ALSU GENEESMIDDELEN GEBRUIKT, VOLGT HIER EEN BELANGRIJK RECEPT. HOPeujK B6N Je snöl weeR bovön JaNi jejevveeR Gautv KipieKKeR HET GENEESMIDDELEN VERGOEDINGS SYSTEEM. °UBi ICATIE VAN HET MINISTERIE VAN WVC ...dust is tHCPeN loeov Het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem, liet GVS. Op 1 juli 1991 komt er een nieuw systeem voor de zieken fondsvergoeding van geneesmiddelen: het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem, afgekort het GVS. Dit GVS geldt voor alle ziekenfondsverzekerden en verzekerden met een stan daardpakketpolis. Sommige medicijnen zijn tè duur geworden; vaak bestaan er voor dezelfde aandoening genoeg medicijnen, die precies even goed zijn maar veel minder kosten. In de toekomst zal het ziekenfonds/de verzekering alleen nog maar de prijs van deze lager geprijsde geneesmiddelen vergoeden. Wie dus verstandig kiest voor goede èn voor delige medicijnen hoeft niet bij te betalen. Geneesmiddelen zijn te duur geworden. De kosten van de gezondheidszorg stijgen elk jaar met ca. 3%. Maar geneesmiddelen (die in Nederland toch al bijna twee keer duurder zijn dan in de meeste andere landen van Europa) gaan jaarlijks maar liefst met 9 tot 12% omhoog. Tè dure medicijnen vergen tè hoge ziekenfondspremies, die weer van uw inkomen worden afgetrokken. Onze genees middelen zijn véél te duur; en als er niets gebeurt dreigen ze onbetaalbaar te worden. Wat doet het GVS daar aan en hoe? Het uitgangspunt is: dat u voor elke aandoening alle nood- zakelijke geneesmiddelen kunt krijgen zonder dat u daarvoor hoeft bij te betalen. Dat werkt als volgt: uw arts kan bij een bepaalde aandoe ning kiezen uit een aantal gelijkwaardige medicijnen, die elkaar weinig tot niets ontlopen. Het enige verschil is vaak alleen maar de prijs: het ene merk is stukken duurder dan het andere. In zulke gevallen zal het ziekenfonds/de verzeke ring de tè dure produkten niet meer volledig betalen, maar slechts de lager geprijsde medicijnen vergoeden. Die goed kopere merken krijgt u dus zonder bijbetaling. Alleen als u per se het tè dure merk wilt, dan moet u het verschil er zelfbij leggen. Bijbetalen is dus nergens voor nodig. Geen enkele verzekerde hoeft dus in principe bij te be talen voor het volwaardige pakket geneesmiddelen, dat voor iedereen beschikbaar is. Wat doen we met te dure geneesmiddelen? Voor medicijnen, die tè duur zijn (en dus niet meer volledig worden vergoed) blijven er twee oplossingen mogelijk: 1. De patiënt legt het verschil er zelf bij. Zodat andere verzekerden niet onnodig (met een hogere premie) hoe ven te betalen voor tè dure produkten, waarvoor precies even goede, maar goedkopere geneesmiddelen beschik baar zijn. 2. De fabrikant blijft natuurlijk vrij de prijzen voor zijn produkten zelf vast te stellen. Hij kan de prijzen van tè dure produkten eventueel aanpassen aan het niveau, dat wèl volledig wordt vergoed. Zodat patiënten alsnog aan hun dokter om deze middelen kunnen vragen zonder dat zij daarvoor moeten bijbetalen. Vraag uw dokter of apotheker om een middel zonder bijbetaling. Ga bewust om met de kosten. Alle artsen en apothekers beschikken tijdig over de complete lijst met alle geneesmid delen waarvoor u wèl of niet moet bijbetalen. Ook ligt er vanaf 1 juli een (gratis) 'GVS Gids voor de Consument' bij uw huisarts of apotheker. Als u niet onnodig teveel geld wilt uitgeven, vraag dan in het vervolg gewoon aan uw dokter om een medicijn, dat volledig wordt vergoed. Of informeer bij uw apotheker naar een gelijkwaardig, maar goedkoper geneesmiddel. Besparing: een paar honderd miljoen gulden. Op deze manier kunnen we samen al gauw een paar honderd miljoen gulden per jaar besparen. Geld dat beter besteed kan worden waar dat dringend nodig is: voor de verpleegtehuizen; voor het oplossen van de urgente wachtlijsten in de zwakzinnigenzorg; voor de bejaarden zorg; voor meer en goed opgeleide verpleegkundigen, enz. Vragen? Bel de Geneesmiddel-Infolijn 06-09988 77. Heeft u nog vragen over het GVS? Bel dan de J? gratis Geneesmiddel-Infolijn 06-0998877. Elke werkdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 12