Roomburg 2008 - een archeologische begeleiding E.K. Mietes 1. Inleiding De Unit Monumenten Archeologie van de Gemeente Leiden heeft op dinsdag 8 juli 2008 een archeologische begeleiding uitgevoerd in de Roomburgerpolder. Deze begeleiding vond plaats op een perceel dat ten oosten ligt van het Claudiuspad op het archeologisch rijksmonument Roomburg.1 Het gebied Roomburg ligt in het zuidoosten van de stad Leiden, tussen de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk, de Meerburg-Rivierenwijk en het Claudiuspad (afb.la en b). Afb. la: De onderzoeks/ocatie Roomburg 2008. 1 Monumentnummer 45576, CMA-nummer 30F-1 en ROB- objectcode (CAA) 30F-79N. 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 7