOTEMP HAARLEM, Oudeweg 103, 2031 CC Haarlem. AUTOTEMP BUSSUM, Hooftlaan 67,1401 EC Bussum. AUTOTEMP LEIDEN, Flevodwarsweg 9 D, 2318 BW Leiden. AUTOTEMP UDEN, Frontstraat 1 F, 5405 AK Uden. Curator: mr. E.G.J.M. Bogaerts, Stationsstraat 87, Postbus 127, 5280 AC Boxtel. Tel: 04116-75533. Verificatievergadering: 16 oktober 1991 te 13.30 uur. Tot rechter-commissaris in bovengenoemde faillissementen is benoemd: Mr. M.A.A. Meijer-Dellaert. Indiening schuldvorderingen: vóór 30 september 1991. ALKMAAR, Wolvenkoog 2,1822 BE De NSG heeft ook iets tegen Maf-blaf-blaffen. 3 De Nederlandse Stichting Geluidhinder heelt iets tegen lawaai: gratis informatie. /difAUTO'S het gezelligste autobedrijf APK KEURING 49,-' Vakantiebeurt ƒ150,-' Kleine beurt v.a. 85,-' Grote beurt v.a. 295,-* Prijzen incl. btw - 4riuro's Lijnbaan 6,2352 CK Leiderdorp, Telefoon: 071-410874 begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 Bij beschikking van de Arron- dissements Rechtbank te 's- Gravenhage d.d. 10 juni 1991 is Jacoba Haasnoot, geb. op 11-11-1966 te Katwijk, wonen de te Noordwijk aan de Zwar- teweg 20, onder curatele ge steld wegens een geestelijke stoornis, waardoor zij niet in staat is haar belangen behoor lijk waar te nemen, met be noeming van C. Krijgsman, echtgenote' van G.L. Haas noot, wonende te Katwijk aan de Troelstrastraat 11tot cura tor. Mr. K.E.H. Rueb-Braakman, advocaat en procureur Haagweg 5 2311 AA LEIDEN TANDENWINKEL openingsh/den ma t/m vrij 9-17 uur zaterdag 10-12 uur prothese specialist erkend laboratorium lid V.T.L. reparaties klaar terwijl u wacht persen van nieuwe platen in uw oude kunstgebit vervaardiging van kunstgebitten tevens 1-dagsbehandeling specialist in mondverzorgingsart. 01719-18193/18491 KERKSTMIT 44 NOORDWIIK BINNEII b.g.g. (voor spoedgevallen) 11711-11145 UITVAARTVERZORGING ((f)) EettVOUÓ <w Ingen Schenau) BEGRAFENISSEN - CREMATIES Dag en nacht bereikbaar Archief voor het vastleggen van persoonlijke wensen Depositofonds Gratis nazorg D Rouw- en ontvangkamer Koffiekamer LEIDEN: (kantoor) Hogewoerd 84. fel 0 OEGSTGEEST: De Kempenaerstraat 64 DEN HAAG: I Statenhuys) Statenlaan FK Kunststof kozijnen Komo/Kiwakeur Geluidsdempmg 35 db 10 jaar garantie op materiaal en montage Snelle levering Ook in hout en aluminium Parochie Maria Middelares Rijndijk 281 2331 AD Leiden zoekt een nieuwe voor het gemengde koor, het liefst op zo spoedig mogelijke termijn. Wie belangstelling heeft en/of meer infor matie wenst, kan kontakt opnemen met pastor J. Koeleman, tel.: 071 - 762669 of 764258. Gevestigd: J. A. M. Ton, arts manueelaeneeskundige Oude Singel 76 Telefonisch spreekuur arts: ma. t/m vr. 12.00 tot 13.00 uur Voor afspraken of informatie via de assistente: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur. U kunt uw boodschap ook inspreken via het antwoordappa raat. Tel.: 212096. UITVAART VERZORGING UITVAART VERZEKERING zonder meer 'n zorg minder Uitvaartcentrum: Lange Mare 69, Leiden EB of m Monuta: dag en nacht bereikbaar 071 - 14 40 40 06-8 21 22 40 Zondag 23 juni 19.30 uur i I I 02 0® 2 ©Gas® GOS pelceleH" Met mede\ Met medewerking v IEDEREEN WELKOM Exaltation TOEGANG GRATIS Revelation 4 Harry en Marijke evangeliecentrum Lammermarkt 57, leiden, bij molen de VAIK Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Uitvaartverzekeringen - Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432, 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar, Dejjlerweg 127. telefoon 01751-12436 huisarts is afwezig van 1 juli tot 29 juli Waarneming voor zover aanwezig door de huisart sen: De Lange, Van Luyk, Nering-Bögel, Pufkus/Mid- dendorp, Rus, Taytelbaum, Bergmeyer, Van Gent en Klaassen. M. van den Muijsenbergh ïn K. Fogelberg, huisartsen wegens vakantie afwezig van 29 juni t/m 28 juli Waarneming door de volgen de artsen volgens afspraak W. de Bruyne, Jurgens (tot 20.7), Huibers (tot 13 7), J de Bruyne, Boels (v.a. 8.7), Lely (v.a. 22.7) en Smit. H.C. Jasperse, huisarts legt zijn praktijk per l juli 1991 neer. praktijk wordt door dokter A.M.C. de Lorm op het adres Witte Singel 72. tel- 124961. Spreekuur- 's ochtends van 08.00-09.00 uur Tel spreek- 13.30-14.00 uur en 's middags volgens afspraak. Het leukste VAkAhtic- wetk kost je maa> 'h urntje pet en vetdieut ai 'h Je eigen vakantiegeld verdien je op je eigen wijze: als vakantiebezorger! (van 15 juni tot 15 september, in de weken die jou het beste uitkomen). Het betaalt prima en na drie weken strijk je nog een extra premie op van 25 piek ook! 'N VAKANTIE-KRANTENWIJK Jc C4$ChWljtC MfikAhtiC^dAl Nieuwsgierig? WiHred en Monique van het Leidsdt Dagblad en Alphens Dagblad vertellen je alles: 071-161323. Iknip uit, vul m, stuur op 1 Ja, Ik word vakantiebezorger in de periode van '3x|' (datum) naam: adres: postcode/plaats: telefoonnr In portvrije envelop sturen naar: Afd. Bezorging van leidsch/Alphens Dagblad, Antwoordnr. 10050,2300 VB Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 4