Afb. 1 b: Detail van het onderzoeksterrein in Roomburg. Binnen het plangebied wordt een tijdelijke recreatievoorziening aangelegd, waardoor de bodem op de plek van het rijksmonument in beperkte mate wordt verstoord door middel van frezen en egaliseren. De bodemingreep vindt plaats binnen 10 cm onder het maaiveld. De bouwvoor heeft hier een gemiddelde diepte van 30-50 cm. Gezien de beperkte diepte van de ingreep is geen of nauwelijks informatiewinst te verwachten ten aanzien van de bodemopbouw en archeologica van Roomburg. Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van de plaats waar het castellum Matilo heeft gelegen en ligt in het westelijke gedeelte van de burgerlijke nederzetting (vicus). Deze nederzetting lag rondom het castellum. Proefsleuven- en booronderzoek ter plaatse (resp. 1995-1997 en 2003) hebben uitgewezen dat op vrijwel het gehele terrein een archeologische vondstlaag aanwezig is, die uit de Romeinse tijd dateert. Op basis van deze gegevens is besloten de aanleg van het speelveld archeologisch te begeleiden. Administratieve gegevens Opdrachtgever: Uitvoerder: Onderzoeksmeldingsnummer: Gemeente, plaats: Toponiem: Kaartblad: Coördinaten: Datum uitvoer: Projectcode: Beheer en plaats documentatie: Beheer en plaats vondsten: Gemeente Leiden, team Vergunningen en Subsidies Gemeente Leiden, unit Monumenten Archeologie 29738 Leiden Roomburg 30F 95.337/462.761 8 juli 2008 08RMB Archeologisch Centrum Gemeente Leiden Langebrug 56, 231 1 TM Leiden Archeologisch Centrum Gemeente Leiden Langebrug 56, 231 1 TM Leiden 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 8