unicef RIJNEVELD Verkooptalent? Heembloemex bv ERVAREN CHAUFFEURS O ptt telecom J L A Banen op de weg iel I h Wegvervoer VAKANTIEKRACHTEN GIRO 604020 VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES i 1 'f trMp'--'- monumentale stad met toekomst Do universiteitsstad Leiden is één van de grotere gemeen ten in ons iand en telt ca. 110.000 inwoners. Binnen de Randstad vervuil Leiden een belangrijke rol op bet gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en economie. Er zijn goede ver bindingen met de omliggende grote steden, waardoor Lelden ook een gezond onder nemersklimaat kent. De vrijwel geheel gerestau reerde binnenstad beeft nog het authentieke karakter van weleer. Toch is Leiden in elk opzicht ingesteld op de jaren '90. Historie en toekomst vormen er één geheel. Van oudsher beeft de sleutel stad aan ieder de ruimte ge boden om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht aard, cultuur of nationaliteit. En ook nu nog is iedereen welkom. Het College van Burgemeester en Wethou ders van Leiden maakt bekend dat er op grond van artikel 6, lid 1 van het Besluit vestiging en praktijkomvang huisartsen ruimte is voor de vestiging van een huisarts De vestigingsplaats bevindt zich in de binnenstad. De (norm)praktijk komt vrij omdat de huidige huisarts zijn loopbaan wenst af te sluiten. Van de kandidaat wordt verwacht: - een werkwijze waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat - aantoonbare interesse in en visie op de gezondheidsproblematiek van ouderen - visie op overleg en samenwerking met andere disciplines en instellingen - interesse in ae intensieve thuiszorg - actieve participatie in waameemgroep - belangstelling voor de positie van buiten landers en culturele minderheden - belangstelling voor kleine chirurgie - voortzetting van de loondienstreïatie met een collega Het College van Burgemeester en Wethou ders streeft er in het leader van het gsbeleid naar, de capaciteit aan fijke huisartsen per waameemgroep te vergroten. Kandidaten voor de vestigingsplaats maken dit kenbaar via een brief met curriculum vitae en referenties. De brief moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. de Vestigingsadvies commissie, Admiraal Banckertweg 15, 2315 SR Leiden. Brieven dienen door ons voor 14 juli a.s. te zijn ontvangen. Nadere informatie over de praktijk kunt u inwinnen bij de vertegenwoordiger van de waameemgroep, mw. A. Krispijn - de Baan, telefoonnummer 071 - 14 37 00. Voor inlichtingen over de procedure en toezending van de profielschets kunt u con tact opnemen met de secretaris van de Ves tigingsadviescommissie, de heer R.L. Braamskamp, telefoonnummer 071 - 25 20 91. BLOEMEN IMPORT EXPORT Heembloemex is een gerenommeerd bloemen in- en exportbedrijf, gevestigd in de bloemenveiling Flora te Rijnsburg. Door de steeds toenemende omzet zoeken wij: Chauffeur binnenland/buitenland. Deze functie houdt in het bloementransport lussen de veiling Flora, C.C.W.S. en V.B.A., alsmede het afleveren van bestellingen op diverse plaatsen in Frankrijk. Vereist: Grootrijbewijs met chauffeursdiploma plus ervaring met het rijden met een combinatie. Uw schriftelijke of persoonlijke sollicitatie, na telefonische afspraak, zien wij gaarne tegemoet. Heembloemex B.V., Postbus 25,2230 AA Rijnsburg. Telefoon na 18.30 uur: G. v.d. Burg 01718-21326 of M. Heemskerk 01719-18951 CITIN CHEMICAL PRODUCTS B.V. Importeur en fabrikant van o.a. Citin Tapijtreiniger, Vlekkentovenaar en Vlekkenzout, 't Groene Hart, Vloeronderhoudsmachines, Reinigingsmiddelen en - gereedschappen dient wegens toenemende werkzaamheden het team uit te breiden. Voor onze administratie zoeken wij een: 1. ADMINISTRATIEF- FINANCIEEL MEDEWERKER die na een gedegen inwerkperiode verantwoordelijk zal worden voor het bijhouden van ae goederen-, debiteuren- en crediteurenadministratie. De administratie is geautomatiseerd. Funktie eisen: - Opleiding HAVO/MEAO niveau - Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken - Werkervaring niet vereist - Goede kontaktuele eigenschappen - Collegiale en flexibele instelling - Leeftijd 18-24 jaar. 2. TELEFONISTE/ ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: - Het ontvangen van klanten - Het bedienen van de telefoon - Het verzorgen van type- en telefax werkzaamheden - Het verwerken van gegevens op de computer - Postbehandeling - Algemene administratieve werkzaamheden Leeftijd 17-20 jaar. Wij denken aan iemand met bijv. minimaal een MAVO-opleiding en goede contactuele eigenschappen. Ter versterking van ons magazijnteam zoeken wij voor de afdeling orderverzending een: 3. ENTHOUSIASTE MEDEWERKER Die verantwoordelijk zal worden voor de ontvangst en/of verzending van goederen. Alsmede diverse voorkomende werkzaamheden op onze service-afdeling. Opleiding: LBO of MAVO niveau. Verwacht: flexibele, commerciële instelling. Wij bieden u. - Goede salariëring - Afwisselende baan in een jong en enthousiast team - Goede pensioenregeling Leeftijd: 17-22 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeelsafdeling. Desgewenst kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een sollicitatie-gesprek met de heer W.F. Zwart toestel 22 of voor funktie 3 met de heer R. George. CITIN CHEMICAL PRODUCTS B.V., Industrieterrein "De Baanderij". Weversbaan 17, 2352 BZ LEIDERDORP, tel. 071-899274. vraagt voor haar filiaal te Sassenheim Full-time medewerkster Tevens hebben wij plaats voor enkele part-timers en vakantiekrachten Voorinformatie: dhr. M. Kadé. tel. 02522-11711 De nieuwe gemeente Rijneveld, gelegen in het groene hart van Zuid-Holland, is op 1 januari 1991 ontstaan door samenvoeging van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. De gemeente telt circa 20.000 inwoners. De ambtelijke organisatie telt 4 sectoren: Financiën/ Informatievoorziening, Bestuurs- en Personeelson- dersteuning, Welzijn/Burgerzaken en Ruimtelijke Zaken. Binnen het bureau Financieel Beleid van de sector Financiën en Informatievoorziening is een vacature van medewerker interne controle m/v voor 38 uur per week Functie-informatie De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: controleren van het volledige betalingsverkeer van de sector Financiën en Informatievoorziening, de legeskas, de uitkeringsadministratie van het bureau Sociale Zaken en de salarisadministratie; toezicht houden op de naleving van de begrotingsposten; vervaardigen van financiële beleidsnotities vanuit contröleoogpunt; zorgdragen voor een voortgangscontrole op de investeringen; verrichten van controle op naleving procedures in financiële zin; adviseren over het zo bedrijfseconomisch mogelijk functioneren van de gemeente in het algemeen en de afzonderlijke sectoren in het bijzonder; assisteren bij overige werkzaamheden van de sector. Functie-vereisten U kunt voor deze functie in aanmerking komen als u beschikt over: afgeronde (H)FBA, HEAO, SPD of vergelijkbare opleiding; analytisch denkvermogen; kennis van en ervaring met automatisering; enige jaren ervaring met voornoemde werkzaamheden; goede contactuele vaardigheden. Salaris De benoeming vindt plaats in het aanloopniveau 8 (max. f 4.402,per maand) of het funktieniveau 9 (max. f 5.057.— per maand). Begm 1992 wordt het functieniveau definitief vastgesteld. Overige informatie Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Hoekstra, hoofd sector Financiën en Informatievoorziening, telefoon 01714-19015, toestel 300. Indien u belangstelling heeft voor deze funktie, nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitatie te zenden aan het bureau Personeel en Organisatie van de gemeente Rijneveld, Postbus 115,2394 ZG HAZERSWOUDE-RIJNDIJK, onder vermelding van "vac. FIZA" in de linkerbovenhoek van de enveloppe. De reactietermijn sluit op 5 juli a.s. gemeente I I Breng de zaak aan het rinkelen bij Primafoon PTT Telecom BV is een dochteronderneming van Koninklijke PTT Neder land NV en telt ongeveer 29.000 medewerkers. PTT Telecom is toon aangevend op het gebied van telecommunicatie, telematica en informatie technologie. Het bedrijf biedt nationaal en internationaal een totaal pakket aan diensten en produkten. Van consu ment tot multinational. Primafoon: zo heten de winkels van PTT Telecom waar iedereen alles vindt op het gebied van moderne telecommunicatie. Van een simpele aansluiting thuis tot een telefoon in de auto. Van een toestel voor de kinderen tot een fax voor op kantoor. Alles precies naar de wensen van onze klanten. Maar welke oplossingen horen bij welke wensen èn hoe kan het snel en adequaat worden geregeld. Dat is het werk van de Primafoon-adviseur (m/v). Enerzijds commercieel, anderzijds technisch. Bovenal echter heel dienstverlenend. Want het gaat erom de mensen goed op weg te helpen met telecommunicatie. Part-time werken Wij hebben mogelijkheden voor part-time adviseurs voor zowel de Primafoonwinkels in de regio Den Haag als onze afdeling Telefonisch Advies en Verkoop Primafoon. Het gaat hier om banen van 20 uur per week. Een prima kans voor wie nu al ruime erva ring in de detailhandel heeft, maar eigenlijk een adviesfunctie wil. Of voor jongeren die een tweede stap willen maken in hun ;jj commerciële loopbaan. Of voor wie vroeger ervaring heeft opgedaan in een commer- I ciële omgeving en nu opnieuw een leuke baan zoektmet veel persoonlijke contacten en het plezier van zelfstandig werken in klein teamverband. Naast relevante werk ervaring is een Middelbare Detailhandels opleiding of gelijkwaardige opleiding vereist. Ook tact, organisatietalent, accuratesse en technisch inzicht mogen niet ontbreken. Dat Primafoon voor een gedegen opleiding zorgt, spreekt vanzelf. Want Primafoon t in haar medewer kers, of zij nu full- of part time werken. We brengen u op de hoogte van alle facet- i telecommunicatie en geven u een duidelijk beeld van onze organisatie. PTT Telecom stelt hoge eisen aan haar dienstverlening èn haar medewerkers. Tot de selectieprocedure behoort dan ook een test waarin we onderzoeken of u aan ons "kwaliteitsniveau" kunt voldoen. PTT voert een actief emancipatiebeleid. Daarom nodigen wij met ni uit te solliciteren. het rinkelen bij Breng de zaak i Primafoon Interesse? Bel naar Iris Kole, telefoon (070) 3 41 37 21 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Wilt u direct schriftelijk reageren, stuur dan uw brief binnen 10 dagen aan PTT Telecom district Den Haag, Postbus 30207, 2500 GE Den Haag, onder vermelding 363/91 groningen I PTT. Waar mensen 't maken. Op ons kantoor met thans 12 medewerkers zoeken wij wegens uitbreiding van aktiviteiten op korte termijn een: ASSISTENT ACCOUNTANT (m/v) Functie-informatie: Hij/zij zal zich binnen een enthousiast team m een prettige werkomgeving geheel zelfstandig moeten bezighouden met: verzorgen van administraties samenstellen van jaarrekeningen het maken van tussentijdse rapportages loonadministratie. Deze werkzaamheden zijn geheel geautomatiseerd. Functie-eisen: Voor deze functie zoeken wij kandidaten die - een M.B.A., S.P.D.-opleiding hebben genoten - aantal jaren ervaring op een accountantskantoor - goede contactuele eigenschappen Wij bieden u: - een uitstekend salaris dat afhankelijk is van leeftijd opleiding en ervaring - goede secundaire arbeidsvoorwaarden - een 13e maand - studiekostenvergoeding. Sollicitaties: Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan: Accountants-Belastingadviseurs t.a.v. de heer J.W.F. Staal AA/FB. Flevoweg 13 - 2318 BZ Leiden GOED NIEUWS VOOR WERKZOEKENDE CHAUFFEURS! Chauffeur trekker-oplegger m/v Chauffeur distributie Deze baan betreft nationaal vervoer van hangende contertie Standplaats Alphen a/d Rijn Chauffeur kiepwagen Deze baan betreft regionaal vervoer van voornamelijk, zano Ervaring met terreinrijden is vereist Standplaats Woubrugge Chauffeur combinatie Voor het ven/oer van kaas door heel Nederland Standplaats Bodegraven. Informatie bij Marjolein Duinker, tel. 01720-24 266, Alphen a/d Rijn, Thorbeckeplein 14 Vestigingen in Amsterdam, Alkmaa Alphen a/d Rijn, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, Venlo er Goes Menken van Grieken vraagt voor de zomermaanden VOOR DE PRODUKTIEAFDELING - leeftijd vanaf 18 jaar - bereidheid tot het werken in vroegere- en late dienst - bereidheid tot het werken in het weekend Voor informatie kunt u bellen met: de heer A. Lelieveld of mevrouw F.. Schonenberg, tele ton 01751-21100. Menken van Grieken, Menkenlaan 2,2243 CK V assenaai UNICEF NOODHUIPACTIE HELP DE KINDEREN IN DE GOLF voor hulp aan kinderen in oorlogsnood. vluchtelingen en slachtoffers. Kinderfonds van de Verenigde Naties

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 34