s 'Ober, nog één Usspektakel moet 110.000 man op de been brengen Costello, Almond en Fishbone bij Pinkpop 'Lovecramps' INGEN DINSDAG 7 MAART 1989 'Walt Disney World On Ice' STOCKHOLM (GPD) - Showbizz, entertainment en sport wedstrijden op het ijs. Schaatsende stripfiguren uit de le gendarische stal van Walt Disney, afgewisseld met een wer velende show van professionele schaatsers onder wie de mooie Finse Kristiina Wegelius, de stoere Oostenrijker Mi chael Memec en de pittige Britse Penny Booth: dat biedt de Amerikaanse producer Kenneth Feld in zijn meest recente 'Walt Disney's World On Ice Show'. Deze maand is het schaatsspektakel in ons land te bewonderen. De kleurrijke productie van Ring- ling Brothers and Barnum Dai- ley is - sinds de spectaculaire pre sentatie van de ijsshow op de Pa- rijse Eifeltoren, twee jaar terug - uitgelopen op een ware concur rentieslag met de makers van Holdiday On Ice. Inzet is de gunst van het publiek. Wie biedt het meest en welke show is het meest toegankelijk voor een zo breed mogelijk internationaal publiek? Kon Walt Disney World On Ice in Nederland vorig jaar nog terug kijken op ruim 72.000 bezoekers in Rotterdam Ahoy, dit jaar ver wacht de Nederlandse organisa tie, Mojo Concerts en Holland Sportief, ruim 110.000 gegadigden op de tribunes te krijgen bij dit ijsfestijn. Dat houdt mede ver band met een uitbreiding van het tourschema in Nederland. Niet al leen Rotterdam wordt aange daan, maar ook de Martinihal in Groningen. In totaal worden er 22 voorstellingen gegeven, waarvan negen in Groningen en dertien in Rotterdam. De ruim twee uur du rende shows vinden plaats in de periode van 15 tot 27 maart. De voorverkoop van toegangsbewij zen is inmiddels gestart. Het schaatsende circus doet Nederland aan, na een succesvol le Zuidamerikaanse tournee en eveneens geslaagde optredens in Kopenhagen, Stockholm, Helsin ki, Lausanne, Parijs, Gent en Luxemburg. In de show is niets aan het toeval overgelaten. Twee uur lang is er amusement, entertainment en perfect ballet op het ijs. Ludieke sprongen van levende stripfigu ren als Goofy, Donald Duck en Mickey Mouse worden afgewis seld met revue, dans en show van een select team van professionele schaatsers. GELEEN (GPD) - Met het strikken van Elvis Costello, Marc Almond en Fishbone heeft de organisatie van Pink pop het programma voor de twintigste editie zo goed als rond. Elvis Costello, die is ge boekt voor een special guest so lo performance, was ook in 1979 te gast op het Pinkpop festival, dat toen nog in Geleen' werd gehouden. Marc Almond, op dit mo ment in half Europa hitgevoe lig met 'Somethings Gotten Hold' (samen met Gene Pit ney) komt met zijn begelei dingsgroep La Magia. De Amerikaanse formatie Fish bone was vorig najaar een van de verrassingen op het eerste Poppark-festival in het Rotterdamse Zuiderpark. Een schaatsende Micky Mouse, binnenkort gen te zien bij het ijsfestijn van Walt Disney. Het thema van de show is 'Sport Goofy'. Deze tekenfilm held heeft de droom een topspor ter te worden, maar door zijn on handigheid mislukt alles. Met be hulp van zijn sportvriend Robot en Kristiina Wegelius, de zesvou dig Scandinavische kampioene, lukt het hem toch de Olympische Spelen te winnen. Bij de voorbereidingen van de nieuwe show is niet over een nachtje ijs gegaan. Bij talenten jachten in Amerika zijn de kwali teiten van tientallen jeugdige schaatsers ontdekt, die na een in tensieve training deel mochten uitmaken van Walt Disney's „ma gie kingdom on ice". Voor hen is er doorgaans een fel bevochten plaatsje ingeruimd in een van de showballetten. MOSKOU Duizenden i woners van Moskou hadden het er gisteren (in de vrieskou) te wachten om met Westerse popartiesten geconfron teerd te worden. Eenmaal binnen in de bewuste pla tenzaak kregen de gelukki gen handtekeningen op de dubbel-lp 'Breakthrough', aantal artiesten met en voor 'Greenpeace' heeft gemaakt. De opbrengsten van de plaat gaan ook naar deze milieu-organisatie. Inzet: Annie Lennox van de 'Eurythmics' deelt hand tekeningen uit aan Russen. (foto AP) Programma over drankgebruik vanavond op tv LEIDEN - De Leidse i band 'Lovecramps' speelt mor gen op de '8 maart viering' in de Haagse Houtrusthallen. Zondag 19 maart treedt 'Lovecramps' op in de Melkweg in Amsterdam. HILVERSUM (GPD) - „Ik heb volledig afstand van de drank gedaan. Geef mij een sherrytje en leg er 100 gulden naast dan nog drink ik het niet op. Ik wil niet meer leven zonder dat ik weet dat ik leef. Ik wil leven." De vrouw zegt het voorafgaande vastbera den, maar toch is ze te laat. Bij haar heeft de Korsak- ov al toegeslagen. „Ik dacht dat we in 1986 leefden, maar het is al 1988," zegt ze verwonderd. De leuze 'drinken om te vergeten' is voor haar wel heel letter lijk in vervulling gegaan. Het zijn de pijnlijke waarheden die bij alcohol ho ren. Toch is de film 'Wie trekt er aan de bel?' die de NOS vanavond op Nederland 3 uitzendt (21.32 uur) niet alleen maar ellende. Prachtige archiefbeelden van kroegen ('het arbeidsbureau van voor de oor log'), antieke reclames ('het bier is weer best') en vooroorlogse drankbestrijders ('Het Blauwe Vaan del volgen wij') passeren de revue. Verder mooie animatiefilmpjes en veel informatie over de groei van het drankgebruik. Zo dronk men in 1975 drie keer zoveel als in 1950. Na 1975 volgde een stabilise ring en de laatste jaren daalt het gebruik enigszins. Een voormalig politieagent, tegenwoordig afge kickt en hulpverlener in de drankbranche: „Als ik moest ingrijpen had ik angst dus ging ik drinken. De politie-arts zei: 'ga eens een maand vissen'. Oké, maar na een dag of wat ging de fles mee de boot in. Ik ging de drank overal verstoppen. Jenever in een Seven-upfles of in een fles waar gedestilleerd water op stond. Als je wat had staan, had je rust. Later kwam de dwangmatigheid. Dan was ik er trots op dat ik een paar weken droog had gestaan en dan werd ik opeens overvallen door de behoefte om te gaan drinken. Dan stond ik stampvoetend met de fles in mijn hand, zo kwaad was ik op mijzelf dat ik er aan toegaf." 'Wie trekt er aan de bel?' sluit aan op de blijvende belangstelling waarop alcohol zich mag verheugen. Simpele oplossingen voor de problematiek rondom alcohol zijn niet voorhanden. Daarvoor zijn de ver schillende argumenten die worden aangevoerd te zeer vertroebeld door historische gegroeide en min of meer bedekte belangen. Bij drankbestrijding hoort geen moraal. Die werkt niet. Humor en relativering maken meer kans. De makers, Nick Ooms en Stephan Warmen- hoven, zijn die ingrediënten niet uit de weg gegaan. (Vanavond, Nederland 3, 21.32 uur). 1 (2) 2 8) 3 1) 4 (11) 5 3) 6 4) 7 (13) 8 5) 9 (21) 10 6) 11 (12) 12 (-) 13 7) 14 (14) 15 (10) Belfast Child Simple Minds Anything for you Glo ria Estefan Miami Sound Machine Buffalo Stance Neneh Cherry Wild Thing Tone Loc She Drives me crazy Fine Young Cannibals We cheer you up Bar- barella My prerocative Bob by Brown You got it Roy Or- bison Leave me alone Mi chael Jackson Baby, don't forget my number Milli Vanilli I only wanna be with you Samantha Fox Alles kan een mens ge lukkig maken René Frogar Tonight Tina Turner David Bowie Love always finds a re ason Glenn Medeiros Ria It's only love Simply Red 16 (19) Countdown - Count down all Star Band 17 (28) Everybody needs some- body Blues Brothers 18'(18) Everey rose has it's thorn Poison 19 9) Four letter word - Kim Wilde 20 (29) Blow the house down Living in a box 21 (25) Why not me - The Judds 22 (20) The living years Mike The Mecanics 23 (27) Cuddly toy -Roach- ford 24 (22) Respect - Adeva 25 (16) The lover in me - Shee- na Easton 26 (15) Trade - Level 42 27 (17) Bring me Edelweiss Edelweiss 28 Straight up - Paula Abdul 29 Get on the dance floor Rob Base 30 Wait Robert Howard Kym Mazelle 31 (-) 32 (24) 33 (-) 34 (30) 35 (23) 36 (34) 37 (33) 38 (26) 39 (31) 40 (35) Take it to the street - Novo Band Downtown One 2 ma ny Celebrate the world Womack Womack Baby, I love your way Will to power Can't stay away from you Gloria Estefan Miami Sound Machine Soulmate Wee Papa Girl Rappers Loop in Acapulco The Four Tops Especially for you - Kylie Minoque Jason Donovan Somethings gotten hold of my heart Marc Al mond Hold me in your arms Rick Astley Rokers cel in Het was de politie in Quezon City, een gemeente van de Filipijnse hoofdstad Manila met twee mil joen inwoners, menens. Wegens overtreding van een verbod op ro ken in het openbaar belandden gisteren tientallen buspassagiers, cafébezoekers en ziekenhuispa tiënten in de gevangenis. De gevangenissen puilden daardoor uit. "Zij zijn zo vol dat we niet weten waar we ze moeten laten", aldus korporaal Bonifacio Draculan. De eerste 24 uur wer den 214 mensen gearresteerd, voor wie een gevangenisstraf van 10 dagen of een boete van maxi maal 20 gulden dreigt. Op grond van de maatregel mag in overheidskantoren, scholen, ziekenhuizen, cafés, bioscopen, disco's, restaurants en winkel centra voortaan alleen gerookt worden in aparte ruimtes. Vol- dan gens José Faculdo, een roker en het enige van de 23 gemeente raadsleden van Quezon City die stemde tegen het rookverbod, zijn de arrestaties onwettig. "Een van de grondrechten van een bur ger is het nastreven van geluk. Als iemand zich wil doodroken, is dat zijn goede recht". Mannenoverschot China telt me vrouwen waardoor steeds meer moeite hebben een levenspartner te vinden. De Chi na Daily citeerde gisteren Chen Muhua, voorzitster van de Chine se vrouwenfederatie, die spreekt van een groot sociaal probleem waar tot haar spqt maar weinig mensen zich van bewust zijn. Volgens Chen Muhua zyn er in China twintig miljoen meer man nen dan vrouwen hetgeen resul teert in een verhouding van man nen en vrouwen van 51,1 tegen 48,9 procent. Daarnaast bekleed den steeds minder vrouwen een politieke functie, gaan steeds minder vrouwen studeren en hebben steeds minder vrouwen werk. In het Amerikaanse St. Louis is het openbare leven vrijwel tot stilstand gekomen vanwege hevige sneeuwstormen. Scho len, autowegen en luchthavens zijn gesloten. En er wordt nog meer sneeuw verwacht. Hoe anders is het in deze stre ken, waar het kwik gisteren ook in Parijs naar de 16 tot 17 graden opliep. EEN ALGEMENE BELASTING VERLAGING VERBETERT ONZE CONCURRENTIEPOSITIE MET HET BUITENLANP /KMOE6 J£ WAT// het heeft seen zin O AT TE SCHREEUWEN HOORI HET IS SIESTA - TIJD'. PAN LUST HIER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 24