9. Literatuur en bijlagen Literatuur Brandenburgh, C.R. K.M. van Domburg, 2006: Roomburg 2003, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17). Domburg, K.M., van C.R. Brandenburgh, 2007: Archeologisch onderzoek op het Hettingaterrein in Roomburg 2004 fase 1, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 19). Hazenberg, T., 2000: Leiden-Roomburg 1995-1997, archeologisch onderzoek naar het kanaal van Corbulo en de vicus van het castellum Matilo, Amersfoort (Rapportages Archeologische Monumentenzorg 77). Hessing, W.A.M., C. Sueur, 2004: Archeologische waarden en verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort (Vestigia-rapport V120). Polak, M., J. van Doesburg en P.A.M.M. van Kempen, 2004: Op zoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaconvent te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, Amersfoort (Rapportages Archeologische Monumentenzorg 109). Lijst van bijlagen 1. Topografische kaartuitsnede met locatie van Leiden Roomburg met daarbinnen het plangebied. 23

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 25